Author Tử Vi Việt Nam

Về vấn đề giờ sinh

Chọn giờ sinh theo lá số tử vi Một con người: – Trong một con người, có tồn tại song song KHÍ TIÊN THIÊN và KHÍ…

Nữ mệnh cốt tủy phú

Nữ mệnh cốt tủy phú Phủ tương chi tinh nữ mệnh triền, tất đương tử quý dữ phu hiền. Liêm trinh thanh bạch năng tương thủ,…

1 2 3 71