36 C
Hanoi
Thứ Tư, 19 Tháng Sáu, 2024
spot_img
HomeTử ViKHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ - Cự Môn

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ – Cự Môn

- Advertisement -

Cự môn tinh

Nguyên văn: Cự môn tinh ở ngũ hành thuần âm đất, lại chỉ như âm kim, đến đây đất tịnh kim mai, cho nên hóa khí là ám tinh. Ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu, ở mệnh bàn chủ khẩu thiệt thị phi, tranh đấu gay gắt. Nhược hóa quyền tinh, thì vi nhân sư biểu, thanh danh truyền xa. Và thái dương hội chiếu, thì quang minh lỗi lạc, năng lực phú năng lực quý. Cự môn ở tử cung hoặc ngọ cung, tên là [thạch trung ẩn ngọc cách], dĩ cự môn hóa quyền hoặc hóa lộc người là thượng cách; dĩ lộc tồn cùng cung người là thứ cách; vô lộc tồn cát hóa người canh của, chủ phú quý song toàn, nhưng dĩ không đi ngọn núi cao nhất là nên, thì suốt đời chức cao lộc hậu, nhược thủ đỉnh, thì không hề lương hậu quả, hoặc tao mọi người chỉ trách, dồn thân bại danh liệt. Cự môn ở dần, thân nhị cung, đều chủ danh lợi song thu vào, năng lực thành đại phú, thanh danh dương cho hắn bang, duy dĩ dần cung là thượng cách, thân cung thứ hai. Ở dần cung dĩ bản thân béo phì là hợp cách, cự môn ở Tỵ cung, bất lợi phụ tinh, hoặc còn nhỏ cho làm con thừa tự tự ra, bằng không thương phụ. Hoặc còn nhỏ tai trọng bệnh đa, nên học chuyên môn kỹ năng, chủ lao lực. Nhược được lộc tồn cùng độ, thì phúc lộc dầy nặng, nhưng tính tình kiệm bộc mà cẩn thận, chủ phú. Như hóa quyền, hóa lộc, thì quyết đoán cực đại, thiện gây dựng sự nghiệp, chủ quý. Cự môn ở hợi cung, có hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ người, chủ ký phú mà lại quý, danh chấn tha hương, nhưng dĩ mũi nhọn thái lộ, chí cao mà ngạo, dễ thái độ làm người chỉ trích. Cự môn ở thìn cung, như hóa quyền hoặc hóa lộc, chủ phú cách, tạm biệt lộc tồn, chủ đại phú.
Như cự môn và văn xương cùng triền thìn cung, mà cự môn hóa lộc, văn xương Hóa kị, nhất kỳ cách, chủ đại phú đại quý. Nhân tuất cung thiên đồng tinh năng lực hóa và sao Hóa kị của ác làm sử dụng. Cự môn, thiên cơ ở mão cung, có hóa lộc hoặc hóa quyền hoặc lộc tồn cùng độ người, tịnh có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hội chiếu người, chủ đắt vô cùng. Cự môn, thiên cơ ở dậu cung, tuy có hóa lộc, hóa quyền hoặc lộc tồn ngôi sao may mắn cùng độ, thì chủ quý mà không hiển, phú mà không cửu. Đã ngoài các cung vị, đều dĩ tam phương tứ chính không gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh là hợp cách. Cự môn tinh cùng trời cùng tinh cùng độ, ở xấu cung, vị cung người, có hình khắc, vất vả cực nhọc phần nhiều là phi. Hóa lộc, hóa quyền, mặc dù cát không dài. Cự môn ở tuất cung, hóa quyền hoặc hóa lộc người, là kỳ cách, bởi vì thái dương ở ngọ cung, là nhật lệ trung thiên, hội chiếu cự môn, thì âm u hết giận tẫn vậy.
Bình chú:
(nhất) bất luận cái gì một viên chính diệu, đều có cát lợi một mặt, cũng có không cát lợi một mặt, mỗi diệu đều là như vậy, không có ngoại lệ, bất quá, cự môn tinh ở đại đa số dưới tình huống, tựa hồ cũng phải không cát tính chất cường, cát lợi tính chất yếu kém. Cự môn là ám diệu, nhưng cũng không phải thuyết đến đây tinh hắc ám, mà là nó thích che cái khác tinh diệu quang hoa, lệnh kỳ buồn bã thất huy, bởi vậy, nhất định phải sai ai ra trình diện nhập miếu vượng thái dương, thủy là may mắn, thái dương lạc hãm, thì không pháp hóa giải kỳ ám.
(nhị) cự môn ở tinh bàn mười hai cung tính chất, tuy có chỗ bất đồng, nhưng trong đó [khẩu thiệt thị phi], [tranh đấu gay gắt] tính chất, thì mười hai cung đều là như vậy. Cho nên không thích nhất sai ai ra trình diện Hóa kị, kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, đà la. Nói chung, phàm dĩ khẩu thiệt của vận dụng, có thể giảm bớt khẩu thiệt thị phi bất lợi, ở cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung, nhất là như vậy.
(tam) cự môn hóa quyền, chủ ngữ nói phương diện quyền uy, cố hữu [vi nhân sư biểu] ý nghĩa, thích hợp làm giáo sư, hoặc làm diễn thuyết, dạy học có liên quan công tác. Canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài chờ, nói chuyện sức thuyết phục lớn hơn nữa, cũng giảm thiểu thị phi khẩu thiệt tính chất, bởi vì kỳ miệng mới có thể phục chúng, cho nên ít thị phi.
(tứ) cự môn và thái dương gặp gỡ, hoặc cùng độ, hoặc đối củng, là cự môn tinh hệ điều kiện tốt nhất một kết cấu, bất quá, thái dương nhất định phải nhập miếu ngồi vượng tài cát. Cự môn thái dương của tổ hợp, tất ở dần cung, thân cung, Tỵ cung, hợi cung bốn người cung độ, ở dần thân cung, thái dương cự môn cùng độ, ở Tỵ hợi cung, thái dương củng chiếu cự môn. Mà thái dương ở dần cung và Tỵ cung miếu vượng, cho nên cự môn ở dần cung và ở hợi cung điều kiện tốt nhất, chủ [quang minh lỗi lạc], canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ năng quý; sai ai ra trình diện hóa lộc, lộc tồn, thiên mã, chủ năng phú.
(ngũ) cự môn ở tử cung ngọ cung thủ mệnh, là vì [thạch trung ẩn ngọc] cách, tên này tồn tại, là bởi vì phần lần đó cách cục người, tất có nội tại mỹ, điều không phải một sớm một chiều có thể thấy, phải tốn ở chung và quan sát, tài năng khai quật trong đó ưu điểm, giống như một khối bảo ngọc ẩn ở tảng đá trung, phải bả hòn đá tạp chất bỏ, phương sai ai ra trình diện trong đó mỹ. Tình huống cụ thể, là mệnh tạo tính cách ưu điểm và tài hoa, quá trình một điểm thời gian, có thể cấp khám phá ra. Nguyên cục nhắc tới làm sao tài đoán nhập cách, nhập cách người, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ cát, có thể [phú quý song toàn], nhưng [không đi ngọn núi cao nhất là nên], phàm ở cao nhất lĩnh đạo địa vị, nhất định đã bị xa lánh đả kích, sung làm con cờ thí, cho nên thà rằng ở Phó Thủ địa vị mà tay cầm thực quyền, nhượng những người khác làm lãnh đạo nhân tên, bỉ can thiệp vào lĩnh công là giai.
(lục) cự môn thái dương cùng độ dần cung thân cung, dĩ dần cung là giai, đây là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông của tượng, mệnh tạo có đại khí phách, kiên nhẫn tâm, có ý chí chiến đấu, có thể thành tựu đại sự nghiệp, canh sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, Vưu Giai. Thân cung mặc dù cát, nhưng ngại khiếm khuyết bền lòng, làm việc ba phần chung nhiệt độ, đây là thái dương mặt trời mọc và mặt trời lặn chi biệt, bất quá, thân cung thái dương cự môn, ở năm mới trái lại có một chút thành tích, chích là không thể kế tục tiến bộ. Thái dương cự môn, có thể [danh lợi song thu vào], đại thể mà nói, thái dương cát hóa chủ danh khí đại, cự môn cát hóa thì tài bạch đa. Mặt khác, thái dương cự môn là dị tộc và hải ngoại tinh hệ, bởi vậy, cũng lợi cho ở ngoại quốc người trong vòng thành danh hoạch ích, cố hữu [thanh danh dương cho hắn bang] nói đến, nhưng yếu thái dương ngồi vượng nhập miếu mới là.
(thất) cự môn ở Tỵ cung, bởi đối cung là hợi cung thái dương lạc hãm, mặt trời là phụ tinh, cho nên đối phụ thân có hình khắc, chủ [thương phụ], hoặc tự thân ở còn nhỏ tai trọng bệnh đa, lệnh phụ thân lo lắng. Canh sai ai ra trình diện chư sát hình kị hao tổn, trừ có hình khắc ở ngoài, nhân sinh cũng đa ngăn trở tai ách, cho nên nên [chuyên môn kỹ năng], làm bàng thân chi bảo.
(bát) cự môn lộc tồn cùng độ, chủ thu nhập dày, canh sai ai ra trình diện chư cát và cát hóa, có thể thành phú, nhưng phát cũng không hội tiêu xài, nếu như từ một … khác độ lớn của góc khán, còn lại là có điểm keo kiệt, nhưng cũng là vì chiếu cố gia đình và sinh hoạt cần, liệu cơm gắp mắm mà thôi.
(cửu) cự môn hóa lộc, lợi cho tài vận, cự môn hóa quyền, thì có khẩu thiệt quyền uy, đều vì có [quyết đoán] và [thiện gây dựng sự nghiệp] tinh tượng, rất có chư cát lộc tồn, nhất là may mắn. Như lộc tồn hóa lộc cùng độ, càng tài vận đại vượng, không chỉ … mà còn chủ quý, cũng là chủ phú.
Cự môn cát hóa ở hợi cung, nhân thái dương cư vượng cung, cho nên cát, thế nhưng, bởi ánh nắng mũi nhọn quá liệt, thì có [phong mang thái lộ, chí cao mà ngạo, dễ thái độ làm người chỉ trích] khuyết điểm, loại này mệnh cách nên thu liễm ngạo khí, trái lại là phúc trạch, có nhân duyên.
(thập) cự môn ở thìn cung cùng độ, thiên đồng củng chiếu, cát hóa sai ai ra trình diện lộc tồn, cũng phú cách, còn đối với cung thiên đồng cát hóa, thì thứ hai, không bằng cự môn cát hóa như vậy cường liệt.
(mười một) ngoại trừ kể trên đích tình huống, nguyên văn cũng nhắc tới cái khác cự môn cát lợi tinh hệ, chủ yếu đều là cự môn hóa lộc hóa quyền sai ai ra trình diện lộc tồn, đây là phán đoán cự môn ở mệnh có hay không đại cát then chốt, cái khác tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, đều là phụ trợ mà thôi, bất quá, văn xương chữ Nhật khúc ý nghĩa cũng rất nặng yếu, bởi vì được xương khúc thì có tài hoa, nói có sức thuyết phục, có thể phục chúng, cho nên giảm thiểu bị người chỉ trích bất mãn cơ hội. Mặt khác, và Tứ Sát gặp gỡ cự môn, tất nhiên dắt thị phi khẩu thiệt phân tranh, cho nên phải không gặp Tứ Sát, bằng không cuộc sống trở lực quá nhiều, thành tựu thật to giảm hình phạt.

Cự môn tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh hoàng. Và thái dương cùng độ có thể chiếu, chủ sắc mặt đỏ trắng hoặc hồng hoàng. Hình chữ nhật mặt hoặc bầu dục mặt. Nhập miếu hoặc thái dương ở Tỵ cung ngọ cung người, chủ mập mạp, trung vóc người cao, bằng không chủ vóc người trung đẳng, hoặc nhỏ gầy. Tính tình trung hậu, diện mục thanh tú, có chuyên môn kỹ năng, thiện khẩu tài, năng lực cấp biện. Có tinh thần trọng nghĩa, vô sự hối hả, đa học ít tinh, năng lực học pháp luật, máy móc, y học cập số tử vi tạp nghệ, hoặc là đại chúng gương tốt, bang hội đứng đầu. Mừng nhất hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn, thì năng lực phú năng lực quý. Nhược Hóa kị tinh, thì khẩu thiệt liên tục, tai hoạ đều. Mọi việc đa nghi ít quyết, do dự. Và đà la cùng cung, thì thân có chí. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cướp sát, thiên hình, âm sát, vô lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền giải trừ hóa người, chủ có đầu sông uống thuốc độc, phí hoài bản thân mình tự sát vân vân phát sinh. Hoặc tao hoả hoạn, hoặc bị phối phát tiền tuyến, hoặc bôn ba thiên lý. Làm việc điên đảo, chủ trương hoàn toàn không có.
Nữ mệnh cự môn tinh lâm cung mệnh, nhập miếu hoặc có lộc tồn, hóa quyền, hóa lộc người, chủ phú chủ quý, hơn nữa thọ mệnh thật dài. Nhược lạc hãm hoặc Hóa kị, thì khẩu thiệt ghét nhân, đa sự đa phi. Nhược và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, thì hình phạt chính khắc thọ yểu, dĩ kế thất nhà kề nên, nhưng nhưng đa tranh đa đấu.
Đại hạn lưu niên cự môn tinh triền độ, hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ người, chủ sự nghiệp phát triển, năng lực sáng lập đại sự, thành đại sự, mọi việc thị hung thực cát, danh lợi song thu vào. Nhược Hóa kị có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, chủ quan phi lao ngục tai ương, hình khắc hoặc tao hoả hoạn binh kinh thưởng thâu, đa tai bay vạ gió.
Bình chú:
(nhất) về cự môn tọa mệnh diện mạo bên ngoài, nguyên văn đã nói một thứ đại khái, nhưng thượng có một chút có thể bổ sung. Phàm là cự môn thủ mệnh, thái dương củng chiếu, chủ thể mao tương đối dài, giá ở nữ mệnh trên người, nhất rõ rệt.
(nhị) cự môn tọa mệnh mà [diện mục thanh tú] người, phải là cự môn ở miếu vượng cung độ, mà lại sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tam phương tứ chính tam hội sát diệu Hóa kị mới là. Cự môn chữ Nhật xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài gặp gỡ, chủ [thiện khẩu tài, năng lực cấp biện]. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ [tinh thần trọng nghĩa, tính tình trung hậu]. Sai ai ra trình diện long trì, phượng các, thiên tài, hóa khoa chờ, chủ [chuyên môn kỹ năng]. Thiên cơ cùng độ, chủ đa học ít tinh. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, chủ [vô sự hối hả].
(tam) ở sự nghiệp nên kị phương diện, cự môn và kình dương thiên hình cùng độ, nhất là cự môn hóa quyền, lợi cho học [pháp luật], mà khi luật sư. Và địa không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh tinh, long trì, phượng các gặp gỡ, nên [máy móc]. Và kình dương, thiên hình, thiên nguyệt, văn xương, văn khúc, hóa khoa gặp gỡ, nên [y học], làm thầy thuốc, hoặc là cái khác chữa bệnh chuyên nghiệp, như chức nghiệp trị liệu sư, vật lý trì liệu sư chờ, cũng mà khi ngoại khoa bác sĩ, hoặc là điệt đả y sư. Cự môn hội văn xương, văn khúc, nhất là văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, rất có thiên vu, nên [số tử vi], tức mệnh lý dễ bốc chưởng xem tướng bằng nhau. Mặt khác, cự môn hóa quyền hội văn xương văn khúc, thích hợp [đại chúng gương tốt], tức làm giáo dục công tác; nếu vì cự môn Hóa kị, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, lộc tồn chờ, thì là [bang hội đứng đầu], ở hắc đạo cửa bên trung phát tích làm giàu.
(tứ) cự môn cát hóa hội lộc tồn, chủ [năng lực phú năng lực quý], cụ thể phân biệt còn lại là: Cự môn hóa lộc, lợi cho khẩu thiệt phát tài, chủ phú, cự môn hóa quyền, ngôn ngữ cụ bị sức thuyết phục, chủ quý. Lộc tồn cũng chủ giàu có. Về phần cự môn Hóa kị, còn lại là đại đa số bất lợi khắc ứng với cơ sở, sai ai ra trình diện của bất khả phớt lờ, sát khinh là [khẩu thiệt liên tục], sát nặng thì [tai hoạ đều]. Tính cách phương diện, thì chủ [đa nghi ít quyết, do dự], cũng vì vậy mà bất lợi nhân tế quan hệ. Nguyên văn cũng đã vạch, cự môn Hóa kị mà lại chư sát tịnh sai ai ra trình diện, chủ có tự sát khuynh hướng, đây là nhân nhân sự ngăn trở đưa tới, cũng chủ cái khác các loại tai ách, tính chất có chút phức tạp.
(ngũ) nữ mệnh cự môn, nhập miếu được cát hóa, là giúp chồng dạy con hiền thê mệnh, ở cổ đại, cũng chủ năng giá lương phu, có thể phú quý, ở hiện đại, cũng chủ nữ mệnh tự thân một nhân tài năng lực. Loại này nữ mệnh, cuộc sống phúc trạch cũng so sánh sâu, rất có thiên phúc và thiên thọ, thì khỏe mạnh mà trường thọ. Nữ mệnh cự môn Hóa kị, thì tất là bà ba hoa, nói là nói phi, dĩ làm nhiều ít nói, tích miệng đức là nên. Cự môn ở vị cung lạc hãm, nhưng nếu như không thay đổi kị, cũng không chủ bà ba hoa. Nữ mệnh cự môn sai ai ra trình diện chư sát diệu hình hao tổn, ngoại trừ nguyên văn phán đoán suy luận ngoại, cũng có thể và nam mệnh cùng luận.
(lục) đại hạn lưu niên cự môn thủ cung mệnh, hay sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, nhưng nhu chú ý ở thành công tựu, được tài phú sau đó, không thể vênh váo tự đắc. Về phần có hay không năng lực [sáng lập đại nghiệp], vậy phải xem nguyên cục mệnh cách mà định. Cự môn Hóa kị vu cung hạn, cơ bản nhất tính chất là khẩu thiệt thị phi, sát hình hao tổn nặng, thì phòng các loại tai ách. Nhưng nhưng yếu thị nguyên cục cung mệnh đích tình huống mà định, không thể vọng gia định luận.

Cự môn tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm huynh đệ cung, hình phạt chính khắc bất hòa, khẩu thiệt tranh đấu, hoặc có mẫu huynh đệ, và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn khúc, văn xương, ân quang, thiên phúc chờ tinh diệu hội chiếu, tịnh có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn chờ tinh cùng triền người, chủ huynh đệ gây dựng sự nghiệp thành công, ba người đã ngoài. Nhưng cần phải và thái dương cùng độ người phương hợp. Thiên cơ cùng độ, các hữu xảo trá, đông tây chia lìa. Cùng trời cùng tinh cùng độ, có kết nghĩa huynh đệ, nhưng thủy chết già ác. Và thiên không cướp, lục hao tổn hội chiếu, thụ huynh đệ của bóc lột. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, âm sát, cô thìn, quả ở lại hội chiếu người, hình khắc, thị phi tranh cãi. Hóa kị tinh, cũng chủ khẩu thiệt thị phi, bệnh tai phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở lục thân cung độ bất kỳ một cái nào, đều không phải là thiện diệu, luôn luôn bất lợi chỗ. Ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất là bất hòa, đây đó có [khẩu thiệt tranh đấu], canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, chủ [hình khắc], canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, tả phụ, hữu bật, thủy chủ [dị mẫu huynh đệ], nhưng là khả năng chủ [dị phụ huynh đệ].
(nhị) cự môn và chư cát diệu cát hóa gặp gỡ, cận chủ huynh đệ tỷ muội thành công tựu, mặc dù dựa vào nhưng nhưng có khẩu thiệt phân tranh, phải bị khí.
(tam) cự môn ở huynh đệ cung, chủ có [ba người đã ngoài], rất có tả phụ, hữu bật, con số càng nhiều, nhưng không thay đổi thiện cảm tình.
(tứ) cự môn ở dần cung, thân cung, Tỵ cung, hợi cung, được thái dương củng chiếu hoặc cùng độ, chỉ có thái dương ở miếu vượng, chiếu sáng cự môn, thì có thể miễn hình phạt khắc khẩu thiệt tính chất. Thái dương ở rảnh rang cung hãm cung thì không phải vậy.
(ngũ) cự môn thiên cơ cùng độ, nhị diệu đều không phải là huynh đệ cung sở hỉ tinh diệu, nhất chủ khẩu thiệt nhất chủ chia lìa, cho nên nguyên nhân chính bất hòa, tình cảm lãnh đạm mà ly, khó có thể cộng đồng hợp tác, canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên mã, nhất là dễ chia lìa, Hỏa Tinh cùng độ vưu xác thực.
(lục) thiên đồng cự môn, [thủy chết già ác], bởi vậy, xu cát Tỵ hung chi đạo, ở chỗ phát triển tình cảm sau đó, liền nỗ lực duy trì, đừng cho ác ngôn ngữ xuất khẩu, phải thật tốt câu thông. Thiên đồng Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, vưu ứng với như vậy. Nguyên văn nói [huynh đệ kết nghĩa], chỉ có thể tác tham khảo, dựa vào người viết cá nhân trưng nghiệm, tự một có một loại này kết nghĩa khuynh hướng, nam nữ đều là như thế này, đây có lẽ là thuộc về cổ đại trưng nghiệm, mà hiện đại đã lỗi thời liễu.
(thất) cự môn hội thiên không cướp đại hao tổn, chủ [bóc lột], đây là chỉ tài bạch lợi ích bóc lột, bởi vậy, không thích hợp huynh đệ hợp tác sinh ý, ở huynh đệ kinh doanh công ty công tác, cũng có sở không thích hợp. Canh sai ai ra trình diện chư sát Hóa kị, nhất là bất lợi, như sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, hoặc văn khúc Hóa kị, cẩn thận cây hồng bì chịu ca, không quen không ăn, trái lại thụ bọn họ lợi dụng tác giá hạ lao công.
(bát) cự môn hội chư sát diệu, chủ [thị phi tranh cãi], mà cô thìn quả ở lại thì chủ cô, đa vì huynh đệ tỷ muội con số ít, thậm chí tự thân là con một.
(cửu) cự môn Hóa kị, cơ bản tính chất hay bất lợi huynh đệ quan hệ, dễ khắc khẩu, [khẩu thiệt thị phi], sát nặng thủy chủ bệnh tai, sai ai ra trình diện thiên không cướp đại hao tổn phương chủ [phá hao tổn].

Cự môn tinh lâm thê cung

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm thê cung, thường có khẩu thiệt tranh, cơn giận không đâu vân vân, dĩ trường phối là nên. Như và thái dương cùng độ, thì tính tình hào sảng, làm việc trong sáng, dũng cảm phụ trách. Có hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật chờ cát diệu hội chiếu, trợ giúp phu dạy con, thông minh thiện giải trừ.
Thiên cơ cùng độ, gặp cát hóa, thì mẫn cảm thông minh, mỹ lệ chuyên gia, công việc quản gia có cách. Thiên đồng tinh cùng độ, mặc dù thông minh, có hình khắc sanh ly. Như và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, cô thìn, quả ở lại hội chiếu, chủ khắc nhị thê, sanh ly, ở riêng, khẩu thiệt.
Nữ mệnh cự môn tinh lâm cung phu thê, có thái dương, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ giá ký quý mà lại phú của trượng phu, đa tài đa năng lực, sự nghiệp vĩ đại, làm nhân sở kính yêu người. Như Hóa kị tinh, thì khẩu thiệt thị phi, đều các dĩ lý do của mình vì lý do, đa vô ý nghĩa tranh náo. Như hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, hình phạt chính khắc chia lìa, tam giá của mệnh. Dĩ kế thất nhà kề không được cử kết hôn hình thức của ở chung là nên. Đây là đa khí đa tranh ngôi sao diệu.
Bình chú:
(nhất) cự môn không thích nhập lục thân cung, ở cung phu thê cũng như vậy. Cơ bản tính chất như nguyên văn theo như lời: [khẩu thiệt tranh], bởi vậy, cự môn ở cung phu thê, tất cả dĩ hòa vi quý, có thể giảm thiểu gia đình như chiến trường đích tình hình. Cự môn Hóa kị, khẩu thiệt tính chất nhất là nghiêm trọng. Nguyên văn dĩ [trường phối] làm xu cát Tỵ hung phương pháp, đây đối với nam mệnh nữ mệnh cũng có thể đi, nữ mệnh có thể gả cho so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở trượng phu, có thể được hắn sủng ái. Nam nhân cũng có thể cưới vợ so với chính mình tuổi còn trẻ mười năm bát chở nữ nhân làm vợ, hoặc là trái lại, tìm một so với chính mình lớn tuổi tam mấy tuổi nữ nhân làm vợ.
(nhị) cự môn thái dương cùng độ, vô luận nam mệnh nữ mệnh, giai chủ phối ngẫu tính cách [hào sảng], mặc dù hơi ngại khiếm nhu tình mật ý, nhưng đây chỉ là mặt ngoài biểu hiện giả dối, như được văn xương văn khúc, bọn họ thực là mặt ngoài hào phóng, nội tâm ấm áp nhẵn nhụi. Cự môn thái dương sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tất chủ phối ngẫu người đối diện đình có trách nhiệm cảm, nữ được hiền phu, nam được hiền thê, tuy có khẩu thiệt, thực là [lộng hoa thương], không được tổn hại tình cảm.
(tam) cự môn cát hóa hội cát diệu, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, năng lực [giúp chồng dạy con], được văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ [thông minh thiện giải trừ], tình cảm cũng so sánh giai.
(tứ) cự môn thiên cơ ở mão dần cung cùng độ, thụ thiên cơ ảnh hưởng, canh mỗi ngày cơ cát hóa hoặc cự môn cát hóa, chủ trì gia có câu, nhưng không nhất định chủ [mỹ lệ], nhân cự môn tinh cũng không chủ mỹ thê. Đồng dạng, đối với nữ mệnh, cũng không chủ anh tuấn vị hôn phu. Giá một sao hệ, không thích nhất thiên cơ Hóa kị, chủ thủy nhiệt chung lãnh, kết hôn sau đó không lâu sau, tựu tình như không hợp. Cự môn Hóa kị, thì chủ khóe miệng bất hòa, mà lại bởi vậy chia lìa ý tứ hàm xúc quá nặng.
(ngũ) cự môn thiên đồng cùng độ, đây là dễ dàng nhất lệnh tình cảm bị thương tinh hệ, cự môn là ám diệu, thiên đồng là tình cảm ngôi sao, cho nên cự môn che giấu thiên đồng tình cảm tính chất, tức là [có đau khổ tự mình biết, người câm cật hoàng liên.], nam mệnh lấy vợ được thông minh mà qua độ cảm tính thê tử, tình cảm đa chưa đủ, cũng bởi vậy khởi khắc khẩu. Sát hình kị nặng thì ly dị, hoặc tử biệt.
(lục) phàm là cự môn, chỉ cần sai ai ra trình diện sát diệu, tất có sự cố, canh sai ai ra trình diện cô thìn, quả ở lại, chủ cô, ly dị hoặc tử biệt.
(thất) nữ mệnh cự môn, được thái dương cùng độ củng chiếu, rất có chư cát và cát hóa, có thể giá được phú quý của phu, nhưng yếu thái dương nhập miếu ngồi vượng mới là. Lạc hãm nhưng dễ có khẩu thiệt và hình khắc. Thái dương không gặp cát, chỉ cần không được canh sai ai ra trình diện sát diệu, tung trượng phu phi phú quý, nhưng chủ được hiền phu.
(bát) nữ mệnh cung phu thê cự môn Hóa kị, có thể cùng nam mệnh cùng luận. Sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà cũng như thế, chủ ly hôn và hình khắc.

Cự môn tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung tử nữ, dĩ trì được là nên, như và thái dương cùng độ, hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa quyền, hóa lộc người, chủ ba người đã ngoài, năng lực mái tóc, ký phú mà lại quý, thông minh đa tài, cường tổ thắng phụ của nhảy qua táo, thiên cơ cùng độ, cần phải cho làm con thừa tự hoặc ở riêng, bằng không hình khắc. Thiên đồng tinh cùng độ, hội sát diệu, chiêu tự tí. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp hội chiếu, chủ cô đơn. Hóa kị tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, chủ có con đa bệnh đa tai, phá hao tổn tiền tài hậu tái hình khắc. Đây là cô độc tinh diệu, phải thái dương chiếu đến phương trừ âm u khí, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn cùng độ, phương sinh tường hòa ánh sáng.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở cung tử nữ, đồng dạng phi thiện diệu, cơ bản nhất tính chất, là hai đời trong lúc đó bất hòa. Cũng hình phạt chính khắc trưởng tử, điều không phải còn nhỏ tai bệnh, hay chết sớm, sinh non chờ, hoặc sinh mà mang thương tàn, mọi việc như thế, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, nhất là như vậy. Căn cứ truyền thống thuyết pháp, chỉ cần trì có con nữ, có thể miễn trưởng tử của khắc, nhược ở hơn – ba mươi tuổi sau đó. Mà nữ nhi thì không thể.
(nhị) cự môn thái dương cùng độ, nhược thái dương ở miếu vượng, tính chất quá mức giai, có thể miễn khẩu thiệt phân tranh và hình khắc tính chất, hay không gặp cát diệu cát hóa, cũng chủ tử nữ [ba người đã ngoài], sai ai ra trình diện của phải kể con mắt càng nhiều, mà lại tử nữ [mái tóc], sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, chủ tử nữ năng lực quý; sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, chủ tử nữ năng lực phú. Cự môn thái dương, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thiên tài, hóa khoa, chủ thông minh đa tài. Nếu như rất có chư cát, thì có thể cường tổ thắng phụ. Nhưng thái dương nhưng yếu nhập miếu vượng mới là.
(tam) cự môn thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ cụ chia lìa biến hóa tính chất, cự môn cụ phân tranh khẩu thiệt, cơ bản tính chất là bất hòa mà ly, cố hữu còn nhỏ liền [ở riêng] khắc ứng với. Mà ở riêng thì có thể miễn hình phạt khắc tai bệnh. Xấu nhất kết cấu là thiên cơ Hóa kị, hoặc là cự môn Hóa kị. Thiên cơ Hóa kị người, canh mỗi ngày mã, chia lìa ý tứ hàm xúc tối nồng hậu. Thiên cơ cát hóa, cận chủ tử nữ đa tài, không giảm hình khắc.
(tứ) cự môn thiên đồng, cũng không lợi hai đời quan hệ giữa, trái lại dễ dàng hơn khởi phân tranh, hoặc do ngoại vãng nội giấu, trở thành nghiêm trọng tâm bệnh. Sai ai ra trình diện sát diệu nhất là như vậy. Hiện đại đã không nhận tội tự tí, giá khắc ứng với đã không được nghiệm. Thiên đồng Hóa kị, đưa tới tình cảm thương tổn, nhất là nghiêm trọng.
(ngũ) cự môn hội hỏa linh dương đà thiên không cướp chư sát, hình phạt chính khắc cô độc, khả năng suốt đời cũng không có con nối dòng.
(lục) cự môn Hóa kị, canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, giá như nguyên văn nói, ước số nữ đa bệnh đa tai mà rủi ro. Mặt khác, cự môn hóa lộc, rất có lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, thì ước số nữ nhi được tài, tử nữ có thể phú quý, tự thân cũng được lợi, nhưng tình cảm thì vị tất giai. Cự môn ở cung tử nữ, chỉ cần sai ai ra trình diện lộc diệu, có thể giảm thiểu hình khắc ý tứ hàm xúc, đây là [tường hòa ánh sáng].

Cự môn tinh lâm cung tài bạch

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung tài bạch, chủ do phí công cố sức cập bằng trí nhớ miệng mới lấy được, năng lực tay không gây dựng sự nghiệp. Hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn cùng độ, chủ phú hậu, nhưng tối kị chí cao khí ngạo, mũi nhọn bức nhân, thì tất bị người chen vội vả, tao ngộ cực đại trắc trở, là đại chúng sở phủ định, hoặc là kỳ tử nữ sở bại hao tổn. Thái dương cùng độ, chủ biết dùng người của tin cậy, mở rộng đã thành cơ nghiệp, tịnh có thể được dị quốc nhân sĩ của tôn sùng.
Thiên cơ cùng độ, đa tiến nhiều hơn, hay thay đổi động. Thiên đồng tinh cùng độ, do kỹ thuật nghệ thuật hoặc tay không gây dựng sự nghiệp hoặc luật sư, quan toà, y sư chờ chức nghiệp lập nghiệp. Và kình dương, đà la cùng triền, đa tranh cãi liên quan đến kiện tụng. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn cùng độ có thể chiếu, thì có binh tai cướp đoạt hoả hoạn chờ tổn hao.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở cung tài bạch cũng không tính là ngôi sao may mắn, kỳ cơ bản tính chất là [phí công cố sức], bởi vậy, có đến đây tinh diệu ở tài bạch, tất cầu tài không đổi, rất là làm ơn hao tâm tốn sức, nhưng về phương diện khác, nếu là [bằng trí nhớ khẩu tài] cầu tài, ví dụ như, làm dạy học công tác, hoặc truyền bá môi giới, hoặc làm như sáng tác, bày ra chờ bằng trí nhớ công tác, thì trái lại dễ dàng phát tài. Có hay không năng lực [tay không gây dựng sự nghiệp], thì muốn xem có hay không hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã mà định, sai ai ra trình diện của thì có thể gây dựng sự nghiệp thành công, kinh tế sinh hoạt [phú hậu], không gặp thì cận đủ sống tạm. Nguyên văn cũng chỉ ra một rất trọng yếu cự môn khắc ứng với, hay nếu như được tài hậu [chí cao khí ngạo], tài bạch lộ mắt, không ai bì nổi, sẽ nhân nhân sự bất hòa mà suy yếu tài vận, hậu vận trái lại không tốt, nên tu dưỡng tâm tính. Ở xã hội hiện đại, thường thấy nhất nhân tài mà [chí khí cao ngạo] hiện tượng, là thoáng phát đạt, sẽ mặc mang cực to dây chuyền vàng, mang tương mãn hột xoàn đích thực kim sức lao động sĩ đồng hồ đeo tay, loại này tài đại khí thô biểu hiện, mỗi là rách nát điềm báo trước. Mặt khác, cự môn ở cung tài bạch, nếu như cung tử nữ không được cát, nhất là kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, mỗi chủ là [tử nữ sở bại hao tổn].
(nhị) cự môn thái dương, có chứa người ngoại quốc tính chất, nhưng nhất định phải thái dương nhập miếu vượng, ở dần cung hoặc ở hợi cung ngồi một mình thụ Tỵ cung thái dương củng chiếu, mới thích hợp được dị tộc của tài, [được dị quốc nhân sĩ của tôn sùng], tình huống cụ thể, bao quát tố người ngoại quốc sinh ý, kinh doanh xuất khẩu nghiệp vụ, hoặc là ở ngoại quốc cơ cấu nhậm chức, hoặc là ở ngoại quốc thủ trưởng thủ hạ làm việc chờ, đều lợi cho phát tài. Nếu không có làm kể trên công tác, thì nên chuyên nghiệp công tác cầu tài, như bác sĩ, kế toán viên cao cấp các loại. Thái dương hạ xuống rảnh rang cung hãm cung, cũng không có loại này may mắn tính chất, sai ai ra trình diện cát cũng có kinh tế túng quẫn thời kì.
(tam) cự môn thiên cơ cùng độ, thiên cơ tinh là biến động tinh, ở cung tài bạch chủ tài nguyên hay thay đổi, cát thì tài tự nhiều mặt lai, nhược quả là ngôi sao may mắn và sát diệu tịnh sai ai ra trình diện, cát hóa và Hóa kị tịnh sai ai ra trình diện, thì có [đa tiến nhiều hơn, hay thay đổi động] đích tình huống, tài lai tài khứ, hoặc là tài nguyên không ổn định. Sai ai ra trình diện cát không gặp sát, thích hợp biến động trung phát tài, ví dụ như, làm đẩy mạnh tiêu thụ công tác, thì khách hàng biến hóa đại, cũng tiền tài không ngừng giao thu vào, mà lại vận dụng khẩu tài, phù hợp thiên cơ cập cự môn tính chất.
(tứ) cự môn thiên đồng cùng độ, thiên đồng chủ tay không hưng gia, cố hữu đến đây khắc ứng với. Cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, long trì, phượng các chờ, thích hợp [kỹ thuật], có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ, thích hợp [nghệ thuật]; cự môn Hóa kị, canh hội kình dương, thiên hình, thích hợp luật sư, quan toà; thiên nguyệt cùng độ, thích hợp [y sư] hành nghiệp, rất có kình dương thiên hình, là ngoại khoa giải phẫu bác sĩ hoặc điệt đả y sư, hoặc cái khác chữa bệnh kỹ thuật chuyên nghiệp.
(ngũ) cự môn kình dương cùng độ, chủ cầu tài đa tranh, thích hợp hoạt động thương nghiệp, đà la cùng độ, thì tài bạch trì được, cần tĩnh tâm nhẫn nại. Hội dương đà, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, đại hao tổn chờ, nguyên nhân chính tài mà [tranh cãi liên quan đến kiện tụng].
(lục) cự môn hội hỏa linh thiên không cướp đại hao tổn, chủ tao đoạt của, hoặc là tai ương tổn hại tài, nguyên văn [binh tai cướp đoạt hoả hoạn chờ], chỉ là nêu ví dụ.

Cự môn lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Cự môn lâm tật bệnh cung, chủ nham hiểm, ám thương, bệnh phổi, âm thư, ung thư bao tử chờ chứng. Thiên cơ cùng độ, can dạ dày bất hòa hoặc dạ dày đa khí, tâm muộn tích tụ. Thái dương cùng độ, huyết áp cao, con mắt tật đầu cháng váng đau đầu, hư hỏa bay lên. Đà la cùng độ, bán thân bất toại. Thiên đồng tinh cùng độ, thần kinh toạ đau nhức phải đau cơ thể nhật tước nguyệt thuyên, hoặc mủ máu thấp sang chờ chứng. Lộc tồn, hóa lộc cùng độ, bệnh bao tử. Hóa kị, loét miệng bệnh đa.
Bình chú:
(nhất) cự môn ngũ hành là âm đất, âm đất ở trung y bẩn tượng học thuyết trung, chủ tính khí, tức hệ tiêu hoá, bất quá, tỳ là âm đất, dạ dày là dương đất, cho nên đa chủ tỳ tật, nhưng tỳ và dạ dày tâm bệnh, cũng ảnh hưởng lẫn nhau, có lúc là khó với phân chia.
(nhị) nguyên văn nhắc tới cự môn chủ [bệnh phổi], giá tựa hồ là và cự môn âm đất không quan hệ, vì vậy, nhất định phải từ Trung y ngũ hành sinh khắc quan hệ trung lý giải. Ngũ hành tướng sinh là: Kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, đất sinh kim. Kim nếu có thể sinh trưởng tràn đầy, cần đất tráng, vì vậy, đất nếu như suy yếu, thì kim cũng không cường, cho nên dễ dồn bệnh, ở bẩn tượng trung, tỳ là đất, phế là kim, cho nên nếu là cự môn yếu, ở tinh tượng dưới sự phối hợp, liền chủ phổi sinh bệnh, tức hệ hô hấp bệnh.
(tam) nguyên văn nói [nham hiểm], là chỉ nhân tiêu hóa công năng không tốt, tức tính khí suy yếu đưa tới tâm bệnh, bệnh nhân gầy gò, dễ bị nhiễm các loại tâm bệnh. Dĩ sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị, thiên hình là xác thực, giá cũng ung thư bao tử tinh hệ.
(tứ) như là âm thư, còn lại là khung máy móc thụ bị nhiễm hoặc những nguyên nhân khác đưa tới hư thối sưng, ở cự môn Hóa kị, đà la, thiên hình tinh hệ trung, canh mỗi ngày hư và đại hao tổn, là vì khắc ứng với. Giá cái tinh hệ tổ hợp, nhược xuất hiện vu nguyên cục tật bệnh cung, mà lưu niên tật bệnh cung là vũ khúc Hóa kị Hỏa Tinh chờ cùng phế tật có liên quan cung độ, thì chủ bệnh phổi, nhất là bệnh lao phổi.
(ngũ) cự môn thiên cơ cùng độ, cự môn chủ tính khí, thiên cơ chủ can đảm, đây là [can dạ dày bất hòa] tinh tượng, cụ thể bệnh trạng là [dạ dày đa khí, tâm muộn tích tụ], nhược giống như là tiêu hóa bất lương, dạ dày đau nhức các loại. Cự môn Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị là xác thực.
(lục) cự môn thái dương cùng độ, giá dĩ thái dương là việc chính, cự môn là phụ, thuộc về nóng tính thượng viêm, can dương thượng cang của tượng, tức nguyên văn nói [cao huyết áp, con mắt tật đầu cháng váng đau đầu, hư hỏa bay lên] chờ, thái dương Hóa kị vưu xác thực.
(thất) cự môn đà la cùng độ, nguyên bân triệu phán xét là [bán thân bất toại], giá hoặc là trúng gió của trưng nghiệm, nhưng ứng với dĩ và thái dương Hóa kị cùng độ là hợp, đây là máu hệ thống tuần hoàn đưa tới trọng bệnh, ngũ hành thuộc tâm, là thái dương sở chủ.
(bát) cự môn thiên đồng cùng độ, là bệnh ngoài da hoặc cốt bệnh tinh hệ, thường thấy nhất chính là [thần kinh toạ đau nhức, phải đau] chờ, cũng chủ [mủ máu thấp sang], tức các loại da bị nhiễm, như hãn tiển, nhọt độc các loại. Tới khắp cơ thể nhật tước vân vân huống, tức là gầy gò, dĩ mỗi ngày hư đại hao tổn là xác thực.
(cửu) cự môn hội lộc tồn, hóa lộc, nhất là cùng độ, nhân song lộc có phong phú ý tứ hàm xúc, mà cự môn thì là hệ tiêu hoá, cho nên chủ hệ tiêu hoá hấp thu quá nhiều, tức là ẩm thực quá lượng đưa tới tỳ vị bệnh, như tiêu hóa bất lương, dạ dày đau nhức chờ. Dĩ tiết chế ẩm thực là yếu.
(thập) lưu niên lưu nguyệt cự môn Hóa kị sai ai ra trình diện sát hình, như nguyên cục tật bệnh cung tính chất hài lòng, cận chủ loét miệng mà thôi.

Cự môn ở cung thiên di

Nguyên văn: Cự môn tinh có hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ, nhập miếu lâm cung thiên di, chủ xuất ngoại quá, dĩ diễn thuyết thiện biện khẩu tài, danh dương hắn phương. Ở chính thì là tư pháp nhân tài, ngoại giao nhân viên quan trọng; ở thương thì là công ty doanh nghiệp người phụ trách. Cự môn Hóa kị tinh, thì xuất ngoại khẩu thiệt tranh cãi, thoái thoái bất quyết, đa nghi bất định, hối hả ngược xuôi, lao lực dị thường. Thái dương cùng độ, xuất ngoại phong cảnh, có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng thái dương ở Tỵ cung, ngọ cung người, dễ bị tiểu nhân kị ác. Thiên đồng tinh cùng độ, có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, xuất ngoại tay không gây dựng sự nghiệp. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ tinh hội chiếu người, xuất ngoại tao tai, ít người duyên, phần nhiều là phi. Lưu niên hóa sát, lao ngục tai ương, tử thương hình khắc.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở cung thiên di, mừng nhất tự thân hóa lộc hoặc hóa quyền, hóa lộc thì lợi cho hải ngoại mưu sinh, [chủ xuất ngoại quá], canh sai ai ra trình diện lộc tồn Vưu Giai, cự môn hóa quyền thì ở hải ngoại bằng khẩu tài thành lập địa vị, năng lực danh lợi song thu vào, [diễn thuyết thiện biện khẩu tài, danh dương hắn phương], rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, Vưu Giai. Ở mười hai cung độ đều có tương tự tính chất, cũng không giới hạn trong nhập miếu cung độ.
(nhị) cự môn dục chủ [tư pháp nhân tài], ứng với dĩ cự môn hóa quyền, tịnh có kình dương, thiên hình, văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ gặp gỡ mới là, trên thực tế, ở hải ngoại đương tư pháp nhân tài, trong hiện thực là hiếm thấy, nhân tư pháp bộ môn đa thông báo tuyển dụng bản địa pháp luật nhân tài, ít sính ngoại lao. Vì vậy, loại này tinh hệ xuất hiện vu sự nghiệp cung hoặc cung mệnh, bỉ ở cung thiên di, đáng sợ hơn loại ý này nghĩa.
(tam) cự môn dục chủ [ngoại giao nhân viên quan trọng], dĩ thái dương nhập hội chùa cự môn tinh hệ là hợp, tức ở dần cung thái dương cự môn cùng độ, hoặc ở hợi cung, thụ Tỵ cung thái dương củng chiếu, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt chờ, hay không làm ngoại giao sự vụ, cũng tất là phái trú nước lạ văn hóa kinh tế quan viên, hoặc ở bản thổ xử lý ngoại quốc sự vụ, thái dương cự môn hội văn xương văn khúc, tất am hiểu tiếng nước ngoài văn.
(tứ) cự môn ở cung thiên di, cũng thích hợp từ thương, có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, có thể là [công ty doanh nghiệp người phụ trách].
(ngũ) cự môn Hóa kị ở cung thiên di, cơ bản tính chất là [xuất ngoại khẩu thiệt tranh cãi], nguyên văn cũng nhắc tới ý nghĩa khác, vì vậy, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thì tranh cãi tất đại tất đa, rất có thiên hình, phòng tại ngoại nhạ quan tòa kiện tụng. Cự môn Hóa kị và đà la cùng độ, chủ [thoái thoái bất quyết, đa nghi bất định]. Cự môn Hóa kị và thiên mã cùng độ, hoặc rất có Hỏa Tinh, linh tinh, là [chạy ngược chạy xuôi, lao lực dị thường], kiêm thả là lao mà không làm nổi.
(lục) cự môn thái dương cùng độ, thái dương nhập miếu vượng, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, tài khả coi là [xuất ngoại phong cảnh], bằng không cận vi mặt ngoài phong cảnh mà thôi, nhất là thái dương hóa lộc sai ai ra trình diện sát diệu, càng như vậy. Cự môn thái dương, sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, chủ có [thu hoạch ngoài ý muốn].
(thất) thái dương ở Tỵ cung củng chiếu hợi cung cự môn, hoặc thái dương ở ngọ cung hội chiếu tuất cung cự môn, nhân thái dương quang huy vô cùng cường liệt, cho nên trái lại có tài hoa hoặc cái khác ưu điểm quá lộ, đến nỗi [dễ bị tiểu nhân kị ác], nhược càng cự môn Hóa kị, hoặc thái dương Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện đà la, âm sát, phỉ liêm, thiên hư, thiên nguyệt chờ, vưu xác thực.
(bát) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân thiên đồng duyên cớ, sở dĩ chủ [tay không gây dựng sự nghiệp], dĩ sai ai ra trình diện hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn, thủy chủ thành công, nhu phải chú ý là, nguyên văn thuyết [lộc tồn cùng độ], giá ngữ không xác thực, thẩm tra thiên đồng cự môn ở xấu vị cung cùng độ, lộc tồn cũng chỉ có dần thân Tỵ hợi và tí ngọ mão dậu tám cung độ, không vào xấu vị thìn tuất, cho nên chích có thể ở tam phương sai ai ra trình diện của. Nhược quả không gặp cát diệu cát hóa, trái lại hung tinh tập hợp, thì gây dựng sự nghiệp rách nát, dĩ thụ lương là nên.
(cửu) cự môn hội Tứ Sát thiên hình, chủ [xuất ngoại tao tai, ít người duyên, phần nhiều là phi], nghiêm trọng mà lại đột tử tha hương, hoặc có quan tòa lao ngục. Lưu sát và lưu Hóa kị xung hội vưu quá mức.

Cự môn tinh ở cung Nô bộc

Nguyên văn: Cự môn tinh hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng hội cát diệu nhập miếu lâm cung Nô bộc, chủ giao hữu tuy nhiều khẩu thiệt tranh, nhưng đa gây dựng sự nghiệp đa mưu của giao hữu, hoặc có thẳng thắn hảo biện của chuyên cần lực đa tài viên chức. Thái dương cùng độ, chủ được bạn quý, hoặc được trượng nghĩa thiện thuyết của hữu hảo. Thiên đồng tinh cùng độ, thì đa khẩu thị tâm phi, lời nói và việc làm không đồng nhất bằng hữu. Hóa kị tinh thì ít giao hữu trợ giúp, lắm lời lưỡi, đa tranh cãi. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, chủ tao bằng hữu của tha liên, thị phi khẩu thiệt, hoặc người thủ hạ của vô nghĩa. Và thiên không cướp, đại hao tổn, âm sát cùng độ có thể chiếu, nguyên nhân chính giao hữu phá hao tổn hoặc là người thủ hạ sở trộm cướp.
Bình chú:
(nhất) cự môn tinh ở cung Nô bộc điều không phải thiện tinh, cơ bản tính chất chủ [khẩu thiệt tranh], nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc diệu, vô luận là lộc tồn hoặc hóa lộc, giai chủ được [gây dựng sự nghiệp đa mưu của giao hữu], cự môn cũng liền cận vi thảo luận, hoặc hữu ích có tính kiến thiết tranh luận, cự môn hóa quyền cũng giai, nhưng tự thân nhu bị vây so sánh bị động vị trí, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, bằng hữu trợ lực lớn hơn nữa.
Đương nhiên, nếu như chư cát tập hợp cung Nô bộc, cũng không thể nói toàn bộ cát, bởi vì cung mệnh tam phương tứ chính liền có vẻ lực yếu, ỷ lại tính tựu tăng mạnh, mệnh cách liền tương đối thấp hạ.
(nhị) nhược dĩ cung Nô bộc luận thuộc hạ, thì cự môn hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ [thẳng thắn chuyên cần lực], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ [hảo biện đa tài]. Có thể nhân thuộc hạ trợ lực mà lên như diều gặp gió.
(tam) cự môn thái dương cùng độ, nhân thái dương cụ hào sảng quang minh bất phàm khí chất, cố nhập miếu vượng chủ [bạn quý], canh sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, chủ [trượng nghĩa thiện thuyết của hữu hảo]. Về phương diện khác, thái dương cự môn cũng có người ngoại quốc tính chất, cho nên sai ai ra trình diện cát cũng chủ thụ ngoại quốc bằng hữu hoặc thuộc hạ bang trợ.
(tứ) cự môn thiên đồng cùng độ, cự môn ám diệu mai một thiên đồng đích tình tự, cố hữu trong ngoài không đồng nhất tính chất, tức [khẩu thị tâm phi, lời nói và việc làm không đồng nhất], cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, càng bất lợi, đối tự thân lợi ích có ảnh hưởng xấu, hội đà la, âm sát, thiên hư, thiên diêu chờ, chủ kết giao tiểu nhân.
(ngũ) cự môn Hóa kị, chủ dễ phạm khẩu thiệt, và bằng hữu bất hòa, canh sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình chờ, chủ tranh cãi; có địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ rủi ro, giá bỉ không thay đổi kị khắc ứng với quá nặng.
(lục) cự môn ở cung Nô bộc, chư sát tịnh sai ai ra trình diện, chủ thụ liên lụy, hoặc là lấy oán trả ơn, cho nên việc buôn bán không thích hợp hợp tác, đối thuộc hạ cũng ứng với đề phòng, đến đây phòng nhân chi tâm không thể không cũng.
(thất) cự môn hội thiên không cướp đại hao tổn, là [nhân giao hữu phá hao tổn] tinh tượng, nhưng có thể là xuất phát từ bằng hữu thuộc hạ vô tâm việc, cũng có thể là tự thân trượng nghĩa tương trợ, duy rất có âm sát, hoặc gặp lại đà la, Hóa kị chờ, thì là [người thủ hạ sở trộm cướp], nhưng cũng không nhất định là trực tiếp nhất ăn cắp, cũng có thể là âm thầm cướp tự thân kinh doanh đoạt được lợi ích.

Cự môn tinh lâm sự nghiệp cung

Nguyên văn: Cự môn tinh nhập miếu lâm sự nghiệp cung, chủ gây dựng sự nghiệp hoặc do chuyên môn kỹ năng phát triển, hoặc là y sư, pháp luật gia, chính trị gia, nhà quân sự, cùng với ở số tử vi nghệ thuật thượng phát triển, hoặc là bang hội đứng đầu, tôn giáo tông chủ, dĩ cực kỳ đầu người não, linh biện khẩu tài thượng đã thành công.
Nhập miếu có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn chờ ngôi sao may mắn cùng độ người, là quân chánh giới yếu nhân, xã hội người nổi tiếng, thương nghiệp giới cự tí. Và thái dương cùng độ, thì danh nặng vu tài, thiên cơ cùng độ, biến động đa đoan, bất năng dĩ một chuyện chức chung kỳ sinh. Văn bát cổ thì vũ, thì đông thì tây, huyễn tưởng đa, dục vọng nặng. Cùng trời cùng tinh cùng độ, thì có đầu không đuôi, bận rộn bất năng kết thúc. Hóa kị tinh, thì sự nghiệp không an định, phần nhiều là phi khẩu thiệt tranh, đa tranh cãi, thành trung đa bại. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình chờ sát tinh người, thì ở sự thượng đa việc quan liên quan đến kiện tụng, tranh cãi tranh đấu, chức nghiệp bất ổn, sự nghiệp bất định, tai hoạ đều. Thì có ý định ngoại của tài, nhưng hoành được hoành thất, hoặc bôn ba giang hồ, hoặc gặp hết ý thất bại, hoặc đặc thù đả kích.
Bình chú:
(nhất) cự môn là khẩu thiệt thị phi ngôi sao, ở sự nghiệp cung, sự nghiệp tính chất tối nên là khẩu thiệt phát tài, hoặc là thị phi phát tài, người trước như đẩy mạnh tiêu thụ, diễn thuyết, dạy học, truyền bá môi giới, tiêu khiển sự nghiệp chờ, người sau thì là pháp luật các loại. Nhưng đây chỉ là quy tắc chung, cụ thể nên kị, ứng với kiểm tra sự nghiệp cung chỉnh thể tinh tượng tổ hợp.
(nhị) làm nghiệp hình thức mà nói, cự môn chủ [gây dựng sự nghiệp], nhưng phải sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, thiên mã, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ mới là. Cự môn sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ, thì cách cục hơi thấp, nên có nhất kỹ bàng thân, có thể sống yên phận, cho nên nguyên văn nói là [chuyên môn kỹ năng phát triển], nếu như đại hạn lưu niên vận thế phối hợp, cũng có thể tự lập môn hộ, kinh doanh có liên quan bán lẻ.
(tam) cự môn hội văn xương, văn khúc, kình dương, thiên nguyệt, thiên hình chờ, mà khi y sư. Cự môn có hóa diệu, vô luận là hóa lộc, hóa quyền hoặc Hóa kị, rất có kình dương, văn xương, văn khúc, thiên hình, không gặp thiên nguyệt, thì lợi đương pháp luật gia, tức luật sư các loại. Cự môn hóa quyền, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, một thân tài hùng biện không ngại, có sức thuyết phục, cũng có lĩnh đạo lực, mà khi chính trị gia. Cự môn hóa quyền hoặc Hóa kị, hơn nữa cát diệu sát diệu tịnh sai ai ra trình diện, tả phụ, hữu bật, kình dương, thiên hình tịnh hội, ký có lĩnh đạo lực lại có sát khí, chủ nhà quân sự, sẽ thành quân đội hoặc kỷ luật bộ đội người lãnh đạo. Rất có văn xương văn khúc, tái sinh quân sư người nhiều mưu trí.
Cự môn Hóa kị ở sự nghiệp cung, chuyện lạ nghiệp tất có bị người tranh luận chỗ, canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, chủ tài vận tràn đầy; rất có tả phụ, hữu bật, chủ lĩnh đạo lực, thủ hạ đông đảo; canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ sát khí, bàng môn tả đạo. Kể trên chư tinh kết hợp, mỗi là bang hội đứng đầu, ở dao cạo ven trung làm giàu phát tích. Cự môn hóa quyền, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ thuộc hạ và người theo đuổi chúng, ngôn từ có sức thuyết phục, rất có mui xe, thiên vu cùng độ, đây là tôn giáo tinh hệ, kể trên chư tinh hợp ở một khối, mà khi [tôn giáo tông chủ].
(tứ) ngoài ra, phàm là cự môn ở sự nghiệp cung, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, giai chủ [cực kỳ đầu người não, linh biện khẩu tài thượng đã thành công].
(ngũ) cự môn được hóa lộc, hóa quyền, lộc tồn, chủ quyền lộc đều xem trọng, như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, có thể tố dư chính giới, rất có kình dương, thiên hình chờ hung, thì tăng sát khí, có thể ở quân giới hoặc cái khác kỷ luật trong bộ đội thành danh. Cự môn cát hóa hội lộc tồn, tái kiến thiên mã, đây là thương nghiệp phát triển tinh hệ, rất có chư cát diệu, liền là [thương giới giới cự tí]. Cự môn cát hóa hội văn xương, văn khúc, hóa khoa, có thể là [xã hội người nổi tiếng], thường thường có ảnh chụp đăng báo, hoặc ở radio TV truyền thông phát biểu diễn thuyết, nhưng không nhất định giàu có hoặc địa vị cao, ví dụ như, một ít bình thường là dân chờ lệnh xã công, hoặc làm phong trào công nhân đứng đầu, khả năng thu nhập cận đủ sống tạm, vô tài không có thế, nhưng là đại chúng sở quen thuộc cập kính trọng.
(lục) cự môn thái dương cùng độ, [danh nặng vu tài], là bởi vì thái dương chủ quý không được chủ giàu duyên cớ, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, danh khí lớn hơn nữa, nhưng cũng có thể bằng danh khí phát tài, ví dụ như, làm chuyên nghiệp phục vụ chờ. Rất có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, có thể danh lợi song thu vào.
(thất) cự môn thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ chủ biến hóa, cố hữu sự nghiệp [biến động đa đoan] khắc ứng với, đến nỗi khó có thể ở nhóm nhất nghiệp trung, đả ổn căn cơ, cho nên thành tựu không lớn, sai ai ra trình diện cát cũng là như vậy, chỉ có thiên cơ hóa quyền, thì sự nghiệp quá trình liên tiếp biến hóa sau đó, có thể ổn định lại, dần dần mọc rễ, bằng không, tựu ứng với lấy ý chí lực khống chế, xoay Càn Khôn, tránh cho vô cùng đa tâm. Thiên cơ cự môn sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, nhất là sai ai ra trình diện hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài, có thể vận dụng ý nghĩ phát tài. Thiên cơ cự môn kiến giải đất trống cướp, tuy rằng huyễn tưởng đa, nhưng nếu như có thể bả thiên không cướp chuyển hóa thành sáng ý, thì có thể sáng lập mới tinh sự nghiệp, tố độc thị sinh ý.
(bát) cự môn thiên đồng cùng độ, bỉ thiên cơ cự môn lại càng không lợi, cũng chủ tâm tư dễ biến động, sự nghiệp khiếm bền lòng, khiếm ý chí chiến đấu, bởi vậy, tấn chức hữu hạn độ, sự nghiệp phát triển cũng có cực hạn, đương đến một một giai đoạn sau đó, sẽ thấy đủ (thiên đồng tính chất), không hề tiến thủ. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, thì sự nghiệp không có biểu hiện, nhai bò nhai mã.
(cửu) cự môn Hóa kị, trừ phi làm khẩu thiệt phát tài công tác, bằng không đa [thị phi khẩu thiệt tranh], sai ai ra trình diện sát vưu [đa tranh cãi], cát diệu hỗn hợp thì [thành trung đa bại].
(thập) cự môn và chư sát diệu hình hao tổn gặp gỡ, sát khí rất nặng, mỗi khi đi bàng môn tả đạo phát tài, sự nghiệp xúc phạm cung nhục hình pháp, nguyên văn đã nhắc tới rất nhiều chính xác tính chất, đây là thuộc về nhân vật giang hồ mệnh cách, tung được tài lợi, cũng mỗi khi phúc trạch nông cạn, và lao ngục, báo thù, quan tòa chờ, kết làm không giải thích được duyên, suốt đời thay đổi rất nhanh.

Cự môn nhập cung điền trạch

Nguyên văn: Cự môn nhập miếu lâm cung điền trạch, có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cát diệu cùng cung người, tự đưa sản nghiệp. Thái dương cùng độ, tuy có điền sản, nhưng nhân sản nghiệp mà tranh đấu gay gắt, đa cơn giận không đâu. Thiên cơ tinh cùng độ, thì khởi thì rơi, dễ lập dễ bại. Thiên đồng tinh cùng độ, đa nhân trũng ruộng nước lạch ngòi chờ dựng lên tranh cãi. Cự môn tinh Hóa kị, gia đình bất an, nhân khẩu thiệt thị phi mà rời xa, hoặc gia đình trung đa rảnh rang là rảnh rang phi. Và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, nguyên nhân chính nơi ở hoặc sản nghiệp phát sinh tranh cãi hoặc liên quan đến kiện tụng, hoặc trong nhà nhân khẩu đa hình thương tai hoạ. Và Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên nguyệt, âm sát hội chiếu, chủ nhà trạch tao thảm hoạ chiến tranh hoặc hoả hoạn, hoặc cướp đoạt trộm đạo, hoặc chủ bản thân giặt rũ giúp đãng tứ hải.
Bình chú:
(nhất) cự môn nhập cung điền trạch, và ở đại đa số cung viên như nhau, cũng không có thể đoán tác thiện diệu, nhân cự môn tính chất bay bổng, ở cung điền trạch trung, liền nghề chính quyền bất ổn, thường thường dời, sản nghiệp được sau đó thất, tổ nghiệp không tuân thủ, giữ vững sự nghiệp mà không bền chờ. Chỉ có cự môn hóa quyền hoặc hóa lộc, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ cát, thì không ngừng có vật nghiệp quyền tài sản biến hóa, nhưng nhưng có thể vẫn [tự đưa sản nghiệp].
(nhị) thái dương cự môn cùng độ, đây là ngoại quốc và dị tộc tinh hệ, cho nên nếu như thái dương cư miếu vượng, liền thích hợp ở ngoại quốc đưa sinh, đầu tư vật nghiệp. Thế nhưng, nhược thái dương Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị, hoặc có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì [nhân sản nghiệp mà tranh đấu gay gắt], kình dương cùng độ chủ minh tranh, đà la cùng độ chủ ám đấu. Giá tinh hệ lưu niên cung điền trạch gặp của, chủ [đa cơn giận không đâu], và quê nhà không được mục.
(tam) thiên cơ cự môn cùng độ, nhị diệu đều không phải là cung điền trạch thiện tinh, cho nên cơ bản tính chất bất lợi, chủ vật nghiệp [thì khởi thì rơi, dễ lập dễ bại], canh mỗi ngày mã, biến động tính lớn hơn nữa, duy sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thì tuy nhiều biến động mà nhưng có sản nghiệp có thể thủ. Thiên cơ Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, thì đưa nghiệp đa thất lợi.
(tứ) cự môn thiên đồng cùng độ, cơ bản tính chất là gia đình nhiều người tình luân thường vấn đề, nguyên văn đề ra [đa nhân trũng ruộng nước lạch ngòi chờ dựng lên tranh cãi], ở hiện đại đô thị, thì chủ thủy hầu, khứ thủy hệ thống đa sinh vấn đề.
(ngũ) cự môn Hóa kị, chủ nhà trạch bất an, trong nhà đa khắc khẩu việc, gia thà bằng nhật, chính như nguyên văn nói, như sát diệu hung tinh đa, thì trong nhà thường có lục nước đại phong tướng việc.
(lục) cự môn ở chư sát diệu thiên hình gặp gỡ, giống nhau không thích hợp đưa nghiệp, dễ có tranh cãi kiện tụng, hoặc gia đình không yên, cũng chủ khó có đưa nghiệp cơ hội, lâu dài tô ở nhà lầu, hoặc là ăn nhờ ở đậu.

Cự môn tinh lâm cung phúc đức

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung phúc đức, chủ nhân phí sức sức lao động, phí tinh hao tâm tốn sức. Hóa kị, tâm thần bất định, mất ngủ, do dự, làm việc bất năng hành văn liền mạch lưu loát, giữa đường mỗi tư cải biến, hoặc thủ tiêu trọng tố. Thiên cơ cùng độ, cải biến tâm quá nặng, làm việc giữa đường cải biến, hoặc từ đầu làm tiếp, hoặc hối tiếc, thì giác tinh thần không được thông, không thoải mái, chủ thái độ làm người mẫn cảm. Và thái dương cùng độ, mặc dù quan tâm, nhưng năng lực hưởng thụ. Duy cùng trời cùng phúc tinh cùng độ, vô sát diệu, năng lực khoái Nhạc An ninh. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ có thể chiếu người, thì chủ tự tìm phiền não, lòng buồn bực chán nản, đa ưu lo ngại, khẩu tài tranh cãi, vô phúc có thể hưởng.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở cung phúc đức cũng không phải ngôi sao may mắn, cơ bản tính chất tinh thần mệt nhọc, [phí sức sức lao động, phí tinh hao tâm tốn sức], sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa cũng là như vậy, cận chủ lao mà thành công, điều không phải đốt vô cháo; nhược sai ai ra trình diện chư sát, thì tinh thần áp lực rất lớn, tâm tình bất an.
(nhị) cự môn Hóa kị, là cự môn ở cung phúc đức tối bất lợi một loại, chủ dễ sầu lo, cố hữu [tâm thần bất định] trưng nghiệm, canh sai ai ra trình diện sát diệu và thiên nguyệt, chủ trường kỳ tính mất ngủ.
(tam) cự môn thiên cơ cùng độ, thụ thiên cơ tinh ảnh hưởng, chủ làm việc khiếm bền lòng, khiếm nghị lực, bất năng quán triệt chung thủy, cho nên cũng ảnh hưởng sự nghiệp phát triển. Không thích nhất thiên cơ Hóa kị, có thể đà la, chủ dễ [hối tiếc], cũng chủ lòng dạ hẹp hòi, tức [thái độ làm người mẫn cảm] ý.
(tứ) cự môn thái dương cùng độ, dĩ thái dương miếu vượng là cát, lạc hãm thì bất năng giải trừ cự môn của ám. Thái dương nhập hội chùa cát, chủ tinh thần của hưởng thụ, tính cách quang minh lỗi lạc, dũng cảm không kềm chế được. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì chủ [quan tâm], sát hình kị nặng là buồn lo vô cớ. Cự môn thái dương và Hỏa Tinh cùng độ, cũng chủ tánh khí nóng nảy.
(ngũ) cự môn thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng chủ hưởng thụ, cho nên sai ai ra trình diện cát diệu, nhất là sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ thế giới tinh thần ưu nhã, tâm tình [khoái Nhạc An ninh], sai ai ra trình diện sát thì đa phiền não, đa tâm linh hắc ám mặt.
(lục) cự môn hội chư sát diệu, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, chủ [tranh cãi], và đấu tranh, kình dương cùng độ, chủ [khẩu thiệt], đà la cùng độ, chủ [tự tìm phiền não, đa ưu lo ngại]. Giá giai phúc trạch nông cạn của tượng, [vô phúc có thể hưởng].

Cự môn tinh lâm tướng mạo cung

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm tướng mạo cung, phải cho làm con thừa tự ra tự, bằng không khắc hại hình thương. Thiên cơ cùng độ, phải tự ra hoặc tái bái phụ mẫu, bằng không hình khắc chia lìa. Thái dương tinh cùng độ, phụ tử đang lúc có tranh, đa cơn giận không đâu. Thiên đồng tinh cùng độ, bất lợi phụ mẫu, hoặc sản nghiệp tổ tiên từ từ thối bại, hoặc sản nghiệp tổ tiên bị người khác sở đoạt. Có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, vô hình khắc, hoặc họ Chủ Phụ mẫu có nhiều cập có di sản. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu người, chủ thương tổn hình khắc, phụ mẫu bất năng song toàn.
Bình chú:
(nhất) cự môn không thích ở cung phụ mẫu, cơ bản nhất tính chất, là quan hệ bất hòa, khẩu thiệt phân tranh, khiếm gia đình thiên luân của nhạc. Rất có lộc tồn, hóa lộc, tất không có hình khắc, phụ mẫu song toàn, nhưng nhưng dễ sinh khẩu thiệt, tình cảm khiếm và. Sai ai ra trình diện lộc diệu lại thấy sát kị chờ hung, mặc dù được phụ mẫu kinh tế chiếu cố, nhưng không được hưởng tình cảm cần, khẩu thiệt phân tranh cũng đa, tình cảm không được mục.
(nhị) cự môn thiên cơ cùng độ, nhất chủ khẩu thiệt hình khắc, nhất chủ chia lìa, tính chất quá mức phôi, sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì có sự cố. Thiên cơ Hóa kị, nhất là dễ ly; cự môn Hóa kị, thì khắc khẩu kịch liệt.
(tam) cự môn thái dương cùng độ, chỉ có thái dương nhập miếu vượng thủy cát, ở rảnh rang hãm cung độ, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng chủ [phụ tử đang lúc có tranh, đa cơn giận không đâu], chú ý, con này khắc ứng với vu phụ thân, và mẫu thân không quan hệ, nhân thái dương vi phụ tinh, ở cung phụ mẫu bất lợi phụ thân. Nhược thái dương Hóa kị, chủ khắc khẩu kịch liệt.
(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, bất lợi hai đời đang lúc cảm giác tình, nguyên văn nói [sản nghiệp tổ tiên từ từ thối bại, hoặc sản nghiệp tổ tiên bị người khác sở đoạt], chỉ có thể tham khảo.
(ngũ) cự môn cát hóa, hoặc sai ai ra trình diện lộc tồn, có thể miễn hình phạt khắc, không gặp sát diệu Hóa kị, tình cảm cũng an tâm một chút, cũng họ Chủ Phụ mẫu tài năng ở kinh tế thượng chiếu cố tự thân, có đúng hay không [có nhiều], thì bất năng quơ đũa cả nắm. Mỗi ngày vu cùng độ, có thể lĩnh di sản, rất có thiên khôi thiên việt vưu xác thực.
(lục) cự môn sai ai ra trình diện chư sát diệu thiên không cướp hình, chủ bất hòa cập phân tranh xung đột, không có luân thường tình, cũng họ Chủ Phụ mẫu [thương tổn hình khắc, phụ mẫu bất năng song toàn], nghiêm trọng người, chủ ở cô nhi viện lớn, hoặc do cái khác thân thuộc nuôi dưỡng thành người.(còn tiếp)
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY