Tử Vi Việt Nam

Thay mặt ban quản trị group Tử Vi Việt Nam chúng tôi cảm ơn các bạn hữu gần xa đã tin tưởng và hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Như mọi người cũng đã biết , Group Tử Vi Việt Nam cũ đã bị hack trong vài tháng gần đây, chúng tôi đã cố gắng làm việc để lấy lại nhưng không được. Vì vậy chúng tôi tuyên bố chính thức : Huỷ bỏ group cũ và chuyển sang group mới. Và kêu gọi mọi người rời bỏ group cũ và thông tin lại cho bạn bè rời xa…

Chia sẻ.

Định bần tiện cục

Định bần tiện cục ⑴, “Sinh lai bần tiện, kiếp không lâm tài phúc nhị…

Định quý cục

Định quý cục Nhật nguyệt giáp mệnh bất tọa không vong ngộ phùng bổn cung…

Trung Châu Phái

Vương Đình Chi phái Trung Châu có phong cách đoán mệnh khá đặc biệt, thường…