Tử Vi Việt Nam

Thay mặt ban quản trị group Tử Vi Việt Nam chúng tôi cảm ơn các bạn hữu gần xa đã tin tưởng và hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Như mọi người cũng đã biết , Group Tử Vi Việt Nam cũ đã bị hack trong vài tháng gần đây, chúng tôi đã cố gắng làm việc để lấy lại nhưng không được. Vì vậy chúng tôi tuyên bố chính thức : Huỷ bỏ group cũ và chuyển sang group mới. Và kêu gọi mọi người rời bỏ group cũ và thông tin lại cho bạn bè rời xa…

Chia sẻ.

SAO TỬ VI – Tuvivietnam

紫微: 屬陰土,北斗星主,化為帝君,凡主星必喜「群臣拱照」,所以紫微一定要得「群臣拱照」始為高格,否則格局一般。 群臣為府相,輔弼,曲昌,魁鉞。如會合府相有力,則為有財有勢。 帝皇之象,得輔弼之助,有助力,胸襟亦較廣。 曲昌同會,有學識,有智才,亦能減輕紫微的高傲主觀。 而魁鉞就可提高個人機遇,這都能增加其地位。 如果群臣遠離,為之「孤君」,主觀甚深,心高氣傲而喜惡隨心,不易與人相處。 見空曜,華蓋者,亦有獨特思想。 加四煞,為無道之君,是為下格,更嫌福德宮不佳,乃卑俗之人。 輔弼,曲昌,魁鉞為六吉,對主星的助力最大。 主星是紫微,天府,夜生人而入廟的太陰。 日生人而入廟的太陽,而且必須對見,單見無力。 尤其是左右魁鉞,如果單見,不如不見。 TỬ VI…

sex ph trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph