13 C
Hanoi
Chủ Nhật, 25 Tháng Hai, 2024
spot_img
HomeTử ViKHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ - Thất Sát

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ – Thất Sát

- Advertisement -

Thất sát tinh

Nguyên văn: Thất sát tinh ở ngũ hành thuần âm kim, ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh, hóa thành quyền. Là tử vi đẩu sổ trung đại tướng tinh diệu. Tá trợ giúp tử vi tinh cùng trời phủ tinh, sở dĩ gặp tử vi Thiên phủ thì vì quốc gia lương đống, ra tương nhập tướng, được gặp quý nhân dẫn, một bước lên mây, chỉ điệu trăm vạn hùng binh. Ở thương cũng vu thực nghiệp nhà xưởng phương diện phát triển. Dĩ kỳ năng lực nắm giữ đại chúng, như công nhân viên chức chờ. Và sao Liêm trinh cùng độ, ở vị cung hoặc thất sát tinh ở ngọ cung, xưng là [hùng ở lại càn nguyên cách], chính là thượng cách, quyết đoán hùng hậu. Bởi vì thất sát âm kim bị liêm trinh lửa nhỏ sở rèn luyện, tướng chế là sử dụng. Ở tử cung thì thứ hai, ở xấu cung người phổ thông. Như hội chiếu sát tinh, trái lại hình phạt chính khắc, thương tổn, xóc nảy. Thất sát ở cung mệnh người, tối ác lạc hãm Hóa kị, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hư, âm sát chờ tinh diệu, chủ cô độc hoặc phúc không được đầy đủ; mỗi đa giải thích trần thế là tăng là nói người. Có huyễn tưởng, thì hoặc cảm giác tâm hồn trống rỗng. Cung thiên di có Thiên phủ tinh người, ngoại kiên cường mà nội phú tình cảm, hoa tiền dưới ánh trăng, mỗi sinh lâng lâng xuất thế tưởng, thê tử cũng mỗi đa chí cao thông minh, hoặc tính tình ngoài mềm trong cứng, có trượng phu khí khái của phối ngẫu, bằng không đa hình khắc chia lìa bệnh tai; hoặc tuy có phu thê tên, mà vô phu thê của thực người.
Bình chú:
(nhất) thất sát là đại tướng ngôi sao, tính chất cương liệt mạnh mẽ, cho nên thất sát thủ mệnh, nhân sinh tương đối cô khắc, lục thân duyên phận bất túc, nhưng ở sự nghiệp phương diện, mỗi nhân mệnh tạo tích cực đau khổ can, sở dĩ cũng sẽ không gặp ngôi sao may mắn cát hóa, hoặc trái lại sai ai ra trình diện sát diệu, cũng sẽ có sở biểu hiện, được gọi là lợi phú quý.
(nhị) thất sát hội tử vi Thiên phủ, đây thật ra là chỉ thất sát ở dần cung và thân cung ngồi một mình, tử vi Thiên phủ củng chiếu mà nói, thất sát ở dần cung, nhân sao Nam Đẩu sao Bắc đẩu chủ ở phía trên thân cung, cố xưng [thất sát ngưỡng đấu] cách, thất sát ở thân cung, nhân sao Nam Đẩu sao Bắc đẩu chủ tại hạ phương dần cung, cố xưng [thất sát triêu đấu] cách. Đây là thất sát đại cách một trong. Tử vi Thiên phủ cụ quý nhân khí chất, sở dĩ chủ [quý nhân dẫn], nếu như không gặp sát diệu, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã chờ, thích hợp [thực nghiệp nhà xưởng phương diện] phát triển, không gặp lộc tồn thiên mã đã có sát diệu, thì có thể [điệu trăm vạn hùng binh], đương quân cảnh người lãnh đạo.
(tam) thất sát ở vị cung, và liêm trinh cùng độ, là thất sát một … khác đại cách, xưng là [hùng ở lại càn nguyên] cách, kỳ kết cấu đạo lý có thể thấy được nguyên văn. Mặt khác, thất sát ở ngọ cung thủ mệnh, liêm trinh ở thân cung thủ cung phúc đức, cũng thuộc [hùng ở lại càn nguyên] cách. Ở tử cung và ở xấu cung, cũng không nhập cách, thành tựu xa xa không bằng.
(tứ) phàm thất sát ở mệnh, nhân sinh đều tương đối cô độc, vô luận thành tựu bao lớn, sự nghiệp cục diện có bao nhiêu to lớn, đô hội cảm thấy [tâm hồn trống rỗng], không gặp sát diệu sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tựu là trở thành đại cách, cũng không ngoại lệ, chỉ là trình độ không bằng thất sát sai ai ra trình diện sát kị như vậy cường liệt.
(ngũ) thất sát tọa mệnh, cung thiên di tất là Thiên phủ, mười hai cung cũng như đến đây, không có nhất cung ngoại lệ. Thất sát tính chất biến hóa và xung động kịch liệt, Thiên phủ tính chất ổn định và bảo thủ bình thản, vì vậy, đối cung đa cát, thì thất sát tính cách so sánh nhu, nhân sinh cũng so sánh yên ổn, có thể cân đối tính cách, nhưng nếu như Thiên phủ tính chất yếu, thất sát tính chất cường, quá cương thì chiết, cố nhân sinh cho dù thành tựu cao, nhưng lục thân duyên kém hơn, tinh thần canh trống rỗng.
(lục) nguyên văn nhắc tới, thất sát cư cung mệnh, chủ thê tử [chí cao thông minh], [ngoài mềm trong cứng], [trượng phu khí khái] chờ, giá kỳ thực và thất sát không quan hệ, mà là cung phu thê tinh hệ khắc ứng với. Phàm thất sát ở mệnh, cung phu thê nhất định là thiên tướng tinh, giá tinh ở cung phu thê là cát diệu, đối nam mệnh nhất là như vậy, độc giả có thể xem thêm hữu quan thiên tướng nhập cung phu thê bộ phận.

Thất sát tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung mệnh, chủ sắc mặt hoàng bạch hoặc hồng hoàng sắc, mặt hình hình chữ nhật người hoặc cao gầy người khá nhiều; phương diện ít. Vóc người trung đẳng, không giận mà có uy, là mọi người sở kính phục. Suốt đời sự nghiệp tính nặng. Xử sự bề ngoài quả quyết, nội thực thoái thoái lo lắng. Phú mưu kế, thiện bày ra. Và tử vi, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc hội chiếu người, được quần chúng ủng hộ. Ở quốc gia là đại tướng của tài, cực phẩm của quý, ở thương là công nghiệp giới của đứng đầu, tả hữu kinh tế (thất sát mừng nhất hội chiếu hoặc cùng độ lộc tồn, hóa lộc, dĩ kỳ năng lực nhu hóa thất sát của cương bạo), danh chấn hắn bang. Nhược và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu người, hình phạt chính khắc thương tổn. Lạc hãm người, hoặc chết vào rối loạn, hoặc trận vong tai tử, hoặc tật bệnh khai đao. Tính tình quật cường, bảo thủ, xử sự bá đạo, hành vi hung hoành mà thọ yểu. Cho nên thất sát tối kị lạc hãm hội sát tinh.
Ở miếu vượng nơi, gặp sát tinh, tuy có rủi ro tai hoạ bệnh tai, nhưng nhưng hứa phú quý. Duy thất sát cung mệnh người, phải làm đến nơi đến chốn, như thực chất nghiệp nhà xưởng phương diện phát triển, ăn ý không thích hợp. Như hội chiếu thiên không cướp, đại hao tổn, ăn ý có khuynh gia của ưu, mà lại ít có cơ hội khôi phục.
Thất sát ở cung mệnh người, ở chính giới hoặc quân giới, cảnh giới tất quá trình một lần sóng gió khúc chiết chuyển biến. Ở thực nghiệp, ở nhà xưởng cũng ắt gặp có phá vỡ dừng lại hoặc dồn vu phá sản khó khăn quan phát sinh, nhưng không giống ăn ý chưa gượng dậy nổi. Ở ngắn thời kì nội, liền có thể Đông Sơn tái khởi, trọng chấn kỳ cổ. Như có lộc tồn, hóa lộc hoặc tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hội chiếu người, mặc dù cũng có trắc trở tao ngộ, nhưng có thể được mọi người trợ giúp lực tha thứ, gặp dữ hóa lành, cấp tốc chuyển cơ. Thất sát tinh lâm cung mệnh hội sát diệu người, phúc không được đầy đủ. Năng lực người giàu sang, thì thê tử có hình khắc chia lìa người, hoặc tử nữ vô ra người, hoặc đa nữ thiếu nam người, hoặc tật bệnh triền thân người; như cốt nhục không sứt mẻ, bản thân khỏe mạnh người, thì lại không thể phú bất năng quý vậy. Thất sát cung mệnh, ở Tỵ, hợi cung người, có nhiều quý nhân dẫn, mây xanh thẳng lên, mà năng lực phú năng lực quý. Thất sát cung mệnh ở dần, thân cung người, đa thanh cao, như là mọi người gương tốt, bang hội đứng đầu, độc âm trách nhiệm, một mình đảm đương một phía người. Thìn tuất nhị cung, thất sát tinh tọa cung mệnh, cùng trời phủ, liêm trinh đối trùng, nhiều gian khổ trung thành lập sự nghiệp, quyết đoán cực đại, điều hành kinh tế, có Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt tác phong. Phú huyễn tưởng, dĩ sự nghiệp đi theo kỳ huyễn tưởng, cho nên thủy chung không đủ để mãn chuyện lạ nghiệp thượng dục vọng, đa tân ý đồ. Thất sát ở vị xấu nhị cung lập mệnh người, đa chí cao hiếu thắng, danh cao hơn lợi, sự nghiệp đa do trời cao biển rộng trung thành lập nhĩ. Thất sát lâm tí ngọ cung mệnh người, được che chở hơn khí, có quý nhân của dẫn, bằng hữu hiệp trợ, là vì mỹ cách (thất sát ở Tỵ thân so sánh giai, dần hợi so sánh thứ).
Nữ mệnh thất sát tinh triền độ, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, hoặc và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ân quang, thiên vu hội chiếu người, thì tất thông minh đa tài, quyền uy áp chúng, là nữ trung hào kiệt, vượng phu ích tí, phú quý song toàn, chí khí như trượng phu thượng cách. Và Hóa kị tinh hội chiếu, thì tai bệnh triền thân. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, cô độc. Dĩ kế thất, nhà kề là nên, bằng không hình khắc vô tử nữ.
Đại hạn lưu niên, thất sát tinh triền độ, nhập hội chùa ngôi sao may mắn, chủ khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, danh tiếng xa chấn, thăng quan tiến tước, hội chiếu sao Hóa kị, đà la, thì chủ phiền não, đuôi to khó vẫy, tạm biệt kình dương, thiên không cướp, đại hao tổn người, thì hình phạt chính khắc nhà tan, thê nhi bệnh tai vân vân, như có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, tiên gian khổ hậu an bình, như hãm địa mà Tứ Sát thiên không, cướp thiên hình hội chiếu người, chủ tử vong.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung mệnh sở chủ diện mạo bên ngoài, như nguyên văn theo như lời, nhưng có một chút có thể tác bổ sung: Thất sát và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị gặp gỡ, nhất là vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị, thường chủ tứ chi bị thương tàn phế.
(nhị) thất sát ở mệnh, như đối cung Thiên phủ đa cát diệu cùng độ, mỗi chủ [bề ngoài quả quyết, nội thực thoái thoái lo lắng].
(tam) thất sát không gặp văn xương, văn khúc, cũng chủ [phú mưu kế, thiện bày ra], trên thực tế, thất sát cũng không ưa gặp văn xương văn khúc, bởi vì thất sát là võ tướng, ở mưa bom bão đạn, đao quang kiếm ảnh trung sinh hoạt, bất năng đa tư lo ngại, bất năng do dự bất quyết. Văn xương văn khúc chủ ưu nhã, suy tư, thất sát trong buổi họp xương khúc, liền mỗi khi đả kích kỳ quyết đoán năng lực, trở nên do dự bất định, thoái thoái thất cư, dũng khí bất túc.
(tứ) thất sát hội [tử vi, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc], nguyên văn đối giá một kết cấu, dành cho cực cao đánh giá, cái này đương nhiên, bởi vì sở hữu cát diệu đều bãi ở cùng một chỗ, nhưng thực chúng ta phải chú ý là, thất sát vô luận là sai ai ra trình diện cát sai ai ra trình diện diệu, đều giống nhau là người sinh gian khổ, chỉ để ý phấn đấu, chỉ để ý vọt tới trước.
Vì vậy, thất sát ở mệnh, cùng với cung mệnh tam phương tứ chính chư cát tập hợp, không bằng cát diệu cân đối một chút phân bố vu chư cát, thì nhân sinh trái lại cân đối, tâm tình cũng tương đối an bình. Nam mệnh nên ở cung phúc đức thấy nhiều một điểm cát, nữ mệnh thì nên ở cung phu thê thấy nhiều một điểm cát.
(ngũ) thất sát hội chư cát và chư cát hóa, có thể tác dưới tế phân: Sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, lợi cho kinh thương việc buôn bán, nhất là công nghiệp thực nghiệp; sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ đa thủ hạ, sự nghiệp cục diện đại, canh sai ai ra trình diện hóa quyền, vưu lợi cho nhân sự quản lý, thống lĩnh thiên quân vạn mã; và hóa khoa, văn xương, văn khúc gặp gỡ, chích lợi cho công nghiệp khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp; mỗi ngày khôi, thiên việt, chủ sự nghiệp được kỳ ngộ. Của mọi người đa cát diệu ở giữa, thất sát mừng nhất được lộc tồn và hóa lộc, giá có mấy người chỗ tốt, đệ nhất, thất sát tính cương, được lộc diệu thì tính cách tương đối nhu hòa, hoặc ngoại cương nội nhu; đệ nhị, thất sát phát triển sự nghiệp, được lộc thì phát triển thuận lợi, tài nguyên sung túc; đệ tam, thất sát tọa cung mệnh người đó, trúng mục tiêu đã định trước, suốt đời tất kinh lịch một lần đại rách nát, có thể được lộc, thì rách nát sau đó, còn có tài nguyên có thể ngóc đầu trở lại, vô lộc thì tái khởi lai liền cực gian khổ.
(lục) thất sát hội chư sát diệu hình kị thiên không cướp, chủ các loại bất lợi tính chất, đại thể mà nói, hay tự thân bị thương tàn phế, hoặc chết vào ngoài ý muốn kim sáng lập đao kiếm; tính cách thì [bảo thủ], hành sự thái độ làm người thủ đoạn kịch liệt, kết quả nhân tế quan hệ hại vô cùng, đa làm ác nghiệp, đến nỗi ác hữu ác báo, tai hoạ trước mắt. Về phần [rối loạn], giá là nhân loại cộng nghiệp đưa tới tai nạn, không thể đi qua một người mệnh bàn xem tới được. Thất sát ở mão cung lạc hãm, và vũ khúc cùng độ, kỳ sát khí lớn nhất, cương khắc khí nặng nhất. Thất sát ở miếu vượng cung độ thủ mệnh, dĩ ở dần cung, thân cung, ngọ cung và vị cung tối cát, lần này tứ cung, hay sai ai ra trình diện sát không gặp cát, cũng ở sự nghiệp có biểu hiện, chỉ là như nguyên văn nói, có [rách nát tai hoạ bệnh tai], mà vu nhân sinh đại rách nát sau đó, cũng không lực Đông Sơn tái khởi.
(thất) thất sát ở mệnh, kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, tất dĩ làm thực nghiệp công nghiệp là giai, hoặc ít nhất là tốt nhất nghệ tinh, nhược làm thương nghiệp đầu tư, mà lại không nói chuyện ăn ý, cũng chủ rách nát khuynh gia. Rất có sát diệu Hóa kị, rách nát vưu nặng.
(bát) thất sát ở cung mệnh, tất sai ai ra trình diện hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thủy lợi cho tiến thân chính giới, sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình, thì nên quân giới, cảnh giới, rất có phụ bật khôi việt hóa quyền, có thể đi vào thăng quản lý cao tầng.
(cửu) nguyên văn đưa ra thất sát tọa mệnh một loạt bất lợi tính chất, như [thê tử hình khắc chia lìa], [tử nữ vô ra], [tật bệnh triền thân], [bất năng phú bất năng quý] chờ. Phàm là thất sát ở cung mệnh, đều tất có cuộc sống chỗ thiếu hụt, bởi vậy, cụ thể bất lợi khắc ứng với, liền ứng với kiểm tra chỉnh thể tinh bàn, cung tài bạch không được cát, chủ kinh tế túng quẫn; sự nghiệp cung không được cát, chủ sinh ý rách nát; cung phu thê không được cát, hình phạt chính khắc phối ngẫu; tật bệnh cung không được cát, chủ có tai bệnh hoặc bị thương tàn phế. Mọi việc như thế.
(thập) thất sát ở dần cung thân cung, tính cách thanh cao, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, có thể [vi nhân sư biểu], làm giáo sư. Và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, mỗi là [bang hội đứng đầu].
(mười một) nữ mệnh thất sát, tối kị cung phu thê đa sát diệu hung tinh, bởi vì các nàng người đó sinh vốn đã nhấp nhô, tâm linh trống rỗng, được cát lợi cung phu thê, mỗi ở tình cảm thượng có an ủi, cho nên năng lực giảm thiểu sinh mạng buồn khổ, nhiều một chút vui sướng. Thất sát nữ mệnh, sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, quá khứ là [vượng phu ích tí] mệnh cách, am hiểu liệu lý gia vụ, mà lại tính cách kiên cường, ở xã hội hiện đại, thì có thể cùng nam nhân như nhau, thành tựu sự nghiệp, thậm chí đồng dạng có thể ở quân cảnh phương diện đảm nhiệm quản lý cao tầng công tác.
(mười hai) đại hạn lưu niên thất sát thủ cung mệnh, nhất định phải khán nguyên cục cung mệnh tính chất, tài khả gia dĩ suy đoán đánh giá, nếu như nguyên cục tính cường, như tử vi, thất sát, thái dương chờ, hạn nội canh sai ai ra trình diện cát diệu, chủ [khứ cũ thay đổi tân], nhất là nguyên cục tử vi, nhập vu thất sát cung hạn, cũng xưng là [hóa sát vì quyền]. Nguyên cục nếu như tính nhu, như thiên đồng, thiên cơ chờ, thì thất sát cung hạn hội sát diệu Hóa kị, đa số kém vận, [đuôi to khó vẫy].

Thất sát tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm huynh đệ cung, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật người, huynh đệ đông đảo, nhưng có hình khắc, và sao Liêm trinh cùng độ, ở vị xấu nhị cung, chủ huynh đệ tốt đẹp, có trợ lực. Hội chiếu sát tinh, thiên hình người, nhưng hình phạt chính khắc, cô đơn hoặc chia lìa. Thất sát lâm huynh đệ cung, mà cung mệnh hội chiếu tả phụ, hữu bật người, cũng chủ huynh đệ đa, mà có hình khắc ở riêng; tình cảm phương diện tương đối hòa hợp, nhưng ít thực sự trợ lực nhĩ. Dần, thân nhị cung huynh đệ đa tài thanh cao. Tỵ, hợi nhị cung, chủ huynh đệ năng lực quý. Thìn, tuất nhị cung, huynh đệ năng lực phú. Nhược hội chiếu sát tinh, Hóa kị, nhưng chủ có tai bệnh hình khắc chia lìa vân vân.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất trái lại bất phôi, ở con số phương diện, chủ đông đảo, có thể có tam bốn người, ở phẩm cách phương diện, hay đây đó lãnh đạm, nhưng cũng hài hòa, bất trí vu tranh chấp, có chút thậm chí chủ huynh đệ tỷ muội phẩm cách thanh cao.
(nhị) thất sát ở huynh đệ cung, chỉ thấy tả phụ, hữu bật, đã chủ huynh đệ con số đông đảo, cũng không nhất định cần sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa. Sai ai ra trình diện tam cát hóa, là chủ huynh đệ có tài năng, có thể ở phương diện kinh tế, cho mình một ít bang trợ.
(tam) thất sát hay hội sát diệu, chỉ cần không phải chư sát tập hợp, cũng không chủ sinh ly tử biệt, hơi có sát diệu Hóa kị, cũng chỉ là chủ tình cảm lãnh đạm mà thôi, hạ xuống hãm cung, thì dễ phát sinh khắc khẩu, thậm chí sinh ly tử biệt, nhưng giá là bởi vì thất sát và vũ khúc cùng độ sở trí, phi thất sát của quá.
(tứ) liêm trinh thất sát ở vị cung cùng độ, đây là [hùng ở lại càn nguyên] cách, tối thất sát ở huynh đệ cung điều kiện tốt nhất một, chủ [huynh đệ tốt đẹp, có trợ lực], rất có văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, Vưu Giai. Ở xấu cung mặc dù điều không phải hùng ở lại càn nguyên cách, nhưng tính chất tương đồng, chỉ là trình độ có chỗ không bằng mà thôi.
(ngũ) thất sát ở dần cung thân cung, theo thứ tự là thất sát triêu đấu cách và thất sát ngưỡng đấu cách, chủ huynh đệ [thanh cao], nhưng tình cảm lãnh đạm, duy sai ai ra trình diện chư cát diệu, nhưng chủ có hài lòng trợ lực.

Thất sát tinh lâm thê cung

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm thê cung, nhập hội chùa chiếu lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ được khôn khéo đầy hứa hẹn của thê thất, nhưng ở trước khi kết hôn, đa âm ngại khúc chiết, phá hư kéo dài thời hạn người phương hợp. Và tả phụ, hữu bật, Thiên phủ, thiên khôi, thiên việt, giải trừ thần, thiên đức chờ tinh diệu hội chiếu người, chủ thê tử trang trọng có uy, thái độ làm người sở kính phục, bang phu ích tí thượng cách, nhưng phải trì lấy vợ, bằng không phụ đoạt phu quyền; hoặc sanh ly ở riêng. Liêm trinh cùng độ có sát tinh, cũng chủ sanh ly ở riêng, hoặc là bệnh tai sở triền, thê tử như có thực vô. Thất sát ở dậu cung lâm thê cung, hình phạt chính khắc, có thể chiếu sát tinh, thì thê cung chủ tao ngộ ngoài ý muốn tai hoạ. Như tạm biệt thiên không cướp, đại hao tổn, thì có nguyên nhân thê phá sản, khuynh gia chờ sự tình phát sinh. Mão cung họa khinh. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp hội chiếu người, chủ tam thê của mệnh.
Nữ mệnh thất sát lâm phu cung, ở miếu vượng nơi, hội ngôi sao may mắn, chủ được địa vị cao thượng của trượng phu. Hội sát diệu thì hình phạt chính khắc chia lìa, dĩ trì hôn kế thất là nên, hoặc trước khi cưới điệp tao trắc trở, phá hư lùi lại. Hội chiếu Hóa kị, có trượng phu dời đi tình ái của lự, hoặc trước khi cưới có bị đoạt ái của kích thích. Như phu cung thất sát tinh lâm mão dậu nhị cung, thì chủ tai hoạ, hình khắc chia lìa hoặc có bệnh lao, bệnh tim, thần kinh não bệnh. Như tạm biệt chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn, chủ có ý định ngoại tai hoạ hình thương, hoặc lao ngục tai ương vân vân phát sinh.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung phu thê, và ở huynh đệ cung tính chất bất đồng, bởi cương liệt, cho nên bất lợi tình cảm, đây đó khó có thể tình đầu ý hợp. Sai ai ra trình diện tam cát hóa và lộc tồn, cũng chỉ là thê tử công việc quản gia có câu, hoặc ở sự nghiệp trên có quá triển, đến đây tức nguyên văn nếu nói [khôn khéo]. Rất có chư cát diệu, cũng lợi cho cảo phu thê đương, có thể sự nghiệp thượng hợp tác thành công, nhưng tình cảm nhưng có khiếm khuyết, như nguyên văn theo như lời, loại này thê thất hội [đoạt phu quyền].
(nhị) thất sát ở các cung độ, và chư sát diệu gặp gỡ, đều có sinh ly tử biệt ý tứ hàm xúc, sát khinh chủ sanh ly, sát nặng thì tử biệt, đối với chúng sát diệu hình kị hao tổn phản ứng quá nhiều, không thể khinh thị trong đó khắc ứng với.
(tam) nữ mệnh cung phu thê thất sát tọa thủ, tính chất bỉ nam mệnh sảo giai, có có tài của phu, sự nghiệp thành công, nguyên văn nói là [địa vị cao thượng], đây cũng là không nhất định, bất năng qua loa phán đoán suy luận.
(tứ) nữ mệnh, thất sát và Hóa kị gặp gỡ, chủ trượng phu [dời đi ái tình], hoặc [trước khi cưới có bị đoạt yêu kích thích], giá kỳ thực có thể nam nữ cùng luận, cũng không giới hạn trong nữ mệnh. Mà liêm trinh Hóa kị cùng độ, tính chất nhất là căng thẳng. Vũ khúc Hóa kị thứ hai. Vũ khúc thất sát cùng độ, chủ trượng phu sinh bệnh, hoặc có thương tích tàn, dĩ sai ai ra trình diện sát diệu hình kị là xác thực, đối tình cảm ảnh hưởng trái lại nhỏ lại.

Thất sát tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung tử nữ, nhập miếu vượng của hương, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc người, chủ tử nữ phú quý. Nhưng dĩ tiên hoa hậu quả là giai, hoặc cực trì có con là nên. Ở mão, dậu nhị cung, là kế thất nhà kề sống chết, hoặc cực trì có con. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc hoặc không được tí lực. Hóa kị hội chiếu, tử nữ đa bệnh tai. Thiên không cướp hội chiếu, ước số nữ phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung tử nữ, chủ tử nữ con số ít, giống nhau cũng không nhiều vu tam bốn người. Sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh Hóa kị, thì hình phạt chính khắc tai bệnh, chính như nguyên văn theo như lời. Thất sát hội địa không Địa kiếp, phá hao tổn tính chất rất nặng, sai ai ra trình diện đại hao tổn vưu quá mức.
(nhị) ở mão cung và dậu cung, vũ khúc thất sát cùng độ, chủ [cực trì có con], rất có thiên thọ cùng độ, càng sâu, hoặc sai ai ra trình diện chư sát diệu, cũng chủ trì được.

Thất sát tinh lâm cung tài bạch

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung tài bạch, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc người còn sống, chủ tài lộc sung túc, tài nguyên thật dày, đắc ý khoảng thu nhập thêm phú. Và liêm trinh cùng độ, chủ phát năng lực phú. Xấu cung so sánh thứ. Thìn tuất nhị cung, phú cách. Mão dậu nhị cung, hoành được hoành thất. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, nhân tài sinh tai, hoặc tao ngộ cướp đoạt đạo thâu. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, tài bất túc sức lao động yêu cầu mưu, đa cảm trắc trở, phá hao tổn đa, bóc lột nặng. Phàm thất sát tinh lâm cung tài bạch, tuy nhập hội chùa hóa lộc hoặc lộc tồn chờ cát diệu, nhưng suốt đời tất gặp một … hai … Thứ kinh tế trắc trở, quay vòng vô phương hoặc tới khuynh nhà tan sinh người, nhưng có hóa lộc hoặc hóa tồn chờ cát diệu người, tức ở ngắn hạn nội có chuyển cơ nhĩ; nhược lạc hãm hoặc thiên không cướp, đại hao tổn chờ cập sát tinh hội chiếu vô hóa giải người, thì lúc nào cũng cảm thấy trắc trở nhĩ.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung tài bạch, cung mệnh tất là phá quân tinh, sự nghiệp cung tất là tham lang tinh, phải hiểu kỳ tài vận tính chất, yếu tam diệu đủ quan, hơi có bỏ rơi, tựu mỗi khi suy đoán thất chuẩn.
(nhị) và cái khác tinh diệu thủ cung tài bạch như nhau, thất sát cũng mừng đến lộc tồn và hóa lộc, chủ [tài lộc sung túc, tài nguyên thật dày], được hóa quyền, vụ lợi quản lý phát tài, được hóa khoa, thì có thể nhân danh được tài. Sảo sai ai ra trình diện sát diệu, chủ có ý định khoảng thu nhập thêm phú, nhưng mỗi khi không kiên nhẫn cửu.
(tam) liêm trinh thất sát cùng độ, ở vị cung là cung tài bạch [hùng ở lại càn nguyên] cách, cung mệnh là Tỵ hợi cung vũ khúc phá quân, mừng nhất được vũ khúc hóa lộc, tài vận tràn đầy, liêm trinh thất sát cũng cát, phá quân hóa lộc thì lợi cho sự nghiệp đột phá. Ở xấu cung, tuy không làm hùng ở lại càn nguyên, cũng chủ tài bạch dày.
(tứ) thất sát ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình, đối cung liêm trinh Thiên phủ, rất có liêm trinh hóa lộc, lộc tồn chờ, sẽ thành phú cách.
(ngũ) ở mão cung dậu cung, vũ khúc thất sát cùng độ, đây là phá chiết tính chất rất nặng tinh hệ, có hoành phát khuynh hướng, sai ai ra trình diện lộc vưu xác thực, nhưng hơi có sát diệu thiên không cướp, liền chủ [hoành được hoành thất], phát mà không bền, là trên giấy phú quý. Sát nặng vưu dễ rách nát, hoặc trêu chọc trộm cướp, văn xương Hóa kị hoặc văn xương Hóa kị cùng độ, chủ bị lừa.
(lục) thất sát hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, bất lợi tài vận, [phá hao tổn đa, bóc lột nặng], không thích canh sai ai ra trình diện Hóa kị, phá hao tổn vưu nặng.
(thất) thất sát ở cung tài bạch, và ở cung mệnh như nhau, giai ở suốt đời kinh lịch một chuyến trọng đại [kinh tế trắc trở], hoặc [khuynh nhà tan sinh]. Nhưng trình độ không bằng ở cung mệnh.

Thất sát tinh lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm tật bệnh cung, chủ còn nhỏ đa tai bệnh, hoặc tính tình nóng gấp, dịch nộ. Và liêm trinh cùng độ, chủ lao thương, bệnh phổi, ho ra máu chờ chứng. Tử, phủ củng chiếu, chủ nội thương, dạ dày bất hòa. Hội kình dương, chủ hoang tràng, lựu chứng, tiêu ra máu. Vũ khúc cùng độ, hình phạt chính thương. Hội đà la, tay chân tàn thương. Hỏa Tinh cùng độ, con mắt tật. Long trì cùng độ, tai điếc. Đa âm hư, nội thương của chứng.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở tật bệnh cung, cơ bản tính chất bất lợi, cương khắc khí rất nặng, sai ai ra trình diện sát diệu, nhất là kình dương cùng độ, thường chủ [còn nhỏ đa tai bệnh], cũng chủ [tính tình vội vàng xao động], cái đó và kỳ tiên thiên tính [can công năng] hữu quan, đây là trung phương diện y học can, có tình chí hệ thống tính chất, cho nên [dịch nộ], cũng bởi vậy tiến thêm một bước ảnh hưởng can, cho nên chủ can bệnh.
(nhị) thất sát ngũ hành thuần âm kim, âm kim là phế, cho nên cũng chủ hệ hô hấp bệnh, vưu chủ bệnh lao phổi, bởi vậy, khi cùng liêm trinh Hóa kị cùng độ, liền có [lao thương, bệnh phổi, ho ra máu] khắc ứng với, liêm trinh Hóa kị sở chủ chính là huyết chứng. Liêm trinh thất sát, cũng chủ ngoại thương, kim sáng lập của thương hoặc là bị thương. Sát nặng kiêm sai ai ra trình diện Hóa kị, cũng xuất huyết của chứng, cũng chủ nham lựu.
(tam) thất sát ở dần thân cung, tử vi Thiên phủ củng chiếu, chủ [dạ dày bất hòa], tức là vậy dạ dày bệnh, duy sát nặng thì có nghiêm trọng dạ dày chứng mắc, như ung thư bao tử, di nham chờ, đây là đối cung Tử Phủ tính chất khắc ứng với.
(tứ) thất sát và kình dương cùng độ, mỗi chủ dạ dày xuất huyết chứng, hoặc là dạ dày chứng viêm, như nguyên văn nói [hoang tràng, tiêu ra máu chờ], sát nặng thủy chủ lựu chứng.
(ngũ) thất sát Hỏa Tinh cùng độ, nguyên văn thuyết chủ [con mắt tật], nhưng người viết đài quan sát được, thì là bệnh phổi, đây là Hỏa Tinh dương hỏa tổn thương thất sát âm kim.

Thất sát tinh lâm cung thiên di

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung thiên di, chủ có ngoại tại địa vị, tại ngoại có uy lực, khiến người kính uy. Và vũ khúc cùng độ, chủ tại ngoại có thể sống động, có thể có lợi. Như vũ khúc Hóa kị, thì chủ xuất môn có bệnh tai, hoặc tại ngoại sự nghiệp tao ngộ thất bại, tịnh chủ trong cuộc đời có liên quan đến kiện tụng hoặc lao ngục tai ương. Và liêm trinh cùng độ, xuất ngoại có tiếng danh, chủ xuất ngoại năng lực phát, duy ở xấu cung, thì phần nhiều là phi. Tử vi tinh cùng triền, chủ tại ngoại thái độ làm người sở kính trọng, tịnh chủ được quý nhân dẫn, hoặc chủ xuất ngoại gặp quý. Cùng trời hình cùng độ, chủ suốt đời đa hình khắc, xuất ngoại có tai. Lạc hãm bị người liên lụy, hãm hại, hoặc chủ tại ngoại thụ áp lực. Kình dương, đà la cùng độ, tối nên quan võ, bằng không ít người duyên. Hỏa Tinh cùng độ, có ý định khoảng thu nhập thêm. Linh tinh chủ cao chót vót. Thiên không cướp cùng độ, dĩ xí nghiệp thực nghiệp nhà xưởng là nên, bằng không chủ phiêu đãng.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung thiên di, nhân thất sát có khí phách sát khí, cho nên sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ [tại ngoại có địa vị, tại ngoại có uy lực, khiến người kính nể], nhưng nếu như rất có sát diệu, lại có thể là tại ngoại bá đạo, cũng [khiến người kính nể].
(nhị) thất sát vũ khúc cùng độ, nhân vũ khúc là tài tinh, thất sát thì chủ động cầu tài, tự hành sáng tạo cơ hội, vì vậy, chủ tại ngoại [có thể có lợi], rất có lộc tồn, hóa lộc Vưu Giai. Vũ khúc Hóa kị thì bất lợi tài vận, [sự nghiệp tao ngộ thất bại], rất có hỏa linh dương đà chư sát, thì [bệnh tai], kình dương thiên hình cùng độ, chủ [liên quan đến kiện tụng] hoặc [lao ngục tai ương].
(tam) thất sát liêm trinh cùng độ, ở vị cung so sánh ở xấu cung cát, giai chủ xuất ngoại nổi danh thanh, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thủy chủ năng phát. Liêm trinh Hóa kị, thì tại ngoại [phần nhiều là phi], cũng không giới hạn trong xấu cung, vị cung cũng như thế.
(tứ) thất sát tử vi cùng độ, nhân tử vi là đế diệu, cho nên chủ bị người kính trọng; tử vi là quý diệu, sở dĩ chủ được gặp quý nhân đề bạt, rất có thiên khôi thiên việt vưu xác thực.
(ngũ) thất sát thiên hình cùng độ, cơ bản tính chất mà sống tai, nhưng yếu canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp mới có khắc ứng với.
(lục) nguyên văn đưa ra thất sát và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ may mắn chỗ, đây thật ra là bởi sự nghiệp cung được tham lang duyên cớ, đây là hỏa tham cách linh tham cách thiên cách, ở suy đoán phân tích thượng, thực và thất sát không quan hệ.

Thất sát tinh lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung Nô bộc, chủ bị bằng hữu sở liên lụy, hãm hại, hoặc tao ngộ tiểu nhân đố kị. Hoặc chủ bị người thủ hạ sở trộm đạo. Và lộc tồn cùng độ, canh chủ thụ tiểu nhân khuynh chen. Vũ khúc cùng độ, Hóa kị tinh nhân giao hữu phá sản, hoặc nhân bằng hữu hoặc viên chức mà sự nghiệp thất bại. Tịnh chủ nô áp chủ.
Bình chú:
(nhất) thất sát tính cương mà cô khắc, vu cung Nô bộc cơ bản tính chất điềm xấu, chủ dễ kết giao tiểu nhân. Hỏa Tinh linh tinh cùng độ, chủ tao hãm hại; đà la cùng độ, tiểu nhân đố kị; kình dương cùng độ, đã bị liên lụy; địa không Địa kiếp cùng độ, tao [trộm đạo] hoặc thụ ngầm chiếm lợi ích. Lộc tồn cùng độ, thì nhân kình dương đà la giáp cung, cho nên chủ [tiểu nhân khuynh chen].
(nhị) vũ khúc thất sát cùng độ, rất có hóa lộc, hóa lộc, thiên mã, lợi cho tài vận, vũ khúc Hóa kị thì chủ khuyết, canh gặp địa không Địa kiếp đại hao tổn chư sát, chủ [nhân giao hữu phá sản], bất lợi hợp tác, cũng chủ [nô áp chủ], tức thuộc hạ phản loạn.

Thất sát tinh lâm sự nghiệp cung

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm sự nghiệp cung, dĩ quân cảnh hai giới năng lực hiển phát, hoặc biện nhà xưởng thực nghiệp, mà chủ nắm giữ đa số công nhân viên chức người là nên. Vũ khúc cùng độ, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên vu, ba máy, bát tọa người, chủ uy chấn tha hương, ác đại quyền sanh sát hoặc chủ quyền quý. Liêm trinh cùng độ, cũng chủ cao chót vót cùng thế hệ, trở nên nổi bật. Và kình dương, đà la, linh tinh, Hỏa Tinh cùng độ, cũng chủ quan võ uy phong, duy nhất sinh đa phong ba thị phi. Hội sao Hóa kị, bận rộn trắc trở. Thiên không cướp cùng độ, dĩ nhà xưởng thực nghiệp là nên, bằng không suốt đời đa rách nát.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở sự nghiệp cung, cung mệnh là tham lang, giống nhau thích hợp [nhà xưởng thực nghiệp], kiến giải đất trống cướp, như không theo sự thực nghiệp, mỗi khi rách nát, sự nghiệp không đông đảo. Sai ai ra trình diện lộc diệu có thể phát.
(nhị) thất sát hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình, thích hợp [quân cảnh hai giới], rất có tả phụ, hữu bật và tam cát hóa, năng lực quản lý rất cao, có thể làm lãnh đạo nhân. Sai ai ra trình diện cát diệu cập cát hóa, sẽ không sát diệu, thì thích hợp thực nghiệp thương nghiệp quản lý, cũng nên kinh thương.
(tam) thất sát hội liêm trinh Hóa kị hoặc vũ khúc Hóa kị, giai chủ dễ rách nát, cho nên nên có nhất nghệ tinh, hoặc làm quan võ.

Thất sát lâm cung điền trạch

Nguyên văn: Thất sát lâm cung điền trạch, và tử vi củng chiếu, chủ được quý nhân của che chở. Và liêm trinh cùng độ, năng lực tăng đưa sản nghiệp. Lạc hãm chủ sản nghiệp rách nát. Và sao Hóa kị cùng độ, chủ nhà trạch bất an, bệnh tai, khẩu thiệt, thị phi. Và đà la, Hỏa Tinh cùng độ, chủ có sợ bóng sợ gió. Kình dương, linh tinh cùng độ, đa tranh náo bất an. Thiên không cướp cùng độ, chủ phá đãng.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung điền trạch, giống nhau cũng không chủ cát, chủ không có tổ nghiệp làm con nuôi, sai ai ra trình diện cát cũng phấn đấu tự đưa, dĩ được lộc tồn và hóa lộc là giai.
(nhị) thất sát ở dần thân cung, tử vi Thiên phủ củng chiếu, đây là gặp quý nhân tinh hệ, cho nên rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, chủ quý nhân trợ giúp mà tự đưa vật nghiệp.
(tam) thất sát liêm trinh cùng độ, năng lực [tăng đưa sản nghiệp], nhưng thấy cát thủy tăng gia sản xuất thuận lợi, không gặp cát thì vất vả cực nhọc.
(tứ) thất sát không thích hội Hóa kị, vũ khúc Hóa kị chủ đầu tư nhà lầu thất lợi, hoặc bất hòa; liêm trinh Hóa kị chủ bệnh tai, thị phi, gia đình bất an.
(ngũ) thất sát hội sát diệu ảnh hưởng bất lợi, dĩ Hỏa Tinh đà la và kình dương linh tinh hai người tổ hợp là khắc ứng với, nếu như là Hỏa Tinh kình dương, và linh tinh đà la, thì khắc ứng với yếu, cũng không là hung, giá là bởi vì Hỏa Tinh thuần dương hỏa, kình dương thuần dương kim, dương hỏa có thể đốt luyện dương kim là hữu dụng đồ đựng dụng cụ; linh tinh thuần âm hỏa, đà la thuần âm kim, âm hỏa có thể đốt luyện âm hỏa là hữu dụng đồ đựng dụng cụ, cho nên cận vi đưa nghiệp trắc trở, nhưng nhưng có thể hưởng dụng đưa nghiệp quả thực.

Thất sát tinh lâm cung phúc đức

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung phúc đức, nhập hội chùa cát diệu, chủ phúc hậu chí cao. Nhưng chủ bất lợi thê tử, có hình khắc, trì lấy vợ vân vân. Vũ khúc cùng độ, chủ tâm phiền bất an. Hóa kị tinh, thì đa ưu lo ngại, phần nhiều là phi. Sao Liêm trinh cùng độ, chủ bận rộn. Tử vi tinh cùng độ, chí rất cao, thường nhân sự thực bất năng phù hợp lý tưởng phiền não. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình hội chiếu, chủ làm ơn hao tâm tốn sức, phí sức sức lao động. Nữ mệnh thất sát lâm cung phúc đức, chủ khắc phu hình thương, dĩ trì hôn, kế thất, nhà kề là nên.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung phúc đức, chủ tính cách tích cực, không thích an nhàn, vì vậy, sai ai ra trình diện cát diệu chủ tích cực mà thành công, đến đây tức [phúc hậu chí cao], cũng chủ dĩ trí nhớ hành sự, không cần lao động chân tay. Có đúng hay không [bất lợi thê tử], thì Ứng Hoà cung phu thê hợp tố, không thể quơ đũa cả nắm.
(nhị) vũ khúc thất sát cùng độ, nhị diệu giai tính chất cường liệt, cho nên chủ [tâm phiền bất an], nhưng thấy ngôi sao may mắn cát hóa, thì có thể trong lòng phiền trung, nghĩ ra thực tế phương án, giải quyết vấn đề. Như là vũ khúc Hóa kị, thì không được cát, cũng không lợi nhân tế quan hệ.
(tam) thất sát liêm trinh cùng độ, chủ [bận rộn], cát thì mang mà thành công, không được cát thì bỗng vất vả cực nhọc, hoặc là vô sự hối hả. Liêm trinh Hóa kị nhiều hơn nữa vô vị suy nghĩ.
(tứ) thất sát tử vi cùng độ, chủ làm việc có dã tâm, tính cách tích cực, nhưng lại có điểm cao ngạo, không dễ dàng phục người, mà [sự thực bất năng phù hợp lý tưởng], cố hữu ngăn trở cảm, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng như vậy, nên mình khống chế, không nên trong lòng quá cao.
(ngũ) nữ mệnh thất sát tọa cung phúc đức, có hay không [khắc phu hình thương], Ứng Hoà cung phu thê hợp tố.

Thất sát ở cung phụ mẫu

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm tướng mạo cung, hình phạt chính khắc, hoặc năm mới khí tổ rời nhà. Và vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, đều chủ có hình thương. Tử vi tinh cùng độ, hội cát diệu, vô hình khắc. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, cướp sát, cô thìn chờ sát tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung phụ mẫu, cơ bản tính chất bất lương, chủ hòa phụ mẫu vô duyên, dễ rời xa phụ mẫu, tức [năm mới khí tổ rời nhà], sai ai ra trình diện Hỏa Tinh cùng độ, hoặc canh hội thiên mã, vưu xác thực, nếu như thất sát sẽ không Hỏa Tinh, cung mệnh đã có Hỏa Tinh vu trong cung, cũng có đến đây tính chất. Canh sai ai ra trình diện chư sát hình kị hao tổn, chủ [hình khắc].
(nhị) thất sát và vũ khúc cùng độ, hoặc và liêm trinh cùng độ, đều dĩ Hóa kị cùng cung, tài hình phạt chính thương. Tử vi bởi không thay đổi kị, cũng không úy sát diệu, cho nên chỉ cần có ngôi sao may mắn hội chiếu, liền chủ [vô hình khắc].
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY