29 C
Hanoi
Thứ Tư, 29 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTử ViKHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ - Thiên Lương

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ – Thiên Lương

- Advertisement -

Thiên lương tinh

Nguyên văn: Thiên lương tinh ở ngũ hành thuần dương đất. Ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh, chủ thọ, hóa thành ấm tinh. Thiên lương tinh vô luận trong người cung cung mệnh hoặc đại hạn thái tuế triền độ, đều chủ nổi danh sĩ phong vị. Tùy tiện, lười nhác, kéo dài. Niên thiếu quá cung, phùng tai hoạ năng lực hóa giải. Lão niên chiếu tọa, tuy có bệnh tai nguy chứng, cũng chủ diên thọ. Đến đây tinh ở cung mệnh hoặc thân cung người, đều chủ gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, nhân một trong sinh mỗi đa tai hiểm hoặc vô cùng tao ngộ. Đây cũng là không được phùng hung không đủ để sai ai ra trình diện nó cát hóa lực lượng, không gặp nan càng không đủ dĩ sai ai ra trình diện nó hóa tường công đức.
Sở dĩ cái này tinh diệu gần đến giờ, cũng năng lực hóa tai, hóa hung, diên thọ, duyên niên, cũng cũng tất đa tai, nhiều khó khăn, phần nhiều là phi, đa ốm đau. Dĩ thiên lương tinh lâm Tỵ cung là tối. Thiên lương ở cung mệnh thân cung hoặc cung phúc đức người đó, đều có thể có tôn giáo tín ngưỡng, ở phật giáo phương diện, dù cho thuyết có lai lịch, có thiện căn. Thiên cơ tinh cùng độ, mỗi nhiều hơn thế hoặc khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tăng nói. Và thái dương tinh cùng độ, ở mão cung hội chiếu văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các chờ tinh diệu, chủ có chuyên môn kỹ năng hoặc kỹ thuật xuất chúng. Bất luận cái gì tài nghệ học vấn, đều có thể trở nên nổi bật, hoặc đăng phong tạo cực. Ở dậu cung, tuy rằng học có điều thành, thế nhưng thanh danh xa phi mão cung của múc. Thiên lương tinh ở ngọ cung hoặc vị cung, đều chủ tính tình sáng sủa, ưa chỉ thị người khác của lệch lạc, mũi nhọn thái lộ. Tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn tường diệu hội chiếu người, là chính thanh liêm, kinh thương thành thực, xử sự ngay ngắn, mặc dù phê bình người khác, nhưng hắn nhân cũng năng lực tiếp thu. Nhược thiên lương ở ngọ, ở không có sát tinh hội chiếu, hoặc ngọ cung có lộc tồn cùng độ người, thì không thích hợp phê bình người khác, bằng không dễ bị người khác của oán kị, ít người duyên, tiểu nhân bất túc. Bởi vì thiên lương là chính trực thanh cung Ngự Sử, sở dĩ có thể thẳng gián đế hoàng, nếu có tài tinh cùng triền, thì cung độ trung, bản thân không rõ đa tài (bởi vì thanh cao người, đa bần cùng, cái gọi là thanh liêm), thì chỉ trích người khác, tất bất năng vì hắn nhân sở kính phục. Bất kính phục liền sinh oán hận, có oán hận liền có tiểu nhân thị phi. Thiên lương ở tí, cũng thông minh quá mức thái lộ, từ nhỏ dù cho tự cao tự đại, kết quả là thi ân tao oán.
Thiên lương cùng trời cùng tinh ở dần cung hoặc thân cung cùng độ, có lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ hội chiếu người, chủ nhân thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, đa sự nghiệp, suốt đời kiêm số âm chỗ chức vụ. Vô lộc tồn hoặc hóa lộc người, thì sự nghiệp hay thay đổi động, hoặc lưu động tính người, dĩ dần cung là thượng, thân cung thứ hai. Phùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ở dần thân lưỡng cung, đều chủ ở chính phủ cơ cấu,, đại chúng sự nghiệp trung mưu phát triển. Tự nghĩ ra sự nghiệp người cũng dĩ công ty cổ phần công ty hữu hạn là thích hợp. Thiên lương tinh ở ngọ cung, và sao Văn Khúc, thiên tài tinh cùng độ hoặc củng chiếu người, tam phương tứ chính hội ngộ thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn hoặc tả phụ, hữu bật phụ tinh người, ở chính dù cho Giám sát viện hoặc đứng pháp viện đầu tịch nhân viên quan trọng. Ở thương cũng chủ là công ty giám sát nhân địa vị hoặc xử lý công việc chờ chức vị quan trọng. Dĩ văn khúc cùng độ người là thượng cách, dĩ văn khúc củng chiếu người thứ hai.
Bình chú:
(nhất) thiên lương tinh thủ mệnh, có may mắn và điềm xấu tính chất, nguyên văn sở nói như là lười nhác, tùy tiện, kéo dài chờ, đều thuộc về tính cách khuyết điểm, tịnh điềm xấu một mặt, nhưng nếu như thiên lương hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa quyền, hóa khoa chờ, thì năng lực biểu hiện ra không được ẩn dật, có nguyên tắc, có quyết đoán quả cảm tác phong, là chuyên nghiệp, chấp pháp hoặc tư pháp tài.
(nhị) thiên lương là thọ tinh, ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, thường chủ có thọ, năng lực kinh lịch phong ba, đại tử một phen sau đó, một lần nữa sống lại, vì vậy, nhược sai ai ra trình diện chư sát diệu Hóa kị, mỗi có đái bệnh duyên niên tính chất, đa bệnh nhưng lại lão nhi không chết, gặp thiên thọ, thiên phúc, thì canh chủ trường thọ.
(tam) thiên lương cũng ấm tinh, có bao che những người khác tính chất, là quý nhân, cho nên ưa hội thiên khôi, thiên việt, thái dương, có thể hộ ấm người khác.
(tứ) nhập thiên lương cung hạn, rất có sát diệu Hóa kị, chủ có phong ba tai hiểm, nhưng lại năng lực [phùng tai hoạ năng lực hóa giải], hoặc kinh lịch tai bệnh mà sống lại, thời niên thiếu như vậy, lão niên thì cũng như vậy. Bất quá, nhược ở lão niên, thiên lương vu cung phúc đức hội chư sát hình kị hao tổn, thì là tử hạn.
(ngũ) thiên lương ở mệnh, nhân sinh tất trải qua rất nhiều sóng gió tai hiểm, nhưng lại năng lực phùng hung cát hóa, vì vậy không thích hợp canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị, thiên hình, đại hao tổn, âm sát, thiên nguyệt, thiên hư chờ hung diệu, bằng không cần nhai rất nhiều mặn đau khổ, sát nặng cũng chủ suốt đời đái bệnh dử. Ở Tỵ cung, thì chủ suốt đời đa không bình thường kinh lịch, đây là cái khác thiên lương tinh hệ không có.
(lục) thiên lương ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, và địa không, Địa kiếp, bầu trời, mui xe, thiên vu chờ gặp gỡ, phương chủ [tôn giáo tín ngưỡng], bao quát phật giáo, đạo giáo, cơ đốc giáo, đạo Thiên Chúa chờ, cũng không giới hạn trong phật giáo. Rất có hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài chờ, càng tôn giáo truyền đạo nhân hoặc đạo sư, nhưng không nhất định xuất gia là tăng. Thiên lương sở dĩ dễ có tôn giáo khuynh hướng, cứu kỳ nguyên nhân, cũng không ngoại là cảm thấy nhân sinh đa đau khổ, cho nên cầu giải cởi chi đạo.
(thất) thiên cơ thiên lương cùng độ, nhân thiên cơ chủ tâm tư cơ linh, giỏi về tham thảo nội tâm, đây là tôn giáo hành giả tính chất, cho nên dễ là [tăng nói], ở xã hội hiện đại trung, loại người này vật, hoặc không nhất định là mặc vào tăng bào, quy y vào núi, nhưng tâm tình nhất định xuất trần thoát tục, canh sai ai ra trình diện xương khúc hóa khoa thiên tài chờ diệu, là tôn giáo trí giả.
(bát) thiên lương và thái dương cùng độ, mão cung xa xa trội hơn dậu cung, ở mão cung là ánh sáng mặt trời Lôi môn, ánh dương quang đang dần dần nóng cháy, tiền cảnh rộng lớn, dậu cung là một mặt trời lặn tây sơn, đã dần dần thất huy. Thái dương thiên lương, nhị diệu đều là quý tinh, chủ danh không được chủ lợi, cho nên ở cung mệnh thích hợp làm chuyên nghiệp công tác, cho nên thành danh, mừng nhất được văn xương, văn khúc, thiên tài, hóa khoa, long trì, phượng các. Có thể đương nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc là nghệ thuật người làm việc, vô luận như thế nào, nhất định là dĩ tri thức hoặc kỹ thuật thành danh, ở mão cung càng danh tiếng hiển hách.
(cửu) thiên lương là cô khắc ngôi sao, mừng đến miếu vượng thái dương soi sáng. Thiên lương ở ngọ cung, thái dương ở tử cung củng chiếu, nhân thái dương lạc hãm, bất năng giải trừ thiên lương của cô, sở dĩ nhân duyên không tốt, [tính tình sáng sủa, phong mang thái lộ], đến nỗi dễ đắc tội người khác, giá trở thành kỳ cuộc sống nhất đại vết thương trí mệnh. Nên thận vu lời nói và việc làm, không nên quá độ cố chấp. Ở vị cung thiên lương, bởi thái dương vu lạc hãm hợi cung chiếu nhập, bất năng giải trừ kỳ cô, cố hữu đồng dạng tính chất. Thiên lương ở tí, được ngọ cung nhật lệ trung thiên thái dương củng chiếu; ở xấu cung, được Tỵ cung cư vượng thái dương hội chiếu, sở dĩ không có kể trên bất lợi tính chất.
(thập) thiên lương được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa khoa, hóa quyền, chủ [là chính thanh liêm], có thể cầm quyền phủ quan lớn, hoặc là cái khác công cộng cơ cấu cấp lãnh đạo, cũng thích hợp làm công chính vô tư tư pháp nhân viên. Nói chung, thiên lương ở mệnh, cũng không phải kinh thương của mệnh, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc thiên mã chờ cát, cũng là như vậy, bởi vì thiên lương đặc tính một trong, là được lộc dễ chiêu đố chiêu thị phi, cho nên không thích hợp kinh thương, nhưng nếu là kinh thương, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tất là [kinh thương thành thực].
(mười một) thiên lương ở ngọ, thái dương ở tí, sáng bất túc, cho nên lộc tồn cùng độ thì, thì thiên lương nhân tài lộc mà dễ chiêu đố, mà kình dương đà la giáp cung, cũng chủ [ít người duyên, tiểu nhân bất túc]. Mặt khác, thiên lương được lộc, cũng không thích hợp làm quan viên, bằng không dễ nhân tài vật nhạ tranh cãi chỉ trích, khả năng liên quan đến tham ô chuộc chức.
(mười hai) thiên lương ở tử cung, thái dương ở ngọ cung, được nhật lệ trung thiên củng chiếu, có thể giải kỳ cô, nhưng nhân vu tài hoa thái lộ, có tổn hại nhân duyên, nhưng giống nhau cũng không chủ [thi ân tao oán], có thể khiêm hậu một điểm, thì phúc trạch so sánh hậu.
(mười ba) thiên lương thiên đồng ở dần cung cập thân cung cùng độ, giá thực cũng [cơ nguyệt cùng lương] cách, giá cùng đảm nhiệm hành chính công chức, hoặc ở tư nhân cơ cấu làm hành chính công tác, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt cát hóa, rất là xứng chức. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc diệu, thì thích hợp thương nghiệp công tác, mà lại nhân thiên cơ ảnh hưởng, cho nên đa kiêm đi kiêm chức, hoặc kinh doanh đa nguyên hóa nghiệp vụ. Thiên lương thiên đồng không gặp lộc, nguyên cục nhẫn là [sự nghiệp hay thay đổi động], [hoặc lưu động tính], giá ứng với tận lực giảm bớt biến động, hay thay đổi thì sự nghiệp không có rễ, ít thay đổi dễ an ổn. Thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, nên lưu động tính chức nghiệp, như vận tải, hàng hải, hàng không các loại. Sai ai ra trình diện cát diệu thì nên công chức.
(mười bốn) nguyên văn nhắc tới, thiên lương ở mệnh người, nếu là gây dựng sự nghiệp, nên [dĩ công ty cổ phần công ty hữu hạn là thích hợp], cứu kỳ nguyên nhân, là có thể đem mình thoáng không đếm xỉa đến, giảm thiểu phong ba thị phi. Nếu như là vậy tư nhân cơ cấu, thì nên cảo hợp tác sinh ý, nhượng hợp tác hỏa bạn xuất đầu, chính thối cư phía sau màn.
(mười lăm) thiên lương có giám sát tính chất, vì vậy, vu ngọ cung nhập miếu thì, canh sai ai ra trình diện chư cát diệu, nhất là văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, hóa quyền, liền thích hợp giám sát công tác, ví dụ như, giám sát chính phủ vận tác, giám sát các loại pháp lệ thực thi, hạch sổ thự giám sát ngành chánh phủ tài chính vận tác, chứng giám hội nhân viên chờ. Nguyên văn cường điệu thiên lương văn khúc cùng độ, thực tế văn xương cùng độ cũng giai, đây là thủ kỳ tài học tính chất, có tài mới có thể giám sát, vô tài nhất định thất trách. Nguyên văn chích nói ngọ cung, trên thực tế tử cung cũng là như vậy.

Thiên lương tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc hoàng bạch. Hình chữ nhật mặt hình, mũi thẳng ngạch cao, bản thân béo gầy không đồng nhất, duy dĩ hơi mập người đa. Thân thể trung ải, cũng có cao gầy người. Dĩ ngọ cung đa ục ịch, mà Tỵ cung đa cao gầy hoặc hơi mập người. Thái độ ổn trọng đại phương, tính tình ngay thẳng. Suốt đời tuy có tai gặp, nhưng chủ thọ trường. Sai ai ra trình diện hung năng lực hóa, phùng tai có thể giải. Ưa và thái dương hội chiếu cùng độ. Sẽ cùng văn xương, văn khúc cùng triền người, thông minh xuất chúng. Nhưng đa tâm ngạo khí thắng. Ở ngọ cung hội cát diệu, chủ phú chủ quý, nhưng ưa nói thẳng, bất úy tiểu nhân; mỗi là tiểu nhân đố kị nhĩ. Thiên cơ cùng độ, thông kim bác cổ, thiện đàm hiếu học, tịnh thức binh cơ. Ở thân cung, Tỵ cung, hợi cung, đa chủ giặt rũ giúp đãng. Hội ngôi sao may mắn tường diệu, thì chủ đi xa các nơi hoặc xa thiệp trùng dương. Thiên lương tinh ở thân cung, hợi cung hoặc Tỵ cung, hội thiên mã, Hàm trì, thiên diêu, hồng loan, thiên ưa chờ tinh, mà vô lộc tồn cùng độ hội chiếu người, chủ phong lưu tự thưởng, ham mê nữ sắc hảo dâm, du đãng hảo rảnh rang người. Và kình dương, đà la hội chiếu, đa gặp tai hiểm, có sống mệnh của ưu người, hoặc có lao ngục tai ương, hoặc nguy chứng. Và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, đa sợ bóng sợ gió, sinh tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm, hoặc hỏa kinh hình thương. Và thiên không cướp, đại hao tổn cùng độ người, chủ hảo du đãng, vô tích trữ, đa phá đãng. Ở Tỵ cung lập mệnh người, mỗi đa âm đặc thù sứ mệnh hoặc đặc thù chức vụ người, hoặc thân kiêm sổ chức, có công khai người, có bí mật người. Như hội kình dương, thiên hình, đà la chờ tinh, thì vu dậu năm hoặc xấu năm tạm biệt sát tinh, tất chủ có đột nhiên họa sinh. Như sát nặng người, có cửu tử nhất sinh của nguy hiểm, nhưng chung hóa tai thành tường nhĩ. Như sát tinh ở cái khác cung độ người, thì dĩ đại hạn hoặc thái tuế lưu nguyệt triền lâm là lúc, có tai hoạ, thì họa thế hơi nhẹ, mà lại mỗi đa chính thương nhị giới lưỡng chủng chức vụ, hoặc đa và chánh quân giới nhân phát sinh quan hệ. Và văn xương, văn khúc, phượng các hội chiếu người, cũng phần kết hóa giới nhân sĩ, hoặc kinh doanh văn hóa sự nghiệp người, hoặc tin tức sự nghiệp người.
Nữ mệnh thiên lương tinh lâm cung mệnh, nhập hội chùa ngôi sao may mắn tài diệu người, chủ phú quý song toàn, đa tài đa nghệ. Và thái dương cùng độ ở mão cung, hội văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các người, chủ có sở trường đặc biệt, thông minh thiện thuyết. Và tả phụ, hữu bật hội chiếu, bang phu dạy con, tâm từ hảo thi mà sáng sủa. Nhược lạc hãm hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, cô độc. Tạm biệt Hàm trì, thiên diêu, hồng loan, thiên ưa, thiên không cướp, đại hao tổn, chủ bay bổng, bất an vu thất hoặc tới phiêu bạt không chỗ nương tựa người. Như hội văn xương, văn khúc người, dĩ tài nghệ mưu sinh tồn. Mão cung thiên di, hội kình dương sát diệu, phu tinh không ra.
Đại hạn lưu niên thiên lương tinh triền độ, hội ngôi sao may mắn tường diệu, chủ phúc lộc dầy nặng, thăng quan tiến tước, sự nghiệp phát triển, không khí vui mừng xung động, tịnh chủ diên thọ. Nhược và lộc tồn cùng độ, thì cần phải đề phòng tiểu nhân bất túc, tiểu nhân khuynh chen. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, thì hình phạt chính khắc, bệnh tai, ngục tai, thương tổn. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, hoặc cùng trời cùng tinh, Hóa kị tinh hội chiếu người, chủ tử vong, khuynh nhà tan sinh hoặc có âm hại mưu hại vân vân phát sinh.
Phàm thiên lương tinh ở cung mệnh người, hoặc ở cung thiên di, thân cung người, hoặc đại hạn lưu niên lưu nguyệt triền độ, phải thoái nhượng ba bước, không được kiêu không được ngạo, đề phòng tiểu nhân, thủy năng lực thành đại sự, lập đại nghiệp.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung mệnh diện mạo bên ngoài, đại thể đã như nguyên văn nói. Nhưng cũng có thể làm một ta bổ sung: Thiên lương sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, chủ [ổn trọng chuyên gia, tính tình ngay thẳng], nhưng nếu là sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì ổn trọng biến thành cố chấp, chuyên gia biến thành lười nhác, ngay thẳng biến thành không được thông đạo lí đối nhân xử thế, phê bình qua phân.
(nhị) thiên lương ở cung mệnh, chủ [có tai quá], hay không gặp sát diệu Hóa kị, nhân sinh cũng nhiều phong ba, Tỵ cung nhất là như vậy. Thiên lương chủ trường thọ, hay sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng là như vậy, chỉ là có tai ách gian khổ, đái bệnh bị thương tàn phế, thiên thọ cùng độ, canh chủ trường thọ, nhưng cũng có thể thuyết: Bọn họ nhân trường thọ mà thụ càng nhiều hơn đau khổ.
(tam) thiên lương ở cung mệnh, được thái dương trọng yếu nhất, kỳ miếu vượng rảnh rang hãm, ảnh hưởng thiên lương tính chất quá nhiều, thái dương nhập miếu vượng, thì có thể giảm thiên lương cô tính, nhân duyên so sánh giai, sự nghiệp cục diện cũng trọng đại, ý nghĩ cũng càng khôn khéo hơn. Ở mão cung điều kiện tốt nhất, là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách trung, dễ trở thành đại cách cục, chủ lợi cho chuyên nghiệp và tư pháp, cho nên ưa văn xương, văn khúc, ngoại trừ tăng sáng suốt, cũng tăng danh khí, [thông minh xuất chúng].
(tứ) thiên lương ở ngọ cung, thái dương ở tí rơi hạn củng chiếu, cố nhân duyên không tốt, nhưng lại có thể minh xét thu hào, cho nên sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, có thể chủ quý, nhưng không được chủ thành phú, nhưng nhưng có người trong của sinh, [ưa nói thẳng, bất úy tiểu nhân], là tư pháp và chấp pháp người quý giá khí chất. Thiên lương ở tử cung, thấy vậy loại tinh tượng cao hơn, nhân thái dương ở ngọ cung nhập miếu củng chiếu.
(ngũ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhị diệu đều có mới học tính chất, bởi vậy, cho dù không được canh sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, cũng chủ hay nói, [thông kim bác cổ], rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài chờ, học thức càng uyên bác, cùng bọn họ cùng một chỗ, tuyệt không hội cảm nặng nề, bọn họ cũng nên làm học thuật công tác, hoặc là dạy học, sáng tác, văn hóa giới chờ. Nhưng người viết không được cho rằng loại này mệnh tạo tất đổng [binh cơ], ở cổ đại, binh pháp là người đọc sách học thuật huấn luyện một bộ phận, người hiện đại lại không nhất định tinh thông, hay cai mệnh tạo độc quá < Tôn Tử binh pháp >, < ngô tí binh pháp >, thậm chí cái gì mao trạch đông binh pháp, đặng tiểu bình binh pháp chờ, cũng không chủ thức binh cơ.
(lục) ở Tỵ cung và hợi cung, thiên lương ngồi một mình, thiên đồng củng chiếu, ở thân cung, thiên lương thiên đồng cùng độ, đây đều là tính chất cực bay bổng tinh hệ, sự nghiệp không an định, nhân sinh canh không an định, rất có thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, chủ [giặt rũ giúp đãng], không có nhà đình, mỗi khi là một người độc thân, đến già một thân một người, hoặc tằng và phối ngẫu ly dị mà cô đơn. Canh sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại, nhất là như vậy. Bất quá, kể trên chích nói không được cát một mặt, nếu như thiên lương ở trên thuật ba cung độ, trừ mỗi ngày mã, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, thường chủ [đi xa các nơi], hoặc là tại ngoại học ở trường. Nếu như sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc thiên mã, thì nên đáo hải ngoại mưu sinh. Hoặc lưu động phát tài, ví dụ như, đương thuỷ thủ. Thân cung, Tỵ cung và hợi cung thiên lương, tính cách bay bổng, bởi vậy, và thiên mã cùng độ hoặc thụ củng chiếu, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa tạp diệu, thì yêu thích hưởng thụ, thích nhàn nhã đi chơi, nhưng nhưng không nghĩ công tác, nhất là dễ sa vào vu nhục dục, cố hữu [phong lưu tự thưởng, ham mê nữ sắc hảo dâm, du đãng hảo rảnh rang] nói đến, loại người này vật, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng dễ ở xã hội du đãng lúc chìm lúc nổi, nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần, hoặc tam hôn cũng không cát.
(thất) thiên lương là tai nạn ngôi sao, rất có kình dương hoặc đà la cùng độ, là tai nạn tinh hệ cơ sở, sát nặng có [sinh mệnh của ưu], thiên nguyệt cùng độ chủ bệnh nặng, thiên hư cùng độ chủ suốt đời người yếu đa bệnh. Thiên lương kình dương thiên hình Hóa kị gặp gỡ, chủ lao ngục tai ương, hoặc là xúc phạm quan tòa hình pháp, mặt khác, tức mệnh tạo có phạm pháp khuynh hướng, hoặc thường tại xã hội hắc ám mặt chìm nổi.
(bát) thiên lương và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, tính chất so sánh hội dương đà sảo giai, cận chủ [sợ bóng sợ gió], nhưng sát nặng thì nhân sinh gặp ngăn trở, có [tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm], nhưng cái này cũng yếu đồng thời kiểm tra cung phúc đức, tài năng làm đúng. Nguyên văn nói [hỏa kinh hình thương], lưu niên lưu nguyệt cung mệnh, thiên lương Hỏa Tinh cùng độ, canh sai ai ra trình diện lưu sát lưu Hóa kị chờ, chủ thụ tiểu Hỏa gây thương tích.
(cửu) thiên lương địa không Địa kiếp đại hao tổn cùng độ, bất lợi tài vận, hơn nữa thiên lương tính di động, cố hữu [hảo du đãng, vô tích trữ] tính chất, duy sai ai ra trình diện lộc diệu, chỉ cần không lịch sự thương, cũng có thể giải trừ tài bạch vận của không đông đảo, mà tương chuyên cần có thể bổ chuyết, cải biến chơi bời lêu lổng sinh hoạt, có an ổn, nên có nhất nghệ tinh.
(thập) thiên lương ở Tỵ, chủ [có đặc thù sứ mệnh và đặc thù chức vụ] người, đưa ra đến đây nhất trưng nghiệm, bân triệu công làm như đệ nhất nhân, trên thực tế cũng thật là như vậy. Thiên lương Tỵ cung thủ mệnh, canh sai ai ra trình diện cát sát tịnh chiếu, mỗi là nhân vật đặc biệt, ví dụ như, kỷ luật bộ đội nằm vùng nhân viên, đặc công, đặc vụ, hoặc là thân phận phức tạp hắc bang phần tử. [thân kiêm sổ chức] ý tứ, mỗi khi này đây một phần giữa lúc chức nghiệp, che giấu một … khác loại thần bí nhiệm vụ.
(mười một) thiên lương hội văn xương, văn khúc, có thể bằng viết văn duy sanh, như nguyên văn nói như nhau, nhưng nếu như cần và mọi người kết giao, và quyền quý giao tiếp, viết thiện cảo, nịnh bợ danh tác nhà, thì mỗi khi phi sở nên, sáng tác, phân tích là kỳ sở trường, cật giao tế đem cơm cho thì không phải vậy. Nguyên văn có [phượng các] nhất diệu, nhưng giá diệu ảnh hưởng không lớn.
(mười hai) nữ mệnh thiên lương, giống nhau có thể cùng nam mệnh cùng luận. Sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn tài diệu, cổ đại là bằng phu mà quý, hiện đại cũng chủ tự thân trải qua nỗ lực phấn đấu thành công. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các, chủ [đa tài đa nghệ].
(mười ba) thiên lương thái dương cùng độ, ở mão cung nhất là tối cát lợi kết cấu, được văn xương văn khúc, chủ [thông minh thiện thuyết], cũng có thể trở thành nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc đương giáo chức. Được tả phụ, hữu bật, chủ phẩm cách hiền lương thục đức, năng lực giúp đỡ trượng phu, [bang phu dạy con], cũng nhiệt tâm làm việc thiện, thích làm vui người khác, ở trong xã hội có háo danh thanh. Ở dậu cung, thì bởi thái dương mặt trời lặn tây sơn, cho nên sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, chủ đối trượng phu nhi tử có khắc, tình cảm có khuyết điểm. Sai ai ra trình diện cát cũng cách cục không bằng mão cung.
(mười bốn) thiên lương ở các cung độ, hội hỏa linh dương đà, giai chủ [cô độc], bất lợi lục thân duyên phận, nhưng sở hội thái dương nhập miếu vượng, thì hình khắc hơi nhẹ, cận chủ bất hòa.
(mười lăm) thiên lương không gặp cát diệu cát hóa, liền dẫn có chơi thật khá lười nhác thật nhàn nhã đi chơi phẩm cách, giá tức là [bay bổng], nếu như rất có thiên không cướp đại hao tổn cập đào hoa tạp diệu, thì cùng lúc khiếm tài nguyên, cùng lúc rồi lại lưu vu yên vui, vì vậy, liền không cam lòng vu nghèo khó sinh hoạt, dễ thụ hưởng thụ, ham muốn hưởng thu vật chất dụ dỗ, [bất an vu thất], là chỉ hôn hậu không muốn gánh vác gia đình trách nhiệm, nhưng tưởng tự do tự tại, sống phóng túng, bởi vậy, một ngày không như mong muốn, ví dụ như, trượng phu bất năng gánh vác hoa của nàng phí, người liền có thể năng lực đa sinh bất mãn, tới quá mức phao phu khí tử. Loại này nữ mệnh, hôn nhân đa bất hạnh, cũng dễ lưu lạc phong trần, cho nên vãn vận không được cát, mỗi khi [phiêu bạt không chỗ nương tựa].
(mười sáu) nữ mệnh thiên lương hội văn xương văn khúc, nguyên văn nói là [tài nghệ mưu sinh tồn], người viết tịnh không đồng ý, giá Ứng Hoà nam mệnh cùng luận, có thể ở văn hóa giới, truyền bá phương diện phát triển, đa cát diệu cát hóa, thì thành nhân sĩ chuyên nghiệp, nghiên cứu viên, giáo sư đại học chờ. Sai ai ra trình diện sát không gặp cát, phương chủ [tài nghệ mưu sinh tồn].
(mười bảy) nguyên văn thuyết: [mão cung thiên di, hội kình dương sát diệu, phu tinh không ra.] ý tứ là cung mệnh ở dậu cung, giáp năm sinh ra, đối cung mão cung thiên di kình dương cùng độ, dậu cung thái dương Hóa kị, đến đây diệu bất lợi phu tinh, có hình khắc, dạ sinh ra càng sâu, nguyên văn đối với lần này nói xong rất là mịt mờ, cho nên ở đây gia dĩ làm sáng tỏ.
(mười tám) thiên lương ở đại hạn lưu niên cung mệnh, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, canh mỗi ngày phúc, chủ vu hạn nội có thanh phúc, sinh hoạt hưởng thụ. Sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, mặc dù lợi cho cầu tài, nhưng thiên lương cũng không phải tài diệu, bởi vậy cận chủ giàu có, không vì [lộc nặng]. Thiên lương ở cung hạn sai ai ra trình diện cát, giống nhau cận lợi cho nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc công chức giáo chức nhân viên.
(mười chín) thiên lương cung hạn, lộc tồn cùng độ, nhu phòng nhân tài bạch lợi ích và nhân gia khởi phân tranh, hoặc được tài mà chiêu đố, kình dương đà la giáp cung, nhị diệu là tiểu nhân, cho nên [đề phòng tiểu nhân bất túc, tiểu nhân khuynh chen], rất có Hóa kị, thiên hư, âm sát, thiên diêu chờ, vưu phòng phía sau ám toán, cho nên lộc tồn tuy là cát diệu, nhưng ở đến đây cũng không chủ cát.
(hai mươi) thiên lương hội Tứ Sát hình vu cung hạn, có thể chủ các loại bất đồng tai bệnh ngoài ý muốn tổn thất, tình huống thực tế làm sao, ứng với khán nguyên cục cung mệnh tính chất mà định. Thiên lương hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, chủ dễ rách nát, nhất là dễ nhân nhân tế quan hệ bất lương mà chiêu rách nát, canh sai ai ra trình diện sát diệu, chủ [khuynh nhà tan sinh], rất có đà la, Hóa kị, âm sát, thiên diêu, thiên hư chờ, thì tao [âm hại mưu hại]. Sát hình kị hao tổn nặng thì tử vong.
(hai mươi mốt) nguyên văn tối hậu một đoạn, vạch thiên lương ở cung hạn nội, phải chú ý nhân tế quan hệ, đây là vận trình may mắn hoặc không được cát then chốt, năng lực thiện sử dụng cái nguyên tắc này, hay sảo sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh, cũng có thể xu cát Tỵ hung, bất thiện sử dụng cái nguyên tắc này, dù cho họa vô đơn chí; tương phản, thiên lương sai ai ra trình diện cát diệu, cũng không xử lý thoả đáng để ý nhân tế quan hệ, tựu may mắn giảm hình phạt, giỏi về xử lý, liền có thể dệt hoa trên gấm, may mắn vô cùng.

Thiên lương tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Thiên lương tinh nhập miếu lâm huynh đệ cung, hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt người, chủ năm người đã ngoài. Hòa khí. Vô tả phụ, hữu bật người, chủ có mẫu huynh đệ, đồng bào huynh đệ có nhị tới ba người, có ám tranh khuynh chen hoặc chia lìa. Và thái dương cùng độ, ở mão, dậu cung, chủ tranh đoạt gia sản hoặc di sản, hoặc lá mọc cách hiểu lầm đố kị. Thiên cơ cùng độ có thể chiếu, chủ hai người. Và Thái âm, hồng loan, thiên ưa hội chiếu, đa tỷ muội. Cùng trời cùng tinh cùng độ người, cùng ở người hai người, ở riêng người có thể ba người. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp chờ tinh hội chiếu, chủ bất hòa, hình khắc chia lìa tranh cãi.
Bình chú:
(nhất) thiên lương mặc dù là cô diệu, không thích nhập lục thân cung viên, nhưng ở huynh đệ cung, chỉ cần không gặp sát diệu, nhưng chủ tình cảm hòa hợp, nhưng phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tài chủ trợ lực, hơn nữa huynh đệ con số cũng đông đảo, nguyên văn nói [năm người đã ngoài], dĩ sai ai ra trình diện tứ phụ diệu không gặp sát hình kị hao tổn là hợp.
(nhị) thiên lương tức là không gặp tả phụ, hữu bật, cũng không được bởi vậy chủ [dị mẫu huynh đệ], hẳn là kiêm thị cung phụ mẫu tính chất, như cung phụ mẫu sai ai ra trình diện văn xương không gặp văn khúc, hoặc mỗi ngày khôi không gặp thiên việt, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thủy chủ có mẫu huynh đệ, cũng có thể chủ dị phụ huynh đệ.
(tam) thiên lương không gặp tả phụ, hữu bật, rất có đà la cùng độ, chủ ám tranh, có kình dương cùng độ, chủ khuynh chen. Sai ai ra trình diện sát mà lại và thiên mã cùng độ hoặc thiên mã hội chiếu, chủ chia lìa.
(tứ) thiên lương thái dương cùng độ mão dậu nhị cung, nhân thái dương ở mão cung nhập miếu, cho nên bỉ dậu cung may mắn nhiều lắm. Ở mão cung, không gặp sát diệu hung tinh, không được chủ tranh sinh đố kị, tương phản, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, thiên lương liền là ấm tinh, chủ trợ lực dẫn. Ở dậu cung sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa thì cát khí giảm hình phạt. Dậu cung thái dương thiên lương, thái dương Hóa kị, rất có chư sát diệu, chủ [lá mọc cách hiểu lầm đố kị], mỗi ngày đồng hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, cũng là như vậy. Sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, thì chủ [tranh đoạt gia sản hoặc di sản].
(ngũ) thiên cơ thiên lương gặp gỡ, chủ [hai người] giá con số chỉ có thể tác tham khảo. Giá tinh hệ tính chất bay bổng, cho nên dễ chia lìa, thiên cơ Hóa kị nhất bất lợi, canh mỗi ngày mã nhiều hơn nữa biến động, không có huynh đệ duyên.
(lục) thiên lương ở tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, nhân Thái âm chủ nữ tính, bởi vậy, rất có đồng dạng là chủ nữ tính hồng loan, thiên ưa, liền chủ có tỷ muội mà vô huynh đệ, hoặc huynh đệ con số rất thưa thớt.
(thất) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân ở vào dần cung hoặc thân cung, hai cái này cung độ là thiên mã địa, sở dĩ dễ có phần cư đích tình huống, thiên mã cùng độ vưu xác thực, nguyên văn nói [cùng ở người hai người, ở riêng người có thể ba người], cũng không thể làm đúng.

Thiên lương tinh lâm thê cung

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm thê cung nên trường phối, dĩ tuổi tác kém ba tuổi đã ngoài người là nên (hoặc tiểu phối mà kém ba tuổi đã ngoài người). Và Thái âm hội chiếu người, chủ dung mạo mỹ lệ, nhưng dĩ trì hôn, tái hôn là nên, bằng không chủ mềm khắc (ly dị). Nhưng mặc dù chia lìa, nhiên mỗi đa dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, dĩ trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân có giải trừ hôn ước người là nên, hoặc cực trì kết hôn có thể miễn.
Nữ mệnh, phu cung có thiên lương tinh, dĩ trì hôn hoặc kế thất nhà kề hoặc trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân giải trừ hôn ước người, hoặc không được dĩ kết hôn lễ thức mà ở chung, có thể miễn mềm khắc. Cùng trời cùng tinh hội chiếu, mà Hóa kị tinh người, chủ ly hậu tái khắc, hoặc khắc hậu tái ly. Nhưng dĩ hội chiếu kình dương, đà la, thiên hình, Hỏa Tinh, linh tinh người mới là.
Bình chú:
(nhất) thiên lương tinh ở cung phu thê một cơ bản tính chất, ngay cả có tuổi tác thượng chênh lệch. Nam mệnh mỗi khi cưới vợ so với chính mình lớn tuổi ba tuổi trở lên nữ nhân làm vợ; nữ nhân thì gả cho so với chính mình lớn tuổi thập năm trở lên nam nhân vi phu, hoặc trái lại, trượng phu so với chính mình tuổi còn trẻ tam mấy tuổi. Nguyên văn nói [ba tuổi], chỉ là số ảo, cũng không làm đúng. Rất có thiên thọ cùng độ, đây đó đang lúc niên kỉ linh, cách xa nhau lớn hơn nữa.
(nhị) thiên lương trừ phi là tá tinh an cung thủ phu thê, bằng không tất hội thái âm tinh, nam mệnh cung phu thê có tình huống như vậy, vô luận Thái âm nhập miếu hoặc lạc hãm, giai chủ thê tử có lực hấp dẫn, trước khi cưới không ít váy hạ thần, [dung mạo mỹ lệ], duy trước khi cưới tất có khúc chiết, hoặc tự thân có luyến ái ngăn trở, hoặc đối phương đã từng kết hôn chờ, mà hay sai ai ra trình diện cát không gặp sát kị, cũng chủ hôn hậu có một đoạn chia lìa ngày, tức [mềm khắc]. Bất quá, chỉ cần là sai ai ra trình diện cát không gặp sát, thì luôn sẽ có gặp nhau ngày, hơn nữa bởi đã từng chia lìa, cho nên gặp nhau thì thì càng gia quý trọng, cho nên tình cảm càng thâm hậu hơn, ý nghĩ – yêu thương càng mạnh. Từ góc độ này khán, kỳ chia lìa cũng là hung trung giấu cát.
(tam) nữ mệnh phu cung mỗi ngày lương, tình huống và nam mệnh thê cung mỗi ngày lương tương tự, cũng có rất lớn tuổi tác chênh lệch, mà trước khi cưới cũng trải qua khúc chiết.
(tứ) thiên lương cận hóa lộc hóa quyền hóa khoa, cũng không Hóa kị, bởi vậy, nguyên văn nói [Hóa kị tinh], là chuyên chỉ thiên lương có thể sẽ thượng Hóa kị tinh mà nói, giá bao quát: Thái âm Hóa kị, thái dương Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, thiên đồng Hóa kị, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, nan đều là hình khắc, nhưng tính chất các không có cùng. Thái âm Hóa kị, chủ bị phiến tài, nam mệnh cũng chủ thê bệnh tai; thái dương Hóa kị, chủ khẩu thiệt bất hòa, nữ mệnh chủ trượng phu tai bệnh; thiên cơ Hóa kị, chủ tình cảm biến hóa cấp tốc, tình như không hợp, thủy nhiệt chung lãnh, cũng chủ chia lìa; văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, thì khả năng thụ tình cảm lừa dối.

Thiên lương tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung tử nữ nhập hội chùa chiếu tả phụ, hữu bật, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền, thiên vu, ân quang, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chờ tinh người, chủ tử nữ mái tóc, thông minh đa tài, ký phú mà lại quý, có ngũ thai đã ngoài. Thiên đồng tinh cùng độ, dĩ tiên hoa hậu quả là giai, chủ ba người. Thiên cơ tinh cùng độ, đề phòng đẻ non, chủ hai người. Hóa kị tinh hội chiếu người, tử nữ đa bệnh tai. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc, nên tự kế. Và thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình tạm biệt chiếu người, cô đơn.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung tử nữ, tính chất cô khắc, giống nhau giai chủ tử nữ rất thưa thớt, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, thì chủ nữ đa tí ít, như có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thì chủ toàn bộ nữ ban.
(nhị) thiên lương và chư cát diệu cát hóa gặp gỡ, thì thiên lương thành ấm tinh, không được hình phạt chính khắc, cho nên có thể có [ngũ thai đã ngoài], mà lại [tử nữ mái tóc], sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, chủ [quý], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ [phú], phần kết xương, văn khúc, hóa khoa, chủ thông minh đa tài. Thiên lương ở cung tử nữ được thiên vu, rất có ngôi sao may mắn cát hóa, chủ năng làm con nuôi tự thân sự nghiệp hoặc tài sản.
(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng tính chất so sánh nhu, mà lại tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, [tiên hoa hậu quả], tức trước phải nữ nhi, sau đó thủy được nhi tử, canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa chờ đào hoa tinh, thì nữ đa tí ít. [ba người] cận tác tham khảo.
(tứ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhị diệu ở cung tử nữ cơ bản tính chất giai bất lợi, cho nên chủ tử nữ con số ít, [hai người] cũng chỉ tác tham khảo. Rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, chủ [đẻ non], sinh non chờ. Hoặc tử nữ còn nhỏ suy yếu đa bệnh, hoặc có thương tích tàn.
(ngũ) thiên lương hội Hóa kị tinh, nhất là thái dương Hóa kị hoặc Thái âm Hóa kị, bệnh tai trình độ nặng nhất.
(lục) thiên lương hội lục sát hình kị hao tổn, chủ cô đơn, canh sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại tinh, vưu xác thực.

Thiên lương tinh lâm cung tài bạch

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung tài bạch, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, thiên vu, lộc tồn, Thái âm người, chủ phát chủ phú, hoặc thừa thụ di sản, hoặc cái khác sẵn tài phú. Và thái dương cùng độ ở mão cung, nan năng lực phú năng lực phát, nhưng có nguyên nhân tài sản khởi tranh đoạt ý tứ hàm xúc. Cùng trời cùng tinh cùng độ, thì năng lực sáng lập gia tài, do tiểu mà phát triển, hoặc tay không hưng gia. Và lộc tồn hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, là nhà tranh công khanh. Thiên cơ tinh cùng độ, tài lai tài khứ, thì phát thì phá, hoặc do vất vả cần cù sức lao động trung được lai, thì có biến hóa. Lâm tử cung, tài có nơi phát ra, nhưng bóc lột rất nặng. Hội Hóa kị tinh, nguyên nhân chính tài lắm lời lưỡi, đa tranh cãi, phần nhiều là phi, hoặc nhân tài mà sinh tinh thần thượng thống khổ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình hội chiếu, chủ có phá sản khuynh gia, hoặc nhân tài mà sinh tai hoạ, hoặc nhân liên quan đến kiện tụng mà phá hao tổn. Như có ngôi sao may mắn hóa giải người, tiên đau khổ hậu an. Hoặc thu không đủ chi, miễn cưỡng độ gian nan sinh hoạt. Nhưng thiên lương tinh tọa cung tài bạch, mặc dù tao ngộ nhân nan, nhưng chung nhất định có thể có tài nhĩ.
Bình chú:
(nhất) thiên lương tinh chủ quý không được chủ phú, cho nên giống nhau cũng không chủ quá, duy cần tham khảo cung mệnh chính diệu tính chất, thủy tái sinh chuẩn. Nói chung, ở nguyên cung tất sai ai ra trình diện Thái âm, Thái âm là tài tinh, nếu như Thái âm ở miếu vượng, thì tất bỉ Thái âm lạc hãm là giai. Sai ai ra trình diện Thái âm cũng bỉ tá tinh an cung hậu không gặp Thái âm là giai.
(nhị) thiên lương hội lộc tồn, hóa lộc, chủ có tài vận, có thể phát đạt làm giàu, mỗi ngày vu, thì có thể làm con nuôi di sản, hoặc thừa thụ gia tộc sinh ý mà phát.
(tam) thiên lương thái dương cùng độ mão cung, đây là ánh sáng mặt trời Lôi môn, là trời lương tinh hệ tối cát lợi kết cấu, bất quá, thái dương thiên lương nhị diệu, đều là chủ danh không được chủ lợi, chủ quý không được chủ phú, chỗ ở cũ vu cung tài bạch tính chất thường thường, có thể danh phát tài, sai ai ra trình diện cát diệu lộc diệu cũng năng lực phú, duy sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, tựu chủ [nhân tài sản khởi tranh đoạt].
(tứ) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng có tay không hưng nhà tính chất, cho nên sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa và lộc tinh, chủ [sáng lập gia tài], tiến hành theo chất lượng mà phát.
(ngũ) thiên lương chủ danh không được chủ lợi, bởi vậy, sai ai ra trình diện lộc tồn và tam cát hóa, có [nhà tranh công khanh] nói đến, tức là có địa vị xã hội, nhưng tài phú cũng không đa. Vì vậy, thiên lương ở mệnh trái lại so sánh giai, nhân thái âm tinh ở cung tài bạch, tài vận so sánh thịnh.
(lục) thiên lương thiên cơ cùng độ, thiên cơ chủ biến động, cho nên ở cung tài bạch cơ bản tính chất có khuyết điểm, chủ tài nguyên biến động không được ổn, có [tài lai tài khứ, thì phát thì phá] tính chất, rất có kình dương cùng độ, thì [vất vả cần cù sức lao động] được tài, mà lại tài vận không được vượng. Sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, thì thích hợp lưu động biến hóa phát tài, tài như LƯU, thao thao bất tuyệt.
(thất) thiên lương ở tử cung ngồi một mình, thái dương ngọ cung nhật lệ trung thiên củng chiếu, chủ [tài có nơi phát ra], tức là thu nhập ổn định, thế nhưng, bởi miếu cung thái dương thi mà không bị, cho nên thu nhập mặc dù giai, lại chi rất lớn, bởi vậy khó với dành dụm, rất có sát diệu, thủy chủ [bóc lột rất nặng].
(bát) thiên lương hội Hóa kị tinh, và thái dương Hóa kị hội, chủ [nhân tài lắm lời lưỡi, đa tranh cãi, phần nhiều là phi], và Thái âm Hóa kị hội, chủ [nhân tài mà sinh tinh thần thượng thống khổ]. Canh sai ai ra trình diện sát diệu vưu xác thực.

Thiên lương tinh lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm tật bệnh cung, tuy có bệnh tai, cũng đa chuyển nguy mà an. Chủ dạ dày không được điệu, tiêu hóa bất lương chờ chứng. Và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, chủ ngoại thương tay chân, nội thì gân cốt hung thắt lưng thụ thương, hoặc hoang tràng khai đao. Và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, thì chủ ung thư vú, ung thư bao tử, sang lựu chờ chứng. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, cùng độ, cũng chủ có phong thấp, ma túy, đau nhức chờ ốm đau. Thiên nguyệt, âm sát cùng độ, chủ có lúc chứng cảm mạo, cảm mạo đầu huyễn vân vân.
Bình chú:
(nhất) thiên lương tinh ngũ hành là dương đất, dương đất ở trung y bẩn tượng học thuyết trung, chủ dạ dày bộ, cho nên kỳ cơ bản tính chất, liền chủ dạ dày bộ bệnh. Bất quá, thiên lương có khác gặp dữ hóa lành ý nghĩa, cho nên bân triệu công đưa ra [tuy có bệnh tai, cũng đa chuyển nguy thành an] của trưng nghiệm, bất quá, giá cũng biểu hiện tất có tai bệnh. Giá nhất khắc ứng với, ở lưu niên tật bệnh cung sai ai ra trình diện của, trọng yếu nhất.
(nhị) thiên lương ở tật bệnh cung, chủ có dạ dày bệnh, đa số ẩm thực không được tiết đưa tới tiêu hóa bất lương. Và Hỏa Tinh cùng độ, thì chủ dạ dày bị nhiễm, như dạ dày viêm, hoặc nhân ăn không được khiết thực vật khiến cho đau bụng. Thiên lương và kình dương cùng độ, canh hội thiên hình thượng, chủ viêm ruột thừa, tức tục xưng hoang viêm ruột, hoặc vậy viêm ruột.
(tam) thiên lương và kình dương, đà la gặp gỡ, thì thương không ở dạ dày, mà ở tay chân tứ chi, chủ gân cốt thụ thương, giống nhau không được chủ [thắt lưng hung] thương thế.
(tứ) thiên lương mồi lửa tinh, linh tinh cực úy, vì vậy, hỏa linh và thiên lương cùng độ, thường chủ nham bệnh, nhất là ung thư bao tử, tràng nham chờ. Bất quá, phải sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, thái dương Hóa kị, thiên đồng Hóa kị mới là. Bất quá, giá tinh hệ có lúc là da mặt ngoài nhọt độc u ác tính.
(ngũ) thiên lương tinh tính chất biến động cực đại, mặc dù chủ dương đất dạ dày, nhưng rất nhiều thực tế trưng nghiệm, lại cùng dạ dày bộ hệ tiêu hoá không quan hệ. Nguyên văn đã nhắc tới một người trong đó: Thiên lương hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, chủ các đốt ngón tay cập bắp thịt tâm bệnh, bao quát phong thấp, ma túy, (cơ thể) đau nhức, giá là không thể bằng thiên lương ngũ hành tính chất mà định đoạt.
(lục) thiên lương thiên nguyệt âm sát, loại này tinh hệ, dựa vào người viết nghiên cứu, tất cả đều là thuộc về bệnh mãn tính, trường kỳ bệnh tổ hợp, nhưng bân triệu công lại đưa ra [thì chứng cảm mạo, cảm mạo đầu huyễn] chờ bệnh cấp tính tính chất, người viết đối với lần này còn nghi vấn.

Thiên lương tinh lâm cung thiên di

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung thiên di, xuất ngoại chủ được quý nhân giúp đỡ, thái độ làm người úy nặng. Ở Tỵ, hợi, thân tam cung, thì hối hả ngược xuôi, lao lực đa mang. Như hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ đi xa hắn bang. Ngọ cung cũng chủ đi xa tha hương. Và lộc tồn cùng độ, thì chủ có tiểu nhân khuynh chen. Thiên cơ cùng độ, xuất môn đa kỳ ngộ, nhưng hay thay đổi hóa, không an định. Thái dương cùng độ, xuất ngoại thành danh. Thiên đồng tinh cùng độ, xuất môn yên ổn. Hóa kị tinh thì xuất ngoại phần nhiều là phi khẩu thiệt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, chủ xuất ngoại có tai hoạ, hoặc tao ngộ tiểu nhân âm mưu.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung thiên di, nhân thiên lương là quý nhân tinh, bởi vậy, thường chủ tại ngoại mưu sinh được gặp quý nhân, canh mỗi ngày khôi thiên việt, chủ được [quý nhân giúp đỡ], nếu như cung mệnh tính chất cường liệt, cũng chủ tự thân [thái độ làm người úy nặng]. Thiên lương tuy là quý tinh, chủ quý không được chủ phú, nhưng ở cung thiên di, chỉ cần và cát diệu lộc diệu gặp gỡ, trái lại thích hợp ở hải ngoại kinh thương, tịnh bởi vậy phát tích làm giàu.
(nhị) thiên lương thiên đồng ở Tỵ cung, hợi cung, thân cung cùng độ, đây đều là thiên mã địa, tính chất chủ thay đổi, mà lại bay bổng, canh mỗi ngày mã tinh, càng biến động không được cư, giá liền không thích hợp ở hải ngoại mưu sinh, chủ [hối hả ngược xuôi, lao lực đa mang], nhưng là lại lao mà ít thành, bỗng khổ cực. Như rất có Hóa kị cập Hỏa Tinh linh tinh kình dương đà la địa không Địa kiếp đại hao tổn chờ, thì vất vả cực nhọc liêm gây tai hoạ rách nát. Giá một loại tinh hệ cũng không bao quát dần cung, nhân thiên lương ở dần cung nhập miếu của cho nên.
(tam) thiên lương cát hóa thủ cung thiên di, cũng không riêng là chủ [đi xa hắn bang] đơn giản như vậy. Thiên lương hóa lộc, lợi cho kinh thương hoặc mưu sinh; thiên lương hóa quyền, tại ngoại bị người kính trọng; thiên lương hóa khoa, lợi cho hải ngoại học ở trường.
(tứ) thiên lương ở ngọ cung ngồi một mình, tử cung thái dương củng chiếu, nhân thái dương lạc hãm, cho nên mặc dù [đi xa tha hương], lại chủ nhân duyên không tốt, dễ khởi phân tranh, rất có lộc tồn cùng độ, kình dương đà la giáp cung, liền là [tiểu nhân khuynh chen], canh sai ai ra trình diện âm sát, Hóa kị, thiên diêu chờ, thì tại ngoại canh bị người âm mưu ám toán.
(ngũ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ tính chất chủ biến động, bởi vậy, rất có lộc diệu và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, chủ tại ngoại hưởng thụ và hoạch ích, nhưng nếu là trời cơ hoá kị, rất có chư hung, thì [không an định], mà lại dễ sinh tai, tha hương lưu lạc.
(lục) thái dương thiên lương cùng độ cung thiên di, dĩ ở mão cung là giai, chủ thích hợp ở hải ngoại [thành danh], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, nhất là như thế, cũng chủ lợi cho hải ngoại học lên đào tạo sâu. Dậu cung may mắn trình độ giảm hình phạt. Rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, thì thích hợp tại ngoại chuyên nghiệp phát tài.
(thất) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng là phúc tinh, cho nên cơ bản tính chất chủ [xuất môn yên ổn], nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát diệu, thì sống sống không được trôi chảy, đa thất ý, thiên đồng Hóa kị canh chủ tình cảm thụ thương.
(bát) thiên lương hội Tứ Sát, có thể như sau phân chia: Hội Hỏa Tinh, linh tinh, chủ [xuất ngoại có tai hoạ], hội kình dương, chủ tranh đoạt, bất hòa, hội đà la, chủ [tao ngộ tiểu nhân âm mưu].

Thiên lương ở cung Nô bộc

Nguyên văn: Thiên lương tinh nhập hội chùa chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ được chính trực của giao hữu, tịnh chủ được bằng hữu trợ giúp lực, hoặc người thủ hạ của ủng hộ. Thiên cơ cùng độ, bằng hữu tuy nhiều, nhưng lúc nào cũng biến hóa, thiên đồng tinh cùng độ, chủ được người bạn tốt, hoặc được bằng hữu trợ giúp lực. Thái dương cùng độ, chủ giao quý giao hữu, đa chánh quân giới nhân sĩ hoặc thương giới đứng đầu, xã hội người nổi tiếng. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, hội chiếu, nhân giao hữu gặp tai hoạ, đa tranh cãi thị phi. Thiên không cướp, đại hao tổn cùng độ, nhân giao hữu phá hao tổn, hoặc người thủ hạ của vô ý mà tổn thất tiền tài.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung Nô bộc, cơ bản tính chất bất lợi, nhân thiên lương chủ cô, cho nên chủ bằng hữu con số ít, thuộc hạ cũng không đa. Bất quá, rất có tứ phụ diệu và tam cát hóa, lại chủ [chính trực của giao hữu] và [bằng hữu trợ giúp lực] cập [người thủ hạ của ủng hộ] chờ. Chỉ thấy tả phụ, hữu bật, cận chủ thuộc hạ bằng hữu đông đảo, nhưng không nhất định có trợ lực.
(nhị) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ chủ thay đổi, cho nên giá một sao hệ chủ bằng hữu lai mà phục khứ, bất năng lâu dài, [lúc nào cũng biến hóa], cho nên tình cảm khó có thể thâm hậu, trợ lực cũng là điểm đến đó thì ngừng, bất năng thâm nhập. Thiên cơ Hóa kị, thì biến động nhanh hơn, mà lại không có trợ lực, canh sai ai ra trình diện đà la, âm sát, thiên diêu chờ, thì thuộc hạ bằng hữu trong ngoài không đồng nhất, tịnh không đáng tin, tịnh ngầm chiếm tự thân lợi ích.
(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng ở cung Nô bộc là ngôi sao may mắn, cho nên cải thiện thiên lương phẩm chất, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị, liền chủ được [người bạn tốt], thuộc hạ cũng trung thành tin cậy, có văn xương, văn khúc, thì quan hệ cá nhân khá đốc, mỗi ngày khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, thì [được bằng hữu trợ giúp lực], hoặc thuộc hạ hiệp trợ thành tựu sự nghiệp. Thiên đồng Hóa kị thì chủ tình cảm thụ thương, rất có đà la cùng độ, thụ thuộc hạ bằng hữu sở luy.
(tứ) thiên lương thái dương cùng độ, nhân thái dương thiên lương giai chủ quý, cho nên cơ bản tính chất là [giao quý giao hữu], nhưng thấy sát diệu hung tinh Hóa kị thì không phải vậy, mà cái gọi là quý giao hữu, là đối với mình có trợ giúp bạn bè, bọn họ khả năng ở trong xã hội tạ tạ không nghe thấy, không có quyền không có thế, nhưng đối với kỷ có trợ giúp, cho nên không nhất định như nguyên văn nói [chánh quân giới nhân sĩ, thương giới đứng đầu, xã hội người nổi tiếng] chờ.
(ngũ) thiên lương hội Hỏa Tinh, linh tinh, chủ [nhân giao hữu gặp tai hoạ], hoặc thụ thuộc hạ liên lụy, kình dương cùng độ, chủ [tranh cãi thị phi], đà la cùng độ, chủ gặp tiểu nhân hoặc có ám tranh.
Thiên lương tinh lâm sự nghiệp cung
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm sự nghiệp cung, ở ngọ cung hội chiếu cát diệu người, chủ là chính giới nhân viên quan trọng, thương giới đứng đầu, danh truyện dị quốc, quyền nặng chức cao. Thái dương cùng độ, hoặc văn hoặc vũ, dĩ tài nghệ dương danh. Thiên đồng tinh cùng độ, chủ là chỉnh lý nội vụ nhân tài, như bí thư tham nghị, ác nội quyền, thiện bày ra. Thiên cơ cùng độ, thân kiêm sổ chức, nhưng hay thay đổi động, và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình hội chiếu người, chủ có đặc thù sứ mệnh người, hoặc nhân sự nghiệp mà sinh tai hoạ, liên quan đến kiện tụng phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở sự nghiệp cung, do vì quý tinh mà không phải là phú diệu, sở dĩ bỉ ở tài bạch khách cao hơn, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, có thể phục vụ công chức mà đa tấn chức cơ hội. Bị người đề bạt, có kiệt xuất biểu hiện. Chữ Nhật xương, văn khúc, hóa khoa, thiên hình gặp gỡ, lợi cho tư pháp chức vụ, hoặc là chấp pháp người.
(nhị) thiên lương ở ngọ cung, và tả phụ, tả bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa gặp gỡ, có thể là [chính giới nhân viên quan trọng], hội lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, mà khi [thương giới đứng đầu], hội thiên mã, văn xương, văn khúc, thiên khoa, chủ [danh truyện dị quốc], hội hóa quyền, hóa khoa, hóa lộc, tả phụ, hữu bật, chủ [quyền nặng chức cao].
(tam) thiên lương thái dương cùng độ, đa chủ kiến thức chuyên nghiệp và kỹ năng, cho nên [hoặc văn hoặc vũ, tài nghệ dương danh] nói đến, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các, nhất là như vậy. Ở mão cung cũng xa bỉ dậu cung là giai.
(tứ) thiên lương thiên đồng cùng độ, tam phương hội Thái âm, thiên cơ, đây là cơ nguyệt cùng lương tác lại người trong đó một loại, thích hợp ở đại cơ cấu hoặc ngành chánh phủ đảm nhiệm hành chính, mà thôi cung mệnh tính chất là việc chính thể. Giá cái tinh hệ cung mệnh, thìn tuất cung Thái âm, Thái âm chủ nội tài, cho nên nguyên văn xưng là [chỉnh lý nội vụ nhân tài]. Bởi vậy có thể thấy được, cơ nguyệt cùng lương cách cụ thể tính chất, đồng ý cung mệnh quan sát, không nên ở sự nghiệp cung độ lớn của góc khán, bằng không tựu sai một ly mà mậu của thiên lý.
(ngũ) thiên cơ thiên lương cùng độ, đây cũng là cơ nguyệt cùng lương cách một loại thiên cách, cũng chủ nội vụ nhân tài, mà thiên cơ có biến động tính chất, cố hữu [thân kiêm sổ chức] cập [biến động] ý tứ hàm xúc, duy càng biến động, thì sự nghiệp căn cơ dũ bất ổn, thành tựu cũng dũ tiểu, điểm ấy phải chú ý. Và thiên cơ hóa quyền cùng độ, thì sự nghiệp quá trình chắc chắn năm biến hóa sau đó, sẽ ổn định lại.
(lục) thiên lương hội Tứ Sát, chủ [đặc thù sứ mệnh], giá dĩ ở Tỵ cung là xác thực, cái khác mười một cung giai không có tính chất này, cửu tử nhất sinh, sự nghiệp nhiều tai nạn, như mạng cung canh sai ai ra trình diện chư cát và cát hóa, đây không phải là phàm nhân vật mệnh cách, nhưng là có thể là hắc bang kỳ nhân.

Thiên lương tinh lâm cung điền trạch

Nguyên văn: Thiên lương tinh là che chở tinh diệu, lâm cung điền trạch, chủ được tổ nghiệp di sản. Thiên cơ cùng độ, thì cần phải tự đưa, đa thiên di biến động, hoặc phòng ốc sửa chữa vân vân. Thái dương cùng độ, nguyên nhân chính bất động sản hoặc tài sản chung khởi tranh đấu. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, hội chiếu người, gia đình bất an, phần nhiều là phi, tranh cãi. Hội chiếu Hóa kị tinh, lắm lời lưỡi. Thiên không cướp cùng độ, ở Tỵ, hợi, thân cung người, giặt rũ giúp đãng. Thiên lương tinh cùng trời mã cùng độ, cũng chủ giặt rũ giúp đãng.
Bình chú:
(nhất) thiên lương là ấm diệu, cố nhập vu cung điền trạch cơ bản tính chất may mắn, có thể được bao che, nhưng không nhất định chủ kế thừa, ví dụ như, tự thân tố dư gia tộc sinh ý, trở thành công ty một phần tử, nhưng quyền to và làm con nuôi quyền, thì ở huynh trưởng trên tay, hoặc tự thân không được làm con nuôi sản nghiệp, nhưng có thể ở tại tổ trạch trung, áo cơm không lo. Rất có thiên vu, thiên khôi, thiên việt chờ tinh, thủy chủ làm con nuôi di sản hoặc tổ trạch.
(nhị) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ điều không phải thiện diệu, cho nên giá tổ hợp bất lợi, chủ tổ nghiệp nhà lầu nghiệp quyền biến động, tự thân thường thường dời, bất năng ổn thủ, có tổ nghiệp cũng không có thể kế thừa, nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thì có thể [tự đưa] vật nghiệp. Lưu niên thiên lương thiên cơ thủ cung điền trạch, mà lại thiên lương hoặc thiên cơ cát hóa, chủ [phòng ốc may lại], ở cổ đại là [sửa chữa trùng kiến].
(tam) thiên lương thái dương cùng độ, giống nhau bất lợi điền trạch vận, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, nguyên nhân chính bất động sản [tranh đấu].
(tứ) thiên lương hội Tứ Sát, ở nguyên cục chủ đưa nghiệp đa tranh cãi, và quê nhà trong lúc đó cũng phần nhiều là phi. Lưu niên phùng của, không thích hợp đưa nghiệp, nhưng không được bao quát sao mại.
(ngũ) Tỵ cung, hợi cung, thân cung, thiên lương thiên đồng cùng độ, hoặc thiên lương ngồi một mình thiên đồng củng chiếu, canh hội địa không Địa kiếp, giá đa số nhân sinh phiêu đãng, suốt đời cũng không đưa nghiệp, hoặc thường thường thiên động. Rất có thiên mã cùng độ củng chiếu, vưu xác thực.

Thiên lương tinh lâm cung phúc đức

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung phúc đức nhập miếu, chủ yên vui hưởng thụ. Và thái dương tinh cùng độ, có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên quý, ân quang, thiên vu chờ tinh diệu hội chiếu người, chủ phúc lộc dầy nặng, năng lực phú năng lực quý. Thiên đồng tinh cùng độ người, yên ổn. Thiên cơ tinh cùng độ, phí sức phí công. Hóa kị tinh, vô phúc đa phiền não, đà la cùng độ, tự tìm bận rộn. Kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, phúc mỏng đa tranh cãi, phần nhiều là phi, không an định. Thiên lương tinh lâm cung phúc đức nhập miếu người, chủ an hạ, nổi danh sĩ khôi hài, tùy tiện không kín thấu, yên vui phái, không thích động. Lạc hãm người, lười biếng kéo dài, thì hoặc đến trễ chính sự. Thiên lương tinh ở Tỵ, hợi, thân tam cung, hội thiên mã, thiên không cướp, đại hao tổn người, chủ di động bôn tẩu bất an.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung phúc đức, cơ bản tính chất là [yên vui hưởng thụ], nhưng tất là tinh thần hưởng thụ, tự đắc kỳ nhạc, không cần vật chất tác cơ sở, cũng không tất có cái gì giá trị phải cao hứng chuyện.
(nhị) thiên lương hội chư cát, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, chủ [phúc hậu], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ [lộc nặng], có hay không phú quý, lại ứng với canh khán cung mệnh tam phương tứ chính, bất năng chỉ bằng vào cung phúc đức mà nói.
(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng là phúc tinh, cho nên chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị chờ hung, thì chủ tinh thần [yên ổn], ít ưu phiền, sai ai ra trình diện cát thì vui sướng tự tại. Bất quá, thiên đồng thiên lương cùng độ, như thiên đồng Hóa kị, có thiên khôi, thiên việt, tịnh sai ai ra trình diện đà la, âm sát, thiên diêu, thiên hư, thiên nguyệt, thiên khốc chờ, thì mệnh tạo có thể là nhược trí nhân sĩ, yếu ỷ lại người khác chiếu cố, tự thân không cần quá mức làm lụng vất vả.
(tứ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ làm tâm trí chi tâm, chủ tinh thần biến hóa, cho nên sảo sai ai ra trình diện sát diệu, liền chủ [phí sức phí công], cụ thể tính chất, nguyên văn đã có thuật cập. Thiên cơ Hóa kị, thì [vô phúc đa phiền não], mà cái này [đa phiền não], kỳ thực chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi.
(ngũ) phàm thiên lương tọa cung phúc đức, tất là ưa nhàn nhã đi chơi của sĩ, tức [danh sĩ khôi hài], nhưng yếu nhập miếu sai ai ra trình diện cát mới là, lạc hãm sai ai ra trình diện sát, là được [lười biếng kéo dài], đà la cùng độ càng sâu, trong đó sai biệt, phải tinh tế nhận.

Thiên lương tinh lâm tướng mạo cung

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm tướng mạo cung nhập miếu, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ có che chở của phúc hoặc được di sản. Lạc hãm hình phạt chính khắc thương tổn, cần phải tự ra khỏi kế. Và kình dương, thiên mã hội chiếu, chủ rời nhà, hoặc tái bái phụ mẫu, hoặc ở rể. Thiên đồng tinh cùng độ, vô hình khắc. Nhược Hóa kị có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, nhưng hình phạt chính thương, hoặc phụ tử đang lúc ý kiến không hợp, dĩ cho làm con thừa tự là nên.
Thiên cơ tinh cùng độ, chia lìa hoặc ở riêng. Thái dương cùng độ, có ngôi sao may mắn hội chiếu vô sát diệu người, vô hình khắc. Ở mão cung, chủ được phụ mẫu của che chở. Nhược và sát tinh hội chiếu người, hình phạt chính khắc chia lìa, sùng bái phụ mẫu.
Bình chú:
(nhất) thiên lương hóa khí là ấm, cho nên cơ bản tính chất may mắn, chủ [che chở của phúc], sai ai ra trình diện tam cát hóa, rất có thiên khôi thiên việt, vưu xác thực. Sai ai ra trình diện cát diệu canh mỗi ngày vu, thủy chủ di sản.
(nhị) thiên lương lạc hãm, rất có chư sát diệu Hóa kị, tài hình phạt chính khắc phụ mẫu, hội thiên mã thì chia lìa. Phá quân kình dương thiên mã cùng độ, có đúng hay không có [ở rể] tính chất, hiện đại tự khó có được giá trưng nghiệm.
(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, phải không gặp sát diệu cập thiên đồng Hóa kị, tài chủ [vô hình khắc], bằng không cũng không năng lực miễn.
(tứ) thiên lương gặp Tứ Sát, chủ hai đời trong lúc đó bất hòa, cũng có thể có thể cùng mẫu thân có hiềm khích, cũng không giới hạn trong phụ tử trong lúc đó. Lưu niên cung hạn gặp giá tinh hệ, cũng không lợi tình cảm.
(ngũ) thiên cơ thiên lương chủ chia lìa, nhưng thấy ngôi sao may mắn cát hóa vô sát diệu, thì chia lìa tính chất phi hung, ví dụ như, phụ thân tại ngoại được lương cao lộc dầy, cho nên ly hương mà lệnh gia đình sinh hoạt phú hậu. Sai ai ra trình diện sát kị thì chia lìa bị bất đắc dĩ, sát nặng thì hình khắc, gặp vứt bỏ các loại.
(lục) thiên lương thái dương cùng độ, ở mão cung, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ được che chở, nhất là đang giáo dục phương diện, quá mức thụ dẫn. Ở dậu cung hoặc sai ai ra trình diện sát diệu thì không phải vậy.
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY