28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 17 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 53

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 53

- Advertisement -

40. 兩 間 同 發 定 多 月 老 以 爭 盟
二 間 俱 空 必 無 通 好

(Tuvivietnam – siêu tầm)
Lưỡng gian đồng phát, định đa Nguyệt lão dĩ tranh minh
Nhị gian câu Không tất vô thông hiếu dĩ vi lễ
Hai gian hào cùng động, tất đoán nhiều người tranh làm mai mối
Hai gian hào đều Không chẳng dùng lễ để thông hiếu.
Hai gian hào đều động tất có hai người mối, tất phải xem suy vượng cùng bị bị chế hay không để biết người nào nắm chủ động.

41. 世 應 不 和 仗 冰 言 而 通 好
Thế Ứng bất hoà trượng băng ngôn thi thông hiếu
Thế và Ứng không hợp tất cậy người mai mối mà giao hảo.
Thế và Ứng tương xung hoặc tương khắc nếu được gian hào sinh hợp với Thế động, Ứng động, nên cậy người mai mối hbai bên việc mới thành.

42. 間 爻 受 剋 總 綺 語 亦 無 從
Gian hào thụ khắc, tổng ỷ ngữ diệc vô tòng
Gian hào chịu khắc, dùng lời ngon ngọt cũng không theo.
Muốn cầu thân, nếu được hào Ứng sinh hợp gian hào, tất nghe tin theo người mai mối. Nếu ngược lại gian hào bị hào Ứng xung khắc, tuy người mối dùng lời ngon ngọt cũng không theo.

43. 財 官 冲 剋 反 招 就 裏 愆 尤
Tài Quan xung khắc phản chiêu tựu lý khiên vưu
Tài Quan xung khắc ngược lại mắc lầm lỗi bên trong.
Gian hào nếu bị Nhật thần, động hào hoặc Tài, Quan xung khắc, n gười mai mối mắc oán với hai nhà trai gái. Thế hào xung khắc thì bị oán trách của nhà trai, Ứng hào xung khắc thì bị nhà gái oán trách.

44. 世 應 生 扶 必 得 其 中 厚 惠
Thế Ứng sinh phù tất đắc kỳ trung hậu huệ
Thế Ứng sinh phò tất có nhiều ân huệ.
Gian hào gặp Thế, Ứng, Nhật thần là Tài Phúc sinh hợp, thì người môi giới được hai nhà trai gái báo đáp, vượng tướng thì nhiều mà hưu tù thì ít. Thế vượng tất nhà trai cho nhiều, Ứng vượng thì nhà gái cho nhiều.

45.一 卦 凶 吉 須 察 精 微 委 曲
百 年 夫 婦 方 知 到 底 團 圞
Nhất quái hung cát tu sát tinh vi uỷ khúc
Bách niên phu phụ phương tri đáo để đoàn loan.
Phải xét kỹ càng chi tiết mới biết cát hung của quẻ
Mới biết được trọn vẹn việc trăm năm của vợ chồng.
Chương này chỉ luận việc trai xem việc lấy vợ, nữ xem chuyện lấy chồng. Ngày nay các thuật gia không phân biệt rõ ràng, phàm chọn rể, cưới dâu, gả em gái, chọn chị dâu , lại không dùng Dụng thần để đoán, đại khái lấy hào Quan làm chồng, hào Tài làm vợ, thật đại lầm lẫn. Huống gì trong chương này có viết: “Trục lý bất hợp vi Quan hào phát động; Ông cô bất mục, định nhân Thê vị giao trùng” (Chị em dâu không hợp chỉ vì hào Quan phát động; Dâu gia không thuận vì hào Thê dao động). Hai câu này có thể làm bằng chứng, học giả nên dựa vào Dụng thần hung cát để suy đoán, không thể đại khái dùng Tài, Quan.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY