31 C
Hanoi
Thứ Tư, 29 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTử ViKHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ - Thái Dương

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ – Thái Dương

- Advertisement -

Thái dương tinh

Nguyên văn: Thái dương tinh ở ngũ hành thuần dương hỏa, ở trên trời là nhật của tinh, hóa thành quý, ở nam trúng mục tiêu, làm phụ tinh cập tí tinh. Ở nữ trúng mục tiêu, làm phụ tinh, phu tinh cập tí tinh. Nên nhật sinh ra, không thích hợp dạ sinh ra. Là mệnh bàn trung sự nghiệp cung chủ tinh. Thái dương ở mười hai cung trung, các hữu kỳ danh xưng, nay phân biệt giải thích như hậu, dĩ cung học giả nghiên cứu của.
Thái dương triền tử cung [thiên nên], chủ thái độ làm người giàu … Tình cảm, chủ sinh quý tử.
Thái dương triền xấu cung danh [thiên u], nhật nguyệt cùng cung, chủ thái độ làm người tính tình hốt âm hốt dương, không đổi nắm lấy.
Thái dương triền dần cung danh [thiên tang], là mặt trời mọc phù tang ý tứ, đây là mặt trời mới mọc chính nghĩ mọc lên ở phương đông thời gian, chủ thái độ làm người phúc hậu danh hiển.
Thái dương triền mão cung danh [thiên ô], chủ thái độ làm người anh minh tuấn vĩ, có đại trượng phu khí khái, đa nghệ đa tài, danh hiển giàu có.
Thái dương triền thìn cung danh [thiên thoải mái], mặt trời mọc long môn thời gian, chủ nhân niên thiếu hiển đạt, quyền danh truyền xa.
Thái dương triền Tỵ cung danh [u huy], chủ thái độ làm người chí cao khí ngạo, phong mang thái lộ, là lộc hậu quyền cao, công danh hiển đạt của sĩ.
Thái dương triền ngọ cung danh [nhật lệ trung thiên], chủ nhân phúc lộc dầy nặng, chí cao khí tráng.
Thái dương triền vị cung danh [thiên huy], nhật nguyệt quang huy, chủ quyền nặng hào sảng.
Thái dương triền thân cung danh [thiên ám], chủ thái độ làm người đa học ít thành, xử sự đa trắc trở.
Thái dương triền dậu cung danh [cửu thiên không], chủ thái độ làm người làm việc hưởng thông, nhưng đến nơi đến chốn, tối kị sát tinh, có hình tù tai ương.
Thái dương triền tuất cung danh [thiên xu], nhật giấu quang huy, danh mặc dù xấu xí, gặp cát diệu, trái lại năng lực thành phú.
Thái dương triền hợi cung danh [ngọc tỷ], nhật nguyệt trái lại bối, trái lại thành đại cục, niên thiếu lập công huân.
Thái dương tinh mừng nhất ba máy, bát tọa, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ sự nghiệp vĩ đại, ký quý mà lại phú. Thái dương ở tuất cung, chủ có mắt bệnh, cận thị, tản quang vân vân huống. Ở ngọ cung mặc dù quý, nhưng nhật quang thái liệt, cũng chủ có con mắt tật. Thái dương ở hợi, trái lại năng lực quá, nhưng phải hội ngộ lộc tồn, hóa lộc, thiên mã phương hợp cách. Nói chung thái dương tinh dĩ quý vi chủ, mà phú thứ hai; thái âm tinh dĩ phú là việc chính, mà quý thứ hai.
Bình chú:
(nhất) thái dương là trung thiên chủ tinh, thuộc về nhật sinh ra chủ tinh, một … khác thuộc về dạ sinh ra trung thiên chủ tinh, là Thái âm. Thái dương vi phụ tinh cập tí tinh, ở nữ mệnh còn lại là phụ tinh, phu tinh và tí tinh. Giá một câu trả lời hợp lý, cũng không phải hời hợt lời tuyên bố. Ở tinh bàn thượng, vô luận thái dương ở người cung viên nội, kỳ thực đều có thể cư kỳ triêu hãm, bang trợ suy đoán phụ thân, trượng phu và nhi tử vận trình, thái dương cư triêu vượng thì cát, ở lạc hãm thì không được cát, nhưng đây cũng chỉ là nói chung, là cùng lục thân đích tình huống làm so sánh mà nói. Ví dụ như, thái dương Thái âm ở xấu cung, Thái âm vào triều, thái dương lạc hãm. Mặc dù đây không phải là cung phụ mẫu, duy đương cung phụ mẫu tinh tượng đại hung, vậy sẽ phải phán đoán là vị nào thân nhân có khắc ứng với, như vậy, thái dương Thái âm đích tình huống, có thể nói cho chúng ta biết, có tai ứng với vì phụ thân.
Mặt khác, nếu như thái dương thủ mệnh lạc hãm, cũng chủ bất lợi cho nam thân, nữ mệnh sai ai ra trình diện của, nhất là bất lợi cuộc sống hôn nhân.
(nhị) thái dương nên nhật sinh ra, không thích hợp dạ sinh ra. Nhật sinh ra ý tứ, là ở giờ dần, giờ mẹo, giờ Thìn, giờ Tỵ, buổi trưa, giờ Mùi ra đời nhân. Dạ sinh ra còn lại là giờ Thân, giờ Dậu, giờ Tuất, giờ hợi, giờ Tí, giờ sửu sinh ra người. Thái dương thủ mệnh nhật sinh ra, nhân sinh bỉ thái dương thủ mệnh dạ sinh ra, canh có sức sống, hình thương khắc hại dã nhỏ lại.
(tam) nguyên văn thuyết thái dương [là mệnh bàn trung sự nghiệp cung chủ tinh], ở trong cổ tịch, thái dương xưng là quan lộc chủ, đó cũng không phải tùy tùy tiện tiện hời hợt của từ, mà là vạch, thái dương ở cung Quan lộc (tức cảnh làm thơ nghiệp cung), tính chất tối ưu lương, giá bỉ thái dương ở cung mệnh còn tốt hơn, bởi vì thái dương ở mệnh, đa đa thiểu thiểu đối nam thân có điểm hình khắc, nhưng ở sự nghiệp cung, thì đồng thời được thái dương thật là tốt chỗ, nhưng không có thái dương khuyết điểm.
(tứ) thái dương ở mười hai cung triêu vượng rảnh rang hãm, rất dễ phân biệt, căn cứ thái dương sáng độ, có thể biết được. Hé ra tinh bàn, có tí, xấu, dần, mão, thìn, Tỵ, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi chờ mười hai cung độ, mười hai cung làm thành một hình tứ phương, giá hình tứ phương kỳ thực dù cho phương hướng tứ phương, Trung Hoa Trung Quốc truyền thống địa lý học, hoặc là phong thuỷ khám dư, đều là tiếp tục sử dụng phương vị này hệ thống. Kiểu dáng Âu Tây địa lý học, đương ứng dụng đầy đất đồ vẽ thì, là đã ngoài mới là bắc, phía dưới là nam, bên phải là đông, tả là tây. Trung quốc địa lý phương thức biểu đạt thì tương phản, đã ngoài mới là nam, phía dưới là bắc, tả phương đông, bên phải là tây. Vì vậy, nếu như thị tinh bàn làm một chỉ địa đồ, thì hợi cung, tử cung, xấu cung là phương bắc; dần cung, mão cung, thìn cung là họ Đông Phương; Tỵ cung, ngọ cung, vị cung là phía nam; thân cung, dậu cung, tuất cung là phương tây. Sẽ đem mười hai cung phương vị tế phân, thì tử cung là chính bắc, xấu cung là đông bắc thiên bắc, dần cung là đông bắc thiên đông, mão cung là họ Đông Phương, thìn cung là đông nam thiên đông, Tỵ cung là đông nam thiên nam, ngọ cung là chính nam, vị cung là tây nam thiên nam, thân cung là tây nam ngã về tây, dậu cung là phương tây, tuất cung là tây bắc ngã về tây, hợi cung là tây bắc thiên bắc. Mà căn cứ giá mười hai cung phương vị tính chất, chúng ta có thể biết, thái dương ở đâu nhất cung độ tối sáng, na nhất cung tối tăm nhất, mà thôi tối quang là vào triều, tối tăm nhất là lạc hãm. Từ đó có thể biết, thái dương ở dần mão thìn Tỵ ngọ vị lục cung là ban đêm, cho nên là triêu vượng, ở thân dậu tuất hợi tí xấu lục cung là buổi tối, cho nên là rảnh rang hãm.
(ngũ) thái dương ở tử cung là [thiên nên], tuy rằng giàu … Tình cảm, nhưng là lại không dễ dàng xử trí theo cảm tính, gặp phải sự cố, tuy rằng thừa thụ là yếu kém, nhưng sẽ không hành động sinh tai. Giáo trình nguyên văn nói [chủ sinh quý tử], kỳ thực và thái dương tính chất không quan hệ, chỉ là thái dương tử cung tọa mệnh, thì cung tử nữ tất tá được tử vi tham lang, mà lại thụ Thiên phủ và thiên tướng hội chiếu, trở thành [phủ tướng triêu viên] cách, cho nên chủ [quý tử]. Nhưng nếu như tử vi tham lang chữ Nhật xương văn khúc cập đào hoa tạp diệu gặp gỡ, thì tử nữ cận vi người phong lưu, điều không phải quý tử.
(lục) thái dương ở xấu cung là [thiên u]. Thái dương ở đây cung độ và Thái âm cùng độ, ở xấu cung, thái dương lạc hãm, Thái âm vào triều, nhân nhị diệu cùng độ, cố hữu [hốt âm hốt dương] của tính cách, không dễ dàng nắm lấy, bất quá, giá cung độ mệnh cách, so sánh có khuynh hướng thái dương lòng của để ý khuyết điểm, mà có Thái âm nhẵn nhụi ưu điểm.
(thất) thái dương ở dần cung là [mặt trời mọc phù tang], cũng xưng là [mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông], nó ở bản cung không những tọa, mà là và cự môn cùng độ, tuy rằng loại này mệnh cách, có tinh thần phấn chấn và sức sống, nhưng bất khả chỉ lấy đến đây nhị diệu là [phúc hậu danh hiển], bất quá, chỉ cần hơi có cát diệu mà không sai ai ra trình diện sát, đích thật là dễ được gọi là thanh. Thái dương cự môn ở dần cung, cũng xưng [thiên tang], vưu lợi cho ở hải ngoại hoặc ở ngoại quốc người trong vòng thành danh.
(bát) thái dương ở mão cung, và thiên lương cùng độ, giá xưng là [thiên ô], cũng xưng [ánh sáng mặt trời Lôi môn], vô luận nam mệnh nữ mệnh, đều chủ [đại trượng phu khí khái], sảo sai ai ra trình diện cát diệu, liền chủ đa tài đa nghệ, không chỉ … mà còn nổi danh, hơn nữa có lợi, bởi vì kỳ cung tài bạch, tất là Thái âm vào triều thủ hợi cung, Thái âm là vì tài tinh. Giá cách cục nam mệnh, rất có anh minh tuấn vĩ bên ngoài, nữ tính thì trái lại nhân sinh cương dương tướng mạo, có lúc bất lợi hôn nhân.
(cửu) thái dương ở thìn cung ngồi một mình, xưng là [thiên thoải mái], đối cung Thái âm củng chiếu, cũng chủ danh lợi song thu vào, đồng thời niên thiếu đắc chí.
(thập) thái dương ở Tỵ cung ngồi một mình, xưng là [u huy], đối cung cự môn, giá cũng sớm lộ phong mang của tượng, vưu lợi cho ở hải ngoại thành danh, hoặc là thụ người ngoại quốc tôn sùng.
(mười một) thái dương ở ngọ cung, xưng là [nhật lệ trung thiên], đây là rất trọng yếu cách cục, khí phách phi thường, nhưng là lại đa hối hả, thu nhập cao, chi cũng đại.
(mười hai) vị cung thái dương là [thiên huy], là cùng Thái âm cùng độ, nhưng thái dương có ánh sáng, Thái âm thì thất huy, bởi vậy, cho nên giá cách cục danh lớn hơn lợi. Bất quá, và xấu cung thái dương Thái âm cùng độ như nhau, đều có tính cách không đổi nắm lấy khuyết điểm.
(mười ba) thái dương ở thân cung là [thiên ám], đây là thái dương và cự môn cùng độ, thế nhưng, bởi vì thái dương dần dần thất huy, cho nên tuy rằng tinh tượng kết cấu và dần cung như nhau, nhưng không có dần cung thiên tang chí lớn phúc hậu, làm việc khiếm khuyết bền lòng.
(mười bốn) thái dương ở dậu cung là [cửu thiên không], thái dương thiên lương cùng độ, ánh dương quang thất huy, không giải thích được thiên lương của ám, cho nên ở lục thân duyên thượng, không đủ khả năng.
(mười lăm) thái dương ở tuất cung là [thiên xu], thái dương ở đây đã lạc hãm, nhưng lại có thể giấu danh mà được lợi, cho nên ưa sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, chủ thành phú.
(mười sáu) thái dương ở hợi cung là [ngọc tỷ], tuy rằng lạc hãm, nhưng cùng tuất cung như nhau, giai chủ giấu danh mà được lợi, phát ra vô thanh vô tức trong. Về phần có đúng hay không niên thiếu có thể lập công huân, sẽ thị tinh tượng làm sao phối hợp định đoạt.
(mười bảy) nguyên văn nhắc tới thái dương sở hỉ tinh diệu, kỳ thực, mặt trời là trung thiên chủ tinh, và bắc đẩu chủ tinh tử vi như nhau, đều ưa bách quan triều củng, tức là ưa gặp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, ba máy, bát tọa, thai phụ, phong cáo, ân quang, thiên quý, long trì, phượng các, thiên phúc, thiên quan. Có thể được đủ loại quan lại, [sự nghiệp vĩ đại, ký quý mà lại phú.]
(mười tám) nguyên văn nhắc tới thái dương ở tuất cung và ngọ cung chủ bệnh mắt, bất quá, dựa vào đi qua trưng nghiệm, đây là chủ cận thị và tản quang. Nhưng chúng ta thực tế sở kiến, người Hương Cảng rất nhiều đều mắc tản quang cận thị, vô luận là điều không phải có đến đây tinh tượng, ngay cả có đến đây tinh tượng, kỳ thị lực tâm bệnh, cũng không bỉ cái khác mắc cận thị tản quang người nghiêm trọng, vì vậy, ngu sai ai ra trình diện cho rằng, đến đây trưng nghiệm có tu chỉnh cần phải.
(mười chín) thái dương như quang diễm rừng rực, tuy rằng thành tựu hiển hách, nhưng là lại có rất nặng tài vụ gánh vác, yếu tiếp tế chiếu cố rất nhiều người. Bởi vậy, từ chữ lợi suy nghĩ, thái dương ở lạc hãm cung độ, như hợi cung, tuất cung, rất có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, trái lại lợi cho kinh thương phát đạt, mà lại không có tài vụ của trách, bất quá, từ nhân cách phương diện xem ra, Tỵ ngọ cung thái dương đạo đức quang huy, hơn xa vu thái dương lạc hãm.

Thái dương ở cung mệnh

Mặt chủ nhân sắc hồng nhuận hoặc đái màu đỏ tím. Mặt hình no đủ hoặc bầu dục. Ở ngọ cung thân thể cao to, thái độ chuyên gia mà tiêu sái. Lạc hãm thì trung thấp người hình. Nam mệnh triêu vượng, chủ nhân tính tình hào phóng, tâm từ hảo thi, bản tính thông minh, chí cao khí ngạo. Nhược được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền hội chiếu, chủ cực phẩm của quý, văn võ toàn bộ tài. Nhưng phải vào triều cập nhật sinh ra vô sát diệu phương hợp. Dần, mão nhị cung, xưng là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Ở thìn, Tỵ nhị cung là nhập điện hoặc xưng nhật du long môn. Ở ngọ cung là nhật lệ trung thiên, chủ đại phú đại quý. Xấu, vị nhị cung nhật nguyệt cùng minh, cố hữu hốt âm hốt dương danh xưng là. Thân cung là ngã về tây, làm việc có đầu không đuôi, tiên thì chuyên cần vu công tác, làm việc kỹ lưỡng, chung thì chây lười tùy tiện, học ở trường qua loa đại khái. Ở dậu cung gọi là mặt trời lặn, quý mà không hiển, phú mà không cửu; ngoại yêu cầu mỹ quan, nội thực trống rỗng. Tuất, hợi, tí, xấu tứ cung xưng thất huy, chủ nhân làm việc lao lực, phù phiếm mà không thực tế. Đến đây đoạn và tiền mười hai cung thái dương tên gọi chú giải, có chút xuất nhập, đó là cổ nhân đối với đẩu sổ tinh diệu giải trừ chú của bất đồng điểm, nay nhất tịnh nhớ của, dĩ cung học viên chờ tham khảo nghiên cứu của sử dụng. Thái dương ở mão cung, tái được hóa lộc là thượng cách. Ở hợi cung, gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, mặc dù năng lực phú, nhưng còn nhỏ bất lợi phụ thân. Thái dương Hóa kị người, cũng không lợi phụ thân hoặc thương con mắt. Nhược và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, chủ nhân hoành nổi giận phá, quý bất năng cửu, phú bất năng trường.
Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật giáp mệnh người quý. Nữ mệnh thái dương tinh lâm cung mệnh, vào triều người, cập nhật sinh ra, tính cách trinh liệt hào sảng, có trượng phu khí. Có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, nhất phẩm phu nhân, vượng phu ích tí. Lộc, quyền, khoa tam hóa tinh củng chiếu cung mệnh, cũng chủ phong tặng phu nhân của cách. Nữ mệnh mừng nhất phùng thái dương tinh, vào triều người loại đa thông minh hiền lành, phúc lớn lượng khoan. Nhưng lạc hãm người, thì làm việc đa tiến đa thối, tính tình nóng gấp. Và Hỏa Tinh cùng cung người, tính tình ngây thơ, tình cảm nắm quyền, vất vả cực nhọc ít người duyên. Thái dương Hóa kị, niên thiếu khắc phu, lão niên khắc tí, phải trì hôn hoặc kế thất nhà kề. Nhược hội kình dương, đà la, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp người, hình phạt chính khắc, đa không môn sư thái hoặc độc thân phục vụ xã hội người. Nhân thái dương phùng sát tinh, tính tình tất cương trinh, cho nên chủ nhân đoan tráng ngưng trọng; lạc hãm trái lại bối, hai mắt cận thị tản quang, hoặc một lớn một nhỏ. Gặp phá quân người, chủ phi lễ thành hôn. Đại hạn lưu niên, thái dương tinh triền độ, vào triều gặp ngôi sao may mắn, tất nhiên một bước lên mây, thiêm tài tiến phúc, kết hôn có con, phú quý tung tin; nhược lạc hãm phùng Tứ Sát, thiên không cướp, chủ làm việc trống rỗng, đa tranh ít thành, tiểu nhân xâm hại, hoành tranh rủi ro, đầu cháng váng.
Bình chú:
(nhất) thái dương ở cung mệnh người sắc mặt của, như giáo trình nói, ở đây có thể bổ sung một điểm, hay nhược thái dương Hóa kị, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, mỗi có mắt sai xưng hiện tượng.
(nhị) thái dương tại triều vượng thủ mệnh nam tử, tuy rằng tính cách cụ thân thể cường tráng nam tử khí, nhưng có ôn nhu tâm, đối những người khác nhân từ, tâm địa cao thượng, ý chí khoáng đạt. Tuy rằng chí khí cao ngạo, thế nhưng không mất quân tử phong độ. Trời sinh tính thông minh, không gặp văn xương văn khúc hóa khoa chờ, cũng như vậy, sai ai ra trình diện của rất có trí tuệ đại tuệ.
(tam) nguyên văn nhắc tới thái dương vào triều vượng sai ai ra trình diện chư cát, là [cực phẩm của quý, văn võ toàn bộ tài], cụ thể mà nói, làm công chức hoặc tham chánh, nhất lý tưởng, ở chính phủ cơ cấu nội, có thể tấn chức chức cao, tham chánh cũng tất có thành tựu. Thái dương nói chung, buôn bán thành tựu hơi thấp, giá cũng là bởi vì ý chí rộng, cho nên điều không phải làm giàu người tính cách. Làm giàu người phần nhiều là thiện vu tính toán, mà thái dương tính cách, so với so sánh cẩu thả.
(tứ) đã ngoài tình huống, dĩ nhật sinh ra là giai, nếu vì dạ sinh ra, thì cách cục giảm hình phạt, thành tựu xa xa không bằng.
(ngũ) giáo trình dĩ ngọ cung nhật lệ trung thiên thái dương là [đại phú đại quý], nhưng trên thực tế, xưng là đại quý thì có thể, nếu như coi là đại phú thì không thể nào, bởi vì mặt trời là chủ quý không được chủ giàu tinh diệu, bởi vậy, canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, thủy là phú quý tướng toàn bộ.
(lục) văn trung nhắc tới, xấu vị cung là [nhật nguyệt cùng minh], giá thực tế có sai lầm, bởi vì ở xấu cung, chỉ có Thái âm minh, thái dương thì ám; ở vị cung, thì chỉ có thái dương minh, Thái âm thì ám, một sáng một tối, thực bất khả gọi [nhật nguyệt cùng minh]. Bởi một sáng một tối, cho nên tính cách cũng là rõ ràng âm thầm, không dễ dàng nắm lấy.
(thất) thái dương cự môn cùng độ thân cung, bân triệu công nhận là đây là có đầu không đuôi cách cục. Cung mệnh có đến đây tinh hệ, phải bằng cá nhân ý chí, thủy có thể thay đổi thiện, tạ hậu thiên nỗ lực hòa ước bó buộc, mới có thể có khá cao thành tựu, thi triển hết sở trường. Mặt khác, thân cung thái dương nhược gặp được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, cũng năng lực tăng cường kỳ ý chí, làm việc có lớn hơn quyết đoán.
(bát) dậu cung thái dương là mặt trời lặn, có [quý mà không hiển, phú mà không cửu] tính chất, nhưng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, năng lực tăng kỳ quý khí, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, thì cũng có thể bằng hậu thiên mà có thể trường bảo giàu có.
(cửu) thái dương ở mão cung vào triều, và thiên lương cùng độ, thái dương có quý khí, thiên lương cũng chủ quý, cho nên sở thiếu hay tài lộc, bởi vậy dĩ được hóa lộc là giai. Bất quá, điều kiện tốt nhất cũng không phải là thái dương hóa lộc, cũng không phải thiên lương hóa lộc, nhân thái dương hóa lộc mỗi chủ có chi tiêu gia tăng hiện tượng, thiên lương hóa lộc thì được tài cũng khởi phân tranh. Lý tưởng nhất, là cung tài bạch Thái âm hóa lộc chiếu nhập, lúc này, Thái âm ở hợi cung vào triều, mà lại là tài tinh, hóa lộc thì tài vận quá mức vượng, có thể ký phú mà lại quý.
(thập) thái dương ở hợi, được lộc tồn, hóa lộc và thiên mã, chủ phú, giáo trình nhắc tới [còn nhỏ bất lợi phụ thân], ở đây có điểm nói không tỉ mỉ. Vô luận là phủ sai ai ra trình diện song lộc và thiên mã, thái dương ở hợi giai chủ bất lợi phụ thân. Bởi vì là thái dương lạc hãm của cho nên.
(mười một) thái dương Hóa kị bất lợi phụ thân và mắt, có Hỏa Tinh cùng độ, nhất là như vậy, hơn nữa cũng chủ tâm tình táo bạo.
(mười hai) thái dương hội Tứ Sát, tổng thể mà nói, là [hoành nổi giận phá, quý bất năng cửu, phú bất năng trường.] nhưng mỗi một sát diệu đối thái dương đều không có cùng ảnh hưởng. Và Hỏa Tinh linh tinh cùng độ, nhân sinh đa ngăn trở, và kình dương cùng độ, dễ khởi phân tranh, và đà la cùng độ, chủ có ám tranh, thái dương lạc hãm nhất là như vậy.
(mười ba) văn xương văn khúc sở giáp, là thái dương Thái âm cùng độ; tả phụ hữu bật sở giáp, cũng là thái dương Thái âm cùng độ. Bởi vậy, phụ bật xương khúc giáp mặc dù mang đến quý khí, nhưng phải chú ý nhị diệu phú mà không quý hoặc quý mà không giàu khuyết điểm. Thiên khôi thiên việt sở giáp thái dương ở thìn cung hoặc tuất cung, thìn cung thái dương bỉ tuất cung rất có quý khí, nhưng tuất cung như canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, thì khôi việt tựu hóa thành phát tài kỳ ngộ, thích hợp từ thương.
(mười bốn) nữ mệnh thái dương cư triêu vượng, tuy rằng và nam nhân như nhau, có sang sảng không câu nệ tiểu tiết cá tính, hơn nữa tâm thẳng nhân từ, nhưng bởi dương cương khí tức so sánh cường, đối với một bộ phận nam nhân mà nói, vị miễn có khiếm âm nhu nữ nhân mị lực.
(mười lăm) nữ mệnh thái dương triêu vượng, canh sai ai ra trình diện bách quan triều củng, nguyên văn gọi [nhất phẩm phu nhân, vượng phu ích tí.] đây là từ xã hội cũ đích tình huống suy nghĩ, nữ nhân không có sự nghiệp của mình, chỉ có thể thê bằng phu quý, nhưng ở xã hội hiện đại, chuyện của nữ nhân nghiệp và nam nhân không phân cao thấp, thậm chí thường thường bả nam nhân bỉ xuống phía dưới, bởi vậy, chúng ta cũng – nên bả đối nam nhân phán đoán suy luận, ứng dụng vu thái dương tọa mệnh nữ tính trên người. Triêu vượng thái dương hội tam cát hóa, cũng [phong tặng phu nhân], nhưng cùng thái dương hội đủ loại quan lại như nhau, cũng không trả lời quên nữ tính độc lập thành công một mặt.
(mười sáu) nữ mệnh thái dương vào triều, [thông minh hiền lành, phúc lớn lượng khoan.] nhất là ở ngọ cung, nhật lệ trung thiên, càng như vậy, bất quá, phúc lớn người, cũng chỉ là tâm tình phẩm chất, trên thực tế, sự nghiệp và tài vụ áp lực cũng khá lớn. Nữ mệnh thái dương vào triều, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, tăng thông minh; hội thiên phúc, tăng phúc trạch; hội tả phụ, hữu bật, tăng hiền lành và lượng khoan đích tình thao.
(mười bảy) thái dương ở tuất, hợi, tí, xấu tứ cung lạc hãm, chủ [đa tiến đa thối, tính tình nóng gấp.] giá phát huy thái dương khuyết điểm, và Hỏa Tinh cùng độ, phần này khuyết điểm nhất là cường liệt. Trên thực tế, vô luận thái dương lạc hãm hay không, và Hỏa Tinh cùng độ, giai chủ tính cương ngay thẳng, cho nên ngại nhân duyên bất túc, làm việc bất năng chuyển biến khéo đưa đẩy, đến đây tức nguyên văn nói [tính tình ngây thơ, tình cảm nắm quyền, vất vả cực nhọc ít người duyên.] rất có linh tinh, kình dương, đà la chờ, mỗi nhân loại tính cách này, rước lấy trọng đại khúc chiết sự cố, thái dương lạc hãm nhất là bất lợi, đồng thời Hóa kị, càng thêm bất lợi, mỗi nhân tình cảm mà hỏng việc, tình huống cụ thể, bao quát thụ vợ vứt bỏ, vợ đứng núi này trông núi nọ, cho nên nhân đố thành hận, tới một người ngọc thạch câu phần, chém giết tình nhân và bên thứ ba, sau đó tự vận, mọi việc như thế.
(mười tám) thái dương Hóa kị ở nữ mệnh cung mệnh, đối với nam thân hình khắc lớn nhất, và nam thân vô duyên, hoặc là hữu duyên vô phân. Chủ [niên thiếu khắc phu, lão niên khắc tí.] tình huống cụ thể, là niên thiếu kinh dịch lịch luyến ái khúc chiết, hôn hậu dễ khắc khẩu, canh gặp sát diệu hung tinh, thì sớm Thành quả phụ, hoặc trượng phu trường kỳ bị bệnh. Tới trung lúc tuổi già, thì có đầu bạc nhân tống đầu đen người tình huống. Nguyên văn vạch, [phải trì hôn hoặc kế thất nhà kề], tài khả miễn hình phạt khắc, ở hiện đại, trì hôn nhưng là xu cát Tỵ hung phương pháp, nhân tuổi tác trường tài kết hôn, có thể giảm thiểu sớm Thành quả phụ cơ hội, cũng giảm trẻ đầu bạc tóc nhân tống đầu đen người tình huống, hơn nữa, trì hôn so sánh dễ cho nhau nhân nhượng, hôn nhân cũng tương đối ổn định. Về phần tác kế thất nhà kề, thì không phải vậy người người nguyện ý, mà khi kế thất, cũng muốn xảo ngộ người không vợ mới được.
(mười chín) nguyên văn vạch, thái dương hội dương đà linh thiên không cướp hình chờ, cũng hình phạt chính khắc, là [không môn sư thái hoặc độc thân phục vụ xã hội người]. Đây là nhân thái dương có quang mang, soi sáng đại chúng, là phục vụ xã hội hoặc phổ độ chúng sinh chính là nhân vật, nhược gặp chư hung, thì hôn nhân không lý tưởng, thậm chí chung thân sống một mình, cố hữu thì trái lại có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập phục vụ, bị người kính nể, thái dương vào triều nhất là như vậy. Thái dương hội địa không Địa kiếp, mỗi nhiều hơn trần tư tưởng, nhất là và thiên lương cùng độ, hoặc thiên lương củng chiếu, càng như vậy. Về phần làm [không môn sư thái], cũng không nhất định là đương phật gia nữ ni, cũng có thể là cơ đốc giáo truyền đạo nhân, hoặc đạo Thiên Chúa nữ tu sĩ, hoặc ở tổ chức tôn giáo làm thụ lương chức vụ. Mà thái dương hội linh tinh, kình dương, đà la, thì [sinh tình tất cương trinh, cho nên chủ nhân đoan trang ngưng trọng], tính cách tương đối nghiêm túc, không được thiện vu vui đùa hoặc nam nữ ve vãn, cho nên đa gửi gắm tình cảm vu phúc lợi sự vụ.
(hai mươi) thái dương ở hợi cung lạc hãm, Thái âm ở mão cung hội chiếu, cũng là lạc hãm, giá xưng là [trái lại bối], chủ hai mắt cận thị tản quang, giá ở phía trước đã có nhắc tới, mà ở nơi này cung độ nội, phải thái dương Hóa kị, mà lại sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, mới có [một lớn một nhỏ] khắc ứng với, loại này dung nhan đối tướng mạo ảnh hưởng trọng đại, cũng suy đoán thì, nên chú ý loại tình huống này đối nữ tính lòng tự tin ảnh hưởng.
(hai mươi mốt)[gặp phá quân người, chủ phi lễ thành hôn], đây là kẻ khác khó hiểu khẩu quyết, bởi vì thái dương tuyệt đối không thể tài năng ở tam phương tứ chính gặp phá quân. Trên thực tế, đây là chỉ cung mệnh thái dương lạc hãm nữ tính, nếu như nhập vu phá quân cung hạn kết hôn, mỗi khi phi lễ thành hôn, ví dụ như, tại gia nhân phản đối hạ kết hôn, hoặc là âm thầm bí mật kết hôn, hoặc là ở chung chờ, ở xã hội hiện đại, đây cũng không phải là cái gì cùng lắm thì một hồi sự.
(hai mươi hai) thái dương nhập đại hạn lưu niên cung mệnh, dĩ vào triều ngồi vượng là cát, vưu mừng đến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn, trong đó nhất là dĩ nguyên cục cung mệnh chính diệu là quý tinh người, cao hơn, ví dụ như, tử vi, thiên lương, Thiên phủ hoặc thái dương. Là không phải có thể một bước lên mây, thiêm tài tiến phúc, lại yếu thị nguyên cục mà định.
(hai mươi ba) thái dương lạc hãm thủ đại hạn lưu niên cung mệnh, và kình dương cùng độ, chủ [hoành tranh rủi ro]; và đà la cùng độ, chủ [tiểu nhân xâm hại]; và địa không, Địa kiếp cùng độ, chủ [làm việc trống rỗng]; và kình dương cùng độ, canh kiến giải đất trống cướp, chủ [đa tranh ít thành]; và Hỏa Tinh cùng độ, chủ đầu cháng váng, thái dương Hóa kị vưu xác thực.

Thái dương ở huynh đệ cung

Thái dương vào triều, lâm huynh đệ cung, ba người đã ngoài. Có ngôi sao may mắn người chủ quý. Và Thái âm cùng cung, năm người đã ngoài. Cự môn cùng độ có thể chiếu, có ngôi sao may mắn, huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người. Lạc hãm cập dạ sinh ra, huynh đệ đa tranh bất hòa, ít dựa vào. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, chủ huynh đệ có hình khắc, hoặc nhân huynh đệ sự, thụ ngoài ý muốn của thương tổn.
Bình chú:
(nhất) mặt trời là quý diệu, nhược tự thân là nhật sinh ra, mà lại thái dương vào triều cư vượng, không được canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, chủ huynh đệ tỷ muội đang lúc hữu tình nghĩa, cởi mở. Nếu như rất có ngôi sao may mắn hội chiếu, nhất là tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ huynh đệ tỷ muội trung có quý nhân, có thể giúp đỡ tự thân, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, canh được tài bạch phương diện chiếu cố.
(nhị) thái dương vào triều, chủ huynh đệ tỷ muội đông đảo, cũng không giới hạn trong [ba người đã ngoài], người viết gặp qua một vị thái dương ở ngọ cung thủ huynh đệ cung nữ sĩ, bao quát bản thân nàng ở bên trong, cùng sở hữu huynh đệ tỷ muội mười người. Nguyên văn nhắc tới [và Thái âm cùng cung, năm người đã ngoài.] cũng chỉ có thể tham khảo mà thôi, cơ bản tính chất hay con số đông đảo, nhưng thực tế vừa không nhất định nhiều thái dương ngồi một mình.
(tam) thái dương cự môn cùng độ, hoặc thái dương củng chiếu, rất có cát diệu, nguyên văn chỉ nói là [huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người], nhưng giá yếu thái dương cự môn cùng độ dần cung, hoặc thái dương ở Tỵ cung, cự môn ở hợi cung củng chiếu mới là. Nếu như thái dương cự môn cùng độ thân cung, hoặc thái dương ở hợi cung, cự môn ở Tỵ cung củng chiếu, thì không phải vậy. Thái dương cự môn tinh hệ, nếu như rất có thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, thì huynh đệ tỷ muội trong lúc đó tuy có tình, lại dễ chia lìa.
(tứ) thái dương lạc hãm, kiêm thả mệnh tạo là dạ sinh ra, hay không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng không lợi huynh đệ quan hệ, nhất là rất có kình dương cùng cung, hoặc thái dương Hóa kị, mỗi chủ [đa tranh bất hòa, ít dựa vào].
(ngũ) thái dương sai ai ra trình diện chư sát thiên hình, hình phạt chính khắc hoặc huynh đệ ngoài ý muốn thương tổn, thái dương Hóa kị, lạc hãm, dạ sinh ra chờ, vưu xác thực.

Thái dương tinh lâm thê cung

Thê tử tính tình sáng sủa, có tinh thần trọng nghĩa, gấp gáp có trượng phu chí. Vào triều thông minh hiền lành, nhưng cần phải trì hôn, tảo hôn có hình khắc. Hội thái âm tinh, chủ có hiền xinh đẹp thê tử. Thái dương lạc hãm, Hóa kị người, thê tử gấp gáp đa nghi (nữ mệnh thì hình phạt chính khắc hoặc trượng phu có bệnh tai). Phàm thái dương tinh lâm thê cung, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc, sanh ly. Nhược phùng phá quân, phi lễ thành hôn. Nữ mệnh thái dương tinh triền phu cung, vào triều người, chủ giá phú quý của tế. Lạc hãm Hóa kị người, khó cầu thoả mãn của đối tượng, hoặc hình phạt chính khắc. Có đà la, Hỏa Tinh người, lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, sẽ thành không hợp; dĩ kế thất trì hôn hoặc không nghi thức kết hôn người là nên. Phàm thái dương tinh lạc hãm Hóa kị hội sát tinh người, nguyên phối phu thê, bất năng người già giai lão. Gặp Tứ Sát phá quân người, phi lễ thành hôn.
Bình chú:
(nhất) thái dương có dương cương khí tức, giá nhất hình cách liền phản ánh ở thái dương tọa thê cung vận thế phương diện, loại này nam mệnh dễ được [tính tình sáng sủa, có tinh thần trọng nghĩa, gấp gáp có trượng phu chí] thê tử, nhất là được tả phụ hữu bật, tính tính này càng cường liệt. Và Hỏa Tinh cùng độ, thê tử gấp gáp cá tính rõ ràng nhất. Nữ mệnh cũng chủ loại này cá tính trượng phu.
(nhị) nam mệnh thê cung được thái dương tinh, giống nhau đối thê tử cũng không hình khắc, nhất là thái dương vào triều cư vượng, ít hơn hình khắc, nguyên văn thuyết [nhưng cần phải trì hôn, tảo hôn có hình khắc], người viết cá nhân cũng không gật bừa. Thê cung được triêu vượng thái dương, chủ thê tử [thông minh hiền lành], sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật tăng hiền lành, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc hóa khoa tăng thông minh, tịnh vượng phu ích tí thê thất.
(tam) thê cung thái dương Thái âm cùng độ, [có hiền xinh đẹp thê tử], bất quá, thái dương Thái âm có thể ở xấu cung cùng độ, cũng có thể ở vị cung cùng độ. Ở xấu cung, thái dương cung cư vượng mà Thái âm cư rảnh rang, thì thê tử hiền nhiều mỹ; ở vị cung, thái dương lạc hãm mà Thái âm vào triều, thì thê tử mỹ nhiều hiền. Trái lại dĩ thái dương ở thìn cung thủ thê cung, Thái âm ở tuất cung củng chiếu, thì thê tử hiền mỹ đều xem trọng. Mặt khác, thái dương Thái âm được văn xương văn khúc, tăng kỳ ôn nhu vẻ đẹp, được tả phụ hữu bật, tăng kỳ hiền lương tính cách.
(tứ) thái dương ở hãm cung Hóa kị, chủ thê tử gấp gáp đa nghi, sử dụng một loại khác thuyết pháp, hay thố bình một, dễ đánh vỡ ghen, đối với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, trượng phu và những nữ nhân khác ở chung khoái trá, sẽ đỏ mắt đa nghi, vì vậy, hay không được canh sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh thiên không cướp chờ, cũng đối mệnh tạo có tinh thần áp lực, rất có văn xương văn khúc, thì càng cảm tính, đối trượng phu tình cảm dựa vào quá sâu.
Ở xã hội hiện đại, nữ mệnh phu cung thái dương lạc hãm Hóa kị, cũng có thể và nam mệnh cùng luận, tức trượng phu ghen đa nghi, nam nhân kỳ thực và nữ nhân như nhau hội ghen, chỉ là ở cổ xã hội cũ, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm, là nam nhân tài phú, loại này tính cách không dễ dàng rõ ràng lưu lộ mà thôi. Mặt khác, ở phu cung có đến đây tinh tượng, cũng hình phạt chính khắc tai bệnh. Canh sai ai ra trình diện chư sát diệu thiên không cướp, vưu đa hình khắc sanh ly.
(ngũ) vô luận nam mệnh nữ mệnh, thái dương ở cung phu thê, đương nhập vu phá quân cung hạn, nhược ở hạn nội thành hôn, đa số [phi lễ thành hôn], ý tức không có chính thức đăng kí, hoặc là không có chính thức hôn lễ, hoặc là ở chung, hoặc là bí mật kết hôn các loại, tình huống này ở hiện đại tịnh không có gì cùng lắm thì.
(lục) nữ mệnh thái dương thủ phu cung, hơn nữa thái dương vào triều, có phú quý của tế, cụ thể tinh tượng là: Thái dương hội hóa lộc, lộc tồn, thiên mã, được giàu có trượng phu; hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, được quý phu, có địa vị xã hội, hoặc là nhân sĩ chuyên nghiệp.
(thất) nữ mệnh thái dương Hóa kị ở phu cung, nhược càng lạc hãm cung độ, bất lợi hôn nhân, tức (khó cầu hài lòng đối tượng, hoặc hình phạt chính khắc), nhưng có lúc cũng mệnh tạo xoi mói, đến nỗi lầm mình hôn kỳ. Canh sai ai ra trình diện sát diệu thì đa số hình khắc.
(bát) vô luận nam mệnh nữ mệnh, thái dương và Hỏa Tinh cùng độ, giai chủ đột nhiên gặp gở, nhất kiến chung tình, hoặc là đột nhiên cùng quen biết khác giới, cộng đọa bể tình. Nhưng đà la lại phá hủy tình cảm tính chất, cho nên thái dương Hỏa Tinh đà la gặp gỡ, cụ thể khắc ứng với hay [lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, sẽ thành không hợp.] loại này tinh hệ dĩ ở chung hoặc trì hôn là nên. Hỏa Tinh dương hỏa úy đà la âm kim, cho nên kết cấu không được cát, nếu như là Hỏa Tinh kình dương cùng độ, trái lại chỉ là lắm lời lưỡi tranh, lại có thể duy trì tình cảm.
(cửu) thái dương Hóa kị vu lạc hãm cung độ, mà lại sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, bất lợi nguyên phối, nhưng nếu như tái giá tái giá tái giá niên kỉ hạn cũng không cát, thì tái hôn cũng không lợi.

Thái dương tinh vào triều lâm cung tử nữ

Chủ tử nữ mái tóc, có quý tử, chủ con trai thứ ba tam nữ. Và thái âm tinh ở vị cung cùng độ, chủ tử nữ đông đảo, vô sát tinh, bát thai đã ngoài. Cự môn hội chiếu, chủ thông minh, có gây dựng sự nghiệp tinh thần, có biện tài. Lạc hãm có hình khắc, bất lợi trưởng tử. Hóa kị tinh đa bệnh đa tai. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.
Bình chú:
(nhất) thái dương ở cung tử nữ, cũng chủ tử nữ con số đông đảo, nhiều hơn nữa nhi tử, nguyên văn thuyết có cùng sở hữu [con trai thứ ba nhị nữ], giá chỉ có thể tham khảo mà thôi, nếu như không có tiến hành tránh thai thi thố, thực tế con số có thể xa nhiều cái này. Thái dương ở cung tử nữ, như có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu chờ, nữ nhi con số khá nhiều.
(nhị) thái dương vào triều thủ cung tử nữ, chủ [tử nữ mái tóc], tử nữ phẩm cách hài lòng, tính cương, có việc nghiệp tâm, năng lực độc lập thành công, mà lại có thể chiếu cố song thân. Nếu như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, canh có [quý tử], tử nữ có địa vị xã hội. Thái dương vào triều được văn xương văn khúc, chủ tử nữ học có điều thành, cũng chủ hai đời trong lúc đó, tình cảm hài lòng. Nhưng nếu như thái dương vào triều sai ai ra trình diện sát diệu, thì tử nữ dù có thành, chiếu cố mệnh tạo, nhưng tình cảm lại không lý tưởng. Hỏa Tinh kình dương cùng độ, nhất là bị khinh bỉ.
(tam) thái dương chủ tử nữ con số đông đảo, Thái âm cũng có đồng dạng tính chất, bởi vậy, nhị diệu cùng độ, liền chủ tử nữ con số rất nhiều, nhất là ở vị cung, nhân thái dương tại đây cung độ có ánh sáng hoa. Như vô sát diệu, [bát thai đã ngoài], cái này cũng cận cung tham khảo mà thôi, có chút tình huống, con số ít, có chút tình huống, thì đạt hơn hơn mười nhân, cũng không nhất định.
(tứ) thái dương cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu thái dương, chủ tử nữ có [biện tài], đây là cự môn gặp gỡ duyên cớ, bởi vậy, tử nữ khi còn nhỏ, phụ mẫu mỗi cảm khó với giáo dục, nếu là hội ngôi sao may mắn, chỉ cần bất quá phân áp ép, bọn họ là có thể thuận thế phát triển tâm chí, phẩm cách vẫn như cũ lý tưởng. Quá mức áp ép trái lại dễ tạo thành phản loạn tâm lý, ảnh hưởng hai đời quan hệ. Thái dương nếu là ở vượng địa, thụ cự môn ảnh hưởng, chủ [thông minh] và [có gây dựng sự nghiệp tinh thần], sai ai ra trình diện cát diệu Vưu Giai. Như thái dương ở rảnh rang cung hãm cung độ, thì sai ai ra trình diện cát cũng dễ bị nhục chiết.
(ngũ) thái dương lạc hãm, bất lợi trưởng tử, nhất là thái dương Hóa kị, nhẹ thì tình cảm bất hòa, nặng thì trưởng tử sinh non, hoặc có thương tích tàn, hoặc là chết sớm, hoặc suốt đời người yếu đa bệnh, hoặc năm mới có tai hoạ ngoài ý muốn. Canh sai ai ra trình diện chư sát vưu xác thực. Nếu như sát diệu quá nặng, thì hình khắc quá nhiều, tử nữ đa nhưng cận [một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung], điều không phải có đầu bạc tống đầu đen nhân việc, hay tình cảm thành không hợp, không có luân thường tình.

Thái dương tinh vào triều, lâm cung tài bạch

Nhật sinh ra, tài nguyên sung túc; nhưng bầu trời mặt trời là chiếu khắp tứ phương, cho nên ở nhân chủ thích làm vui người khác, suốt đời bóc lột rất nặng. Lộc tồn, thiên mã gửi thông điệp, là đại phú của cách. Hãm cung thì tài lai tài khứ, hao tâm tổn trí. Cự môn hội hợp tài do gây dựng sự nghiệp trung lai, hoặc do cạnh tranh phí công trung lai.
Bình chú:
(nhất) mặt trời là quan lộc chủ, điều không phải tài bạch chủ, cho nên ở sự nghiệp cung hơn xa vu ở cung tài bạch. Thái dương vào triều thủ tài bạch, hay nhật sinh ra, mà lại sai ai ra trình diện cát diệu lộc diệu, cũng chỉ là phán đoán tác [tài nguyên sung túc], cũng không trở thành đại phú, giống nhau cũng bất lợi cho kinh thương, dĩ làm văn giáo, chính vụ, chuyên nghiệp, truyền thông chờ phát tài là giai.
(nhị) như nguyên văn nói, thái dương vào triều ở cung tài bạch mệnh tạo, [thích làm vui người khác], cho nên đối với bằng hữu thân thích mỗi đa tiếp tế, cũng bình thường nỗ lực tiền tài tác công ích việc, bởi vậy nhân cách cao thượng, nhưng sẽ không thành đại phú, bởi vậy, hay được [lộc tồn, thiên mã gửi thông điệp], cũng phi nguyên văn nói [đại phú của cách], tiểu Phú thì có thể, duy từ đạo đức thành tựu mà nói, hắn đối thế gian cống hiến, khả năng hơn xa vu đại phú. Bất quá, có đúng hay không năng lực thành đại phú, còn phải xem cung mệnh tính chất, ví dụ như, cung mệnh Thái âm vào triều, thì nhân Thái âm là tài tinh, lợi kinh thương đầu tư, cho nên phán đoán suy luận cũng có dị, có thể bầu thành giàu có, điểm ấy vụ yếu lưu ý.
(tam) thái dương lạc hãm, nhân thái dương điều không phải tài tinh, sở dĩ ở cung tài bạch lạc hãm, cũng không phải cùng lắm thì chuyện, cận chủ [hao tâm tổn trí, tài lai tài khứ], nhưng không bằng thái dương vào triều như vậy, bình thường nỗ lực tiền tài tiếp tế người khác hoặc tác công ích việc thiện. Được lộc tồn, tài bạch trái lại dễ tồn trữ.
(tứ) thái dương cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu, giá yếu thị thái dương vượng cung triêu viên, hay là đang rảnh rang cung hãm viên, dĩ định kỳ tính chất. Ở vượng cung triêu viên, thì là [tài do gây dựng sự nghiệp trung lai], ở hãm cung rảnh rang cung, thì [do cạnh tranh phí công trung lai], mà lại thu nhập xa không bằng ở vượng cung triêu viên thái dương, nhược thái dương Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, thì cạnh tranh vưu quá mức, mà lại cầu tài đa sinh khẩu thiệt phân tranh, canh kình dương, thiên hình, thiên lương chờ, nguyên nhân chính tài hưng tụng.

Thái dương lâm tật bệnh cung

Chủ nhân huyết áp cao, đầu huyễn, hai mắt mờ hoặc trong mắt có hồng gân, can dương bay lên, đau đầu, đại tràng khô ráo, trĩ sang tiêu ra máu, tâm hoả rất nặng. Phùng kình dương, đà la, Hóa kị, mắt có tổn thương, hoặc cận thị, tản quang cập tròng trắng mắt không rõ, dễ được phong chứng.
Bình chú:
(nhất) thái dương thuần dương hỏa, ở trung y học thượng chủ [tâm], chủ ý này là chỉ máu hệ thống tuần hoàn tâm bệnh, hoặc thần kinh tình chí tâm bệnh, bởi vì ở trung y học thượng, [tâm] công năng bao gồm một bộ phận não công năng, như tư duy, tâm tình chờ.
(nhị) bất quá, giá có lúc cũng có ngoại lệ, như nguyên văn nói [cao huyết áp đầu huyễn], đây thật ra là thuộc về (can dương thượng cang), là can chứng, nhưng ở đến đây lại phân loại là thái dương (tâm), mà cao huyết áp gây ra đau đầu, cũng vì thái dương sở chủ. Cái khác và tâm cập máu hệ thống tuần hoàn có liên quan tật bệnh, như máu xuyên chứng, trúng gió chờ, cực kỳ đưa tới các loại huy hậu, đều là thái dương sở chủ.
(tam) thái dương cũng chủ mắt bộ, phàm thái dương lạc hãm hội đà la, kình dương, hoặc thái dương ở ngọ cung, giai chủ các loại con mắt tật, như mắt viêm, cận thị, tản quang chờ, thái dương canh Hóa kị, thì là mắt bộ ngoại thương.
(tứ) thái dương cũng chủ dương minh chứng thực, giá thuộc về trung y học chuyên nghiệp phạm trù, rất khó cụ thể miêu tả, nhưng ở huy trạng phương diện, thì bao quát [đại tràng khô ráo, trĩ sang tiêu ra máu, tâm hoả quyền nặng] chờ, giá bạn giống như con mắt xích, lưỡi hồng, mặt đỏ chờ trưng hậu. Vậy đại tràng khô ráo táo bón, còn lại là thuộc về đại tràng phạm trù, ngũ hành là dương kim, và phế hữu quan, đây cũng không được thiệp thái dương tinh buộc lại.
(ngũ) nguyên văn cũng vạch, thái dương thủ tật bệnh cung, dễ được [phong chứng]. Gió này chứng chủ nội phong, không được chủ ngoại phong. Ngoại phong tức là vậy ngoại cảm phong hàn phong nhiệt, tức cảm mạo cảm mạo các loại, nội phong còn lại là do nội bộ cơ năng sinh ra, nhẹ nhất vi người, tức là cái gọi là [đầu phong], tức đau đầu, mà nghiêm trọng nhất, còn lại là trúng gió. Trung y học chính xác danh từ là [can phong nội động], đến đây tức não tắc động mạch bỏ vào hoặc não bộ bể mạch máu đưa tới nặng chứng, bao quát bán thân bất toại, toàn thân liệt chờ, nghiêm trọng người gây ra tử vong. Loại tình huống này, dĩ thái dương hội thiên lương, canh sai ai ra trình diện chư sát tịnh chiếu là xác thực.

Thái dương tinh nhập cung thiên di

Thái dương tinh chủ động, thuộc hướng ngoại, không thích hợp tịnh thủ, xuất môn cận quý năng lực phát. Duy lạc hãm người, xuất môn đa bận rộn. Hóa kị người, xuất môn bất lợi, có bệnh tai hoặc tầm thường hối hả. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, xuất môn phần nhiều là phi, bất an ninh có phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) thái dương tính chất [chủ động], bầu trời thái dương cũng không phải cố định ở một vị trí, sáng sớm ở họ Đông Phương, chính ngọ ở nhô lên cao, hoàng hôn ở phương tây, sau đó vừa chìm nghỉm vu trục hoành hạ, vòng đi vòng lại. Bởi vậy, ở cung thiên di, tựa như nguyên văn nói, [thuộc hướng ngoại, không thích hợp tịnh thủ], vô luận cung mệnh tinh tượng vì sao, chỉ cần cung thiên di không gặp sát, liền chủ xuất môn may mắn, cũng chủ thích hợp làm tại ngoại bình thường bôn ba chức nghiệp.
(nhị) thái dương ở cung thiên di, chủ [xuất môn cận quý năng lực phát], giá bởi vì mặt trời là quý tinh, cố hữu cận đắt tiền tính chất, nhưng phải là thái dương ở ngũ cung độ, chủ tại ngoại được quý nhân giúp đỡ, hoặc được hài lòng kỳ ngộ, canh mỗi ngày khôi, thiên việt, Vưu Giai. Sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, cũng có ý đó nghĩa. Thái dương [năng lực phát], thì phải sai ai ra trình diện hóa lộc, lộc tồn, thiên mã chờ, thủy là may mắn, hoặc lợi cho kinh thương, hoặc lợi cho chuyên nghiệp phát tài. Nhưng nếu như chỉ là người đơn độc thái dương hóa lộc, thì khả năng nhiệt tâm trợ lực, đến nỗi chi tiêu đại, đây cũng không làm [năng lực phát] bàn về.
(tam) thái dương lạc hãm, mặc dù nhưng lợi cho xuất môn, nhưng chủ tại ngoại đa bận rộn, không được an nhàn, duy nếu không canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp Hóa kị hình hao tổn, nhưng có thể mang trung phát tài, sinh hoạt được an ổn. Sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh thì không thích hợp xuất môn, cung mệnh may mắn người, dĩ ở lại nguyên cư địa là giai.
(tứ) thái dương Hóa kị, vô luận nhập người cung viên, đều phát huy thái dương xấu nhất một mặt, ở cung thiên di cũng không ngoại lệ, cơ bản nhất tính chất, hay [xuất môn bất lợi], khinh người là [lao lực hối hả], sai ai ra trình diện sát diệu, thiên nguyệt, thiên hư chờ, chủ có [bệnh tai]. Thái dương Hóa kị lạc hãm, mà mệnh tạo là dạ sinh ra, sát khí quá nặng.
(ngũ) nguyên văn mạt cú vạch thái dương hội hung tinh, có [xuất môn phần nhiều là phi, bất an ninh có phá hao tổn] chờ hung tướng, cụ thể phân chia là: Hội kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, chủ xuất môn phần nhiều là phi; hội đà la, chủ bất an ninh; hội địa không Địa kiếp, chủ có phá hao tổn.

Thái dương tinh nhập tôi tớ cung

Thái dương tinh gốc rể chất mặc dù là hào sảng hảo thi, nhưng cứu tế cho nhân thì có thể, có việc cầu người thì không được, là một thi ân báo oán tinh diệu. Bởi vì ở trên trời thái dương, là tứ phương chiếu khắp, là vô điều kiện làm cho môn ấm áp, thế nhưng lại không thể hướng mọi người thu hồi chia ra nhất ly thù lao. Đồng thời, ở rất nhiều dưới tình hình, mọi người trái lại không được chửi bới thái dương phơi nắng chiếu nhiệt độ quá nóng; ở liên tục mùa mưa trung, mọi người lại đang quái thái dương thâu trốn ở vân lý giấu diếm, sở dĩ ở thái dương tinh lâm mệnh bàn cung Nô bộc thì, cũng có đồng dạng ý nghĩa, chỉ có vào triều hoặc và Thái âm cùng độ người, thì có nhiều bằng hữu, nếu như lạc hãm, cập hội chiếu Tứ Sát thiên không cướp người, dù cho thi của dĩ dạ báo của dĩ oán. Ở thủ hạ chính là viên chức, càng nhiều trái lại thượng câu oán hận. Hội cự môn tinh, thì đa vô vị khẩu thiệt thị phi.
Bình chú:
(nhất) thái dương tinh có chiếu sáng tính chất, ở cung mệnh cát, ở sự nghiệp cung cát, ở huynh đệ cung, cung tử nữ, cung phu thê giai cát, nhưng đồng dạng tính chất, cũng không thích hợp dẫn thân vu cung Nô bộc, ở cung Nô bộc cũng không chủ thuộc hạ hoặc bằng hữu chiếu sáng chính. Tương phản, lại như nguyên văn nói, thái dương thường tao quái trách, cụ thể mà nói, hay vô luận mệnh tạo là thuộc hạ, là bằng hữu, đã làm một ít gì chuyện tốt, cũng có phải hay không đa tạ, hồi báo lại càng không tất bàn về, trái lại lọt vào quái trách và oán giận, không có lửa tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị chờ, cũng là như vậy. Bất quá, bởi thái dương đối những người khác có điều cho, cho nên ở cung Nô bộc, tất chủ bằng hữu đông đảo, thuộc hạ đông đảo, tự thân cũng đối với bọn họ có điều bang trợ, chỉ là không được hảo cảm. Nhưng yếu thái dương vào triều mới là, tức thái dương ở mão cung ánh sáng mặt trời Lôi môn, ở Tỵ cung, ở ngọ cung nhật lệ trung thiên, bằng hữu rất nhiều. Mặt khác, nhật sinh ra trung thiên chủ tinh và dạ sinh ra trung thiên chủ tinh cùng độ, cũng chủ bằng hữu đông đảo, bởi vậy, ở vị cung và xấu cung thái dương Thái âm cùng độ, mỗi chủ bằng hữu đông đảo, thuộc hạ đông đảo, nhưng tự thân đối với bọn họ nỗ lực, mỗi khi đa cho bọn hắn đối kỷ nỗ lực.
(nhị) thái dương ở cung Nô bộc, nếu như thái dương vào triều ngồi vượng, chỉ là mệnh tạo là giao hữu vất vả cực nhọc, hoặc là là giao hữu đa nỗ lực, mặc dù bất năng xong cảm tạ có tiếng, nhưng là bất trí vu thụ bằng hữu oán báo. Thế nhưng, nếu như thái dương lạc hãm, mà lại không có Thái âm cùng độ, thì là bằng hữu phục vụ, trái lại chiêu oán nói, nhược rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ, thì bằng hữu lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn, nếu là quản lý thuộc hạ, thì canh thụ thuộc hạ đâm thọc, thậm chí âm mưu xa lánh.
(tam) thái dương có chứa thị phi khẩu thiệt tính chất, cự môn cũng có chứa thị phi khẩu thiệt tính chất, mà lại bỉ thái dương càng mạnh. Đương thái dương và cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu thái dương, mà thái dương cũng vào triều cư vượng, thì ánh nắng bất năng giải trừ cự môn của ám tính, còn lại là phi khẩu thiệt màu sắc dày vô cùng hậu. Ở cung Nô bộc, như nguyên văn nói: [đa vô vị khẩu thiệt thị phi]. Nhược quả thái dương Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị, thì khẩu thiệt thị phi tính chất liền nghiêm trọng nhiều lắm, rất có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, phân tranh rất nặng. Nếu là kình dương, thiên hình cùng độ, canh hội liên lụy nhập và giữa bằng hữu quan tòa kiện tụng lý.
(tứ) ngoại trừ nguyên văn nói thái dương cự môn tinh hệ ngoại, còn có thái dương Thái âm và thái dương thiên lương tinh hệ, tính chất so sánh thái dương cự môn là giai. Thái dương Thái âm chủ bằng hữu đông đảo, duy đa thuộc hời hợt chi giao, chỉ có canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thủy chủ trợ lực. Như là thái dương thiên lương, nếu không phải sai ai ra trình diện cát diệu, thì bằng hữu ít, nhân sinh tương đối cô đơn, bởi vì thiên lương có cô khắc tính chất, nhưng canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, thì có chính trực bạn bè, đối với người sinh có ngay mặt lợi ích.

Thái dương vào triều ở sự nghiệp cung

Hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc được văn xương, văn khúc, mà không phùng Tứ Sát thiên không cướp người, chủ quý tới nhất phẩm hoặc môn đồ đông đảo. Hoặc dần cung và cự môn cùng độ, vô sát tinh, chủ đại phú đại quý. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, càng quốc gia lương đống. Thái dương ở ngọ cung, là nhật lệ trung thiên, chủ năng nắm giữ quyền to, tịnh đại phú quý. Có văn xương cùng độ, vào triều hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn người, là nhân dân đứng đầu hoặc trong chánh phủ hành trình chính người. Và cự môn hội, là đánh và thắng địch chính vụ của nhà ngoại giao. Nhược thái dương lạc hãm, phùng kình dương, đà la, thì lao lực bôn tẩu, đa thành đa bại. Gặp thiên không cướp, nên từ tài nghệ thượng thành danh, hoặc do trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp, đa lập nghiệp vu không trung lâu các trong ảo tưởng.
Bình chú:
(nhất) mặt trời là quan lộc chủ, mừng nhất nhập sự nghiệp cung, bỉ ở cung mệnh hoặc cái khác cung viên là giai. Sự nghiệp trong cung, thái dương mỗi chủ tiền đồ quang xương rộng lớn, tại triều vượng cung độ, nhất là như vậy.
(nhị) dựa vào nguyên văn theo như lời, thái dương ở sự nghiệp cung, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, không gặp sát diệu thiên không cướp, chủ [quý tới nhất phẩm, hoặc môn đồ đông đảo], đây là từ cổ đại xã hội vào nghề tình huống mà nói, và xã hội hiện đại hơi có không hợp. Ở cổ đại, lý tưởng nhất công tác, là làm quan, mười năm dưới cửa sổ, sở cầu hay khoa cử cao trung, ở quan trường nội mưu được nhất quan bán chức, có quyền cũng có tài, nếu như số làm quan, cũng có thể từng bước thăng chức, cầm quyền phủ nhân viên quan trọng, đứng hàng nhất phẩm, đây là sự nghiệp thành tựu cực hạn. Mà [môn đồ đông đảo], thì là bởi vì quan trường đa các từ thành lập thế lực, có quyền thế người, đều tự tài bồi môn sinh, môn sinh đều ưa hướng mình dẫn người dựa, cho nên hình thành thế lực, thẩm thấu khắp cả quan trường, sản sinh cái vòng nhỏ hẹp, cũng mở rộng cá nhân quyền lực và cho nhau bao che phương thức. Bởi vậy, [quý tới nhất phẩm], [môn đồ đông đảo], đều là sự nghiệp thành tựu ấn ký. Thái dương được tả phụ hữu bật, chủ giúp đỡ nhiều lực, nhất là môn đồ đông đảo; mỗi ngày khôi thiên việt, thì nói thêm dắt kỳ ngộ, quan trường gặp quý nhân; được văn xương văn khúc, ở cổ đại lợi cho BẢNG trên danh nghĩa, hiện đại thì lợi cho thành danh, lợi cho chuyên nghiệp tư cách thu được. Bất quá, giá dĩ không gặp sát diệu thiên không cướp mới là, sai ai ra trình diện của thì cách cục giảm hình phạt, con đường làm quan đa cản trở.
(tam) thái dương ở sự nghiệp cung, ở hiện đại cũng không nhất định yếu nhập quan trường, nhưng cũng dĩ làm công chức là giai, đương quan viên chánh phủ, hoặc là ở pháp định cơ cấu nhậm chức quản lý, cũng thích hợp truyền bá truyền thông, văn giáo sự nghiệp chờ. Thái dương cùng sở hữu tam loại kết cấu, nhất là thái dương cự môn, nhất là thái dương thiên lương, nhất là thái dương Thái âm. Nói chung, thái dương cự môn, thích hợp làm hoạt động thương nghiệp, cũng có thể tham chánh, vận dụng khẩu tài thủ thắng. Thái dương Thái âm, so sánh thích hợp tài vụ kinh tế bày ra các loại. Thái dương thiên lương, so sánh nên vu chuyên nghiệp, hoặc làm dạy học.
Kể trên này đây sai ai ra trình diện cát là xác thực, sai ai ra trình diện sát thì không phải vậy.
(tứ) nguyên văn cho rằng thái dương [ở dần cung và cự môn cùng độ, vô sát diệu, chủ đại phú đại quý.] cái này đại phú đại quý điều kiện, vị miễn vô cùng giản đơn. Bất quá, thái dương cự môn ở dần cung, quả thực lợi cho khẩu thiệt phát tài, đặc biệt kiếm người ngoại quốc tiền tài, như xuất khẩu mậu dịch, du khách sinh ý chờ, như là thụ lương, thì thích hợp ở ngoại quốc người cơ cấu làm việc. Thái dương cự môn ở thân cung, bởi thái dương dần dần thất huy, cho nên sự nghiệp vận thế thường thường.
(ngũ) thái dương hội tam cát hóa, bân triệu công cho rằng là [quốc gia lương đống], lời này có thể quyển có thể điểm, người viết cá nhân ngại kỳ thiếu thật thà cụ thể. Bất quá, bởi cổ đại chức nghiệp tính chất giản đơn, điều kiện tốt nhất lối ra là làm quan, bởi vậy, [quốc gia lương đống] đã rất rõ ràng kết luận liễu, ở xã hội hiện đại, liền ứng với sảo tác phân chia. Đại thể thượng, thái dương tự thân hóa lộc có thể hóa lộc, thích hợp hoạt động thương nghiệp; thái dương hóa quyền có thể hóa quyền, thích hợp quản Lý Công tác; thái dương hóa khoa có thể hóa khoa, thích hợp chuyên nghiệp công tác, hoặc làm học thuật nghiên cứu. Nhất là thái dương vào triều vượng, giai chủ đối với xã hội có cống hiến kiến thụ.
(lục) ngọ cung mặt trời là nhật lệ trung thiên, nguyên văn nói là [chủ năng nắm giữ quyền to, tịnh chủ đại phú.] người viết chích đồng ý tiền nhất cú, hậu nhất cú thì không dám gật bừa. Thái dương ở ngọ, khí thế bảng mỏng, sự nghiệp cục diện khá lớn, bất quá, ở thực chất tài lợi tiền lời thượng, lại không nhất định rất nhiều, thường thấy nhất hiện tượng, là mệnh tạo bả đầu tư đoạt được, đều dùng cho mở rộng nghiệp vụ khứ. Thái dương ở ngọ, trừ phi được lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, bằng không tối đa cũng người trong của sinh, bất khả coi là đại phú.
(thất) thái dương văn xương cùng độ, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, ba máy bát tọa, chủ là [nhân dân đứng đầu hoặc trong chánh phủ hành trình chính người], giá kết luận và [quốc gia lương đống] cùng loại, mệnh tạo có năng lực lãnh đạo, hơn nữa là một xã hội cải cách người, bất quá, giá dĩ canh sai ai ra trình diện văn khúc là giai, bởi vì văn khúc chữ Nhật xương là đúng tinh, đối số tử vi hội, năng lực phát huy điều kiện tốt nhất tương phụ tương thừa lực lượng. Thái dương văn xương cùng độ, nếu như không gặp văn khúc, thì ở cung thiên di đồng thời có văn khúc cũng giai, nhân cung mệnh nhưng đồng thời hội đến đây nhị diệu. Bân triệu công ở bản giáo trình trung, bình thường nhắc tới [ba máy bát tọa]. Ba máy bát tọa có đúng hay không trọng yếu như vậy, cần làm như có thật và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ phụ tá cát diệu bãi cùng một chỗ? Trên thực tế, ba máy bát tọa chỉ là cát lợi đông đảo tạp diệu một trong đối, ở đẩu sổ suy đoán trong hệ thống, địa vị cũng không rất cao, ở mở quyển tiên sinh tinh diệu phân loại trung, thuộc về ất cấp tinh, cũng không thể và mười bốn chính diệu, tứ phụ diệu, tứ tá diệu, sao Tứ hóa chờ tướng đề tịnh luận. Thế nhưng, bởi có chút nguyên nhân, đẩu sổ trong cổ tịch, vô luận là bắc phái < tử vi đẩu sổ toàn bộ thư >, hoặc nam phái < tử vi đẩu sổ toàn tập >, đều có một chút luận ba máy bát tọa phú văn ngắn, luận bàn ba máy bát tọa, bởi vậy, có chút đẩu sổ gia tham khảo sách cổ thì, mỗi khi liền thụ kỳ nói gạt, rất coi trọng ba máy bát tọa. Thẩm tra, ba máy bát tọa địa vị, không cần quá khen, Ứng Hoà thai phụ, phong cáo, ân quang, thiên quý chờ, đánh đồng như nhau. Nếu như sự nghiệp cung vào triều thái dương, chỉ có văn xương văn khúc, không gặp phụ bật khôi việt thai tọa chờ, thì chích nên chuyên nghiệp cầu tài, hoặc làm giáo dục văn hóa giới, không thích hợp quản lý hoặc tham chánh.
(bát) thái dương cự môn cùng độ, nguyên văn bầu thành [đánh và thắng địch chính vụ của nhà ngoại giao], nguyên văn có lời nầy, là bởi vì thái dương cự môn là người ngoại quốc tinh hệ, ở sự nghiệp cung được cát diệu cát hóa hội chiếu, năng lực thụ người ngoại quốc hoan nghênh, nhân cự môn có khẩu tài tính chất, cho nên là quan ngoại giao tinh hệ, mà năng lực tinh vu chính vụ. Đương nhiên, thế giới cũng không phải có nhiều như vậy quan ngoại giao, chích phải hiểu thái dương cự môn ở sự nghiệp cung cơ bản tính chất là được rồi.
(cửu) thái dương ở sự nghiệp cung lạc hãm, vô luận là phủ sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, đều chủ vất vả cực nhọc, sai ai ra trình diện cát thì lao mà thành công, sai ai ra trình diện hung thì bỗng vất vả cực nhọc, cho nên [phùng kình dương, đà la, thì lao lực bôn tẩu, đa thành đa bại], nhân thành và bại hai người đánh bình thủ, cho nên mỗi khi lao mà vô công.
(thập) thái dương hội địa không Địa kiếp, nguyên văn cận nhắc tới cát lợi một phương diện, tức [tài nghệ thượng thành danh], [trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp] chờ. Nếu như thái dương hội thiên không cướp, rất có chư ngôi sao may mắn cát hóa, xác thực có thể tác đến đây suy đoán. Nhưng nếu như sở hội là đà la, kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, đại hao tổn chờ, thì sự nghiệp vận trệ, biểu hiện không bằng lý tưởng, phải có nhất kỹ bàng thân, bằng không nhân sinh đa khúc chiết.

Thái dương tinh ở cung điền trạch

Thái dương tinh là một phù động tinh diệu, sở dĩ ở cung điền trạch cũng có phù động ý nghĩa, tổ truyền sản nghiệp liền có thối lui xu thế. Vào triều có ngôi sao may mắn đến đỡ, nhưng không khỏi có di động biến đổi sự thực. Duy và thái âm tinh hoặc và cự môn tinh cùng độ, ở dần cung hoặc thân cung, có ngôi sao may mắn đến đỡ, không gặp Tứ Sát thiên không cướp tinh diệu, thì sản nghiệp tăng nhanh, nhưng nhưng nhân sản nghiệp mà sinh tranh đấu gay gắt đích tình hình. Thái dương, thiên lương cùng độ, ở mão, dậu cung, chủ có tài sản chung đấu tranh.
Bình chú:
(nhất) thái dương ở cung điền trạch, bởi vì thái dương từ họ Đông Phương ra, lại đi phương tây hạ xuống, ở Trung Hoa Trung Quốc truyền thống quan niệm trung, phải không hơi thở địa di động, bởi vậy, thái dương chủ động, giá ở cung thiên di hữu quan văn tự trung, đã có nhắc tới. Thái dương ở cung điền trạch cũng không tác cát luận, bởi vì sản nghiệp dĩ ổn định là nên, thường thường biến hóa, thì được mà phục thất, mất vừa phục được, tịnh không an ổn. Bất quá, ở Hương Cảng xã hội trung, mọi người thường thường tế phòng thay đổi nhà lớn, đầu tư thất bại, lại muốn nhà lớn thay đổi tế phòng, biến động đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng, nói chung, hay ở xã hội hiện đại, cũng không dĩ điền sản biến động là cát, tình huống cụ thể là tổ nghiệp bại lui, làm con nuôi liễu mà rách nát, hoặc tiên rách nát tái tự đưa, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt cập tam cát hóa, chủ bại lui hậu tự đưa an ổn, duy nếu như sai ai ra trình diện sát diệu, thì nhưng không được chủ an ổn.
(nhị) nguyên văn nhắc tới, thái dương cự môn ở dần cung thân cung cùng độ, trải qua tá tinh an cung, tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, chủ có [nhân sản nghiệp sinh tranh đấu gay gắt], giá là bởi vì thái dương chủ biến động, mà cự môn thì chủ khẩu thiệt phân tranh, sở dĩ có đến đây khắc ứng với. Nguyên văn cũng nhắc tới thái dương và Thái âm cùng độ, giá phải trải qua tá tinh an cung, trong buổi họp cự môn mới là, nguyên cung là cung điền trạch, không gặp cự môn, không có tranh đấu gay gắt khắc ứng với.
(tam) thái dương thiên lương cùng độ, nguyên nhân chính tài sản chung đấu tranh, nhưng dĩ sai ai ra trình diện kình dương thiên hình mới là, ở xã hội hiện đại, đa nhân thổ địa nhà lầu vấn đề, bị chính phủ khống cáo, giá nhất là liên quan đến chiếm dụng đất công chờ vấn đề.
Nguyên văn: Thái dương, Thái âm cùng cung, thì âm dương điều hòa, năng lực hưởng thụ vui sướng. Cùng trời lương tinh cùng độ, nổi danh sĩ thức lại thú. Thái dương lạc hãm, tự tìm bận rộn. Cự môn hội chiếu, quan tâm hao tâm tốn sức. Nữ mệnh thái dương tinh lâm cung phúc đức, chủ được nhiệt tình vị hôn phu mà năng lực hưởng thụ vui sướng. Nhược phùng Tứ Sát thiên không cướp, thì bôn tẩu bận rộn không yên.
Bình chú:
(nhất) cung phúc đức chủ tinh thần hưởng thụ, chủ tính cách yêu thích, thái dương chủ động chủ nhiệt liệt, ở cung phúc đức, mỗi chủ mệnh tạo thích náo nhiệt, thích tố dư quần thể hoạt động, cho nên đa xã giao sinh hoạt. Nếu như chỉ là nhượng mệnh tạo lẳng lặng, trái lại tinh thần buồn khổ. Thái dương vào triều vượng, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, chủ kỳ hiếu động tính cách, có thể thu được thỏa mãn. Trái lại, thái dương lạc hãm sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, chỉ là bỗng bận rộn, mang mà cảm thấy khổ cực.
(nhị) thái dương ở xấu vị cung và Thái âm cùng độ, hoặc ở thìn cung tuất cung ngồi một mình, Thái âm củng chiếu, nguyên văn xưng là [âm dương điều hòa, năng lực hưởng thụ vui sướng]. Nhưng thật ra là chủ ký có thái dương hiếu động tính cách, cũng có Thái âm hảo tịnh một mặt, bởi vậy, mệnh tạo dễ thích ứng các loại hoàn cảnh, tịnh thì cố nhiên thản nhiên tự đắc, động thì cũng đặc sắc kích thích. Bất quá, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc thì khuynh hướng tịnh, sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt, thì khuynh hướng động.
(tam) thái dương thiên lương cùng độ mão cung dậu cung, hoặc thái dương ngồi một mình tử cung ngọ cung, thiên lương ngồi một mình, nguyên văn xưng là [danh sĩ thức lại thú], những lời này hình dung được khá đáo muốn hại. Thiên lương có danh sĩ phong độ, ái nhàn nhã đi chơi, không được nguyên bôn ba bận rộn, bởi vậy, một thân sinh có lúc ngại khiếm sức sống, bởi thái dương vừa vặn chủ động, vì vậy, đương sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la thì, liền chủ tâm tưởng an bình mà hiện thực không được có thể. Thái dương thiên lương sai ai ra trình diện sát diệu, cũng phát huy thiên lương quá độ tự cho là đúng tính cách, tâm lý như ngoan thạch như nhau, cố hữu thì không dễ dàng và nhân gia thỏa hiệp, đến nỗi ảnh hưởng nhân tế quan hệ.
(tứ) thái dương cự môn cùng độ, hoặc thái dương thụ cự môn củng chiếu, nhân cự môn làm phiền tâm phí công tính chất, cho nên ở cung phúc đức tương đối bất lợi, chủ to hơn lao, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, nhất là như vậy, không chỉ … mà còn là tự tìm lao lực, hơn nữa còn là thụ khách quan hoàn cảnh áp lực. Thái dương Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị càng sâu.
(ngũ) nguyên văn thuyết [thái dương lạc hãm, tự tìm bận rộn.] phàm là thái dương hạ xuống hãm cung, tức ở tuất, hợi, tí, xấu tứ cung, tung không gặp sát diệu, cũng chủ bận rộn, nhưng nếu được cát diệu, thì lao mà thành công, hoặc là hưởng thụ lao lực lạc thú.
(lục) nữ mệnh cung phúc đức thái dương tọa thủ, nhân thái dương chủ nam tính, cho nên nguyên văn có [được nhiệt tình vị hôn phu mà năng lực hưởng thụ vui sướng] nói đến, giá có thể từ hai phương diện: Tựu mệnh tạo lòng của để ý mà nói, người đối với tính dục có khỏe mạnh hứng thú; ở hiện thực phương diện, người gặp gỡ một đồng dạng thích khuê phòng của nhạc nam nhân, như vậy tựu như cá gặp nước. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, nhất là như vậy. Bất quá, nếu như cung phúc đức canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thì cai nữ mệnh tính dục mạnh phi thường liệt, hầu như yêu cầu hàng đêm tiêu hồn, vì vậy, nếu như cung phu thê điềm xấu, thì có thể là vị hôn phu ăn không tiêu, hoặc nhân tính dục chuyện phòng the, mà đều biết độ hôn nhân hoặc ngoài giá thú tình.

Thái dương vào triều lâm cung phụ mẫu

Họ Chủ Phụ mẫu vô hình khắc. Hội ngôi sao may mắn, thì còn nhỏ thụ phụ mẫu yêu tha thiết. Phụ ở sự nghiệp thượng ác quyền lực, quý hơn nữa phú. Thái dương tinh lạc hãm người, khắc phụ. Như phùng Hóa kị tinh, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, cần phải chú ý thái âm tinh có hay không có sát tinh cùng triền, thì chủ khắc mẫu. Nhân phụ ở mẫu sau khi, là được cô độc tịch mịch người. Nhược thái âm tinh có ngôi sao may mắn cập thiên lương, thiên thọ, giải trừ thần, thiên phúc chờ tinh đến đỡ người, chủ tiên khắc phụ.
Bình chú:
(nhất) thái dương ở cung phụ mẫu là cát diệu, mà lại dĩ vào triều vượng là giai, chủ hòa cha mẹ quan hệ hài lòng, [vô hình khắc], nhưng nếu không sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp Hóa kị chờ mới là.
(nhị) thái dương hội cát, [còn nhỏ thụ phụ mẫu yêu tha thiết], giá cũng có thể xa nhau mà nói: Hội tả phụ, hữu bật, họ Chủ Phụ mẫu năng lực gánh chịu chiếu cố trách nhiệm; hội thiên khôi, thiên việt, chủ được phụ mẫu đề bạt bang trợ, đặc biệt đang giáo dục phương diện; hội văn xương, văn khúc, chủ hai đời đang lúc tình cảm hòa hợp. Kể trên tình huống, nhất là được phụ thân bảo vệ, bất quá, giá yếu thái dương vào triều cư vượng mới là, đồng thời dĩ nhật sinh ra là giai. Lạc hãm và dạ sinh ra thì không phải vậy.
(tam) thái dương ở cung phụ mẫu, phải vào triều mà lại có lục cát đủ hội, rất có lộc tồn, thiên mã, thủy họ Chủ Phụ thân [quý hơn nữa phú], ở sự nghiệp thượng ác có quyền lực, lạc hãm thì giảm hình phạt, mà lại hay được ngôi sao may mắn, cũng hình khắc, tối nhỏ nhẹ là tình cảm bất hòa, nếu như thái dương Hóa kị, hoặc rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ thì hình khắc phụ thân, hoặc vì phụ thân sự nghiệp không được thuận cảnh, hoặc vì phụ thân đa ốm đau. Bân triệu công ở văn trung, đưa ra một bí truyền, hay thái âm tinh có sát diệu cùng độ, mà thái dương thì hội chư sát, như vậy, trái lại chủ tiên khắc mẫu, mà phụ thân thì nhân mẫu tử mà [cô độc tịch mịch]. Tương phản, Thái âm hội thiên lương, thiên thọ, giải trừ thần, thiên phúc chờ, thì tiên khắc phụ, mà mẫu thân liền là cô độc tịch mịch.
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY