27 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 35

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 35

- Advertisement -
71. 龍 父 扶 身 效 藏 燈 於 祖 瑩
Long Phụ phù Thân hiệu táng đăng ư Tổ Oánh
(Tuvivietnam – siêu tầm)
Thanh Long ở Phụ phò Thân bắt chước Tổ Oánh giấu đèn.
Thanh Long là cát thần, Phụ Mẫu là thi thơ, là nơi học. Nếu đều lâm Thân, hoặc sinh hợp Thế Thân hoặc Phúc Đức đều chủ đứa bé hiếu học, như Tổ Oánh tám tuổi ham đọc sách, cha mẹ sợ thành bệnh nên cấm đọc, nên bí mật giấu đèn, đợi cha mẹ ngủ rồi thắp lên mà đọc.

72. 歲 君 值 福 希 投 筆 於 班 超
Tuế Quân trị Phúc hy đầu bút ư Ban Siêu
Tuế Quân ở Phúc, hiếm người ném bút như Ban Siêu
Thái Tuế tượng cho vua. Tử Tôn lâm ở đấy tất có chí lớn, như Ban Siêu đời Hán thuở nhỏ thường ném bút than rằng:” Đại trượng phu phải lập chí dựng nước,sao lại đắm mình trong nghiên bút”. Sau đi sứ Tây Vực được phong là Vạn Lý Hầu.73. 官 鬼 無 傷曹 彬 取 印 終 封 爵
Quan Quỷ vô thương Tào Bân thủ ấn chung phong tước
Quan Quỷ không bị thương khắc, Tào Bân giữ ấn mà sau được phong tước.
Thái Tuế ở Phúc Đức là có chí lơn, nhưng Quan Quỷ bị khắc chế, hoặc lâm Không thì tuy chí lớn nhưng rốy cục chẳng toại ý, Quan Quỷ không bị thương khắc tất sẽ vừa lòng, như Tào Bân lúc đầy tuổi cầm dáo nắm ấn mà về sãuuất tướng nhập tướng được phong tước cao.

74. 父 身 有 氣 車 胤 囊 螢 卒 顯 名
Phụ Thân hữu khí Xa Dận nang huỳnh tốt hiển danh
Phụ và Thân hữu khí như Xa Dận chứa đom đóm trong túi rồi sau hiển danh
Thanh Long, Phụ Mẫu trì Thân thì biết hiếu học, nhưng Thân Thế, Dụng thần cùng Quan, Phụlâm Mộ Tuyệt phải vất vả mới hi vọng thành tựu, như Xa Dận chăm học mà cuối cùng dựng được sự nghiệp.

75. 金 爻 動 合 啼 必 無 聲
Kim hào động hợp đề tất vô thanh
Hào Kim động hợp thì khóc không ra tiếng
Trong Ngũ hành chỉ có Kim là có âm thanh, trong ngũ tạng chí có phổi là có âm thanh. Cho nênlấy hào Kim làm thanh âm của người. Kim hoặc xung hoặc Không thì âm thanh vang dội, như động bị hợp thì khóc không thành tiếng.

76. 父 母靜 冲 兒 須 缺 乳
Phụ Mẫu tĩnh xung nhi tu khuyết nhũ
Phụ Mẫu tĩnh bị xung mà trẻ thiếu sữa.
Nếu Tử Tôn vượng tướng sữa tất nhiều, hưu tù Không phá sữa tất ít. Sợ nhất là Phụ động hoặc tĩnh mà bị xung, nếu không thiếu sữa tất sẽ khắc Tử Tôn.

77. 用 旺 兒 肥 終 易 養
主 衰 兒 弱 必 難 為
Dụng vượng nhi phì chung dị dưỡng
Chủ suy nhi nhược tất nan vi.
Dụng vượng con mập mà nuôi dễ
Chủ suy con yếu mà khó nuôi.
Tử Tôn vượng tướng không bị thương khắc, con mập dễ nôi. Tử Tôn hưu tù bị khắc nhiều gầy yếu khó nuôi.

78. 身 臨 父 母 莫 逃 鞠 養 之 辛 勤
Thân lâm Phụ Mẫu mạc đào cúc dưỡng chi tân cần
Thân ở Phụ Mẫu khó tránh được săn sóc chu đáo.
Phụ Mẫu trì Thế, trẻ nhiều tai ách nên khó tránh nuôi dưỡng vất vả, vì Phụ Mẫu là thần chăm lo vất vả, là ác sát của tiểu nhi.

79. 世 遇 子 孫 終 見 劬 勞 之 報 效
Thế ngộ Tử Tôn chung kiến cù lao chi báo hiệu
Thế gặp Tử Tôn cuối cùng báo đáp ân cù lao.
Tử Tôn trì Thế, con tất hiếu thuận, sẽ báo đáp ơn nuôi dưỡng. Vốn Tử Tôn trì Thế có nghĩa gần gũi cha mẹ.

80. 若 問 榮 枯 全 在 六 親之 决 斷
要 知 壽 夭 必 須 另 卜 以 推 詳
Nhược vấn vinh khô toán tại Lục Thân chi quyết đoán
Yếu tri thọ yểu tất tu lánh bốc dĩ suy tường
Nếu hỏi thịnh suy quyết đoán ở tại Lục Thân
Cần biết thọ yếu nên bói riêng để suy rõ.
Sáu hào của một quẻ quản sự thịnh suy được mất, dùng Tài, Quan, Phụ, Tử, Huynh để quyết đoán. Còn xem thọ yểu nên bói riêng một quẻ.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY