25 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeTử ViKHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ - Phá Quân

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ – Phá Quân

- Advertisement -

Phá quân tinh

Nguyên văn: Phá quân tinh ở ngũ hành thuần dương thủy, ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu đàn, hóa thành hao tổn tinh. Là quân đội trung cảm tử đội, tiên phong đội, đấu tranh anh dũng, dĩ tranh đoạt phá hư là mục đích, nhưng tự thân của tính nguy hiểm cũng đại, hao binh tổn tướng, không thể tránh né. Mà lại một mình thâm nhập, có tiếp tế thua của lự. Phá quân hóa lộc, còn lại là hậu đội bổ sung tiếp tế, cuồn cuộn không dứt, danh của là [có cây]. Cho nên phá quân có phá hư sau đó kiến thiết ý tứ, tịnh có khứ cũ thay đổi mới ý tứ.
Bình chú:
(nhất) phá quân hóa khí là hao tổn, là trước trận tiên phong đại tướng, tính chất kỳ thực và thất sát cũng chỗ tương tự, nhưng biến hóa và cương khắc trình độ, càng thêm kịch liệt, cho nên cụ thể khắc ứng với, có lúc nhị diệu cũng không có rất mạnh khác biệt, khác biệt chỉ ở trình độ, mà phá quân ở mệnh, nhân thất sát đa ở cung tài bạch, cho nên cũng có suốt đời ít nhất một lần đại rách nát khắc ứng với.
(nhị) phá quân mừng nhất tự thân hóa lộc, được lộc thì có biểu hiện, cũng giảm bớt cương khắc khí. Như tự thân không thay đổi lộc, thì dĩ sai ai ra trình diện lộc tồn là giai, ngoài ra, cũng mừng đến vũ khúc hóa lộc, liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc chờ, kỳ tính chất dựa vào các tinh hóa lộc mà nói. Tương phản, phá quân tối úy Hóa kị, vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị giai không được cát, cũng không ưa tham lang Hóa kị, mà văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, càng phá quân làm ác, ở hợi cung, tử cung cập xấu cung, nhất là chủ hung.

Phá quân tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh hoàng. Viên trường mặt hình, béo gầy không đồng nhất. Bối nặng mi khoan, hoặc mặt mày hốc hác, hoặc cận thị, hoặc cà lăm không rõ, hoặc sinh thì bất túc nguyệt, hoặc khó sinh. Nhập miếu trung hậu thiện lương, vượng địa tính ngay thẳng, xử sự kiên nhẫn, có nghị lực. Lạc hãm tính cương khó hoà hợp, thật mạnh hảo tranh. Lập mệnh tí ngọ cung, vô sát tinh, mà phá quân hóa lộc, hoặc hóa quyền, hoặc lộc tồn lâm cung phúc đức hoặc cung mệnh người, chủ vì quốc gia lương đống, quân lữ của nho tướng, tịnh chủ lượng khoan phúc hậu. Và tử vi cùng độ, ở vị cung, chủ đắc ý ngoại của tài, hoặc đột gặp quý nhân, bình thăng ba cấp. Xấu cung thứ hai. Thìn tuất cung, tử vi phá quân củng xung, chủ một đời người trung tất có phi thường tai ương gặp, hoặc đặc thù của tật bệnh, kéo dài khá cửu, thuộc thần kinh não, trái tim, thận hoặc dạ dày bệnh chờ. Thái độ làm người có nghị lực, có sở trường, ái nghệ thuật.
Nhưng suốt đời phong ba rất nhiều, không tuân thủ tổ nghiệp. Tịnh hình phạt chính khắc thê tử. Phú mà không quý, có hư danh. Và vũ khúc cùng độ ở Tỵ, phá quân hóa lộc, cũng chủ quần hùng kính phục, lập uy biên di. Hợi cung thứ hai. Dần thân cung lập mệnh, chủ còn nhỏ khứ tổ rời nhà, sùng bái phụ mẫu, hình khắc rất nặng. Tính tình quật cường, hảo dũng đấu, hoành nổi giận phá, nhưng cũng chủ có nhất nghệ tinh. Và thiên không cướp cùng độ, phá đãng không chỗ nương tựa. Xương khúc cùng độ, dáng vẻ hào sảng thư sinh. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, cô độc bay bổng.
Nữ mệnh phá quân tinh lâm cung mệnh, tí ngọ nhị cung, chủ phúc lộc dầy nặng, vượng phu ích tí, duy dĩ trì hôn là nên. Tỵ hợi nhị cung, tính tình kiên cường, có trượng phu chí. Dần thân nhị cung, hình phu khắc tí, sớm ly phụ mẫu, nặng kế hắn họ, tay làm hàm nhai, dĩ thiên thất so sánh nên, bằng không ly khắc nhiều lần, lại suốt năm không lấy chồng người. Gặp kình dương, đà la, hình khắc quá nặng.
Đại hạn lưu niên, phá quân tinh triền độ, chủ khứ cũ thay đổi tân, lánh mưu tân cơ; xuất môn lữ hành. Phá quân hóa lộc, chủ do chuyện xưa nghiệp trung lánh sinh tân cơ hội, như phùng sát tinh hoặc vũ khúc Hóa kị số tử vi hội, thì chủ đa rủi ro, khuynh gia, sự nghiệp dừng lại, vô pháp thôi động, có thuyền mắc cạn than, thôi không động được cảm giác. Duy phá quân tử vi thìn tuất cung, có kình dương, chủ sinh sản thiêm tí, hoặc huyết quang đồ tang vân vân.
Bình chú:
(nhất) phá quân thủ mệnh, chỉ cần sai ai ra trình diện sát tinh Hóa kị, tựu chủ ở ngoại hình thượng, có nhất định khuyết điểm, như [sinh thì bất túc nguyệt], đến nỗi hình thể thấp bé, sát hình kị hao tổn nặng thì bị thương tàn phế.
(nhị) phá quân ở tử cung ngọ cung ngồi một mình nhập miếu, chủ [trung hậu thiện lương], canh được cát hóa, tam phương tứ chính không gặp sát kị, xưng là [anh tinh nhập miếu] cách, chủ đột phá thành công mà được phú quý. Nguyên văn đã nhắc tới giá cách cục tính cách ưu điểm. Vô luận phá quân nhập người cung độ thủ mệnh, đều dĩ được lộc là giai, nhưng cung mệnh nếu không có lộc, thì cung phúc đức lộc diệu cùng cung cũng cát, nguyên văn cận thuyết [lộc tồn], chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Phá quân được lộc ngoại, hoặc có hóa quyền, canh nhu sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên thành, thủy chủ [quốc gia lương đống, quân lữ của nho tướng].
(tam) tử vi phá quân cùng độ, ở vị cung, tử vi nhập miếu, phá quân cũng nhập miếu, cho nên đại cát đại lợi, đột phá khai sáng lực rất mạnh, canh hội cát diệu cát hóa, là vì tử vi tinh hệ đại cách, có thể đại phú đại quý, trên đời đang lúc hết sức quan trọng, bị người kính trọng.
(tứ) ở thìn tuất cung, phá quân ngồi một mình, đối cung tử vi thiên tướng củng chiếu, bởi vì tử tướng tinh hệ chủ vô tình lạnh lùng, cố nhân duyên bất túc, hoặc có ở thời kỳ mấu chốt, toát ra thủ đoạn độc ác thái độ, không vì phúc trạch. Tử tướng cũng có [thần kinh não, trái tim, thận, dạ dày bệnh] khắc ứng với, thẩm tra giá tất cả đều là nhân tinh thần áp lực sở trí, vì vậy, loại này mệnh tạo, như năng lực tâm tình bình thản, thì có thể giải quyết rất nhiều tinh thần thượng, khỏe mạnh thượng, nhân sự thượng vấn đề, đây là xu cát Tỵ hung đại đạo.
(ngũ) thìn tuất phá quân, hay không gặp văn xương văn khúc hóa khoa, cũng chủ có văn nghệ khí chất, nguyên văn nói [ái nghệ thuật], chính thị lúc đó mà nói, bất quá, loại này mệnh tạo vừa tất không theo sự văn nghệ có liên quan công tác, rất có xương khúc, trái lại thoái thoái thất cư. Sai ai ra trình diện sát diệu hình kị, thì nhân sinh phập phồng, hình khắc thê tử.
(lục) vũ khúc phá quân cùng độ, là phiêu đãng tinh tượng, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, có thể ở hải ngoại thành danh, cát sát hỗn hợp, nên quân cảnh phát tích,[lập uy biên di], chính thị chỉ đến đây.
(thất) phá quân ở dần thân cung ngồi một mình, vũ khúc thiên tướng củng chiếu, tính chất cũng bay bổng bất định, nhân sinh tương đối phiêu bạt, cố hữu [khứ tổ rời nhà, sùng bái phụ mẫu] khắc ứng với, phá quân và Hỏa Tinh cùng độ, hoặc cung phụ mẫu vô chính diệu, Hỏa Tinh độc thủ, nhất là như vậy. Bất quá, loại này mệnh tạo, ở cổ đại là lưu lạc hiệp khách, thụ vũ khúc thiên tướng ảnh hưởng, chủ có tinh thần trọng nghĩa, thấy việc nghĩa hăng hái làm, trượng nghĩa đa số tàn sát cẩu bối, đây là loại người này vật, [tính tình quật cường], nhưng sảo sai ai ra trình diện sát diệu, vừa lưu vu tính tình cương liệt, [rất thích tàn nhẫn tranh đấu], [hoành nổi giận phá], nên dĩ [nhất nghệ tinh] sống yên phận, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, có thể bằng nhất nghệ tinh mà tiêu dao tứ phương, nhưng nhân sinh nhưng không khỏi cô độc.
(bát) phá quân không thích hội văn xương văn khúc, nhân phá quân tính cương, xương khúc tính nhu, tam diệu gặp gỡ, liền sản sinh mâu thuẫn, cận vi [dáng vẻ hào sảng thư sinh], trong lòng đa câu oán hận, nhưng không cách nào thành tựu sự nghiệp.
(cửu) nữ mệnh phá quân, vô luận ở mười hai cung na nhất cung, cũng không lợi hôn nhân, anh tinh nhập miếu cách còn như vậy, cái khác cung độ càng như vậy. Bất quá, phá quân cách cục may mắn người, nhưng có thể và nam nhân tại sự nghiệp thượng, tranh một ngày dài ngắn, [có trượng phu chí], [tính tình cương nghị], [phúc lộc dầy nặng].
(thập) đại hạn lưu niên cung mệnh được phá quân, cát thì [khứ cũ thay đổi tân], không được cát thì [khuynh gia], [sự nghiệp dừng lại] chờ, nhưng trình độ làm sao, muốn xem nguyên cục cung mệnh tính chất, bất khả quơ đũa cả nắm. Ví dụ như, thiên đồng nhập phá quân đại hạn hội cát, có đột phá cải cách cơ hội; vũ khúc và tham lang Hóa kị kình dương cùng độ, nhập liêm trinh phá quân đại hạn, hơi có sát diệu, thì có thống khổ nổi loạn.

Phá quân tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm huynh đệ cung, chủ huynh đệ ở riêng hoặc hình khắc. Tự thân thường cư trường vị, hoặc mặc dù đứng hàng thứ nhị tam, nhưng ở các loại dưới tình hình, tuy không phải huynh trưởng mà hình như huynh trưởng. Như huynh trưởng mất, hoặc kế ra, hoặc trường tỷ xuất giá, hoặc tự thân kế ra vân vân. Và tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt cùng độ hội chiếu, chủ huynh đệ có dựa vào. Tử vi cùng độ, hai người. Vũ khúc cùng độ, cũng chủ hai người. Sao Liêm trinh, chủ một người. Và sát tinh hội chiếu người, hình phạt chính khắc cô độc.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất điềm xấu, hay không được canh sai ai ra trình diện sát hình kị hao tổn, cũng chủ đây đó bất hòa, có khẩu thiệt phân tranh, dĩ [ở riêng] là nên, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị chờ, thì huynh đệ hình khắc tai bệnh.
(nhị) nguyên văn cũng nhắc tới, phá quân thủ huynh đệ cung, có một rất đặc biệt trưng nghiệm, hay mệnh tạo mỗi là huynh trưởng trường tỷ, đảm đương chiếu Cố huynh đệ tỷ muội vai, hay không được cư trường, cũng chủ chịu nổi huynh trưởng trường tỷ trách nhiệm, nói chung, đối với huynh đệ tỷ muội, hắn thường có một phần thiên phú chức trách.
(tam) phá quân ở huynh đệ cung, và cát diệu gặp gỡ, chủ [huynh đệ có thể dựa vào], giá cũng chích cải thiện tình cảm, nhưng nhưng không thích hợp hợp tác sinh ý.

Phá quân lâm thê cung

Nguyên văn: Phá quân lâm thê cung, hình phạt chính khắc chia lìa hoặc đồ có phu thê tên mà vô phu thê của thực. Tảo hôn chủ khắc, tam thê đã ngoài. Dĩ trì hôn mà ở trước khi kết hôn tao ngộ người khác phá hư hãm hại, tới phong ba trắc trở, trái lại chủ năng giai lão. Nhưng chủ ở sau khi kết hôn ra lại môn, ở riêng, rời xa vân vân phát sinh người phương hợp. Hoặc dĩ kế thất nhà kề hoặc không được cử hành kết hôn lễ thức của ở chung trái lại nên. Tí ngọ cung mệnh phá quân tinh, thê đoạt phu quyền. Vũ khúc cùng độ, hình phạt chính khắc. Hóa kị tinh, chủ tao ngộ tai hoạ. Sao Liêm trinh cùng độ, bất hòa hoặc có khác gặp ở ngoài. Tử vi cùng độ, dĩ trường phối là mỹ. Lộc tồn cùng độ, chủ và gia đình không hợp, hoặc không vì gia đình thân hữu sở đồng ý, hoặc gặp người khác khuynh chen hãm hại, hoặc bàn lộng thị phi, mà chia lìa bất hòa. Và Tứ Sát, thiên hình, thiên không cướp hội chiếu, hình phạt chính khắc bất hòa, hoặc tai bệnh, khẩu thiệt liên tục.
Bình chú:
(nhất) phá quân không thích cư sinh lục thân cung viên, ở cung phu thê nhất là như vậy. Cơ bản tính chất là bất hòa, hoặc sinh trước khi cưới đa luyến ái ngăn trở, dĩ trì hôn là giai.
(nhị) phá quân và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ số tử vi hội, chủ phu thê [hữu danh vô thực], từ cùng độ tạp diệu, có thể biết kỳ cụ thể tính chất, ví dụ như, thiên mã cùng độ, chủ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều; thiên nguyệt cùng độ, chủ trượng phu có bệnh, vũ khúc Hóa kị canh chủ trượng phu bất năng nhân đạo chờ.
(tam) tí ngọ cung phá quân tính chất cường liệt, cho nên sinh nam mệnh là [thê đoạt phu quyền], nhất là phá quân sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cát hóa, thê tất bỉ phu cường. Rất có Hỏa Tinh, kình dương, linh tinh, đà la, thì là úy thê. Nữ mệnh cung phu thê như vậy, thì tương đối may mắn, có hữu lực của phu, nhưng nhưng dĩ trì hôn là giai.
(tứ) vũ khúc phá quân cùng độ, dùng võ khúc Hóa kị, hoặc liêm trinh Hóa kị, thủy hình phạt chính khắc, bất lợi tình cảm, hoặc phối ngẫu tai bệnh.
(ngũ) liêm trinh phá quân cùng độ, cơ bản tính chất [bất hòa], rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài, không được chủ tự thân gặp ở ngoài.
(lục) tử vi phá quân cùng độ, nhân tử vi chủ lớn tuổi, cho nên tử phá chủ [trường phối], nữ mệnh gả cho niên kỷ so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam nhân, nam mệnh thì cưới vợ so với chính mình lớn tuổi tam mấy tuổi nữ tử, rất có thiên thọ cùng độ, thì niên kỷ kém xa hơn. Nếu như và phối ngẫu trong lúc đó niên kỉ kỷ cự ly tiểu, thì dễ khắc khẩu bất hòa có hình khắc.
(thất) phá quân ở cung phu thê, rất có lộc tồn cùng độ, thì có đà la, kình dương giáp cung, chủ ở hôn nhân trong phạm tiểu nhân, tình huống cụ thể, giống như nguyên văn theo như lời, tao bàn lộng thị phi, không vì gia đình thân hữu sở đồng ý chờ.

Phá quân tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung tử nữ, hình phạt chính thương. Trưởng tử chủ có sanh non, đẻ non hoặc bất túc nguyệt, hoặc mặt mày hốc hác hình thương vân vân. Hoặc tiên hoa hậu quả, tịnh chủ trì được. Hoặc kế thất thiên thất sống chết, hoặc tiên chiêu tự tí. Nhập miếu hoặc và tử vi tinh cùng độ người, chủ ba người. Vũ khúc cùng độ hội cát diệu, cũng chủ ba người. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu, chủ khắc hình, hoặc có tí mà vô kháo.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung tử nữ, hình khắc tính chất rất nặng, cơ bản tính chất là bất lợi trưởng tử, hơi có sát diệu, liền chủ sinh sản trưởng tử thì bất lợi, như [sanh non, đẻ non, bất túc nguyệt hoặc mặt mày hốc hác] chờ. Cho nên [tiên hoa hậu quả], tức trước phải trưởng nữ, cho nên ưa gặp hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ dễ được nữ, ở cổ đại, bởi vì trọng nam khinh nữ, không thể tránh địa cũng cho coi là không được cát.
(nhị) tử vi phá quân cùng độ, nhân tử vi bất úy sát, cho nên so sánh không dễ dàng có hình khắc. Vũ khúc thì tương phản, nhất là vũ khúc Hóa kị.

Phá quân ở cung tài bạch

Nguyên văn: Tí ngọ nhị hội cát diệu hóa lộc, hoặc lộc tồn, hóa quyền người, chủ phú quý năng lực phát. Thiên la địa võng thìn tuất nhị cung, cũng chủ có nhiều hoặc chủ được sản nghiệp tổ tiên. Và vũ khúc cùng độ, ở Tỵ cung, tài lai tài khứ. Tử vi cùng độ ở vị cung, chủ được không tưởng được của tài hoặc đặc thù của tài. Xấu cung thứ hai. Duy đi thêm xấu vị cung, tương lự rủi ro. Liêm trinh cùng độ, suốt đời rách nát đa đoan. Dần, thân nhị cung, tổ nghiệp khuynh bại. Thiên không cướp cùng độ, thu không đủ chi. Kình dương, Hỏa Tinh cùng độ, hoành được hoành thất. Đà la, đại hao tổn cùng độ, tranh cãi phiền não, bóc lột rất nặng.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung tài bạch, cơ bản tính chất chủ biến động, tài nguyên bất ổn, được lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ, chủ [phú quý năng lực phát], ở tí ngọ cung nhất may mắn, có thể quá. Nhưng nếu sai ai ra trình diện sát diệu, thì cầu tài đa lần bị nhục, biến động bất lợi.
(nhị) vũ khúc phá quân cùng độ, tuy rằng vũ khúc là tài tinh, vu cung tài bạch ứng với là may mắn, thế nhưng, bởi phá quân tính chất bất ổn, sở dĩ mỗi có [tài lai tài khứ] của tượng, bất năng dành dụm, canh mỗi ngày mã, biến động vưu đại, gặp Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì cầu tài gian khổ, mà lại dễ rách nát, phú cũng không lâu dài.
(tam) tử vi phá quân cùng độ, tử vi chủ quý nhân, cho nên chủ dễ được kỳ ngộ; tử vi chủ danh, sở dĩ cũng chủ danh khí phát tài, danh khí dũ đại, tài vận dũ tràn đầy, hơn nữa có không hẹn mà gặp tài vận, rất có thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, nhất là như vậy.
(tứ) phá quân và liêm trinh cùng độ cung tài bạch, chủ sự nghiệp hay thay đổi hóa, hoặc tài nguyên nhiều phương diện mà đến, bất quá, nếu là sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, thì tất trải qua thống khổ biến hóa mà yên ổn, được làm vua thua làm giặc, yếu thị vận trình mà định. [hoành phá đa đoan], chính thị chỉ thấy sát mà nói.

Phá quân tinh lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm tật bệnh cung, còn nhỏ đa mủ máu tai ương. Vũ khúc cùng độ, chủ kem chà răng nhổ răng, tịnh chủ con mắt tật, âm khuy, bệnh di tinh, dương héo, đau bụng đi ngoài. Nữ tử vừa chủ đau bụng kinh hoặc xích bạch đái hạ. Kình dương cùng độ, chủ có khai đao mổ vân vân.
Bình chú:
(nhất) phá quân ngũ hành thuần âm thủy, âm thủy là thận, vì vậy, cơ bản tính chất mà sống thực cơ năng cập tính cơ năng tâm bệnh. Còn nhỏ mủ máu tai ương, dĩ và liêm trinh Hóa kị cùng độ là hợp, vũ khúc Hóa kị cùng độ, thì còn nhỏ có ý định ngoại thụ thương, gãy xương bị thương tàn phế.
(nhị) phá quân chủ thận chứng, cho nên rất có liêm trinh, tham lang, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu chờ đào hoa, chủ có bệnh di tinh, hoạt tinh, bệnh liêt dương, sớm tiết, thời gian hành kinh mất cân đối, bạch đái chờ, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị chờ, chủ sinh thực khí mủ máu tai, cụ thể nói của, hay bệnh lây qua đường sinh dục, như bệnh giang mai, lâm bệnh chờ.
(tam) phá quân vũ khúc cùng độ mà vũ khúc Hóa kị, sinh đại hạn lưu niên gặp của, chủ [kem chà răng nhổ răng], đại hạn thấy vậy, mười năm này nội tương có rất nhiều hàm răng cấp cởi.
(tứ) phá quân ở nguyên cục tật bệnh cung, ở đại hạn lưu niên tật bệnh cung, sai ai ra trình diện có thái dương Hóa kị, chủ con mắt tật, nguyên cục và cung hạn giai không được cát người, có thất minh của ưu.
(ngũ) phá quân kình dương cùng độ, nhất là canh sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị, chủ có ý định ngoại thương hại, đao kiếm kim sáng lập của thương, hoặc điệt đả gãy xương chờ, ở hiện đại, cũng chủ [khai đao mổ].

Phá quân tinh lâm cung thiên di

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung thiên di, chủ xuất ngoại dĩ kỹ xảo nghệ thuật hoặc chuyên môn sở trường đặc biệt thái độ làm người kính phục. Tử vi cùng độ, chủ được quý nhân dẫn. Vũ khúc cùng độ, chủ là năng lực văn năng lực vũ của kỹ thuật hoặc nghệ thuật của chuyên môn nhân tài. Tí ngọ lưỡng cung, xuất ngoại năng lực phú quý. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, xuất ngoại chủ rủi ro, gặp tai hoạ, ít người duyên, bôn ba lao lực, dĩ xảo nghệ mưu sinh.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung thiên di, chủ tại ngoại bôn ba, nhưng thấy cát có thể thành công, duy khó tránh khỏi vất vả cực nhọc. Bất quá, mệnh tạo nhất định phải
Làm kỹ xảo mưu sinh, tức có nhất nghệ tinh, mới là may mắn, bằng không sinh hoạt trắc trở. Ở lại nguyên cư địa thì không cần [kỹ xảo nghệ thuật hoặc
Chuyên môn sở trường đặc biệt], cung mệnh may mắn người, kinh thương cũng có thể.
(nhị) tử vi phá quân xấu vị cung cùng độ, nhân tử vi có quý nhân khí chất, cho nên rất có thiên khôi, thiên việt, chủ được quý nhân dẫn, có thể được hiệp trợ mà thành nhận việc nghiệp, tại ngoại an ổn.
(tam) vũ khúc phá quân cùng độ, cung mệnh là trời tướng ngồi một mình, so sánh vụ lợi chuyên nghiệp kỹ thuật mưu sinh, rất có địa không, Địa kiếp, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ, thích hợp nghệ thuật công tác, nhất là ở hải ngoại đương tiêu khiển nghệ nhân. Tích nhật, này [chạy chợ kiếm sống] nghệ nhân ngôi sao ca nhạc, biểu diễn đoàn thành viên chờ, rất nhiều đều là giá cái tinh hệ thủ cung thiên di.
(tứ) phá quân ở cung thiên di, cũng ưa là [anh tinh nhập miếu] kết cấu, tức phá quân ở tí ngọ cung, được phá quân hóa lộc hoặc hóa quyền chờ, chủ năng phú quý.

Phá quân tinh lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung Nô bộc, nguyên nhân chính giao hữu rủi ro, hoặc nhân người thủ hạ của bất trung mà dồn sự nghiệp tiền tài tao ngộ rách nát. Hội sát tinh, thi ân tao oán. Vũ khúc cùng độ, sở giao của giao hữu, khẩu thị tâm phi. Tử vi cùng độ, chủ được bạn quý. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, âm sát, cướp sát, đại hao tổn chờ tinh hội chiếu, nguyên nhân chính giao hữu tao quan tai tai họa bất ngờ, hoặc tao thủ hạ của trộm đạo.
Bình chú:
(nhất) phá quân cũng không ưa nhập vu cung Nô bộc, bởi tính chất chủ biến động, mà lại tính tình cương liệt, cho nên cơ bản tính chất là kết giao tiểu nhân, không có trợ lực, canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, chủ [thi ân tao oán], sát nặng là [nhân giao hữu tao quan tai tai họa bất ngờ], kình dương thiên hình cùng độ, nhất là như vậy. Hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, nguyên nhân chính giao hữu mà rủi ro, rất có âm sát, kiếp sát, thiên diêu, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị chờ, chủ thụ âm mưu ngầm chiếm.
(nhị) tử vi phá quân cùng độ, có bạn quý, tức năng lực bỉ tự thân mạnh bằng hữu, tại hạ thuộc quan hệ phương diện, thì chủ tự thân vô pháp điều khiển thuộc hạ, cho nên canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, mỗi khi tao đoạt quyền hoặc ngầm chiếm xa lánh. Sai ai ra trình diện cát diệu tuy có trợ lực, nhưng vô lực lên làm tư, cũng chiêu thuộc hạ bất mãn.

Phá quân ở sự nghiệp cung

Nguyên văn; phá quân tinh nhập miếu, lâm sự nghiệp cung, chủ quan võ hiển phát, uy chấn hoa di. Lộc, quyền, khoa hội chiếu, quốc gia trọng thần. Tử vi cùng độ, cũng chủ hiển quý. Vũ khúc cùng độ, cũng chủ quan võ. Liêm trinh cùng độ, chủ là bộ phận then chốt khoa viên. Phá quân tinh, vừa chủ sáng lập biện nhà xưởng thực nghiệp, nắm giữ lớn công nhân viên chức. Nhưng phá quân lâm sự nghiệp cung, vô luận nhập miếu hay không, đều chủ biến đổi bất ngờ, sóng gió điệp khởi. Hóa lộc, hóa quyền, năng lực bại năng lực hưng, có nghị lực, dĩ sự nghiệp là tiền đề. Vô cát hóa cát diệu người, thì trắc trở lúc tới áp lực rất nặng, vô pháp thôi động. Hội sao Hóa kị, thiên không cướp, chủ trong cuộc đời có đóng cửa phá sản vân vân phát sinh.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở sự nghiệp cung, phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, kình dương, thiên hình chờ, tài chủ [quan võ hiển phát, uy chấn hoa di].
(nhị) phá quân được hóa lộc, hóa quyền, trọng yếu nhất, đối với sự nghiệp có thể có nhất định biểu hiện, hóa khoa thì so sánh thứ yếu, cũng có thể nói là có cũng được không có cũng được. Canh sai ai ra trình diện chư cát diệu, tiến thân ngành chánh phủ, mà khi [quốc gia trọng thần]. Ở thương giới cũng là hành chính nhân tài, nhất là làm khai sáng tính nhiệm vụ.
(tam) phá quân tử vi cùng độ, sự nghiệp [hiển quý], vụ lợi dĩ danh khí phát tích, mà lại có tốt đẹp chính là lĩnh đạo tài năng. Phá quân vũ khúc cùng độ, vụ lợi quan võ, nhưng thấy lộc tồn, hóa lộc, cũng thích hợp tài chính và kinh tế sự nghiệp. Duy sai ai ra trình diện sát diệu thiên hình người, dùng võ chức là nên, bao quát quân đội, cảnh giới cực kỳ hắn chấp pháp của kỷ luật bộ đội. Liêm trinh phá quân cùng độ, thì nên [bộ phận then chốt khoa viên], tức là vậy văn chức, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, vưu nên dĩ đến đây sống yên phận, đây là bởi vì liêm trinh phá quân chủ sự nghiệp biến hóa, cho nên nên yêu cầu yên ổn. Bất quá, đừng tưởng rằng cái này cách cục không cao, nhu chú ý cung mệnh là tử vi thất sát, đây là hóa sát vì quyền cách cục, năng lực lãnh đạo rất cao.
(tứ) phá quân ngồi một mình, phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, thủy chủ [nắm giữ lớn công nhân viên chức], bằng không hay thuộc hạ đông đảo, cũng cảm bất lực, đang quản để ý thượng lực bất tòng tâm. Kiến giải đất trống cướp, đặc biệt [nhà xưởng thực nghiệp] hoặc nhất nghệ tinh là nên. Rất có hỏa linh dương đà chờ sát, như làm vậy kinh thương, hoặc làm tài chính đầu tư ăn ý chờ, thì mỗi đa rách nát.

Phá quân ở cung điền trạch

Nguyên văn: Tí ngọ nhị cung, sản nghiệp dày. Thìn tuất nhị cung, tịnh chủ có sản nghiệp tổ tiên. Tử vi cùng độ, có ý định đầu tư bên ngoài sinh có. Lạc hãm chủ bất động sản cũ nát. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp hội chiếu, chủ rách nát sản nghiệp tổ tiên cơ nghiệp.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung điền trạch, dĩ ở tí ngọ cung là cát, có thể đi cũ canh tân, không nên cũ nghiệp, mà thay đổi được tân vật nghiệp, rất có lộc tồn, hóa lộc, chủ [sản nghiệp dày], nhưng phải chú ý cung mệnh thiên đồng tính chất, đây là phát ra vãn vận tinh hệ, bởi vậy, cho dù đa cát, cũng chủ trung lúc tuổi già thủy đưa nghiệp.
(nhị) tử vi phá quân cùng độ, chủ ý đầu tư bên ngoài sinh, nhưng dĩ sai ai ra trình diện lộc diệu là xác thực.

Phá quân ở cung phúc đức

Nguyên văn: Tí ngọ cung chủ yên vui không được suy nghĩ. Vũ khúc cùng độ, phí sức sức lao động. Liêm trinh cùng độ, khổ cực bận rộn. Hóa kị tinh, đa ưu lo ngại, do dự. Tử vi cùng độ người, năng lực mình say sưa, tự đắc kỳ nhạc. Hội Tứ Sát, thiên không cướp, phiền não không an định.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung phúc đức, được lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ, chủ hành động tích cực, dũng cảm cương nghị, ở tí ngọ cung canh chủ lòng dạ quang minh lỗi lạc, [ít suy nghĩ].
(nhị) phàm là phá quân ở cung phúc đức, đều chủ yêu thích kích thích, thích tân ngoạn ý, sai ai ra trình diện cát diệu mỗi đa sáng ý. Và cái khác chính diệu cùng độ tình huống, đại thể như nguyên văn nói.

Phá quân ở cung phụ mẫu

Nguyên văn: Hình phạt chính khắc rời nhà hoặc tự kế. Vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, đều hình phạt chính thương. Tử vi cùng độ, hội cát diệu, có thể miễn hình phạt khắc.
Bình chú:
Phá quân ở cung phụ mẫu, rất khó có lý tưởng kết cấu, hay không gặp sát hình kị, cũng chủ vô duyên phân, tình cảm không tốt, hoặc phụ mẫu không quan tâm mệnh tạo. Sát nặng hung tinh thấy nhiều, thì hình phạt chính thương. Tính chất so sánh giai kết cấu, là tử vi phá quân cùng độ, nhưng phụ mẫu có uy quyền, sát nặng giống như bạo quân, cũng không là cát.
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY