31 C
Hanoi
Thứ Tư, 29 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTử ViKHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ - Thiên Tướng

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ – Thiên Tướng

- Advertisement -

Thiên tướng tinh

Nguyên văn: Thiên tướng tinh ở ngũ hành thuần dương thủy, ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh, hóa thành ấn tinh. Ấn bản thân là năng lực thiện năng lực ác, thế nhưng giá thiện ác xu thế là do chấp ấn người đó khứ tả hữu. Thí dụ như công đường thượng một viên ấn, năng lực khiến người thăng quan phát tài, cốt nhục đoàn tụ, cũng có thể khiến người thụ hình bị phạt, nhà tan nhân tản. Giá thiện ác bất đồng, dù cho do chấp ấn người công dụng lai khác nhau nó. Ngô môn lấy thêm thiên tướng tinh mà nói thôi. Thiên tướng tinh ý nghĩa, không thể nghi ngờ là tương trợ ý tứ, là tể tướng hoặc quân sư địa vị. Một vị tể tướng có lẽ quân sư duy nhất nghĩa vụ, dù cho trung với chủ nhân, là chủ nhân thiết kế tham mưu, dĩ chủ nhân lợi hại là lợi hại. Sở dĩ chủ nhân thiện liền trợ giúp kỳ vi thiện, chủ nhân ác liền trợ giúp kỳ vi ác liễu. Nhân của thiên tướng tinh tác phong, dù cho phùng hảo mà rất tốt, phùng hung ác thì canh hung ác. Nó ở mười hai cung mệnh bàn thượng, ngô môn liền vô pháp chỉ định nó đến tột cùng là thiện tinh tường diệu, còn là hung tinh ác sát. Nó thiện hay ác, là theo chân cái khác gặp nhau củng chiếu tinh diệu và hoàn cảnh lai biến động. Sở dĩ thiên tướng tinh lâm cung mệnh, hoặc là trong người cung, tả hữu có hóa lộc tinh cập thiên lương tinh giúp đỡ, dù cho [tài ấm giáp ấn cách], chủ vinh hoa phú quý, hưởng thụ vui sướng. Thiên tướng tinh hãm cung mệnh có lẽ trong người cung, có Hóa kị tinh cập kình dương tinh giúp đỡ tả hữu, thì xưng là [hình kị giáp ấn], thì chủ nhân gặp lao ngục tai ương, tịnh có hình thương chờ sự tình đã xảy ra.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng tinh
[năng lực thiện năng lực ác], điểm ấy đối với lý giải thiên tướng tinh, trọng yếu phi thường, giá tinh cũng không có mình bản chất, là [hóa thành ấn tinh], kỳ thiện ác thị chấp ấn người thiện ác mà định, bởi vậy, thiên tướng và cái gì chính diệu cùng độ, hoặc cái gì chính diệu củng chiếu, nhìn trời tướng ảnh hưởng liền thập phần thật lớn. Thiên tướng vô mình bản chất, phùng cát thì cát, gặp hung thì hung.
(nhị) vậy chính diệu đều coi trọng tam phương tứ chính tổ hợp, giáp cung đích tình huống, ngoại trừ cá biệt tình hình ngoại, giống nhau đều so sánh không trọng yếu, thế nhưng, đối với thiên tướng, thì giáp cung tinh hệ tính chất, thường thường bỉ tam phương tứ chính trọng yếu, đây là thiên tướng đặc điểm.
(tam) thiên tướng cách cục trung, nổi tiếng nhất có nhất cát nhất hung, cát người là [tài ấm giáp ấn] cách, hung người là [hình kị giáp ấn] cách. Phàm thiên tướng thụ hóa lộc và thiên lương bên trái bên phải lân cung tướng giáp, dù cho [tài ấm giáp ấn] cách, chính tông nhất hóa lộc, là cự môn hóa lộc, bởi vì thiên lương tất ở trên trời tướng tiền nhất cung, mà cự môn tất ở trên trời tướng hậu nhất cung, mặt khác, thiên cơ hóa lộc và thiên lương hóa quyền giáp thiên tướng, cũng đại cát, không chỉ … mà còn là tài ấm giáp, hơn nữa còn là lộc quyền giáp. Thái dương hóa lộc và thiên lương giáp cung, cũng giai, canh của, là thiên đồng hóa lộc thiên lương giáp, tài vận yếu kém, trợ lực cũng so sánh chỗ thua kém. Lộc diệu là tài, thiên lương có bao che tính chất, hóa khí là ấm, cố xưng là [tài ấm giáp ấn] cách. Mà cụ thể tính chất, mỗi nhân hóa lộc chính diệu bất đồng, tình huống cũng có sai biệt, điểm ấy nên chú ý.
Tài ấm giáp ấn cách cụ thể tính chất, thị ư xuất hiện vu mười hai cung na nhất cung viên mà định, ở cung mệnh, chủ [vinh hoa phú quý], nhưng rất có cái khác cát diệu gặp gỡ là xác thực, chỉ có tài ấm giáp, cận vi giàu có. Ở cung tài bạch, chủ tài nguyên sung túc, bị người giúp đỡ. Có việc nghiệp cung, cũng chủ tài chính cuồn cuộn không ngừng. Ở cung thiên di, lợi xuất môn mưu sinh. Ở cung phúc đức, chủ [hưởng thụ vui sướng], nhất là nhân kinh tế giàu có mà được cảm giác an toàn. Tài ấm giáp khắc ở lục thân cung viên, chủ thụ thân nhân tài lực che chở, ở cung điền trạch, chủ sản nghiệp phong phú, hoặc chủ có thể làm con nuôi tổ nghiệp. Lộc tồn và thiên lương giáp cung, tuy rằng cũng có tài ấm giáp tính chất, nhưng bởi tất có kình dương cùng độ, kình dương hóa khí là hình, bất lợi thiên tướng, cho nên là đặc biệt.
(tứ) thiên tướng thụ Hóa kị tinh và kình dương giáp cung, xưng là [hình kị giáp ấn] cách, Hóa kị cố nhiên là [kị], mà kình dương thì đái hình khí, hóa khí là [hình], có hình thương khắc hại, tai ách, rách nát tính chất. Và tài ấm giáp ấn cách như nhau, cự môn Hóa kị và kình dương giáp cung, là vì chính tông, cái khác sao Hóa kị như thiên cơ Hóa kị, thái dương Hóa kị, thiên đồng Hóa kị, đều nhập cách, văn xương Hóa kị chữ Nhật khúc Hóa kị, đều hợp đến đây bất lương cách cục. Bất đồng sao Hóa kị, cũng nhân chính diệu bất đồng, tính chất cũng có sở phân biệt. Tuy rằng Hóa kị cập kình dương giáp cung, lộc tồn tất và thiên tướng cùng độ, nhưng tệ lớn hơn lợi, lộc tồn cũng không tác cát luận. Mặt khác, chính là không có kình dương ở lân cung, nhưng bởi thiên lương cũng có thể hóa khí là hình, có hình tinh sát khí, sở dĩ, Hóa kị và thiên lương giáp thiên tướng, cũng nhập cách, chỉ là sát khí có chỗ không bằng. Nếu như Hóa kị kình dương và thiên tướng cùng độ, giá mặc dù điều không phải giáp cung, nhưng thực sát khí thân đại, có thể cùng hình kị giáp ấn cách cùng luận. Ví dụ như, liêm trinh thiên tướng thủ ngọ cung, bính năm sinh ra, kình dương ở ngọ và liêm trinh Hóa kị cùng độ, cùng trời tương đồng độ, chính thị tình huống này điển hình. Hình kị giáp ấn cách, thị ư nhập vu mười hai cung viên người, tài năng định ra kỳ cụ thể tính chất. Ở cung mệnh, chủ tự thân có hình thương, hoặc người yếu đa bệnh, hoặc sự nghiệp nhấp nhô, hoặc sinh hoạt túng quẫn, hoặc bất lợi nhân duyên, nửa người cô độc chờ. Ở cung tài bạch, chủ tài vận túng quẫn, tài nguyên thiếu thiếu thốn. Ở sự nghiệp cung, chủ đa áp lực, hoặc quay vòng mất linh. Ở cung thiên di, chủ xuất môn sinh tai.
Ở cung phúc đức, chủ đa ưu lo ngại, đời sống tinh thần cập đời sống vật chất có khuyết điểm. Ở cung điền trạch, chủ nhà trạch không yên, hoặc đưa nghiệp sinh tai hoặc đầu tư vật nghiệp rủi ro. Ở lục thân cung, thì thụ thân nhân ngầm chiếm bóc lột, hoặc hình phạt chính khắc thân thuộc, ở cung phụ mẫu thì không được che chở. Hình kị giáp ấn, nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp, thiên hình, đại hao tổn chờ, mỗi chủ [lao ngục tai ương], nhưng nhưng nhu thị đại hạn lưu niên cung độ tinh hệ mà định, bất khả quơ đũa cả nắm.

Thiên tướng tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh bạch hoặc hơi hoàng sắc. Phương diện hình hoặc hơi vi viên. Vóc người trung đẳng, cũng có mập mạp người. Tính tình dày rộng, thái độ chuyên gia, cử động ổn trọng, có tinh thần trọng nghĩa, gặp chuyện bất bình, năng lực rút dao tương trợ. Tín ngưỡng tôn giáo, ưa tu hành, tình cảm dễ xung động. Đối với bất luận kẻ nào trắc trở hoặc bất lương tao ngộ, sẽ gặp sinh đồng tình tâm, mừng nhất và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa, thiên quý, ân quang, thiên đức, giải trừ thần, thiên vu chờ ngôi sao may mắn hội chiếu. Nhược tái phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, thiên mã triền độ, thì chủ nhân đứng hàng cực phẩm, ra tương nhập tướng, quốc gia Để Trụ, xã hội đứng đầu, ký quý mà lại phú. Như thiên tướng tinh và tử vi, lộc tồn cùng độ, chủ thái độ làm người có phiến diện, hoặc chủ kiến sâu đậm, hảo tranh quyền, đồng thời cũng dễ lọt vào tiểu nhân khuynh chen.
Và vũ khúc, liêm trinh cập tham lang, thiên tài, phượng các chờ tinh hội chiếu, chủ thái độ làm người thông minh hiếu học, đa tài đa nghệ. Nhược sẽ cùng kình dương, đà la hội chiếu, ở hãm địa, thì chủ nhân dĩ kỹ thuật nghệ thuật dưỡng sinh. Có lộc tồn cập hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, dĩ chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật lập nghiệp. Như và Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên nguyệt, âm sát, thiên không cướp, đại hao tổn chờ sát tinh ác diệu hội chiếu người, hình phạt chính khắc hoặc tự thân tàn tật. Nhược và vũ khúc, phá quân, văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, đà la, thiên mã, hóa lộc chờ tinh diệu củng chiếu người, thì chủ nhân thì thành thì bại, chợt nổi lên hốt rơi. Thành công thì tăng điền đưa sinh không ai bì nổi, thất bại thì lao ngục tai hoạ, tiểu nhân vây quanh, hình khắc thương tổn. Đến đây cát trung giấu hung, mà hung trung giấu cát hốt thiện hốt ác biến hóa.
Nữ mệnh thiên tướng tinh lâm cung mệnh, chủ nhân thông minh cẩn thận, có trượng phu chí khí, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên mã chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, là lệnh của phu nhân, vượng phu dạy con, phú quý song toàn. Nhược văn xương, văn khúc, Hóa kị, kình dương hội chiếu, thì chủ cô độc, dĩ xuất gia tu hành, hoặc dĩ kế thất nhà kề cập không được cử hành kết hôn nghi thức của ở chung là nên. Bằng không hình khắc chia lìa.
Đại hạn lưu niên thiên tướng tinh triền độ, tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, Thiên phủ chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ tài phong lộc hậu, quyền cao tước trọng, kết hôn thiêm tí, danh lợi song thu vào. Nhược và phá quân, vũ khúc hoặc thất sát, kình dương, đà la chờ tinh hội chiếu, thì chủ khẩu thiệt quan tai, tiểu nhân âm hại, khuynh nhà tan sinh, canh phùng thiên hình, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hư chờ sát tinh hội chiếu, thì hình khắc trọng trọng, mà lại tự thân thì giác trống rỗng, có tự sát ý đồ. Vô ngôi sao may mắn tường diệu hóa giải, liền chủ tử vong tai hoạ.
Bình chú:
(nhất) nguyên văn nhắc tới thiên tướng tính cách, dĩ thiên tướng hội cát diệu cát hóa, chính diệu tinh hệ kết cấu hài lòng mới là, ví dụ như, tử vi thiên tướng cùng độ, thì tính cách lưu vu ích kỷ, vì đạt được đáo mục đích mà thủ đoạn độc ác, giá liền bất năng dĩ nguyên văn miêu tả luận của. [tính tình dày rộng, thái độ chuyên gia, cử động ổn trọng], dĩ sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc thụ kỳ giáp cung là xác thực. [có tinh thần trọng nghĩa, gặp chuyện bất bình, năng lực rút dao tương trợ], dùng võ khúc thiên tướng ở dần thân cung cùng độ thủ mệnh, lớn nhất loại này tính chất. Mà [đồng tình tâm] tính chất, cũng dĩ giá tinh hệ mãnh liệt nhất, đây là cổ đại lưu lạc 1.kiếm khách mệnh tạo. Thiên tướng bản chất cũng không ưa tín ngưỡng tôn giáo, chỉ có kiến giải thiên không, Địa kiếp, mui xe, thiên vu chờ, thủy chủ tín ngưỡng và tu hành, nhưng đây không phải là thiên tướng đặc sắc. Thiên tướng Hỏa Tinh cùng độ, chủ [tình cảm dễ xung động].
(nhị) thiên tướng là ấn tinh, bất năng ở cao nhất lĩnh đạo địa vị, bằng không sẽ thoái thoái thất cư. Nguyên văn thuyết thiên tướng ở cung mệnh, sai ai ra trình diện tẫn phụ bật khôi việt lộc mã tam cát hóa cập tạp diệu chư cát, có thể [đứng hàng cực phẩm, ra tương nhập tướng, quốc gia Để Trụ, xã hội đứng đầu, ký quý mà lại phú], nhưng vẫn là chích nghi cư vu đứng thứ hai, vô luận tài hoa đa xuất sắc, thậm chí thắng với mình thủ trưởng, cũng chỉ nên vị thứ hai. Bởi vì thiên tướng tinh là phụ trợ tính chất, cho nên có thể ở đứng thứ hai trung, phát huy chính sở trường, ví dụ như, đương Phó tổng can sự, không nên đương tổng can sự; đương Phó tổng kinh lý, không nên đương tổng giám đốc; đương Phó tổng tài, không nên đương tổng tài, mọi việc như thế. Chớ để một điểm nhỏ lợi, để một điểm quyền lực và danh dự, tựu đem mình đổ lên tối cao vị trí, bằng không dễ thụ xa lánh, thà rằng nhượng những người khác đương trên danh nghĩa lĩnh đạo, càng thỏa đáng.
(tam) về nguyên văn thiên tướng và [tử vi, lộc tồn cùng độ] tinh hệ, cần sảo tác làm sáng tỏ: Tử vi thiên tướng ở thìn tuất cung cùng độ, nhưng y theo an tinh cách, lộc tồn tất không vào thìn tuất nhị cung, trên thực tế, đây là lưỡng cái tinh hệ, tức tử vi thiên tướng cùng độ, và thiên tướng lộc tồn cùng độ, hai cái này tinh hệ giai chủ [phiến diện, chủ kiến, hảo tranh quyền], người trước là thụ tử vi cùng độ ảnh hưởng, người sau là thụ kình dương và đà la giáp cung ảnh hưởng. Kình dương đà la giáp thiên tướng, cũng chủ [tiểu nhân khuynh chen]. Trên thực tế, kình dương hóa khí là hình, đà la hóa khí là kị, nghiêm ngặt mà nói, cái này cũng thuộc về hình kị giáp ấn cách, nhưng đây là sát khí yếu nhất hình kị giáp ấn cách.
(tứ) nguyên văn nhắc tới [(thiên tướng), vũ khúc, liêm trinh, tham lang, thiên tài, phượng các] tinh hệ, đây thật ra là ba loại tinh hệ, theo thứ tự là, vũ khúc thiên tướng cùng độ, liêm trinh thiên tướng cùng độ, cập tham lang trải qua tá tinh an cung hậu, mà ở tam phương hội chiếu thiên tướng. Những … này tinh hệ, rất có thiên tài và phượng các, chủ [đa tài đa nghệ], hơn nữa và nghệ thuật mỹ cảm tài nghệ hữu quan. Nhưng phải sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thủy chủ [thông minh hiếu học].
(ngũ) thiên tướng vô luận là phủ ở hạn cung, rất có kình dương, đà la, đều cách cục hơi thấp, thiên tướng ngồi một mình nhất là như vậy, nên có nhất nghệ tinh, dĩ sống yên phận, rất có phượng các, thiên tài, kỳ tài nghệ và nghệ thuật hữu quan, ví dụ như, không gặp phượng các thiên tài người, có thể là sơn phun công, sai ai ra trình diện phượng các thiên tài, còn lại là hội họa gốm sứ thượng vệt sáng, mọi việc như thế.
(lục) thiên tướng hội chư sát diệu hình kị, nhất là hình kị giáp ấn thiên tướng hội chư sát, chủ [tự thân tàn tật], hoặc [hình khắc] lục thân, nhân sinh cô độc. Ở dần thân Tỵ hợi tứ cung, vưu chủ nhân sinh phiêu bạt, mỗi ngày mã càng như vậy.
(thất) nguyên văn nói [thì thành thì bại, chợt nổi lên hốt rơi] tinh hệ, kỳ thực chỉ là chỉ cát sát tịnh chiếu đích tình huống, nguyên văn chỉ là cử đồng loạt mà thôi. Cụ thể mà nói, có thể tác như sau tế phân: Thiên tướng sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, hoặc tài ấm giáp ấn cách, có thể [tăng điền đưa sinh], chư cát tịnh chiếu, càng [không ai bì nổi]. Và kình dương, đà la, thiên hình, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, chủ [lao ngục tai hoạ], hoặc là [hình khắc thương tổn]; kình dương đà la giáp cung, hoặc đà la cùng độ, dễ gặp tiểu nhân. Ngôi sao may mắn hung tinh hỗn hợp, thì [cát trung giấu hung, hung trung giấu cát]. Yếu thị đại hạn lưu niên biến hóa mà định.
(bát) nữ mệnh thiên tướng, do vì nhị bang hoa đán của mệnh, cho nên nếu như ngồi một mình, không có chính diệu cùng độ, mỗi khi so sánh tình nguyện làm cho nam nhân tác đầu, trượng phu đương gia, sở dĩ cung phu thê tinh tượng, đối mệnh tạo hạnh phúc, ảnh hưởng rất lớn. Nhưng thấy tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc tài ấm giáp ấn cách, cũng chủ [trượng phu chí khí], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ [thông minh cẩn thận]. Nữ mệnh thiên tướng hội chư cát và cát hóa, cố xưng là [lệnh của phu nhân], là bằng phu mà được phú quý, hiện đại thì có thể dựa vào thực lực cá nhân được sự nghiệp đại thành tựu.
(cửu) nguyên văn theo như lời [văn xương, văn khúc, Hóa kị, kình dương] tinh hệ, chủ yếu là tựu thiên tướng ở xấu cung vị cung, thành hình kị giáp ấn cách, rất có văn xương văn khúc giáp cung mà nói. Nữ mệnh hình kị giáp ấn, chủ cô, duy văn xương văn khúc lại chủ cảm tính đa tình, bởi vậy, tình dục không được thỏa mãn, nửa cuộc đời [cô độc], rất là buồn khổ, đối với nhân sinh ý nghĩa liền đa nghi vấn, cũng bởi vậy có [xuất gia tu hành] nói đến, nhưng là không nhất định. Nếu như cung phúc đức may mắn, cũng không khó tìm tìm ký thác tinh thần. Kể trên tinh hệ, dĩ canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ, vưu xác thực.
(thập) đại hạn lưu niên thiên tướng nhập cung mệnh, sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, chủ [tài phong lộc hậu], nguyên cục cung mệnh không được cát, thì cận chủ giàu có bình xưng. Sai ai ra trình diện phụ bật và hóa quyền hóa khoa, chủ [quyền cao tước trọng], nhưng nguyên cục không được cát, cũng chỉ là trôi chảy, hoặc thụ thủ trưởng coi trọng mà thôi. Kể trên chư tinh tịnh sai ai ra trình diện, thì [danh lợi song thu vào]. Thiên tướng hội văn xương hóa khoa hoặc văn khúc hóa khoa, rất có hồng loan, thiên ưa cùng độ củng chiếu, tam phương tứ chính không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, chủ kết hôn thiêm tí.
(mười một) đại hạn lưu niên thiên tướng cung hạn, và kình dương, thiên hình gặp gỡ, hoặc thành hình kị giáp ấn cách, rất có thiên hình, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, chủ khẩu thiệt quan tai; rất có đà la, âm sát, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị chờ, chủ [tiểu nhân âm hại]. Kiến giải thiên không, Địa kiếp, hoặc thiên không cướp giáp cung, rất có đại hao tổn, Hóa kị chờ, chủ rủi ro, nguyên cục đại hung thủy chủ [khuynh nhà tan sinh]. Sát hình kị trọng trọng mà nguyên cục không được cát, hình phạt chính khắc thân thuộc, tâm linh trống rỗng chờ, cung phúc đức cũng lớn hung người, chủ tự sát mà chết.

Thiên tướng tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm huynh đệ cung nhập miếu, có tả phụ, hữu bật hội chiếu người, năm người đã ngoài. Tử vi tinh cùng độ, ba người đã ngoài, huynh đệ thật mạnh tốt đẹp. Vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, ý kiến không hợp, hai người. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, có tả phụ, hữu bật người, huynh đệ tuy nhiều, nhưng có hình thương, hoặc dị mẫu huynh đệ, cập nhiều năm linh kém rất nhiều của tiểu huynh đệ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, hình phạt chính khắc, lục thân vô kháo. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, cũng chủ cô độc. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn cùng độ người, chủ huynh đệ mái tóc, có địa vị, có tài.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất may mắn, chủ quan hệ lẫn nhau hài hòa, ít thị phi phân tranh, hơn nữa huynh đệ tỷ muội tương đối khiêm hậu, tự thân ít bị khinh bỉ.
(nhị) thiên tướng ưa tả phụ, hữu bật gặp gỡ, vui hơn tả phụ hữu bật giáp cung, chủ con số đông đảo, nguyên văn chỉ là [năm người đã ngoài], giá chỉ có thể tác tham khảo mà thôi, thực tế con số khả năng xa nhiều đến đây sổ, cũng có thể có thể chỉ có tam bốn người, đẩu sổ điều không phải tiên thuật, bất năng chuẩn xác bả con số này nói ra.
(tam) thiên tướng tử vi cùng độ, con số ít, chủ [ba người đã ngoài], bởi tử vi tinh đế diệu, có cao ngạo của tính, cho nên chủ [huynh đệ thật mạnh tốt đẹp], nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ thụ huynh đệ khi dễ, kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, canh nhân huynh đệ mà rủi ro, hoặc thụ bóc lột.
(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, bởi vũ khúc có cô khắc tính chất, cho nên luôn luôn bất lợi chỗ, bởi vậy, cơ bản tính chất là [ý kiến không hợp], dễ khắc khẩu. Canh sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh, bất hòa phân tranh tính chất rất nặng. Liêm trinh thiên tướng cùng độ, tam phương cũng hội vũ khúc, tính chất và vũ khúc thiên tướng cùng độ không sai biệt lắm.
(ngũ)[vũ khúc, phá quân củng chiếu], giá kỳ thực hay vũ khúc thiên tướng cùng độ, phàm thiên tướng tất là phá quân củng chiếu. Giá một sao hệ sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, phải cung phụ mẫu có đào hoa tính chất, thủy chủ [dị mẫu huynh đệ], mà [tuổi tác kém rất nhiều của tiểu huynh đệ], dĩ mỗi ngày thọ cùng độ là xác thực.
(lục) thiên tướng ngồi một mình, đối với sát diệu sức chống cự rất yếu, cho nên sai ai ra trình diện chư sát thiên hình, chủ [hình khắc, lục thân vô kháo], hình kị giáp ấn cách nhất là như vậy. Và địa không Địa kiếp đại hao tổn hội, ngoại trừ chủ [cô độc] ngoại, cũng chủ thụ huynh đệ tỷ muội sở luy mà rủi ro.
(thất) thiên tướng hội lộc tồn may mắn, nhưng thực tế lại so sánh không thích hợp lộc tồn cùng cung, nhân kình dương đà la giáp cung, có tiểu nhân và ích kỷ tính chất.

Thiên tướng tinh lâm thê cung

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm thê cung, chủ được thông minh hiền thục, công việc quản gia có cách, dung mạo xinh đẹp thê tử. Dĩ trường phối hoặc thân càng thêm thân là nên. Tử vi cùng triền, chủ đắc chí chiều cao kế hoạch thê tử, dĩ trì lấy vợ là nên. Vũ khúc cùng độ, có tai thương hoặc khẩu thiệt, ý kiến không hợp. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, hình phạt chính khắc chia lìa, hoặc ở trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân giải trừ hôn ước, hoặc trước khi kết hôn trở ngại rất nhiều, lần nữa kéo dài người miễn khắc, bằng không chủ nhị thê của mệnh. Liêm trinh cùng độ, vô hình khắc, có hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, có mỹ mãn kết quả hoặc nhân thê được tài. Và hóa quyền, hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài hội chiếu, chủ được đa tài đa nghệ của thê tử. Và Hóa kị hội chiếu, chủ khẩu thiệt bất hòa, hoặc đa bệnh đa ưu. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp hội chiếu, hình phạt chính khắc chia lìa cô độc.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung phu thê là cát diệu, đối với nam mệnh, nếu so với nữ mệnh là giai, nhân thiên tướng có phụ trợ tính chất, thiên tướng ngồi một mình, mỗi chủ phối ngẫu cam tâm ở phụ thuộc địa vị, làm cho nam nhân tác đầu, trái lại, nữ mệnh cung phu thê thiên tướng ngồi một mình, có lúc liền chủ trượng phu thắt lưng cốt thiếu độ mạnh yếu, nữ nhân đương gia.
(nhị) thiên tướng ở nam mệnh cung phu thê, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ [hiền thục, công việc quản gia có cách], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ thê [thông minh], rất có hồng loan, thiên ưa, chủ thê [dung mạo mỹ lệ].
(tam) thiên tướng ở cung phu thê, có một rất đặc thù ý nghĩa, hay [thân càng thêm thân], giá bao gồm sổ trường hợp: Và tự thân thân thích kết thân gia, hoặc và quan hệ thông gia gia tộc tái kết thân, ví dụ như, và tỷ phu tỷ muội kết hôn, hoặc là đây đó đã từng quen biết, như là cũ đồng sự, tích nhật cùng trường, hôm nay gặp lại thủy phát triển ra tình cảm chờ. Dĩ sai ai ra trình diện cát diệu là xác thực.
(tứ) tử vi thiên tướng cùng độ, đối với nam mệnh nữ mệnh, đều có khuyết điểm, nam mệnh chủ thê tử đoạt quyền, thụ thê chế khửu tay, nhân tử vi tinh đế diệu, lực lượng so sánh cường, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ thê là nữ cường nhân, nhược người vô sự nghiệp, thì ở trong nhà hiệu lệnh thiên hạ. Nữ mệnh thì chủ trượng phu có tài cán, cũng đại nam nhân. Bất quá, tử vi thiên tướng là vô tình tinh hệ, cho nên sảo sai ai ra trình diện sát kị, dễ tình cảm vỡ tan, hoặc căn cứ vào lợi ích hoặc tình dục, sẽ gặp vứt bỏ phối ngẫu.
(ngũ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, nhân vũ khúc tính chất cô khắc, cho nên đa chủ tình cảm không được cát, canh đến đây [khẩu thiệt, ý kiến không hợp], sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, nhất là như vậy. Sát nặng rất có thiên hình, chủ phối ngẫu [tai thương].
(lục) ở Tỵ hợi cung, thiên tướng ngồi một mình, đối cung [vũ khúc, phá quân củng chiếu], giá tổ hợp phá chiết tính chất rất nặng, vũ khúc và phá quân đều là bất lợi hôn nhân tinh diệu, rất có thiên mã, dễ chia lìa, sai ai ra trình diện sát diệu thì đa [trước khi kết hôn trở ngại rất nhiều], nhất là đà la cùng độ, canh chủ tam ba tứ chiết. Trước khi cưới ổn định, thì hôn hậu gợn sóng.
(thất) liêm trinh thiên tướng cùng độ, tính chất tương đối hài hòa, [vô hình khắc], giá dĩ được lộc là cát, vô luận là hóa lộc hoặc lộc tồn giai chủ, so sánh không thích hợp ở ngọ cung là lộc tồn thiên lương giáp, tuy là tài ấm giáp ấn cách, nhưng nhân kình dương cùng cung, cho nên bất lợi tình cảm, cũng chủ chia lìa.
(bát) thiên tướng được cát hóa và xương khúc, chủ thê tử có tài, nhưng không nhất định hôn nhân may mắn, lấy vợ có tài của thê, vị tất có thể tướng mạo tư thủ, tương phản, lấy vợ một ngu dốt thê tử, lại cũng có thể tình đầu ý hợp, suốt đời ân ân ái ái.
(cửu) thiên tướng hội Hóa kị, không thích nhất chính là cự môn Hóa kị và kình dương (hoặc thiên lương) giáp cung, không gặp cái khác sát diệu, cũng [chủ khẩu thiệt bất hòa], rất có thiên nguyệt cùng độ, tịnh sai ai ra trình diện cái khác sát tinh, chủ [đa bệnh đa ưu]. Thiên tướng sở hội sát nặng, chủ [hình khắc chia lìa cô độc], sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại canh xác thực. Loại này tinh hệ, cũng chủ lấy vợ bị thương tàn phế phối ngẫu.

Thiên tướng tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung tử nữ, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt cập Thiên phủ tinh hội chiếu người, chủ ngũ thai đã ngoài. Tử vi cùng độ, chủ đắc chí cao quật cường người ấy, ba người đã ngoài. Liêm trinh cùng độ người, hai người. Vũ khúc cùng độ, hai người. Vũ khúc, phá quân củng chiếu người, hình phạt chính khắc, nên trì được. Trưởng tử hoặc thủ thai có đẻ non, sanh non hoặc tổn thương, dĩ tiên hoa hậu quả là nên, hoặc tiên tự lập người khác người ấy, bằng không đều kế thất nhà kề sống chết. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu, hình phạt chính khắc, như tình hình đặc biệt lúc ấy chiếu tả phụ, hữu bật người, chủ tiền tam thai có tổn thương, cần phải kế thất nhà kề sống chết, nhưng kế thất nhà kề của đệ nhất thai, nhưng có tổn thương hoặc đẻ non vân vân phát sinh.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung tử nữ, cơ bản tính chất may mắn, chủ quan hệ lẫn nhau hòa hợp, nếu như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt và tam cát hóa, chủ [ngũ thai đã ngoài], đây chỉ là chỉ có thể tham khảo mà thôi, thực tế tức chủ tử nữ đông đảo, khả năng đạt hơn mười người tám người. Canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị phải kể con mắt ít. Thiên tướng ở cung tử nữ, cũng một cái khác mười ba chính diệu sở không có đặc điểm. Cùng ngày tướng làm một đối cát diệu sở giáp, tam phương tứ chính rất có cái khác cát diệu đối tinh, ví dụ như, thiên tướng ở xấu cung, là văn xương, văn khúc giáp cung, tam phương tứ chính rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt; hoặc tử vi thiên tướng cùng độ thìn cung, thiên khôi thiên việt giáp cung, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc. Nếu như tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung, càng không có chư sát diệu, thì có song bào thai khắc ứng với.
(nhị) tử vi thiên tướng cùng độ, nhân tử vi là đế diệu, cho nên chủ được [chí cao quật cường người ấy], nhưng nếu như sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa cùng độ, thì chủ [chí cao quật cường dài nữ]. Giá tinh hệ sai ai ra trình diện chư cát diệu, chủ tử nữ con số đa, [ba người đã ngoài] cận tác tham khảo. Sai ai ra trình diện sát diệu thì và tử nữ quan hệ bất hòa, tử nữ tính cương nan thuần. Tử vi thiên tướng hội chư cát, cũng chủ tử nữ được quý, tương lai có tốt đẹp chính là sự nghiệp thành tựu.
(tam) liêm trinh thiên tướng cùng độ, tình cảm tương đối hài hòa, nhưng có sát diệu Hóa kị cùng độ hoặc giáp cung, liền chủ hai đời đang lúc hữu tình vô duyên, tử nữ khi còn nhỏ liền trẻ măng tụ. Canh mỗi ngày mã vưu chủ chia lìa. Tử nữ [hai người], hiện đại thường có đến đây khắc ứng với, nhưng có đúng hay không số phận như vậy, còn là gia đình kế hoạch thâm nhập nhân tâm, thì có chút ý vị sâu xa.
(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, cũng chủ có tử nữ hai người, tình huống và liêm trinh thiên tướng cùng, nhưng hình khắc tính chất so sánh nùng, nhất là sai ai ra trình diện sát diệu, vưu nhu chú ý hai đời đang lúc câu thông. Thiên tướng ngồi một mình, vũ khúc phá quân cùng độ, cũng có tương tự tính chất. Phàm là thiên tướng và vũ khúc gặp gỡ, mặc kệ cùng độ hoặc củng chiếu, đều có thủ thai hình khắc tính chất, canh sai ai ra trình diện kình dương đà la thiên hình Hóa kị chờ là xác thực. Nữ mệnh mà sát nặng, khả năng có kinh thường tính sanh non đẻ non, nên chú ý trước khi cưới khỏe mạnh kiểm tra. Về phần có hay không [tiên hoa hậu quả](tức tiên sinh nữ hậu sinh) là nên, thì độc giả thỉnh tự hành nghiệm chứng.
(ngũ) thiên tướng đối sát diệu sức chống cự yếu, cho nên sai ai ra trình diện lục sát hình, hình phạt chính khắc.

Thiên tướng tinh lâm cung tài bạch

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung tài bạch, hội Thiên phủ tinh, có hóa lộc hoặc lộc tồn chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ tài nguyên giàu có, có tích trữ. Và liêm trinh cùng độ, từ thương thì mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tất nhiên năng lực phát. Tử vi cùng độ, có ý định ngoại của tài, nhân khả năng đột nhiên có nhiều. Vũ khúc cùng độ, dĩ chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật thượng được tài lợi. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, chủ tài thì gặp thời thất, hốt thành hốt bại, hoặc tiên phá tổ nghiệp, sau đó thành công. Tạm biệt thiên không cướp, đại hao tổn, chủ tài lai tài khứ, thì hoặc thu không đủ chi, ít tích trữ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ tinh hội chiếu, nguyên nhân chính tài khởi tranh, tranh cãi, khuynh nhà tan sinh, hoặc tới lao ngục tai ương. Vô cát hóa tịnh chủ có nguy hiểm tánh mạng.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở bất kỳ một cái nào cung độ, đều tất hội Thiên phủ, vì vậy, nguyên văn thuyết [hội Thiên phủ tinh] một lời, ý nghĩa không lớn. Bất quá, nhân Thiên phủ duyên cớ, thiên tướng cũng mừng đến lộc, lộc tồn hoặc hóa lộc giai may mắn, được lộc hoặc thành tài ấm giáp ấn cách, đều lợi cho tài vận, chủ [tài nguyên giàu có], bởi vì mỗi ngày phủ, Thiên phủ chủ tích trữ, sở dĩ giá kết cấu cũng chủ [tích trữ].
(nhị) thiên tướng ở cung tài bạch, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ tài nguyên ổn định, nhưng không được chủ dày; mỗi ngày khôi, thiên việt, chủ phát tài đa kỳ ngộ, nhưng cũng cận chủ sung túc. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ lợi dụng văn tài mưu sinh, hoặc là dĩ danh khí được tài. Thiên tướng sai ai ra trình diện những … này ngôi sao may mắn, đều dĩ canh sai ai ra trình diện lộc diệu là cát lợi cơ sở.
(tam) liêm trinh thiên tướng, nhân liêm trinh có chứa thương nghiệp tính chất, cho nên canh sai ai ra trình diện lộc diệu, lợi cho [từ thương], nhân tế quan hệ hài lòng, có thể [mạnh vì gạo, bạo vì tiền], sai ai ra trình diện cát diệu năng lực phát, sai ai ra trình diện sát diệu thì tiến tài gian khổ. Tử vi thiên tướng cùng độ, đây là đột phát tinh hệ, không gặp lộc diệu cũng có loại này tính chất, sai ai ra trình diện lộc thì phát trình độ lớn hơn nữa. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà chư sát, thì phát hậu dễ hoành phá, đả quay về nguyên hình, hơn nữa ở phát tài thì, cũng – nên chú ý thủ đoạn có hay không quá độ kịch liệt, bất cận nhân tình. Vũ khúc thiên tướng cùng độ, nhân vũ khúc là tài tinh, cho nên chủ may mắn, tài nguyên quảng tiến, nguyên văn nói là [chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật thượng được tài lợi], người viết đối với lần này cũng không gật bừa, phải tinh tượng không được cát, không gặp lộc diệu, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, thủy chủ [chuyên môn kỹ năng], dĩ nhất nghệ tinh mưu sinh, có thể bảo an ổn. Kiến giải thiên không, Địa kiếp, hồng loan, thiên ưa, văn xương, văn khúc chờ, thì chủ nghệ thuật phương diện phát triển.
(tứ) thiên tướng ở Tỵ hợi cung ngồi một mình, vũ khúc phá quân củng chiếu, đây là thiên tướng ở cung tài bạch kém nhất cách cục, cơ bản tính chất hay [thì gặp thời thất], tài nguyên chứa nhiều phập phồng bất định, thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, càng như vậy. Tái kiến thiên không cướp đại hao tổn, chủ [thu không đủ chi], tức tiên hoa thời gian tới tiền, hoặc nhu tá hàng độ nhật. Sai ai ra trình diện sát thì nhân tài khởi phân tranh, sát hình kị nặng thì bởi vì tài tử, hoặc bởi vậy phạm thượng quan phi, nên chú ý cầu tài hành vi, không nên xúc phạm pháp luật và kỷ luật, thương thiên hại lý.

Thiên tướng lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Thiên tướng lâm tật bệnh cung, và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, chủ mặt mày hốc hác hoặc trên mặt có ban. Và tử vi cùng độ, chủ lòng buồn bực khí trướng, da thấp sang. Và liêm trinh cùng độ, chủ có đường nước tiểu, bàng quang hoặc thận kết sỏi. Nhược tạm biệt chiếu hồng loan, Hàm trì người, thì có lâm trọc, bệnh giang mai hoặc bệnh di tinh thủ dâm chờ chứng. Và thiên không cướp, thiên hư cùng hội, chủ bản thân suy yếu lỗ lã, nữ tử đau bụng kinh đái bệnh, và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, chủ phong thấp cốt đau nhức hoặc mổ, tịnh chủ tâm khiêu hoặc trái tim suy nhược, tay chân bất tiện chờ chứng. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên nguyệt hội chiếu, chủ cảm mạo nôn mửa hoặc da thấp chứng.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ngũ hành thuộc về dương thủy, ở trung y bẩn tượng học thuyết trung, dương thủy là bàng quang, tức là phiếm chỉ bí nước tiểu hệ thống, mà bàng quang và thận quan hệ bất khả phân cách, bởi vậy, thiên tướng ở tật bệnh cung, ký chủ bàng quang của tật, cũng chủ thận công năng tâm bệnh, đây là chỉ trung y học thượng [thận], ngoại trừ bài nước tiểu cơ quan nội tạng thận, cũng chủ tính cơ năng, sinh sản cơ năng, và tạo cốt sinh tủy năng lực.
(nhị) thiên tướng ở Tỵ hợi cung, thụ vũ khúc, phá quân củng chiếu, nhân vũ khúc phá quân chủ kim sáng lập ngoại thương, cũng chủ bị thương tàn phế, vu củng chiếu thiên tướng thì, sát khí mặc dù giảm, nhưng nhưng chủ [mặt mày hốc hác], giá kết cấu đối nữ mệnh tối bất lợi, nhưng muốn gặp kình dương đà la Hóa kị mới là.
(tam) tử vi thiên tướng cùng độ, nhân thiên tướng phụ thuộc vu tử vi, cho nên dĩ tử vi tỳ đất tính chất mà nói, không làm dương thủy bàng quang luận. Nói chung, chủ [lòng buồn bực khí trướng], tức là tiêu hóa bất lương gây ra bệnh bao tử, sát nặng chủ loét dạ dày, cũng chủ da thấp sang. Liêm trinh thiên tướng, nhân liêm trinh là thứ đào hoa, tuy rằng thuần âm hỏa, nhưng có thận tính chất, và thiên tướng bàng quang tính chất cùng độ, canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, chủ thận thạch hoặc bàng quang kết sỏi. Như có thiên hư, âm sát, thiên nguyệt chờ chủ hư tinh diệu, thì chủ bệnh tiểu đường. Liêm trinh thiên tướng bởi là thận cập bàng quang khắc ứng với, hơn nữa liêm trinh có đào hoa tính, vì vậy, canh hội trọng trọng đào hoa tạp diệu, liền chủ bệnh lây qua đường sinh dục, bao gồm lâm bệnh, bệnh giang mai chờ, giá chỉ là nêu ví dụ mà thôi, thực tế bao quát sở hữu cụ rõ ràng sinh sản hệ thống bệnh biến bệnh lây qua đường sinh dục, như ất hình phao chẩn, Việt cây hoa hồng chờ. Mà nguyên văn sở nói đào hoa tạp diệu, cũng chỉ là nêu ví dụ, cũng bao quát thiên ưa, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa. Nhưng canh sai ai ra trình diện sát diệu hình tinh thủy xác thực. Không gặp sát hình kị, thì cận chủ [bệnh di tinh thủ dâm].
(tứ) thiên tướng hội địa không Địa kiếp, hoặc thiên không cướp giáp cung, rất có thiên hư, chủ [bản thân suy yếu lỗ lã], đây là thận tổn hao, bao quát thận khí hư, thận âm hư, thận dương hư các loại. Nữ mệnh thấy vậy tinh hệ, cũng chủ kinh nguyệt tâm bệnh, [đau bụng kinh] cận vi đồng loạt.
(ngũ) thiên tướng hội dương đà thiên hình, đây là sát khí so sánh thịnh một cái tinh hệ, thì khắc ứng với liền chuyển hóa thành ngoại thương, cốt bệnh chờ. Về phần [tim đập hoặc trái tim suy nhược], thì yếu liêm trinh thiên tướng cùng độ mới là. Về phần [tay chân bất tiện] tính chất, người viết không có phương diện này trưng nghiệm.
(lục) thiên tướng hội Hỏa Tinh, linh tinh, thiên nguyệt, chủ cảm mạo. Người viết cũng không có phương diện này trưng nghiệm tư liệu, cũng không trải qua công tác thống kê, nhưng bởi cảm mạo cực lưu hành, mà thiên nguyệt đa chủ bệnh mãn tính, cho nên đối với lần này trưng nghiệm còn nghi vấn.

Thiên tướng tinh lâm cung thiên di

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung thiên di, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ tinh hội chiếu người, chủ tại ngoại có quý nhân dẫn, có đặc thù kỳ ngộ, được người bình thường của ủng hộ, địa vị ký cao mà lại năng lực quá, tịnh chủ được nước ngoài nhân sĩ của tôn sùng. Tử vi cùng độ, địa vị cao thượng, bị người kính yêu. Và vũ khúc cùng độ, chủ tại ngoại đắc ý ngoại của tài; hoặc danh lợi song thu vào. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, chủ tính tình cương nghị, xuất ngoại thành công có bại, ít người duyên. Và thiên không cướp, đại hao tổn, cướp sát hội chiếu người, chủ xuất ngoại phá hao tổn, suốt đời đa khúc chiết. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ tinh hội chiếu người, chủ xuất ngoại cô độc, ít người trợ giúp, hoặc tao ngộ tai hoạ, hoặc tao ngộ tiểu nhân của hãm hại.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung thiên di, tính chất yếu nhược, bởi vậy, nếu như cung mệnh tinh diệu may mắn, liền không thích hợp xuất ngoại mưu sinh, nên lưu vu nguyên cư địa. Mà thiên tướng và tử vi, vũ khúc, hoặc liêm trinh cùng độ, thì yếu thị cát diệu hung diệu tổ hợp mà định.
(nhị) thiên tướng và chư cát diệu cát hóa, chủ tại ngoại có [quý nhân dẫn], vưu là mỗi ngày khôi thiên việt, càng như vậy, mà lại chủ [đặc thù kỳ ngộ], được tả phụ, hữu bật, thì chủ thụ [ủng hộ], duy phải chư cát tịnh sai ai ra trình diện, thủy chủ có địa vị, sai ai ra trình diện lộc diệu thủy chủ phát tài, nhưng không nhất định quá.
(tam) thiên tướng tốt [nước ngoài nhân sĩ của tôn sùng], phải ở dần cung thân cung và vũ khúc cùng độ, hoặc ở thìn cung tuất cung tử vi cùng độ, hoặc ở tí ngọ cung liêm trinh cùng độ mới là, ngồi một mình đa điều không phải.
(tứ) tử vi thiên tướng, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hoặc tử vi hóa quyền hóa khoa, thủy chủ [địa vị cao thượng, bị người kính yêu]. Vũ khúc thiên tướng, phải lộc tồn, hóa lộc, thủy chủ [tại ngoại đắc ý ngoại của tài]. Canh mỗi ngày mã cùng độ hoặc củng chiếu, Vưu Giai, giá cách cục cũng lợi cho kinh thương, nhưng dĩ vận dụng nhất nghệ tinh sinh ý là giai, ví dụ như, trù nghệ, công nghệ kỹ thuật, máy vi tính tri thức chờ, đến đây bởi cung mệnh phá quân chủ công nghệ của cho nên, bằng không sự nghiệp đa thoái thoái.
(ngũ) thiên tướng ở Tỵ cung hợi cung, được [vũ khúc, phá quân củng chiếu], kỳ [tính tình cương nghị] khắc ứng với, là tựu vũ khúc phá quân tọa mệnh mà nói, thực và thiên tướng quan hệ không lớn. Bân triệu công quan điểm, có thương thảo dư địa. Mà ít người duyên, cũng và phá quân cá tính hữu quan.
(lục) thiên tướng hội thiên không cướp đại hao tổn, chủ [xuất ngoại phá hao tổn], ở dần thân cung và vũ khúc cùng độ, rất có địa không Địa kiếp cùng độ củng chiếu, phá hao tổn tính chất mãnh liệt nhất. Canh gặp tai kiếp sát, phá hao tổn tính chất quá nặng, lưu niên lưu nguyệt gặp của, thì chủ ngoại du mất trộm hoặc bị thiết. Loại này tinh hệ, có hay không [suốt đời đa khúc chiết], cũng không có thể võ đoán, loại này kết luận, có điểm trống rỗng.
(thất) thiên tướng và hỏa linh dương đà gặp gỡ, chủ cô độc, bằng hữu không nhiều lắm, sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại nhất là như vậy, nhưng nếu như cung Nô bộc may mắn, cũng có thể cải thiện. Canh mỗi ngày hình hư hao tổn chờ, chủ tiểu nhân hoặc tai hoạ. Liêm trinh Hóa kị vưu chủ tai hoạ, cho nên không thích hợp và của cùng độ.

Thiên tướng tinh lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung Nô bộc, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật người, chủ giao hữu quảng đa, mà lại giúp đỡ nhiều lực, hoặc nhân giao hữu lập nghiệp, tịnh được trung tâm tay hạ. Và tử vi cùng độ, chủ được bạn quý hoặc có tinh thần trọng nghĩa bằng hữu. Và vũ khúc cùng độ, thì có vô nghĩa đa tranh của bằng hữu. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu, bằng hữu thi ân tao oán, hoặc nhân bằng hữu rủi ro. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, chủ giao hữu trống rỗng, đa phá hao tổn, hoặc đại giao hữu bị. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu người, thì sở gặp gỡ người, đa người hoặc con sâu làm rầu nồi canh, vô ích phỉ nhân, hoặc nhân giao hữu thụ hại, đa tranh bất hòa, hoặc tao thủ hạ của trộm đạo hoặc hãm hại.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung Nô bộc là thiện tinh, vì vậy, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị, liền chủ bằng hữu thân mật, quan hệ hài hòa. Nhưng không gặp cát diệu, nhất là không gặp tả phụ, hữu bật, thì trợ lực bất túc, chỉ là sống phóng túng và bàn suông mà thôi, thuộc hạ chất làm cũng cận bình ổn.
(nhị) thiên tướng và tam cát hóa gặp gỡ, chủ kết giao đa tài bằng hữu; sai ai ra trình diện lộc tồn, thì chủ bằng hữu trung thành, thuộc hạ trung tâm, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ bạn bè đông đảo, thuộc hạ đông đảo, hơn nữa trung tâm hữu lực. Đây là bả nguyên văn sở luận, tác tỉ mỉ phân chia.
(tam) tử vi thiên tướng, nhân tử vi là đế diệu, cho nên chủ [bạn quý], nhưng có đúng hay không chính nghĩa của giao hữu, thì người viết nghi vấn của, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì bằng hữu xa mạnh hơn kỷ, hợp tác thì dễ bị quản chế khửu tay, cũng chủ thuộc hạ bỉ kỷ cường, không dễ dàng điều khiển khống chế. Giá nhưng không được chủ chính nghĩa của giao hữu. Tử vi thiên tướng, nhược sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ thụ thuộc hạ sở lấn, hoặc thụ bằng hữu bóc lột.
(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ cung Nô bộc, vũ khúc tính chất bất lương, cho nên chủ [vô nghĩa đa tranh], sai ai ra trình diện kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh vưu quá mức, kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, thì thụ thuộc hạ bằng hữu liên lụy mà rủi ro. Thiên tướng ngồi một mình, vũ khúc phá quân củng chiếu, tính chất luận võ khúc thiên tướng cùng độ tệ hơn, sai ai ra trình diện chư sát diệu, dễ [thi ân tao oán], có địa không Địa kiếp đại hao tổn, thì [nhân bằng hữu rủi ro], rất có sát diệu Hóa kị, chủ đã bị bằng hữu thuộc hạ ngầm chiếm.
(ngũ) nếu vì thiên tướng ngồi một mình, sai ai ra trình diện thiên không cướp đại hao tổn, cận chủ thường thường là bằng hữu thuộc hạ tốn hao, phá tiểu tài, đây chỉ là mạnh thường quân thật là tốt khách mà thôi, rất có sát diệu, thì [đại giao hữu bị], bởi vậy chiêu tổn thất, nhưng là không được chủ bằng hữu cố ý chiếm tự thân tiện nghi.

Thiên tướng tinh lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Thiên tướng tinh nhập miếu, lâm sự nghiệp cung, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt người, chủ vì quốc gia yếu nhân, xã hội người nổi tiếng, thương giới cự tí, ký phú mà lại quý, doãn văn doãn vũ. Tam phương tứ chính vô sát diệu người, đều vu võ đài chính trị thượng mưu phát triển. Và tử vi cùng độ, cũng chủ tiến thân chính giới. Vũ khúc cùng độ, lập công biên cương. Liêm trinh cùng độ, cũng chủ tố dư nhung cơ, rong ruổi chiến trường. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, thành công có bại, thì gặp thời thất. Và thiên không cướp hội chiếu, nên do kỹ năng nghệ thuật lập nghiệp hoặc sáng lập biện nhà xưởng thực nghiệp, bằng không chủ thất bại phá hao tổn; ăn ý thì khuynh gia. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, sự nghiệp đa tranh cãi, hay thay đổi hóa, đa chi tiết, thuận trung đa nghịch cảnh, mà lại chủ quan tai thị phi. Ở chính ở quân hoặc tao ngộ đột nhiên mất chức, ở thương thì có phá vỡ liên quan đến kiện tụng đóng cửa vân vân.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở sự nghiệp cung, nếu như chỉ là ngồi một mình, thì là nhị bang hoa đán của mệnh, cho dù sai ai ra trình diện tẫn tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, cũng chỉ nên đương đứng thứ hai chính là nhân vật, như trước thuật, đương Phó tổng kinh lý, không nên đương tổng giám đốc, đương Phó tổng can sự, không nên đương tổng can sự. Nguyên văn nói, tuy nói là [quốc gia yếu nhân, xã hội người nổi tiếng, thương giới cự tí] nhưng là là tối cao chỉ có thể thường vị thứ hai, ví dụ như, đương Phó tổng lý, không nên đương tổng lý. Thiên tướng thủ sự nghiệp cung, bởi nhân tế quan hệ so sánh giai, cho nên chỉ cần sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, liền thích hợp ở [võ đài chính trị thượng mưu phát triển]. Canh được tam cát hóa Vưu Giai.
(nhị) tử vi thiên tướng cùng độ, tính chất tương đối mạnh liệt, có năng lực lãnh đạo, sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, thích hợp làm quản lý cao tầng, hoặc là [tiến thân chính giới]. Vũ khúc thiên tướng, truyền thống coi là võ tướng ngôi sao hệ, cố hữu [lập công biên cương] nói đến, giá ứng với dĩ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình mới là. Vũ khúc cũng tài bạch chủ, rất có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt chờ, có thể làm tài chính đầu tư, kinh tế tài vụ các loại công việc. Vũ khúc thiên tướng nếu là sát kị hình trọng trọng, thì nên làm một kỹ bàng thân, để cầu sinh hoạt yên ổn. Liêm trinh thiên tướng, truyền thống cũng coi là võ tướng ngôi sao, cố xưng là [rong ruổi chiến trường], nhưng dĩ sai ai ra trình diện sát diệu mới là, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt cập hóa quyền tinh, cũng có thể đảm nhiệm quân đội cập kỷ luật bộ đội cấp lãnh đạo. Liêm trinh thiên tướng hội chư cát cập cát hóa, cũng lợi cho tham chánh, có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
(tam) Tỵ hợi cung thiên tướng ngồi một mình, [vũ khúc phá quân củng chiếu], nhân vũ phá là biến động tính lớn tinh hệ, thụ kỳ ảnh hưởng, chủ sự nghiệp [thành công có bại, thì gặp thời thất], đương cát hung hỗn hợp thì, tình huống càng trái lại trái lại phúc phúc. Thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, nên lưu động phát tài, hoặc chủ sự nghiệp hay thay đổi.
(tứ) thiên tướng hội địa không Địa kiếp, cơ bản tính chất bất lợi, không thích hợp làm đầu tư hoạt động, kinh thương cũng dễ khuyết, canh sai ai ra trình diện đại hao tổn nhất là không được cát, cho nên nên có nhất nghệ tinh, tái kiến cát diệu lộc diệu, thì có thể [khởi đầu nhà xưởng thực nghiệp]. Có long trì, phượng các người, nên nghệ thuật kỹ năng.
(ngũ) thiên tướng hội chư sát diệu, sự nghiệp phập phồng, tranh cãi biến hóa chi tiết, cho nên cũng nên nhất nghệ tinh bàng thân.

Thiên tướng tinh lâm cung điền trạch

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung điền trạch, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, hoặc có lộc tồn tinh cùng độ, chủ sản nghiệp dày. Tử vi cùng độ, chủ trung niên tăng điền đưa nghiệp. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, chủ nhà tài phá hao tổn. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, chủ nhà sinh tổ nghiệp từ từ thối bại. Hóa kị tinh, gia đình bất an ninh, đa bệnh, đa tai, lắm lời lưỡi sự cố. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu người, chủ nhà nghiệp phá đãng hoặc nhân sản nghiệp khởi tai hoạ, liên quan đến kiện tụng, tranh cãi, thị phi.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung điền trạch, tính chất thường thường, dĩ được lộc là giai, vô luận hóa lộc hoặc lộc tồn giai cát, năng lực đưa sản nghiệp, rất có tam cát hóa cập ngôi sao may mắn, [chủ sản nghiệp dày], thiên vu cùng độ, có thể làm con nuôi tổ nghiệp.
(nhị) thiên tướng tử vi cùng độ, tổ nghiệp khó có được, nhưng lại có thể tự đưa, duy trì được, như nguyên văn nói, [trung niên tăng điền đưa nghiệp], sai ai ra trình diện lộc thì đưa nghiệp dày. Sai ai ra trình diện sát nhưng chủ bất lợi.
(tam) thiên tướng cũng không ưa địa không, Địa kiếp và đại hao tổn, có tổ nghiệp cũng nan thủ, tự đưa cũng cảm trắc trở, canh sai ai ra trình diện chư sát kị, chủ [gia sản phá hao tổn]. Tối bất lợi là là thiên tướng ở Tỵ hợi cung, vũ khúc phá quân củng chiếu, hay không gặp thiên không cướp đại hao tổn, cũng chủ [gia sản tổ nghiệp từ từ thối bại].
(tứ) thiên tướng hội Hóa kị tinh, nhất là Hóa kị và thiên lương hoặc kình dương giáp cung, thành hình kị giáp ấn cách, có các loại bất đồng bất lương khắc ứng với, thị tạp diệu cùng độ tính chất mà định. Ví dụ như, cự môn Hóa kị, chủ [lắm lời lưỡi sự cố], thiên nguyệt cùng độ chủ [đa bệnh], tai sát, kiếp sát, âm sát, thiên hư cùng cấp độ, chủ [đa tai]. Chư sát tịnh sai ai ra trình diện, thì [gia đình bất an ninh].
(ngũ) thiên tướng hội Tứ Sát bất lợi tính chất, có thể tế phân như sau: Kình dương cùng độ chủ [thị phi], rất có Hóa kị, thiên hình chờ, chủ [liên quan đến kiện tụng], Hỏa Tinh linh tinh cùng độ chủ [tranh cãi], đà la cùng cung chủ [tai hoạ], là dạng gì tai hoạ, muốn xem tạp diệu tính chất.

Thiên tướng tinh lâm cung phúc đức

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung phúc đức, có Thiên phủ tinh hội chiếu, tịnh gặp hóa lộc hoặc lộc tồn, tả phụ, hữu bật, ở tam phương tứ chính người, chủ hưởng thụ vui sướng, phú quý thọ thi. Hóa kị tinh, đa tư lo ngại, tâm thần không yên. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, bôn ba phí công. Thiên không cướp cùng độ, đa huyễn tưởng, ít thực hành, phúc mỏng. Và Tứ Sát hội chiếu người, vô phúc không an định, bận rộn bất năng đạt được mục đích, đa chi tiết.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ngồi một mình cung phúc đức, tất tịnh một độc lập phẩm chất, nhất định phải khán đối cung tinh hệ tổ hợp, tài năng định kỳ cơ bản tính chất. Thiên tướng ngồi một mình xấu vị cung, tử vi phá quân củng chiếu, chủ không dễ dàng thỏa hiệp, bình thường nỗ lực hướng mục tiêu của chính mình xuất phát, ra sức chống lại. Thiên tướng ngồi một mình mão dậu cung, liêm trinh phá quân củng chiếu, tâm thẳng không độc, nhưng thấy sát lại lưu về tư tâm nặng. Thiên tướng ngồi một mình Tỵ hợi cung, vũ khúc phá quân củng chiếu, chủ có đảm đương, năng lực phụ trách, nhưng dễ nước chảy bèo trôi.
(nhị) thiên tướng và lộc tồn, hóa lộc gặp gỡ, chủ đời sống vật chất sung túc, không được lo cơm áo. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ thấy đủ trường nhạc, [vui sướng hưởng thụ].
(tam) thiên tướng Hóa kị cùng độ, hoặc thành hình kị giáp ấn, như nguyên văn theo như lời, chủ tư tự không yên, canh sai ai ra trình diện sát diệu vưu quá mức. Trong đó dĩ cự môn Hóa kị và kình dương giáp cung, nhất nghiêm trọng.
(tứ) Tỵ hợi cung thiên tướng, vũ khúc phá quân củng chiếu, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng chủ [bôn ba phí công], thiên mã cùng độ, nhất là tâm tư hay thay đổi động, sát nặng thì lao mà không làm nổi.
(ngũ) thiên tướng hội địa không, Địa kiếp, hoặc là thiên không cướp sở giáp, chủ [huyễn tưởng], tưởng mà không tố, cho nên hay cung mệnh may mắn, cũng lớn đại ảnh hưởng sự nghiệp thành quả. Như mạng cung không tốt, càng sinh hoạt nhấp nhô, tự thiết góc vuông, là vì [phúc mỏng]. Thiên tướng hội Tứ Sát, rất có địa không, Địa kiếp, thì khiếm khuyết bền lòng, khiếm khuyết nghị lực, vô pháp thành tựu sự nghiệp, liên ứng phó sinh hoạt hàng ngày, cũng cảm vô năng.

Thiên tướng ở cung phụ mẫu

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm tướng mạo cung, nhập miếu, hoặc vượng, vô hình khắc. Vũ khúc cùng độ, hình phạt chính khắc. Hóa kị tinh, đa bệnh đa tai. Liêm trinh cùng độ, cũng chủ có hình khắc. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, chủ năm mới có hình khắc. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, giải trừ thần, thiên đức, thiên vu người, vô hình khắc.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung phụ mẫu, đang không có sát diệu hoặc ác diệu giáp cung dưới tình huống, chủ tình cảm hài hòa, không có hình khắc. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì có hài lòng câu thông, ít phân tranh.
(nhị) thiên tướng vũ khúc cùng độ, nhân vũ khúc là mẹ goá con côi ngôi sao, bất lợi lục thân duyên phận, cho nên giá tinh hệ ở cung phụ mẫu, hình phạt chính khắc tai bệnh, hoặc và phụ mẫu bất hòa. Và liêm trinh cùng độ, cũng có tương tự tính chất.
(tam) nguyên văn cử ra thiên tướng và chư tinh diệu gặp gỡ, chủ vô hình khắc, trên thực tế, chỉ cần không được canh sai ai ra trình diện sát diệu, liền không được hình phạt chính khắc liễu. Sai ai ra trình diện cát thì có dẫn che chở lực, tài ấm giáp ấn cách Vưu Giai. Mỗi ngày vu thì có tổ nghiệp có thể làm con nuôi, hoặc làm con nuôi gia tộc sinh ý.
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY