Bói Dịch Phong Thủy Thăng Long

Hãy chọn phương pháp lấy quẻ Mai hoa hay Lục hào. Tham khảo tab Hướng dẫn biết thêm một số thông tin

Họ và tên:
Dụng thần:
Việc xem
Phương pháp tính toán:
 • Năm
  Tháng
  Ngày
  Giờ Phút
 • Hào 6:   Dương      Âm      Động 

 • Hào 5:   Dương      Âm      Động 

 • Hào 4:   Dương      Âm      Động 

 • Hào 3:   Dương      Âm      Động 

 • Hào 2:   Dương      Âm      Động 

 • Hào 1:   Dương      Âm      Động 

 • Trước khi lập quẻ nên thật tĩnh tâm, trang nghiêm đọc bài kệ dưới đây:

  Thiên hà ngôn tai !
  Khấu chi tức ứng, thần chi linh hĩ
  Cảm nhi toại thông
  Kim hữu mỗ ... (đọc tên vào) hữu sự quan tâm.
  Bất tri hưu cữu võng thích quyết nghi.
  Duy thần duy linh nhược khả nhược phủ
  Vọng thuỳ chiêm báo ! Vọng thuỳ chiêm báo !
Phương pháp lấy ngẫu nhiên:
 • Lưu ý Dụng thần (xem thêm về dụng thần)

  1. PHỤ MẪU: Cha mẹ, bậc ngôi thứ trên, sếp, nhà đất, thư tín, công văn giấy tờ, đơn từ…. hành trang hành lý…
  2. HUYNH ĐỆ: Anh em, bạn hữu của phái nam, bạn của chồng nếu là phái nữ, người mang vác đồ cho mình với người đi xa, người tranh ngôi thứ, đối tượng theo dõi mai phục, thi cử không tốt…
  3. TỬ TÔN: Ngôi thuộc hàng dưới hay con cháu, phúc đức, ông bà, thần thánh, các vấn đề về duy tâm, tâm linh, quý nhân… các sự việc được hòa giải, thầy thuốc hoặc người cứu mình, sự hoang đường,
  4. THÊ TÀI: Vợ, vợ lẽ, người tình… tiền bạc, vật dụng, lương thảo, thuốc thang, chị em gái, chị em vợ, bạn bè phái nữ hoặc bạn bè của vợ, trời nắng..
  5. QUAN QUỶ : Công danh sự nghiệp, quan chức, quỷ thần… nguyên nhân gây bệnh, lãnh đao của đối phương

  Nếu TỰ gieo tự xem thì DỤNG THẦN ứng với sự việc
  Nếu GIEO HỘ thì chọn dụng thần là hào HUYNH ĐỆ.
  Xem cho các THẦY BÓI, THẦY PHÙ THUỶ phải lấy ỨNG làm dụng thần
  Thế là MÌNH và ỨNG là người, phía đối lập

  GIEO QUẺ BẰNG XU

  Số Mặt Dương
  Ghi Hào
  Ghi chú
  0
  ÂM ĐỘNG Mặt có chữ luôn là DƯƠNG
  1
  DƯƠNG
  2
  ÂM
  3
  DƯƠNG ĐỘNG
- Advertisement -

- Advertisement -