Điểm thưởng dành cho Chính Khí

 1. 20
  Thưởng vào: 12/6/15

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 2. 15
  Thưởng vào: 29/9/14

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 3. 10
  Thưởng vào: 27/9/14

  Thưởng 100 bài viết

  Chúc mừng bạn đã gửi 100 bài viết

 4. 10
  Thưởng vào: 2/8/14

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 5
  Thưởng vào: 1/8/14

  Thành viên nhiệt tình

  Đã đóng góp 30 viết cho diễn đàn

 6. 2
  Thưởng vào: 15/7/14

  Được ái mộ

  Có người thích bài viết của bạn

 7. 1
  Thưởng vào: 15/7/14

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài trên điễn dàn