26 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeTử ViKHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ - Thiên Cơ

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ – Thiên Cơ

- Advertisement -

Thiên cơ tinh

Ở cung mệnh mặt chủ nhân sắc thanh bạch, tuổi già thì hơi hoàng sắc, nhập miếu thì chiều cao mập mạp. Và cự môn cùng độ hoặc lạc hãm, chủ gầy, trung cao thân thể. Mặt trường gầy hơi hình tròn. Cũng có bầu dục hình. Tâm từ gấp gáp, hiếu động hiếu học. Nam mệnh thiên cơ tinh ở cung mệnh, cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ. Cùng trời lương tinh hội hợp, trường khẩu tài, thiện biện thiện đàm, tính tình mẫn cảm, tùy cơ ứng biến. Và thái âm tinh cùng độ có thể hợp, có nội tài, có quyền thuật, trọng tình cảm. Ở thân cung, thì tử vi Thiên phủ giáp mệnh, suốt đời quyền nặng lộc thấu. Ở tí ngọ cung thì cự môn đối cung, thành quyền phú. Thiên cơ nhập miếu, tối thiện đàm binh. Hội chiếu tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt người, suốt đời quyền quý. Lộc tồn thiên mã củng chiếu, tài nguyên dày. Văn xương, văn khúc, hội chiếu hoặc giáp cung người, bản tính thông minh, văn chương xuất chúng. Lộc, khoa, quyền tam hóa tinh gửi thông điệp, vô sát diệu, nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần. Hóa kị tinh, thì dao động hay thay đổi, tư thư bất quyết, đa ưu lo ngại. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, mặc dù năng lực phú quý, nhưng không dài cửu. Sẽ có sát tinh, dĩ kinh thương là nên, nhưng hay thay đổi động.
Như có ngôi sao may mắn đến đỡ, chủ thân kiêm sổ chức, hoặc có chuyên môn kỹ năng, nghệ thuật thành công của sĩ. Thiên cơ, cự môn, lộc tồn cùng cung, hoặc ở cung thiên di, chủ đại quý (cần phải vô ác sát). Thiên cơ, thiên lương cùng cung, có ngôi sao may mắn hội chiếu, mặc dù năng lực phát nhưng không dài cửu, mặc dù năng lực quý đồ âm hư danh. Thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân xung hội, là không môn đàm thiền của khách. Thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái âm hội chiếu, nên ở cơ quan chánh phủ hoặc ở công chúng sự nghiệp trung mưu phát triển. Như hội văn xương, văn khúc, nên vu đại chúng văn hóa sự nghiệp trung phục vụ. Thiên cơ, thiên lương, Thái âm hội chiếu, mà tham lang trong người cung, chủ nhân ngày đêm hối hả, lao lực dị thường hoặc có rượu đổ chờ ham mê. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, nhiều tai nạn, hoặc sau khi hạ xuống tức hắn thiên, hoặc tự ra, bằng không tao ngộ sợ bóng sợ gió. Ở dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ý định ngoại bất trắc máu tai. Phàm hội hợp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, gặp lại Hóa kị người, thọ yểu.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ ở mệnh, sắc mặt thanh bạch, mà lão niên thì hơi hoàng sắc, con này có thể tác tham khảo, dựa vào cá nhân kinh nghiệm, cái này cũng không chuẩn xác. Thiên cơ chỉ ở tử cung, ngọ cung, thìn cung, tuất cung tứ cung nhập miếu, ở tí ngọ nhị cung, thiên cơ ngồi một mình; ở thìn cung tuất cung, thiên cơ thiên lương cùng độ. Giá lưỡng loại tình huống mệnh tạo, đều là tương đối mập mạp, bởi vậy, ở xã hội hiện đại, loại này nữ tính thường có thân hình đầy ắp nổi khổ, mỗi có tích cực giảm béo khuynh hướng. Thiên cơ và cự môn cùng độ, hoặc là ở xấu vị cung ngồi một mình lạc hãm, ngoại trừ như nguyên văn nói bên ngoài, còn có nhãn thần phương diện đặc điểm, có thể dùng vu bang trợ phán đoán mệnh bàn có đúng hay không phù hợp đương sự đích tình huống. Thiên cơ cự môn cùng độ, kỳ nhãn thần tương đối chớp động, di động mà không nỡ. Thiên cơ xấu vị ngồi một mình, nhãn thần tương đối lãnh ngạo, nhưng là lại khiếm khuyết uy nghi.
(nhị) nguyên văn thuyết thiên cơ tọa mệnh người đó, [tâm từ gấp gáp], gấp gáp là tất nhiên, nhưng có đúng hay không tâm từ, còn muốn thị và ngôi sao gì diệu đã hợp mà định. Nói chung, thiên cơ và thiên lương cùng độ, hoặc là thiên cơ ngồi một mình mà thiên lương củng chiếu, đều là tâm từ; thiên cơ gặp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, địa không, Địa kiếp, mui xe chờ, đều là tâm từ. Nhưng thiên cơ nhược hội Thái âm, nhất là Thái âm Hóa kị, hoặc rất có địa không, Địa kiếp, âm sát, thiên nguyệt, thiên hư chờ, có thể văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị chờ, còn lại là tâm thuật bất chính, trong ngoài không đồng nhất, đây cũng không thể [tâm từ] luận của. Kể trên tình huống, nếu như xuất hiện vu cung phúc đức mà không phải là cung mệnh, cũng giống vậy có thể cùng luận.
(tam) nguyên văn chỉ nam mệnh thiên cơ ở cung mệnh, [cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ.] ở xã hội hiện đại, nữ nhân đều có thể phát huy phương diện này ưu điểm, cho nên không chỉ … mà còn nam mệnh như vậy, nữ mệnh cũng là như vậy.
(tứ) ở bài này, bân triệu công thường nhắc tới thiên cơ hội thiên lương, Thái âm, cự môn tam chính diệu đích tình huống, giá là bởi vì thiên cơ ở mười hai cung độ nội, không phải là cùng kể trên tam diệu một trong số đó cùng độ, hay thụ một trong số đó củng chiếu. Cái gọi là và [thiên lương hội hợp], là chỉ cùng trời lương cùng độ hoặc thụ kỳ củng chiếu mà nói, mà sở dĩ có [am hiểu khẩu tài, thiện biện thiện đàm, tính tình mẫn cảm.] đều là thụ thiên lương tinh ảnh hưởng, bởi vì thiên lương là lý tính ngôi sao, sở dĩ có trật tự, cho nên năng lực biểu hiện ra có tư duy lô-gích biểu đạt năng lực, cho nên năng lực nói thiện biện, như canh gặp hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài chờ, nhất là như vậy. Thiên lương cũng là ngày tận thế ngôi sao, bởi vậy, thiên cơ thiên lương hội, thì có tính tình nhạy cảm đặc điểm, gặp phải địa không, Địa kiếp, mui xe, thiên vu, rất có xuất thế tôn giáo từ bi tinh thần.
(ngũ) thiên cơ hội thái âm tinh, nhân Thái âm tính cách nội giấu, mà lại Thái âm là cảm tính của diệu, cho nên tình cảm đặc biệt phong phú, sở dĩ có [trọng tình cảm] đặc sắc. Thế nhưng, ký có tình cảm nhưng lại giấu mà không lộ, hơn nữa thiên cơ đa tính toán bản chất, cho nên mỗi khi vừa hội phát triển là [nội tài] và [quyền mưu], thích vận dụng mưu kế. Thế nhưng, giá nhưng có thể biến thành lòng mang quỷ kế, đối với người trong ngoài không đồng nhất dồn, nhất là Thái âm Hóa kị, hoặc thiên cơ Hóa kị, có thể văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, càng như vậy. Thiên cơ Thái âm ở cung mệnh của tổ hợp, một thân mỗi có so sánh người bình thường mạnh trực quan linh cảm, thường thấy nhất, là có thể nghe được người khác ngực suy nghĩ, hoặc là năng lực sai ai ra trình diện linh dị vật. Nhất là được thiên vu mui xe, càng như vậy.
(lục) thiên cơ Thái âm ở thân cung cùng độ, đồng thời tử vi ở dậu cung, Thiên phủ cư vị cung, thiên cơ Thái âm thụ giá hai viên nam bắc đấu chủ tinh sở giáp, có đặc biệt ý nghĩa. Phàm là chủ tinh, mỗi có quý khí, cho nên chủ quý nhân, thiên cơ cư mệnh, bởi không có độc lập thành tựu sự nghiệp bản lĩnh, cho nên yếu dựa vào quý nhân, bởi vậy, mừng đến tử vi và Thiên phủ giáp cung, chủ được quý nhân đến đỡ bang trợ. Mà bởi Thái âm ở thân cung ngồi vượng, ở dần cung nhưng ở rảnh rang cung, sở dĩ giáo trình nguyên văn đặc biệt đưa ra thân cung cơ âm cùng độ tình huống, trên thực tế, thiên cơ Thái âm ở dần cung cùng độ, thụ Tử Phủ giáp cung, cũng cát. Bất quá, tịnh không thể vì vậy mà chém làm [suốt đời quyền nặng lộc thấu], nếu như Thái âm thiên cơ được lộc, nhất là Thái âm hóa lộc, giá có thể chém làm lộc thấu, thiên cơ cũng tất đồng thời hóa thành khoa tinh. Nếu như Thái âm hóa quyền, cũng có thể chém làm quyền nặng. Mặt khác, thiên cơ Thái âm được tử vi hóa quyền và Thiên phủ hóa khoa sở giáp, quý nhân khí càng tăng lên.
(thất) thiên cơ ở tử cung và ngọ cung ngồi một mình, cự môn củng chiếu, nguyên văn chích nói [thành quyền phú], giá vị miễn lưu vu nói suông, bởi vì tử vi đẩu sổ và cái khác thuật số luận mệnh cơ sở, đều là dĩ phú quý danh lợi là cách cục cao thấp căn cứ, phú quý danh lợi dũ đại, thì cách cục bị coi là dũ cao, trái lại, càng nghèo hèn, cách cục tựu dũ thấp. Thiên cơ ở tử cung ngọ cung nhập miếu, tối năng lực phát huy thiên cơ tài trí nhạy bén ưu điểm, canh thụ đối cung cự môn ảnh hưởng, cho nên lợi cho khẩu tài và sức thuyết phục, bởi vậy, giá kết cấu sắc nhất vu ngoại tài phát huy, ở thương nghiệp hoặc cái khác hành nghiệp, chỉ cần là vận dụng khẩu tài và ý nghĩ, đều có thể có hài lòng biểu hiện. Thiên cơ ở tí ngọ cung, dĩ được lộc mà thành phú. Bất quá, thiên cơ hóa lộc tài vận yếu kém, chỉ là có tài có thể dùng mà thôi, đối cung cự môn hóa lộc tài vận so sánh giai, cũng tương đối giàu có. Mà tí ngọ thiên cơ có thể được quyền lực, cũng đối cung cự môn hóa quyền, so sánh thiên cơ hóa quyền là giai, thiên cơ hóa quyền cận chủ nhân sinh an ổn mà thôi.
(bát) thiên cơ ở tử cung, ngọ cung, thìn cung, tuất cung nhập miếu, nguyên văn chỉ là [tối thiện đàm binh], bất quá, đó cũng không phải thuyết thiên cơ tại đây tứ cung thủ mệnh, một thân sẽ là một hoàng bộ trường quân đội hoặc bánh kem trường quân đội tốt nghiệp xuất sắc quân nhân, cũng không phải như Gia Cát Khổng Minh, tôn tẫn như vậy, thông vu binh pháp. Giá thực tế là chỉ mệnh tạo yêu thích bàn suông, nói lưỡi biện thiên hạ vô địch, hơn nữa sở nói nội dung, cũng không phải người người đều hiểu được.
(cửu) nguyên văn vạch, thiên cơ hội tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt, chủ suốt đời quyền quý. Bất quá, thiên cơ chống lại thuật chư cát diệu cát hóa, cũng không phải đánh đồng như nhau. Thiên cơ bởi chủ tài trí cơ mưu, bởi vậy mừng nhất được văn xương văn khúc, có xương khúc thì tài văn chương có thể hiện, đọc sách thành công. Cũng mừng đến thiên khôi thiên việt, nhân khôi việt là quý nhân tinh, được khôi việt thì thiên cơ có thể sử dụng cơ hội, tài hoa năng lực phát huy. Thiên cơ hội tả phụ hữu bật, thì phải dĩ sai ai ra trình diện xương khúc thủy là cát, nhân phụ bật chủ trợ lực, chủ quản để ý, nếu như tự thân vô tài, thì có trợ lực trái lại thoái thoái thất cư. Thiên cơ hóa lộc, đa lợi cho kinh doanh bán lẻ nghiệp, thiên cơ hóa quyền, thì nhân sinh tương đối yên ổn, ở trải qua rung chuyển sau đó, sẽ bả sinh mạng chuyên gia hướng yên ổn, từ nay về sau không hề đa tư thay đổi.
(thập) thiên cơ hội lộc tồn thiên mã, nguyên văn nói là [tài nguyên dày], nhưng đây không phải là quá của mệnh, mà là vậy kinh thương tài, nhất là lợi cho bán lẻ bán lẻ.
(mười một) thiên cơ ưa hội văn xương văn khúc, xương khúc là thôi khởi thiên cơ ưu điểm chọn đầu, nguyên văn chỉ xương khúc hội chiếu hoặc giáp cung, thì bản tính thông minh, văn chương xuất chúng. Bất quá, giá cũng không nhất định có rất cao sự nghiệp thành tựu, nhất là ở nơi này thương nghiệp xã hội, văn chương xuất chúng người, khả năng chỉ là một lão cảo tượng, chỉ có thể tìm lưỡng xan sống tạm.
(mười hai) thiên cơ hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam cát. Nguyên văn mỹ dự là [nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần], đây chỉ là khách sáo quá khen thôi, muốn đẩy bị cho là chuẩn xác, tựu ứng với canh thị ngôi sao gì diệu hóa lộc quyền khoa, đồng thời muốn xem chính diệu tổ hợp. Thiên cơ tối thường gặp tam cát hóa, là thiên cơ hóa khoa, hội thiên đồng hóa quyền và Thái âm hóa lộc, bất quá, giá cũng thường thường canh gặp cự môn Hóa kị, sự nghiệp cũng có giác đại áp lực. Hơn nữa, giá cấu thành điển hình [cơ nguyệt cùng lương] cách, có nhất cú rất trứ danh khẩu quyết: [cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân], tức làm quan lại ý, kỳ tính cách mặc dù cơ biến, nhưng có nề nếp, có thể hữu hiệu chấp hành chức vụ, bởi vậy, liền có [nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần] nói đến, nhưng nói xong canh thật thà một điểm, là thích hợp ở con đường làm quan phát triển, đương quan viên chánh phủ, hoặc làm công chức.
(mười ba) thiên cơ Hóa kị, như giáo trình nói, tất là đa ưu lo ngại, dao động hay thay đổi, nhưng dũ thay đổi lại dũ phôi. Mà kỳ yêu cầu thay đổi, cũng chính là bởi lo ngại cho phép, bất quá, đây cũng mỗi khi là bởi vì quá lo, tịnh không cần thiết, buồn lo vô cớ. Tình huống này ở cung phúc đức, cũng có đồng dạng tính chất. Thiên cơ Hóa kị, rất có Thái âm, âm sát, thiên hư, thiên nguyệt chờ, chủ tâm thuật bất chính, dễ đi bàng môn tả đạo, nên chú ý giáo dưỡng.
(mười bốn) thiên cơ hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ Tứ Sát, cuộc sống phập phồng quá nhiều, có hay không thích hợp kinh thương, rất khó quơ đũa cả nắm, trên thực tế, thiên cơ tự lập môn hộ năng lực yếu kém, hơn nữa đối Tứ Sát sức chống cự cũng yếu kém, bởi vậy, thiên cơ hội Tứ Sát, tiện nhân sinh mỗi khi đa đau khổ, nếu như từ thương, càng trắc trở trọng trọng, không chỉ … mà còn không có lợi nhuận có thể đồ, sảo lơ là, dễ dàng hơn tha suy sụp mình kinh tế tiền đồ. Bởi vậy, thiên cơ hội Tứ Sát, dĩ thụ lương là nên, nhất là dĩ có nhất nghệ tinh là giai.
(mười lăm) thiên cơ có hay không hội ngôi sao may mắn, kỳ thực đều có một thân kiêm sổ chức khả năng, bất quá, không gặp ngôi sao may mắn thì chỉ là hay thay đổi đa kiêm chức mà thôi, gặp ngôi sao may mắn thì kiêm chức có tiền đồ, nhất là được thiên khôi thiên việt, cao hơn.
Thiên cơ được văn xương, văn khúc, hóa khoa, long trì, phượng các, đây là chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật nhân sĩ tinh tượng, chỉ thấy thiên cơ, bất năng có đến đây suy đoán.
(mười sáu) thiên cơ cự môn lộc tồn cùng độ thủ mệnh, hoặc thủ cung thiên di, nhân lộc tồn là tài tinh, điển tích ứng với chủ phú, mà không phải chủ quý, mà thiên cơ cập cự môn, đều không thuộc về quý diệu, điểm ấy nhu phải chú ý, nhất là cùng ngày cơ cự môn ở mão cung, thiên cơ hóa lộc, rất có lộc tồn cùng cung, tài vận vượng hơn. Chỉ có canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, long trì, phượng các, thiên tài chờ, mới có thể nhân tài học mà có quý khí.
(mười bảy) thiên cơ thiên lương cùng độ hội cát diệu, phát mà không lâu dài. Giá là bởi vì thiên cơ chủ thay đổi, hơn nữa thiên lương tính cách lỗ mảng không thật, có lười biếng chờ tính chất, cho nên phát không dài cửu, hay sai ai ra trình diện cát cũng là như vậy, bất quá, giá có thể vận dụng hậu thiên nhân lực, gia dĩ cải thiện. Thiên cơ thiên lương hư danh tính chất nặng hơn, nhưng nếu như rất có lộc diệu, vô luận là hóa lộc hoặc lộc tồn, đều có thể cải thiện chỉ có danh mà vô lợi khuyết điểm.
(mười tám) độc giả đối với giáo trình nguyên văn dưới nhất cú, khả năng rất là khó hiểu: [thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân xung hội, là không môn đàm thiền của khách.] bởi vì thiên cơ chỉ biết thiên lương, lại tuyệt không thể nào biết thất sát và phá quân, không có cơ sát hoặc cơ phá cách cục, như vậy, giá phải như thế nào lý giải? Trên thực tế, đây là chỉ thiên cơ nhập thiên lương, thất sát hoặc phá quân cung hạn, đều tương đối bất lợi, dễ gặp phải ngăn trở, lịch thụ phong sương, gian khổ hay thay đổi. Nhân thiên cơ vốn có biến động tính chất, mà thiên lương có cô khắc, thất sát và phá quân thì biến hóa kịch liệt, đến nỗi ở hạn nội hay thay đổi, mà lại là bất lợi biến động, như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị chờ gặp gỡ, thì nhân ngăn trở đến nỗi buồn khổ, ở cổ đại, liền dễ ở phật thiền đạo lý trung, tìm kiếm thoải mái.
(mười chín) thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái âm gặp gỡ, lợi cho chính phủ hoặc công chúng sự nghiệp trung phát triển, đây là [cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân] kết cấu, chỉ cần ở cung mệnh tam phương tứ chính, có kể trên tứ diệu, đều đoán vào cuộc, bất quá, cụ thể mệnh cách ưu điểm, yếu thị cung mệnh bản cung chính diệu mà định, nếu như thiên cơ ở cung mệnh bản cung nội, thì đa chủ nội tài và năng lực tính toán.
(hai mươi) thiên cơ tọa mệnh, tam phương tứ chính hội thiên lương và Thái âm, mà thân cung là tham lang, trong đó yếu nhận tiên thiên và hậu thiên, tiên thiên là cung mệnh, hậu thiên là thân cung, cung mệnh thiên cơ, bởi vì đã có hoạt động, biến hóa không chừng tính chất, mà tham lang thì có sinh động, hiếu động, xã giao tính chất, cái tình huống này, mệnh tạo liền có tham lang mới tốt tính cách, như hảo đổ hảo tửu các loại. Nguyên văn nhắc tới [ngày đêm hối hả, lao lực dị thường] trưng nghiệm, nhưng giá còn muốn nhận, rốt cuộc là [mang mà thành công], còn là [vô sự hối hả]. Cung mệnh như sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật chờ, thân cung tham lang sai ai ra trình diện lộc tồn, thiên mã các loại, đó là mang trung thành công. Nếu như thân cung tham lang hóa lộc, hoặc sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn các loại chờ, còn lại là vô sự hối hả.
(hai mươi mốt) thiên cơ chữ Nhật xương, văn khúc gặp gỡ, [nên đại chúng văn hóa sự nghiệp trung phục vụ], vì vậy tinh hệ, chủ có màu sắc đẹp đẽ, nhất là thiện viết văn, cho nên thích hợp làm văn hóa sự nghiệp, từ công tác tính chất mà nói, là văn tự sáng tác, từ cụ thể hành nghiệp mà nói, bao quát: Chuyên mục sáng tác, biên kịch, tiểu thuyết gia, thi nhân, truyền thông chờ. Bất quá, nhược thiên cơ chỉ thấy văn xương không gặp văn khúc, hoặc chỉ thấy văn khúc không gặp văn xương, thì chỉ là tiểu thông minh, chích lưu là hoa xảo, cũng không thực tế sáng ý hoặc văn tài. Nếu như thiên cơ Hóa kị hội văn xương hoặc văn khúc, hoặc là thiên cơ hội văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, trái lại thích sử trá, quỷ kế đa đoan.
(hai mươi hai) thiên cơ chống lại Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la lực lượng rất yếu, bởi vậy, cung mệnh thiên cơ hội đến đây Tứ Sát, có rơi xuống đất hắn thiên, tự ra, sợ bóng sợ gió chờ, bất quá, tình huống cụ thể, có thể thị mệnh bàn biểu hiện mà định. Ví dụ như, cung phúc đức không được cát thường chủ sợ bóng sợ gió, cung phụ mẫu hoặc cung điền trạch không được cát, chủ tự ra hoặc hắn thiên.
(hai mươi ba)[dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ý định ngoại bất trắc máu tai.] chỉ nhìn một cách đơn thuần câu này suy đoán, là rất kẻ khác khó hiểu, bởi vì thiên cơ vô luận là ở đâu một cung độ, cũng sẽ không thất sát cập phá quân, trên thực tế, đây là chỉ dần cung thiên cơ Thái âm cùng độ, mão cung thiên cơ cự môn cùng độ, thìn cung thiên cơ thiên lương cùng độ thủ mệnh, nhập vu thất sát sai ai ra trình diện sát diệu hoặc phá quân sai ai ra trình diện sát diệu cung hạn thì, liền dễ có ý định ngoại máu tai khắc ứng với.
(hai mươi tứ) nguyên văn một câu cuối cùng, là thiên cơ lục sát đủ hội, rất có thiên hình Hóa kị, nhất là thiên cơ tự thân Hóa kị, đây là thiên cơ ở mệnh ác liệt nhất kết cấu, chủ thọ yểu. Ở xã hội hiện đại, nhất là chữa bệnh phục vụ tiến bộ và phổ cập khu, thì bất định yếu thọ yểu, nhưng ở khi còn nhỏ, lại tất trải qua tai hiểm hoặc trọng bệnh, có thể tránh quá tử hạn, bản thân cũng so sánh người bình thường là yếu.

Nữ mệnh thiên cơ tinh ở cung mệnh

Chủ tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ giúp phu ích tí, công việc quản gia hữu lực, lo liệu quá trượng phu. Lộc, quyền, khoa tam cát hóa gặp gỡ, là cáo mệnh phu nhân. Thái âm cùng độ, dung mạo mỹ lệ, phú tình cảm, thiện cơ đối. Cự môn hội chiếu, lắm lời lưỡi. Thiên cơ Hóa kị tinh, đa ưu thiện lự, có kích thích tính, dễ thụ ngoại giới ảnh hưởng dựng lên cảm xúc, là nam tính ký hận vừa yêu đối tượng, là một vị có thứ cây hoa hồng. Như thiên cơ, cự môn, thiên lương, Thái âm hội hợp, canh gặp Hóa kị, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp chờ sát tinh người, hình phạt chính khắc, nên kế thất, nhà kề, trì hôn, bằng không thương phu khắc tí.
Bình chú:
(nhất) nữ mệnh thiên cơ, nguyên văn nói là [tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ giúp phu ích tí, công việc quản gia có cách, lo liệu quá trượng phu.] đó cũng không phải chỉ thấy thiên cơ có thể tác đến đây phán đoán suy luận. Nữ mệnh phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thủy chủ tính tình kiên cường, công việc quản gia có cách, lo liệu quá trượng phu, trợ giúp phu ích tí. Sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, thì nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, bất quá, cũng không nên canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, bằng không, liền ngại vô cùng xử trí theo cảm tính, tâm tư hay thay đổi, đời sống tình cảm dễ khởi gợn sóng. Nữ mệnh thiên cơ, tụ họp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã chờ, cũng có thể là xuất sắc sự nghiệp nhân tài, ở các ngành các nghề có điều biểu hiện, nhất là tinh vu ý nghĩ phát tài, hoặc làm bán lẻ nghiệp.
(nhị)[lộc, quyền, khoa tam cát hóa gặp gỡ, là cáo mệnh phu nhân.] đây là chỉ thiên cơ nữ mệnh được tam cát hóa người, có thể nhân trượng phu mà quang vinh, nhưng đây là không nhất định, hiện đại trái lại chủ mệnh tạo bản thân có tài năng, có thể bằng cá nhân mà được gọi là được lợi, không cần ỷ lại trượng phu. Kỳ tình huống cụ thể, còn phải xem là cái gì tinh diệu hóa lộc hóa quyền hóa khoa mà định.
(tam) thiên cơ Thái âm cùng độ vu dần cung thân cung, nữ mệnh cơ âm thủ mệnh, chủ [dung mạo mỹ lệ, phú tình cảm, thiện cơ đối.] loại này nữ mệnh tương đối cảm tính, có lãng mạn cảm, rất khán nặng đời sống tình cảm, bởi vậy, cũng dễ nhân tình cảm mà bị nhục chiết. Ở thân cung bỉ ở dần cung nữ tính đẹp hơn, nhân thân cung Thái âm ngồi vượng, ở dần cung thì lạc hãm.
(tứ)[cự môn hội chiếu, lắm lời lưỡi.] giá ngoại trừ nói là thiên cơ cự môn cùng độ hoặc thiên cơ thụ cự môn củng chiếu nữ mệnh, so sánh dễ phạm khẩu thiệt ngoại, cũng chủ loại này nữ nhân là bà ba hoa, mỗi ưa thuyết trường nói ngắn, chế tạo thị phi, hoặc là thích cãi lại, không chịu chịu thua. Cho nên nên sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, kỳ nói có ăn khớp tính, có sức thuyết phục, so sánh dễ là người tin phục.
(ngũ) giáo trình nguyên văn bả thiên cơ Hóa kị tọa mệnh nữ nhân, hình dung là [có thứ cây hoa hồng], các nàng đa ưu lo ngại, có kích thích tính, có thể khởi cảm xúc, nam tính ký hận vừa ái, nhất là thiên cơ Hóa kị Thái âm cùng độ hoặc Thái âm củng chiếu tổ hợp, càng như vậy, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, vưu quá mức, loại này nữ nhân, nam nhân vừa liên vừa ái, hơn nữa mỹ lệ động nhân, cho nên có thể [giết chết nam nhân], duy cũng dễ gặp tình cảm bị thương.
(lục) nguyên văn dĩ thiên cơ hội [cự môn, thiên lương, Thái âm] chờ, rất có Hóa kị và lục sát hình, là [kế thất, nhà kề, trì hôn, bằng không thương phu khắc tí.] kỳ thực, sở hữu thiên cơ ở cung mệnh mà có Hóa kị lục sát hình người, cũng có thể tác đến đây suy đoán, không được giới hạn trong sai ai ra trình diện cự môn thiên lương Thái âm. Ở xã hội hiện đại, rất nhiều nữ họ cũng không tình nguyện trở thành kế thất nhà kề, bởi vậy, loại này suy đoán ý nghĩa cũng yếu kém.
Nguyên văn: Đại hạn, lưu niên, thiên cơ tinh triền độ, chủ có biến động chuyển cơ, đa tân cơ hội. Hoặc nơi ở giường ngủ thiên động di chuyển việc. Hội chiếu thiên mã, có thiên thăng chức vị, xuất môn đi xa chờ sự. Hội hợp lộc, quyền, khoa tam hóa tinh cập lộc tồn, thiên mã, văn khúc, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chư ngôi sao may mắn người, chủ sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc. Như kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, Hóa kị, cự môn chờ tinh hội chiếu, chủ khẩu thiệt liên tục, gia sự đều, tâm phiền bực mình, mọi việc hay thay đổi, không được an bình.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ ở thái dương lưu niên cung mệnh, chủ có [biến động chuyển cơ], bân triệu công chỉ là từ cát lợi một mặt mà nói, [tân cơ hội] kỳ thực mỗi khi bao hàm biến cố, vị tất là toàn bộ cát, chỉ có thiên cơ được thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tài khả coi là may mắn. Nếu không sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, đã có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, đại hao tổn, Hóa kị chờ, thì thay đổi mà không lợi, nhưng lại phải thay đổi, trái lại là khuynh bại thất nghiệp rút lui của trưng nghiệm, điều không phải triệu chứng tốt. Cũng không hề khắc ứng với ở sự nghiệp phương diện người, thì có [nơi ở giường ngủ thiên động di chuyển việc.] tính chất thường thường, nhưng không thể ứng với ở đại hạn, tối đa cận ở lưu niên, mà lưu nguyệt lưu nhật gặp của, có lúc cũng chủ loại này tình huống.
(nhị) thiên cơ [hội chiếu thiên mã, có thiên thăng chức vị, xuất môn đi xa chờ sự.] đây là từ cát lợi một mặt mà nói, nếu như canh hội hỏa linh dương đà địa không Địa kiếp chờ, thì bị ép chuyển chức, hoặc bị buộc thay đổi sự nghiệp, hoặc bị buộc thiên di chuyển dời. Mặt khác, thiên cơ chỉ mỗi ngày mã, nhưng không thấy lộc tồn, hóa lộc chờ, cũng cận chủ biến động mà thôi, vị tất từ biến động trung hoạch ích.
(tam) thiên cơ ở đại hạn lưu niên trung được cát diệu cát hóa, chủ [sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc.] nhưng nhưng ứng với thị nguyên cục cung mệnh là cái gì tinh hệ mà định trình độ cao thấp, ví dụ như, nguyên cục thiên đồng, nhập thiên cơ hội chư cát đại hạn, càng khai vận của kỳ. Nếu vì tử vi nhập thiên cơ hạn, thì tính chất so sánh bình thường.
(tứ) thiên cơ hội cự môn cập lục sát Hóa kị, chủ đa phiền não việc, là vận trệ của kỳ. Nếu như nguyên cục cung mệnh cũng đa hung, liền đa sự nghiệp nguy cơ, hoặc là cá nhân tự thân bất lợi, như nguyên cục cung mệnh cát, thì chỉ là đa phiền não việc nhỏ.
Nguyên văn: Thiên cơ tinh nhập miếu, chủ có huynh đệ hai người. Cự môn hoặc thiên lương hoặc Thái âm hội chiếu, đều chủ hai người, lạc hãm ý kiến không hợp. Nhược hội hợp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên mã người, hình phạt chính khắc chia lìa.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ thủ huynh đệ cung, nói chung, đều chủ huynh đệ hai người, nhưng không được bao quát tỷ muội con số, nếu như rất có hồng loan, thiên ưa cùng độ, thì đa tỷ muội. Nguyên văn thuyết nhập miếu chủ hai người, lời này chỉ có thể tác tham khảo.
(nhị) thiên cơ nhân chủ động thay đổi, cho nên lạc hãm hoặc là sai ai ra trình diện sát diệu, đều điềm xấu. Thiên cơ ở xấu vị nhị cung lạc hãm, đối cung là trời
Lương tinh, thiên lương là cô tinh, cho nên bất lợi huynh đệ tỷ muội đang lúc tình cảm, cùng ở cũng có nhiều không hiểu nhau, [ý kiến không hợp] là một người trong đó
Cụ thể hiện tượng. Như rất có sát diệu hình mã, hình phạt chính khắc chia lìa, sát nhẹ thì sanh ly, sát nặng thì khắc thương tai bệnh.
Nguyên văn: Nên tiểu phối, cần phải kém ba tuổi đã ngoài, chủ tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, công việc quản gia hữu lực. Hội Thái âm, chủ thê có vợ, hơn nữa mỹ lệ. Hội thiên lương tinh, thì trái lại nên trường phối, hoặc tiểu sáu tuổi đã ngoài. Có sát tinh cần phải trì lấy vợ, hoặc đính hôn hậu sinh biến hóa. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, Hóa kị hội hợp, hình phạt chính khắc. Hội thiên lương tinh, nếu không trì hôn, hoặc nam nữ phương vu trước khi kết hôn, và bên thứ ba tằng giải trừ hôn ước hoặc đã phát sinh qua luyến ái biến hóa người, thì chủ sanh ly hoặc ly hôn.
Bình chú:
(nhất) nguyên văn thuyết thiên cơ ở cung phu thê, [nên tiểu phối], là bả nam mệnh mà nói, giống nhau nên bỉ thê thất trường tam mấy tuổi, tài dễ đây đó thích ứng, tuổi tác vô cùng tiếp cận, thì dễ vu hôn hậu có khẩu thiệt thị phi tranh chấp. Nếu vì nữ mệnh, thì nên trượng phu bỉ tự thân lớn tuổi tam mấy tuổi.
(nhị) thiên cơ ở cung phu thê, thê thất có đúng hay không [tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, công việc quản gia có cách], còn phải thị và ngôi sao gì diệu gặp gỡ mà định, được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt thủy là, được văn xương, văn khúc, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị, thì không phải vậy. Như là nữ mệnh, thì sai ai ra trình diện tam cát hóa và phụ bật khôi việt, chủ trượng phu lo cho gia đình. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì bất lợi hôn nhân.
(tam) thiên cơ Thái âm, nhị diệu cùng độ hoặc đối củng, mặc dù Thái âm ngồi vượng, thủy chủ mỹ lệ, nữ mệnh thì chủ phu ôn nhu săn sóc, nhưng giai dễ có bên thứ ba tham gia. Thiên cơ Thái âm, cũng nhu sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt và tam cát hóa, thủy chủ thê vợ, nữ mệnh chủ phu hiền.
(tứ) phía trước nhắc tới, thiên cơ ở cung phu thê người, nên tiểu phối, nhưng cùng thiên lương cùng độ, hoặc là thiên lương củng chiếu, con này ở xấu, vị, thìn, tuất tứ cung tài sẽ phát sinh, trái lại nên trường phối, nam mệnh nên lấy vợ tuổi tác so với chính mình lớn tuổi ba tuổi trở lên thê tử, nữ mệnh thì nên tự thân bỉ phu trưởng tam mấy tuổi, hoặc trượng phu bỉ kỷ lớn tuổi thập tuổi bát tuổi đã ngoài. Như vậy, thì phối ngẫu đối tự thân rất có trợ lực, mà lại tình cảm hòa hợp.
(ngũ) thiên cơ chủ thay đổi, mà lại đối sát diệu sức chống cự yếu, cho nên không thích hợp sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ tinh, chủ có tình cảm và hôn nhân phương diện biến cố. Nếu như trước khi cưới kinh lịch thất hôn, bị người vứt bỏ vân vân huống, hoặc như nguyên văn nói, [đính hôn hậu sinh biến hóa], thì kết hôn sau đó trái lại an ổn, duy nếu là trước khi cưới gió êm sóng lặng, thì hôn hậu có biến, sát phí hoài bản thân mình ly, sát nặng tử biệt hình khắc. Nguyên văn dĩ [có sát tinh cần phải trì lấy vợ], là bởi vì trì hôn quan hệ hôn nhân có thể so sánh ổn định.
(lục) thiên cơ và thiên lương cùng độ, hoặc thụ thiên lương củng chiếu, ngoại trừ nhiều năm linh thượng đặc điểm ngoại, cũng có nhất đặc sắc, chính là do vu thiên lương chủ cô chủ ly, cho nên trừ phi là trì hôn, bằng không thì có trước khi cưới giải ước hoặc luyến ái biến hóa, hoặc là có sống ly hoặc ly dị đích tình huống.
Bất quá, nếu như thiên cơ hội chư cát, không gặp sát diệu Hóa kị thiên không cướp, thì trước khi cưới hôn hậu tướng phân, đoàn tụ thì trái lại tình duyên canh đốc.
Nguyên văn: Nhập miếu, hai người, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Thứ sinh thì tam thai đã ngoài. Hội hợp cự môn, chích một con trai. Ở thân cung hội hợp hồng loan, thiên ưa, đại hao tổn chờ tinh, nữ đa tí ít. Thái âm cùng độ, nhị nữ một con trai. Ở dần cung hội hợp thiên lương tinh, chủ có ba người. Gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình chờ tinh người, hình khắc vô tí. Thiên cơ ở cung tử nữ, phần lớn đều là tử nữ rất thưa thớt, hoặc có con cực trì phương hợp.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ ở cung tử nữ, và ở huynh đệ cung đích tình huống như nhau, đều chủ con số ít. Nguyên văn thuyết [nhập miếu hai người], cập [thứ sinh tam thai đã ngoài], đều không thể làm đúng.
(nhị) thiên cơ ở cung tử nữ, sở sanh tử nữ có đúng hay không [thông minh nhanh nhẹn linh hoạt], chỉ thị nhập miếu hay không, cũng không thể làm đúng, chỉ là chủ tiểu thông minh mà thôi, như rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các chờ, thủy là thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, duy thiên cơ Hóa kị hoặc và Thái âm Hóa kị cùng độ, thì không phải vậy thông minh, mà là giảo hoạt.
(tam) thiên cơ cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu, chủ chỉ có con một một người, đây là cự môn bất lợi tử nữ vận của cho nên.
(tứ) nguyên văn thuyết thân cung thiên cơ hội hồng loan thiên ưa chờ đào hoa tạp diệu, chủ tử thiếu nữ đa, nói chung, phàm là cung tử nữ đa đào hoa tinh, đều có đến đây tính chất, tịnh không đơn giản giới hạn trong thiên cơ tinh. Mà cung tử nữ có Thái âm, cũng bởi vậy diệu chủ nữ tính, cho nên đồng dạng chủ nữ nhi đa nhi tử ít.
(ngũ) thiên cơ ở dần cung hội thiên lương, chủ ba người. Loại này luận điểm, chích có thể tham khảo, tịnh không đáng tin, trên thực tế, bởi thiên lương cận ở tam phương, mà không phải là cùng độ hoặc củng chiếu, cho nên lực ảnh hưởng so sánh vi, không bằng đa nghiên cứu cùng độ chính diệu hoặc đối củng chính diệu tính chất.
(lục) thiên cơ ở cung tử nữ, nhân tính chất là biến hóa, cho nên bất lợi tử nữ vận, mà lại bởi thiên cơ đối sát diệu sức chống cự yếu, sở dĩ, hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ, giai chủ vô tí, nhưng lại có thể có nữ. 戓 có nhi tử trung bất hiếu thuận, hoặc nhi tử đa tai bệnh hình khắc. Thiên cơ ở cung tử nữ, trì được nhi tử có thể miễn hình phạt khắc, giống nhau nam mệnh ở bốn mươi sau đó, nữ mệnh ở ba mươi lăm tuổi hậu.

Thiên cơ lâm cung tài bạch

Chủ tài phát tài khứ. Và lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội hợp, chủ giàu có. Thiên cơ lạc hãm, hao tâm tổn trí, hay thay đổi hóa. Nhược và cự môn hội chiếu, canh cần phải thương lao tinh thần, phá tốn nước miếng, đa cạnh tranh, đa ám đấu; mỗi một việc, đang không có tiến hành thì, người khác cũng chút nào vị chú ý, một ngày tiến hành giành thì, thì người khác cũng cùng tranh đoạt, nhân của liền tốn nhiều tinh lực liễu. Như cùng trời lương tinh hội hợp, thì chủ nhân mưu tài đa diệu kế, đa cơ biến. Nhược kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, thì suốt đời cơ duyên tuy nhiều, nhưng đa tụ đa tản. Như thiên cơ, lộc tồn cùng độ, mặc dù được tài, nhưng tiểu nhân bất túc nhĩ.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ chủ biến hóa, bởi vậy, nhập vu cung tài bạch, tức cơ bản tính chất hay [tài lai tài khứ], nếu như cát diệu sát diệu không nhiều lắm, ảnh hưởng yếu ớt, thì cận vi bất năng tồn trữ. Nếu là cát diệu đa, nhưng chủ tài lai tài khứ mà dần dần vào sổ gốc; nếu là sát diệu hung tinh đa, thì tài lai tài khứ mà sản nghiệp từ từ tiêu ma.
(nhị) thiên cơ ở cung tài bạch, mỗi thích hợp làm bán lẻ cực kỳ hắn tiền mặt giao thu hành nghiệp, cho nên mừng đến lộc tồn, hóa lộc, thiên mã. Nguyên văn cận nói là [giàu có], nhưng không có tiến thêm một bước giải thích loại này tài nguyên tính chất, giá kỳ thực hay bán lẻ và tiền mặt giao dịch tài nguyên, nên tố bán lẻ, cũng thích hợp ở bán lẻ nghiệp phát triển.
(tam) thiên cơ ở xấu cung vị cung lạc hãm, thiên lương tinh củng chiếu, canh hội cự môn tinh, cho nên chủ tài nguyên bất ổn, thường thường biến động, hao tâm tổn trí, chủ ý này là hội chiếu cung mệnh cự môn sinh ra tính chất. Nguyên văn bả [thiên cơ lạc hãm] và [và cự môn hội chiếu] xa nhau, giá kỳ thực có thể coi là một cái tinh hệ, không cần phân chia. Thiên cơ hội cự môn, nhược rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương chờ, mới nhiều cạnh tranh, đà la cùng độ, thì đa ám đấu, cự môn Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị, vưu quá mức. Nguyên văn có một đoạn nhắc tới [gầy điền không người canh, canh khai có người tranh] đích tình huống, có thể tham khảo.
(tứ) thiên cơ hội thiên lương, vu thìn tuất nhị cung cùng độ, vu xấu vị nhị cung đối củng, nhân thiên cơ đa tính toán, thiên lương nặng lý tính, cho nên nếu như rất có Hóa kị, đà la chờ, âm sát chờ, chủ [mưu tài đa diệu kế], mà lại đi bàng môn tả đạo, nhưng như sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, thì là thương giới người nhiều mưu trí nhân vật, giỏi về cơ biến.
(ngũ) thiên cơ và Tứ Sát thiên không cướp gặp gỡ, hoặc rất có đại hao tổn, ở tài vận phương diện tất có tổn hao và âm trệ, trong đó vưu úy địa không Địa kiếp và đại hao tổn, chủ hao tổn tài, được ít, thất hơn, tuyệt bất lợi cho kinh thương, chư sát tịnh sai ai ra trình diện, vưu chủ lãng phí kỳ ngộ, hóa kỳ ngộ là rủi ro. Thiên cơ và lộc tồn cùng độ, chủ có tài mà gặp tiểu nhân thèm nhỏ dãi, giá là bởi vì tất có kình dương và đà la giáp cung, cho nên được tài bất túc, hoặc tài lai tài khứ, chảy tới tiểu nhân trong tay.

Thiên cơ tinh ở tật bệnh cung

Chủ nhân nóng tính tràn đầy, có can dạ dày tật, đầu cháng váng, tai điếc, hoa mắt chờ can dương bay lên bệnh. Trẻ con thì đa tai đa tật hoặc có bệnh kinh phong chờ chứng. Nữ mệnh âm phân hư khuy, kinh nguyệt khô ít. Như và Thái âm, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu cùng độ, chủ thời gian hành kinh không chính xác, có bệnh kín hoặc tử cung bất chính. Kình dương, thiên hình, đại hao tổn cùng độ, nhân tật bệnh quá trình giải phẫu.
Bình chú:
Thiên cơ ở Âm Dương Ngũ Hành trung là âm mộc, âm là bẩn, mộc là can đảm, cho nên thiên cơ ở tật bệnh cung cơ bản tính chất là can bệnh. Bất quá, đến đây can chưa hết cùng bỉ can, giải phẫu sinh lý học thượng can, chỉ là trung y học thượng can công năng một bộ phận, Trung y can, hoàn bao gồm hệ thần kinh công năng, cho nên rất nhiều tinh thần tình chí phương diện mao phương, đều có thể đưa về can bệnh, như vậy lý giải, mới có thể minh bạch thiên cơ ở tật bệnh cung biến hóa cụ thể.
(nhất) thiên cơ ở tật bệnh cung, nguyên văn thuyết [chủ nhân nóng tính tràn đầy], hoặc là [can dương bay lên], đây chỉ là trong đó đồng loạt mà thôi, thực tế cũng bao quát sở hữu can chứng thực. Chuyển hoán thành Tây y tên khoa học từ, còn lại là vậy cao huyết áp, bệnh viêm gan chờ, nghiêm trọng hơn người thì là ung thư gan, can cứng đờ chờ. Dạ dày đau nhức cũng thuộc vu can bệnh phạm trù, nhưng có lúc thì thuộc về bệnh bao tử, giá yếu cụ bị trung kiến thức y học, tài khả gia dĩ nhận. Bất quá, cái này cũng không có thể chỉ nhân tật bệnh cung có thiên cơ nhất diệu, tựu chém làm can bệnh. Nguyên cục có thiên cơ, phải lưu ý đại hạn lưu niên tật bệnh cung biến hóa. Nguyên văn có [trẻ con thì đa tai đa bệnh hoặc có bệnh kinh phong chờ chứng], giá yếu ở mới sinh của năm sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị mới là.
(nhị) nữ mệnh thiên cơ ở tật bệnh cung, chủ [âm phân hư khuy], giá tức là vậy phụ nữ ám bệnh, như nguyên văn nói [kinh nguyệt khô ít], lánh cũng bao quát thời gian hành kinh không chính xác, đau bụng kinh chờ, sát nặng hung tinh thấy nhiều, thì có thể là tử cung nham hoặc cổ tử cung nham các loại, sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, nhất là như vậy.
(tam) thiên cơ hội kình dương, thiên hình, đại hao tổn, nguyên nhân chính bệnh mổ, nhưng là có thể là ngoài ý muốn tổn thương.

Thiên cơ tinh là hoạt động hay thay đổi tinh diệu

Sở dĩ ở cung thiên di, dĩ xuất môn trái lại lợi, lưu lại tại chỗ liền đa sinh thị phi, tâm loạn ý phiền. Hội chiếu cự môn tinh, nên xuất ngoại gây dựng sự nghiệp. Hội thiên lương tinh, xuất ngoại có quý nhân đến đỡ, mà lại có sẵn cơ duyên có. Nhược hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, chủ xuất môn bất lợi, rủi ro, khẩu thiệt thị phi, sợ bóng sợ gió cập ngoài ý muốn tai ương. Và Thái âm, lộc tồn, hóa lộc tướng củng chiếu, chủ xuất môn được tài. Gặp thiên mã có sát tinh, chủ hối hả bất định, lao lực phi thường.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ chủ thay đổi chủ động, ở cung thiên di, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị chờ, đều lợi cho xuất môn đi xa, hoặc ở hải ngoại phát triển. Nguyên văn thuyết [lưu lại tại chỗ liền đa sinh thị phi, tâm loạn ý phiền], giá lại vị tất, yếu thị cái gì chính diệu thủ cung mệnh mà định, hơn nữa cũng có thể ở nguyên cư địa, tìm được xu cát Tỵ hung phương pháp. Ví dụ như, cung mệnh là trời lương, chỉ cần không theo sự hoạt động thương nghiệp, mà thôi chuyên nghiệp hoặc nhất nghệ tinh sống yên phận, hoặc cự môn ở cung mệnh, mà làm khẩu thiệt phát tài công tác, cũng có thể giảm thiểu loại này thị phi tâm phiền khắc ứng với.
(nhị) thiên cơ [hội chiếu cự môn tinh], là chỉ nhị diệu cùng độ hoặc đối củng mà nói, [nên xuất ngoại gây dựng sự nghiệp], chính thị yếu giảm thiểu thị phi khắc ứng với, duy chỉ cần cung mệnh tam phương tứ chính gặp mấy sát diệu hung tinh ít, cũng có thể ở nguyên cư địa phát triển. Thiên cơ [hội thiên lương tinh], là chỉ và thiên lương cùng độ hoặc thiên lương củng chiếu mà nói, thiên lương là quý nhân tinh, có che chở lực, canh được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, Vưu Giai.
(tam) thiên cơ ở cung thiên di sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, tình huống cụ thể: Hội địa không Địa kiếp, chủ rủi ro; hội Hỏa Tinh, linh tinh, chủ ý ngoại hoặc sợ bóng sợ gió; hội kình dương, chủ khẩu thiệt thị phi; hội đà la, chủ ám tranh.
(tứ) thiên cơ điều không phải tài tinh, dục tại ngoại lợi cho tiến tài việc buôn bán, tự nhiên dĩ được tài diệu là giai, nhìn trời cơ ảnh hưởng lớn nhất tài diệu, là thái âm tinh, chủ kế hoạch phát tài, và thiên cơ tính chất không mưu mà hợp. Bởi vậy, giáo trình chỉ thiên cơ [và Thái âm, lộc tồn, hóa lộc tướng củng chiếu, chủ xuất môn được tài.] đây là tựu cung thiên di ở dần cung, thân cung, Tỵ cung, hợi cung tứ cung mà nói. Canh mỗi ngày mã cùng độ hoặc củng chiếu, là vì [lộc mã cùng bôn ba], nhất là thích hợp làm quốc tế mậu dịch. Thế nhưng, nếu như không gặp lộc tồn hóa lộc, chỉ có người đơn độc một viên thiên mã, thì cận vi có lữ hành của mệnh, cư vô định chỗ, rất có chư sát diệu, thì như nguyên văn nói, [hối hả bất định, lao lực phi thường.]

Thiên cơ ở tôi tớ cung

Giao hữu rộng, có các giai cấp cập các phương diện bằng hữu, nhưng cũng lúc nào cũng có biến thay đổi. Nhập miếu có thể được bằng hữu trợ giúp lực, tịnh được có trợ giúp viên chức. Và cự môn tinh cùng độ, thì giao hữu trung bình đa sờ cần khẩu thiệt. Và kình dương, đà la hội chiếu, thụ bằng hữu của luy hoặc tiểu nhân của hãm hại, đa tranh cãi, phần nhiều là phi. Hỏa Tinh, linh số tử vi gặp, đa tranh đấu, đa buồn bực. Thiên không cướp, đại hao tổn gặp gỡ chiếu, nhân bằng hữu mà phá hao tổn tiền tài.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ tinh chủ biến hóa, không câu nệ vu nhất cách, cho nên ở cung Nô bộc, vô luận là hội cát hội hung, là Hóa kị hoặc cát hóa, giai chủ [có các giai cấp cập các phương diện bằng hữu, nhưng cũng lúc nào cũng có biến thay đổi.] bởi vậy, mệnh tạo và giữa bằng hữu tựu khó có thâm giao, chỉ là hời hợt chi giao, sơ giao, không thể có tốt đẹp chính là trợ lực. Nguyên văn thuyết thiên cơ nhập miếu có bằng hữu trợ lực, hoặc được có trợ giúp viên chức, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy, thiên cơ chỉ có hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tài khả thu được bằng hữu trợ giúp, nhưng cùng với cung Nô bộc được phụ bật khôi việt, không bằng cung mệnh được phụ bật khôi việt là giai.
(nhị) cự môn cũng không ưa nhập cung Nô bộc, chủ sinh khẩu thiệt thị phi, bởi vậy cũng không ưa và thiên cơ cùng độ, canh nguyên nhân chính khẩu thiệt thị phi mà chia lìa, hơn nữa, giá phần nhiều là hiểu lầm gây ra, mất đi bằng hữu phi thường không đến. Loại này tinh hệ, thiên cơ Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, tính chất nhất là rõ rệt. Tương phản, thiên cơ và thiên lương gặp gỡ, tính chất xa bỉ thiên cơ cự môn là giai, tại đây loại tinh hệ tổ hợp hạ, thiên lương là phát huy ấm tinh lực, chủ được lớn tuổi có trợ lực của hoặc đồng sự, hoặc được trung thành gián hữu. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, Vưu Giai. Nhưng nếu như mỗi ngày mã, thì trợ lực quá ngắn, như phù dung sớm nở tối tàn. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, thì nhân duyên không tốt, bằng hữu rất thưa thớt, thiên lương phát huy cô khắc của tính.
(tam) thiên cơ và kình dương cùng độ, chủ hòa bằng hữu đa tranh, hoặc là thụ kỳ vô tâm liên lụy, mà thiên cơ đà la cùng độ, còn lại là gặp gỡ tổn hại giao hữu hoặc phản bội thuộc hạ của mình, bán đứng tự thân, tức [tiểu nhân hãm hại], thiên cơ Hóa kị nhất là bất lợi. Hai người tương đối, thiên cơ kình dương bỉ thiên cơ đà la, tính chất so sánh giai. Tiểu nhân hãm hại tính chất trung, mãnh liệt nhất, xác nhận thiên cơ Hóa kị, hoặc thiên cơ và Thái âm Hóa kị gặp gỡ, canh gặp đà la, âm sát, thiên hư, thiên diêu. Sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, cũng có đến đây tính chất. Và bằng hữu thị phi phân tranh tính chất trung, vừa mãnh liệt, xác nhận cự môn Hóa kị cùng độ hoặc củng chiếu, rất có kình dương cùng độ.
(tứ) thiên cơ Hỏa Tinh cùng độ, hoặc và linh tinh cùng độ, giai chủ bằng hữu dũ đa, tranh đấu bất hòa dũ đa, không có trợ lực, cũng chủ thuộc hạ dũ đa, càng cho bọn hắn khiến cho thổ huyết sùi bọt mép. Hội cự môn Hóa kị vưu quá mức. Thiên cơ chủ thay đổi, cho nên kiến giải đất trống cướp đại hao tổn, ở cung Nô bộc cũng không lợi tài vận, chủ là bằng hữu rủi ro, cũng nguyên nhân chính thuộc hạ vô năng mà chiêu tổn thất. Hội Thái âm Hóa kị vưu quá mức.

Thiên cơ tinh lâm sự nghiệp cung

Suốt đời sự nghiệp hay thay đổi động. Và tả phụ, hữu bật chờ cát diệu gặp nhau, sự nghiệp có bao nhiêu loại phát triển hoặc kiêm nhiệm sổ chức. Văn xương, văn khúc, hóa khoa hội chiếu, tối nên vu văn hóa sự nghiệp, đại chúng sự nghiệp thượng mưu phát triển, hoặc có chuyên môn kỹ năng. Thiên cơ nhập miếu và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, danh chấn tứ hải, quốc gia của lương đống, chính giới yếu nhân, năng lực văn năng lực vũ. Lạc hãm nên ở công cộng bộ phận then chốt trung nhậm chức hoặc đại công ty trung phục vụ. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, lúc nào cũng đổi chức nghiệp hoặc lưu động tính không có rễ của chức nghiệp. Lúc rảnh rỗi cướp, đại hao tổn người, nên thực nghiệp nhà xưởng, ăn ý sự nghiệp, kết quả tất nhiên khuynh gia.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ ở sự nghiệp cung, cơ bản tính chất là sự nghiệp biến động, trong cuộc đời sự nghiệp hay thay đổi, không tuân thủ nhất nghiệp, khả năng chung thứ nhất sinh, chuyển chức chuyển nghề bách hơn mười chuyến, đến nỗi năm tháng phí thời gian, không chỉ trung lúc tuổi già khó có đa thành, hơn nữa chán nản bất kham, cho nên nhu phải chú ý sự nghiệp vận phát triển, vu năm mới liền cai gắng đạt tới ổn định, giảm thiểu không cần thiết biến hóa. Bất quá, có đến đây tinh hệ ở sự nghiệp cung người, tưởng chuyển công chuyển nghề thì, tự nhiên có một ngàn mốt vạn cái lý do, phải thay đổi. Bởi vậy, thiên cơ ở sự nghiệp cung, dĩ thiên cơ hóa quyền so sánh giai, chủ mệnh tạo trải qua một đoạn thời kì sau khi biến hóa, liền tự động dàn xếp xuống tới, giảm thiểu biến hóa.
(nhị) thiên cơ ở cung mệnh, hội văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, bỉ sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật là giai, nhưng ở sự nghiệp cung thì tương phản, ưa gặp phụ bật thắng sai ai ra trình diện khôi việt xương khúc, bởi vì phụ bật có nhiều tính chất, mà lại đa mà may mắn, cho nên thiên cơ phụ bật, thường chủ đa kiêm nghiệp kiêm chức, hoặc làm nhiều môn sinh ý, không gặp sát diệu Hóa kị người, chủ phát triển hài lòng.
(tam) thiên cơ hội văn xương văn khúc hóa khoa, chủ có màu sắc đẹp đẽ, thích hợp làm văn hóa sự nghiệp, như xuất bản nghiệp, truyền bá nghiệp chờ, cụ thể chức vụ, bao quát soạn cảo, đương tiểu thuyết gia, đương văn xuôi gia, đương biên tập, biên kịch chờ, cũng thích hợp các loại văn tự sáng tác. Giáo trình đối loại này tinh hệ, cũng nhắc tới thích hợp [chuyên môn kỹ năng], giá yếu thị tạp diệu mà định tính chất. Ví dụ như. Và thiên nguyệt cùng độ, liền Ứng Hoà y học y dược hữu quan, ví dụ như, đương lang băm, trung y sư, cũng thích hợp vật lý trì liệu sư, chức nghiệp trị liệu sư, hộ sĩ chờ, hoặc là đương y dược bảo vệ sức khoẻ tạp chí biên tập. Nhược thiên cơ xương khúc hóa khoa, có thiên vu, mui xe, địa không, Địa kiếp chờ tinh, thì lợi cho phong thuỷ thuật số hành nghiệp, như xem tướng thầy tướng số, phong thuỷ khám dư. Hoặc làm phương diện này văn tự xuất bản, hoặc hữu quan tài nghệ truyền thụ.
(tứ) nguyên văn bả thiên cơ ở sự nghiệp cung nhập miếu, hội tam cát hóa đích tình huống, tựa hồ là sĩ thổi phồng quá cao, nói là [danh chấn tứ hải, quốc gia của lương đống, chính giới yếu nhân, năng lực văn năng lực vũ.] loại thuyết pháp này, ứng với tác rõ ràng một chút nói rõ. Nếu như thiên cơ hóa khoa sai ai ra trình diện Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thích hợp dấn thân vào ngành chánh phủ, như sự nghiệp cung tam phương tứ đang đông cát, mà lại vận thế đại hạn lưu niên phối hợp, xác thực có thể vì quốc gia lương đống, nhưng không thích hợp tố dư chính trị, chỉ phòng vô cùng có nề nếp, bất năng linh hoạt cân đối các phương diện lợi ích. Thiên cơ được tam cát hóa, canh sai ai ra trình diện xương khúc, là vì năng lực văn, nhu sai ai ra trình diện long trì phượng các, thủy là năng lực vũ, nhưng đây cũng không phải là hiểu được võ công ý, chỉ là am hiểu tài nghệ mà thôi.
(ngũ) thiên cơ ở xấu vị cung lạc hãm, nguyên văn thuyết [nên ở công cộng bộ phận then chốt trung nhậm chức hoặc đại công ty trung phục vụ], bất quá, đây là chỉ thấy sát diệu Hóa kị chờ mà nói, chỉ cầu lưỡng xan nhất ở lại, sống yên phận, giảm thiểu sự nghiệp biến hóa, sinh hoạt thu được cảm giác an toàn. Nhưng nếu như là được tam cát hóa, được văn xương, văn khúc, long trì, phượng các, thiên khôi, thiên việt chờ, thì nên nghề tự do, biến thành hóa người, chỉ là khách hàng mà thôi, sự nghiệp và tài năng thì bất biến.
(lục) thiên cơ hội Hỏa Tinh linh độ sáng tinh thể Tứ Sát, chủ chức nghiệp biến hóa, hoặc làm lưu động không có rễ chức nghiệp, ví dụ như, đương lưu động người bán hàng rong, hoặc là đương thuỷ thủ, nếu như điều không phải lưu động không có rễ, thì chức nghiệp biến hóa bất lợi, sự nghiệp không ổn định, thường khiến cho canh ba bần năm canh phú, duy vô pháp ở nhóm nhất nghiệp trung tiến thủ, đến già không làm nổi, hoặc vẫn như cũ ăn nhờ ở đậu. Thiên cơ hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, không chỉ … mà còn nên thực nghiệp nhà xưởng, canh hẳn là thụ lương công tác, tránh cho đầu tư phiêu lưu, nếu như huynh đệ cung may mắn, cũng có thể lo lắng hợp tác thức sinh ý, cung phu thê may mắn, thì nên phu thê phách đương. Nhưng nhưng không được đồng ý sự tài chính điền sản đại lý, cổ phiếu chứng khoán kỳ chỉ chờ, bằng không [tất nhiên khuynh gia].

Thiên cơ ở cung điền trạch

Tổ nghiệp tuy rằng thối lui, mình có thể đưa sản nghiệp, nhưng bất năng cửu trì, thì có thiên động. Thiên lương hội chiếu, lúc tuổi già năng lực tăng gia sản xuất nghiệp. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, nhân ở phòng mà phát sinh tranh cãi phiền phức. Thiên cơ lạc hãm, nơi ở táo tạp, bất an tịnh, hoặc gần bên có nhà xưởng chờ náo tạp thanh.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ chủ thay đổi, mà điền trạch vật nghiệp, trừ phi là làm sao mại ăn ý, bằng không không thích hợp hay thay đổi, cho nên thiên cơ ở cung điền trạch, cũng không tác cát diệu luận, cơ bản nhất tính chất, hay tổ nghiệp bại lui, tự đưa hậu lại mất đi, điền trạch liên tiếp biến hóa. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, hơn nữa thiên cơ hóa quyền, thì sản nghiệp tương đối an ổn, nhược quả là thiên cơ Hóa kị, thì dũ thay đổi dũ phôi, nhà lớn thay đổi phòng nhỏ, phòng nhỏ thay đổi tô phòng. Thiên cơ và thiên mã cùng độ, điền trạch biến đổi tốc độ canh như cưỡi ngựa xem hoa, nếu như cung mệnh tam phương tứ chính may mắn, thì đầu tư vật nghiệp sinh ý, nhất là vật nghiệp đại lý, có thể có điều làm. Thiên cơ được hóa lộc, lộc tồn chờ, chủ biến hóa trung được tài và được dành dụm, điền trạch giá trị càng lúc càng lớn. Bất quá, thiên cơ lộc tồn cùng độ, thụ kình dương đà la giáp cung, nếu như canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, Hóa kị, chủ hòa hàng xóm có phân tranh, đây đó không được mục.
(nhị) thiên cơ ở cung điền trạch, và thiên lương cùng độ, hoặc thụ thiên lương củng chiếu, nếu như canh được chư cát diệu, chủ có thể ở lúc tuổi già được sinh, nhưng thấy sát không gặp cát thì không phải vậy, nhất là kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, lúc tuổi già được sinh cũng phá hao tổn.
(tam) thiên cơ hội chư sát diệu thiên không cướp Hóa kị chờ, thường nhân vật nghiệp vấn đề sinh tranh cãi, điều không phải đưa nghiệp có chuyện, hay và quê nhà bất hòa, bởi vậy, nguyên cục cung điền trạch sai ai ra trình diện của, chung thân tô ở mà không đưa nghiệp, trái lại yên tam thoải mái.
(tứ) thiên cơ lạc hãm, cũng không nhất định chủ ở lại hoàn cảnh thường thường biến hóa, cát diệu không nhiều lắm, mỗi chủ hòa táo tạp ở lại hoàn cảnh hữu duyên, sát diệu đa người, thường đối hoàn cảnh sinh oán.

Thiên cơ ở cung phúc đức

Cùng trời lương tinh cùng độ, năng lực tự tìm hưởng thụ. Và cự môn tinh cùng triền, phí sức sức lao động. Và thái dương hội, đang nháo trung ưa tịnh thú. Hóa kị tinh người, nhiều cố kị, thoái thoái lo ngại, bất an ninh, làm lụng vất vả mất ngủ. Kình dương, đà la hội chiếu, tự tìm phiền não, suốt ngày tầm thường. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, đại hao tổn hội chiếu, lao lực hối hả, phúc mỏng tâm phiền.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ trưởng máy thay đổi linh hoạt, không câu nệ vu nhất cách, ở cung phúc đức nội, kỳ tính cách liền có loại này đặc điểm, bởi vậy, nhược và ngôi sao may mắn gặp gỡ, nhất là văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài chờ, kỳ tâm tư tất không bị truyền thống sở cực hạn, cận đại phương tây phần tử trí thức sở tôn sùng thời đại mới linh tính đại sưJ. Krishnamurti, dù cho thiên cơ tinh nhập cung phúc đức, cát khí rất nặng, cố hữu trái lại truyền thống mà siêu việt hết thảy ý chí, ký lưu lộ cơ trí nhưng lại không được lưu vu phản loạn.
(nhị) thiên cơ ở cung phúc đức, cũng chủ mệnh cách tâm tư hay thay đổi hóa, đối sự vật cũng không có cố định yêu ghét, học vấn cũng là bác mà không chuyên. Bởi vậy, nếu như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, liền mỗi khi học mà không làm nổi.
(tam) thiên cơ thiên lương cùng độ, nguyên văn chỉ là [tự tìm hưởng thụ], giá là bởi vì thiên cơ coi trọng lý tính thượng thú vị, coi trọng tâm tư biến hóa, mà thiên lương cũng có tâm tư nội giấu khuynh hướng, vì vậy, cụ thể mà nói, hay không nghe theo lại vật chất, mà tài năng ở thế giới tinh thần trung, tầm được lạc thú. Bất quá, nếu như thấy sát diệu thiên không diệu đa, bao quát đà la, Hóa kị, thiên hư, âm sát, thiên nguyệt, thiên diêu, địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, thì có thể là một nhược trí nhân sĩ, hoặc là tự bế chứng người bệnh, ở tâm linh của mình trung, xây cấu ra tự mình một người huyễn tưởng thế giới, loại này [tự tìm hưởng thụ], tựu không nhất định là phúc khí.
(tứ) thiên cơ cự môn cùng độ, chủ phí sức sức lao động. Nghiêm ngặt mà nói, thiên cơ chủ phí sức, cự môn chủ sức lao động, nhưng loại này phí sức sức lao động, khả năng chỉ là vô sự hối hả, thực tế chưa chắc có cái này cần. Về phương diện khác, thiên cơ chủ tư duy, cự môn chủ khẩu tài, cung phúc đức có đến đây tinh tượng người, chủ khẩu tài rất cao, tự hỏi có ăn khớp tính, nói năng lực phục chúng. Nhưng nếu như không được canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ cát, khả năng chỉ là tiểu thông minh mà thôi, cũng không thực học.
(ngũ) thiên cơ Thái âm cùng độ, nhất là Thái âm ngồi vượng, tức ở thân cung, hoặc thiên cơ ở Tỵ, Thái âm ở hợi củng chiếu, như nguyên văn nói, loại này mệnh tạo ưa tịnh thú, nhưng lại có thể mặt khác, loại này mệnh tạo đối với tạp âm hoặc nhân đa náo nhiệt, có chút phản cảm, sẽ tận lực trốn tránh. Bởi vậy, nếu như thiên cơ Thái âm hội chư sát diệu, tựu biểu thị mệnh tạo trong lòng sở dục bất năng như nguyện, yêu cầu tịnh trái lại đa tâm phiền sự, không được an nhàn.
(lục) thiên cơ Hóa kị, [chủ nhiều cố kị, thoái thoái lo ngại, bất an ninh, làm lụng vất vả mất ngủ.] nếu như sở kiến sát diệu thiên không diệu đa, địa không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh tinh, đà la, kình dương chờ, canh mỗi khi tự tìm phiền não, tinh thần áp lực rất lớn, có chút mắc người bị bệnh tâm thần sĩ, hoặc bất kham sinh hoạt áp lực mà bi quan chán đời người, dù cho loại này mệnh tạo. Nếu như sát diệu thiên không cướp không nhiều lắm, thì thiên cơ Hóa kị cũng nguyên nhân chính tâm tư lo ngại, đến nỗi làm việc khiếm hiệu suất, mà lại thường thường yếu ăn thuốc ngủ.
(thất) thiên cơ và kình dương, đà la cùng độ, và thiên cơ Hóa kị có cùng loại tính chất, nhưng trình độ yếu kém, nếu như ký sai ai ra trình diện dương đà, thiên cơ đồng thời Hóa kị, thì tự tìm phiền não tinh thần áp lực rất lớn. Canh sai ai ra trình diện cái khác chư hung tinh, liền ứng tiếp thụ tâm lý phụ đạo. Nếu như sẽ không dương đà, chỉ có hỏa linh thiên không cướp hình hao tổn, thì là [lao lực hối hả, phúc mỏng tâm phiền], bất quá, giá nhất tâm phiền có sự thực cơ sở, như mạng cung tam phương tứ chính phối hợp, cũng có thể mang mà thành công.

Thiên cơ ở cung phụ mẫu

Thiên cơ tinh lâm tướng mạo cung, chủ rời xa phụ mẫu, bằng không có hình khắc. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu người, hình phạt chính khắc, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc tự kế người khác, còn nhỏ cho làm con thừa tự. Hội thiên mã, còn nhỏ rời nhà, lớn tuổi ở rể. Và Thái âm, thiên lương hội chiếu người, có thể miễn hình phạt khắc, và cự môn cùng cung, năm mới bất lợi phụ mẫu.
Bình chú:
Thiên cơ chủ thay đổi, nhập vu cung phụ mẫu, đối với tự thân và cha mẹ duyên phận, rất là bất lợi, bởi vì luân thường quan hệ, là tối trọng yếu là ổn định, quan hệ bất ổn tất có khuyết điểm. Giáo trình nguyên văn nhìn trời cơ ở cung phụ mẫu, dành cho hai người cơ bản tính chất: Điều không phải [rời xa phụ mẫu], hay [hình khắc].
(nhất) thiên cơ hội hỏa linh dương đà thiên không cướp thiên hình chờ, nguyên nhân chính các loại duyên cớ, bất năng hưởng cha mẹ bao che, hoặc thuở nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, hoặc thậm chí ở cô nhi viện lớn lên, nguyên văn nói [sùng bái phụ mẫu, tự kế người khác, còn nhỏ cho làm con thừa tự], đều là loại này tính chất. Nếu như sát diệu quá nhiều, hoặc rất có thiên lương cùng độ củng chiếu, vưu hình phạt chính khắc, còn nhỏ phụ mẫu tai bệnh tử vong.
(nhị) thiên cơ hội thiên mã, lưỡng khỏa động thái tinh diệu hội hợp, kỳ động tượng càng cường liệt, chủ còn nhỏ rời nhà, nhưng nếu như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ ngôi sao may mắn, thì chia lìa cũng không nhất định là xấu sự, khả năng chỉ là phụ mẫu một người trong đó thường đáo phần đất bên ngoài công tác, không được cùng mình ở một khối, hoặc mình ở hải ngoại đọc sách học ở trường. Mặt khác, loại này tinh hệ cũng chủ [lớn tuổi ở rể], tức kết hôn sau đó, vào ở thê thất nhà, không hề và phụ mẫu cùng ở, giá nhất trưng nghiệm, ở xã hội hiện đại đã ý nghĩa không lớn.
Thiên cơ thiên mã còn có một cái ý nghĩa, là chỉ ra cha mẹ công tác tính chất, ví dụ như, phụ thân là thuỷ thủ, hoặc là hàng không nhân viên công tác, chung thân bôn ba vu toàn cầu.
(tam) giáo trình nhắc tới, thiên cơ [và Thái âm, thiên lương hội chiếu người, có thể miễn hình phạt khắc.] nói chung, thiên cơ Thái âm cùng độ mà Thái âm ngồi vượng người, giá kết luận chính xác, nhưng nếu thiên cơ thiên lương gặp gỡ, hoặc thiên cơ Thái âm mà Thái âm rảnh rang hãm, thì không xác thực. Thiên cơ thiên lương, nhân thiên lương là cô khắc ngôi sao, như canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp chư sát, là hình phạt chính khắc, nhất là thiên lương vào không được miếu cư vượng thái dương hội chiếu, càng như vậy.
(tứ) thiên cơ cự môn cùng độ, [năm mới bất lợi phụ mẫu], bởi vì cự môn gia tăng liễu bất lợi hai đời quan hệ tính chất, hay hiếm thấy sát diệu Hóa kị, cũng chủ khắc khẩu bất hòa.
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY