26 C
Hanoi
Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024
spot_img
HomeTử ViTỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ HÁN VIỆT (toàn tập - quyển...

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ HÁN VIỆT (toàn tập – quyển 1 phần 1)

- Advertisement -

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

紫微斗数全书 目录 La Hồng Tiên Tử vi đấu sổ toàn thư mục lục

◎ 卷 一 ◎ quyển nhất

太微赋 Thái vi phú

形性赋 Hình tính phú

星垣论 Tinh viên luận

斗数准绳 Đấu sổ chuẩn thằng

玄微论 Huyền vi luận

发微论 Phát vi luận

斗数毂率 Đấu sổ cốc suất

增补太微赋 Tăng bổ thái vi phú

星垣问答论 Tinh viên vấn đáp luận

斗数骨髓赋 Đấu sổ cốt tủy phú

女命骨髓赋 Nữ mệnh cốt tủy phú
定富贵贫贱等诀 Định phú quý bần tiện đẳng quyết

定富贵贫贱十等论 Định phú quý bần tiện thập đẳng luận

十二宫诸星得地合格诀 Thập nhị cung chư tinh đắc địa hợp cách quyết

十二宫诸星失陷破格诀 Thập nhị cung chư tinh thất hãm phá cách quyết

十二宫诸星得地富贵论 Thập nhị cung chư tinh đắc địa phú quý luận

十二宫诸星失陷贫贱论 Thập nhị cung chư tinh thất hãm bần tiện luận

定富局 Định phú cục

定贵局 Định quý cục

定贫贱局 Định bần tiện cục

- Advertisement -

定杂局 Định tạp cục

◎ 卷 二 ◎ quyển nhị

安命身例 An mệnh thân lệ

安十二宫例 An thập nhị cung lệ

起五寅例 Khởi ngũ dần lệ

花甲纳音歌 Hoa giáp nạp âm ca

安南北斗星诀 An nam bắc đấu tinh quyết

安文昌文曲星诀 An văn xương văn khúc tinh quyết

安辅弼星诀 An phụ bật tinh quyết

安天魁天钺诀 An thiên khôi thiên việt quyết

安火铃二星诀 An hỏa linh nhị tinh quyết

安禄权科忌诀 An lộc quyền khoa kị quyết

安天空地劫诀 An thiên không địa kiếp quyết

安天伤天使诀 An thiên thương thiên sử quyết

安十二宫太岁杀禄存神歌诀 An thập nhị cung thái tuế sát lộc tồn thần ca quyết

安天刑天姚星诀 An thiên hình thiên diêu tinh quyết

安三台八座诀 An tam thai bát tọa quyết

安天哭天虚诀 An thiên khốc thiên hư quyết

安龙池凤阁诀 An long trì phượng các quyết

安台辅诀 An thai phụ quyết

安封诰诀 An phong cáo quyết

- Advertisement -

安长生沐浴歌诀 An trường sinh mộc dục ca quyết

安红鸾天喜诀 An hồng loan thiên hỉ quyết

安丧门白虎吊客官符四飞星诀 An tang môn bạch hổ điếu khách quan phù tứ phi tinh quyết

安斗君诀 An đấu quân quyết

安天德月德解神诀 An thiên đức nguyệt đức giải thần quyết

安飞天三杀诀 An phi thiên tam sát quyết

安截路空亡诀 An tiệt lộ không vong quyết

安旬中空亡诀 An tuần trung không vong quyết

安大限诀 An đại hạn quyết

安小限诀 An tiểu hạn quyết

安童限诀 An đồng hạn quyết

安命主 An mệnh chủ

安身主 An thân chủ

安金锁铁蛇关 An kim tỏa thiết xà quan

安男女竹罗三限诀 An nam nữ trúc la tam hạn quyết

安十二宫强弱诀 An thập nhị cung cường nhược quyết

定十二宫星辰落闲宫 Định thập nhị cung tinh thần lạc nhàn cung

安流禄流羊流陀诀 An lưu lộc lưu dương lưu đà quyết

论星辰生克制化 Luận tinh thần sinh khắc chế hóa

论诸星分属南北斗并分属五行诀 Luận chư tinh phân chúc nam bắc đấu tịnh phân chúc ngũ hành quyết

- Advertisement -

定金木水火土局 Định kim mộc thủy hỏa thổ cục

安紫微天府图 An tử vi thiên phủ đồ

伤使祸福紧慢图 Thương sử họa phúc khẩn mạn đồ

禄权科忌图 Lộc quyền khoa kị đồ

十二宫庙旺落陷图 Thập nhị cung miếu vượng lạc hãm đồ 论命宫诀 Luận mệnh cung quyết 论兄弟诀 Luận huynh đệ quyết 论妻妾诀 Luận thê thiếp quyết

论子女诀 Luận tử nữ quyết

论财帛诀 Luận tài bạch quyết

论疾厄诀 Luận tật ách quyết

论迁移诀 Luận thiên di quyết

论奴仆诀 Luận nô phó quyết

论官禄诀 Luận quan lộc quyết

论田宅诀 Luận điền trạch quyết

论福德诀 Luận phúc đức quyết

论父母诀 Luận phụ mẫu quyết

◎ 卷 三 ◎ quyển tam

谈星要论 Đàm tinh yếu luận

论人命入格 Luận nhân mệnh nhập cách

论格星数高下 Luận cách tinh sổ cao hạ

论人性格何如 Luận nhân tính cách hà như

论男女命同异 Luận nam nữ mệnh đồng dị

论小儿命 Luận tiểu nhi mệnh

定小儿生时诀 Định tiểu nhi sinh thì quyết

论人生时安命吉凶 Luận nhân sinh thì an mệnh cát hung

论人生时要审的确 Luận nhân sinh thì yếu thẩm đích xác

论小儿克亲 Luận tiểu nhi khắc thân

论命先贫后富 Luận mệnh tiên bần hậu phú

论大限十年祸福何如 Luận đại hạn thập niên họa phúc hà như

论二限太岁吉凶 Luận nhị hạn thái tuế cát hung

论行限分南北斗 Luận hành hạn phân nam bắc đấu

论流年太岁吉凶星杀 Luận lưu niên thái tuế cát hung tinh sát

论阴骘延寿 Luận âm chất duyên thọ

论羊陀迭并 Luận dương đà điệt tịnh

论七杀重逢 Luận thất sát trọng phùng

论大小限星辰过十二宫遇十二支所忌诀 Luận đại tiểu hạn tinh thần quá thập nhị cung ngộ thập nhị chi sở kị quyết 论立命行限宫歌 Luận lập mệnh hành hạn cung ca

论太岁小限星辰庙陷遇十二宫中吉凶 Luận thái tuế tiểu hạn tinh thần miếu hãm ngộ thập nhị cung trung cát hung

论诸星同垣各司所宜分别富贵贫贱夭寿 Luận chư tinh đồng viên các ti sở nghi phân biệt phú quý bần tiện yểu thọ.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY