Kính gửi toàn thể thành viên diễn đàn và bạn bè thân hữu gần xa, Liệt Tử khi xưa có viết : “Si lung ấm á ra hào phú – Tuệ trí thông minh khước thụ bần”. Nghĩa là “Người ngây dại, câm điếc thì lại được giàu có. Kẻ thông minh sáng láng lại chịu cảnh bần hàn” Vạn vật trên đời đều tuân thủ cái lẽ chung của tạo hóa huyền vi. Con người ta sống giữa Thiên-Địa cũng không nằm ngoài lẽ ấy. Quy luật ấy chính là SỐ MỆNH vậy. Khát khao tìm hiểu, muốn làm sáng tỏ…

Chia sẻ.

TỬ PHỦ DẦN THÂN

TỬ PHỦ Dần Thân (Tuvivietnam – Siêu tầm) BỘ TỬ PHỦ Dần Thân. Gồm 2…

Cung Quan Lộc

Cung Quan Lộc (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung Quan Lộc Cung Quan Lộc có cát…

Cung thiên di phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung thiên di phi hóa (1)Cung thiên di phi Hóa Lộc:…

Luận dụng thần

Tác giả: Hoàng Đại Lục (Tuvivietnam – siêu tầm) Dụng thần là gì? Học giả…