32 C
Hanoi
Thứ Tư, 29 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG - Phần 11

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 11

- Advertisement -

Chương 3

(Tuvivietnam – siêu tầm)

THÔNG HUYỀN PHÚ VÀ TUÝ KIM PHÚ

通玄賦
易 爻 不 妄 成
神 爻 豈 亂 發
體 象 或 既 成
無 者 形 憂 色
始 須 論 用 神
次 必 看 原 神
三 合 會 用 吉
祿 馬 最 為 良
爻 動 始 為 定
次 者 論 空 亡
六 冲 主 冲 併
刑 剋 主 俱 傷
世 應 俱 發 動
必 然 有 改 張
龍 動 家 有 喜
虎 d動 主 有 喪
勾 陳 朱 雀 動
田 土 與 文 章
財 動 憂 尊 長
父 動 損 兒 郎
子 動 男 人 滯
兄 動 女 人 殃
出 行 宜 世 動
歸 魂 不 出 疆
用 動 值 三 合
行 人 立 回 莊
占 宅 財 龍 旺
豪 富 冠 一 鄉
父 母 爻 興 旺
為 官 至 侯 王
福 神 若 持 世
官 訟 定 無 妨
勾 陳 剋 玄 武
捕 賊 不 須 忙
父 病 嫌 財 殺
財 興 母 不 長
無 鬼 病 難 療
鬼 旺 主 發 狂
請 看 考 鬼 歷
祝 謝 得 安 康
占 婚 嫌 剋 用
占 產 看 陰 陽
若 要 問 風 水
三 四 世 吉 昌
長 生 墓 絕 訣
卦 卦 要 審 詳
萬 千 言 不 盡
略 舉 其 大 綱
分 別 各 有 類
無 物 不 包 藏

THÔNG HUYỀN PHÚ

Dịch hào bất vong thành
Thần hào khởi loạn phát
Thể tượng hoặc ký thành,
Vô giả hình ưu sắc
Thuỷ tu luận Dụng thần.
Thứ tất khán Nguyên thần,
Tam hợp hội dụng cát,
Lộc Mã tối vi lương.
Hào động thuỷ vị định
Thứ giả luận Không vong.
Lục xung chủ xung tính
Hình khắc câu chủ thương.
Thế ứng câu phát động,
Tất nhiên hữu cải trương.
Long động gia hữu hỷ,
Hổ động chủ hữu tang.
Câu Trần, Chu Tước động,
Điền thổ dữ văn chương
Tài động ưu tôn trưởng,
Phụ động tổn nhi lang.
Tử động nam nhân trệ,
Huynh động nữ nhân ương.
Xuất hành nghi Thế động.
Qui hồn bất xuất cương.
Dụng động trị tam hợp,
Hành nhân lập hồi trang.
Chiêm trạch Tài, Long vượng,
Hào phú quán nhất hương.
Phụ Mẫu hào hưng vượng,
Vi quan chí hầu vương.
Phúc thần nhược trì Thế,
Quan tụng định vô phương.
Câu Trần khắc Huyền Vũ,
Bổ tặc bất tu mang.
Phụ bệnh hiềm Tài sát,
Tài hưng mẫu bất trường.
Vô Quỷ bệnh nan liệu,
Quỷ vượng chủ phát cuồng.
Thỉnh khán khảo lịch quỷ,
Đảo tạ đắc n khang.
Chiêm hôn hiềm khắc Dụng.
Chiêm sản khán âm dương.
Nhược yếu vấn phong thuỷ,
Tam tứ hào cát xương.
Trường sinh, Mộ, Tuyệt quyết,
Quái quái yếu thẩm tường.
Vạn thiên ngôn bất tận,
Lược cử kỳ đại cương.
Phân biệt các hữu loại
Vô vật bất bao tàng

. Dịch : Hào dịch nào càn bậy – Hào thần há phát lộn xộn- Thể tượng khi đã thành – Đưng sinh lòng lo lắng- Trước tiên luận Dụng thần – Tiếp đến xem Nguyên thần – Tam hợp với dụng là tốt – Có Lộc Mã là tốt hết sức – Trước tiên định hào động – Tiếp đến luận Không vong – Lục xung là chủ tất cả xung nhau – Hình, Khắc đều chủ hại -Thế, Ứng đều phát động – Tất chủ có thay đổi – Long động chủ nhà có chuyện vui – Hổ động chủ nhà có tang- Câu Trần, Chu Tước động – Là có việc về điền trạch và văn thư – Tài động hại bậc tôn trưởng – Phụ động hại con cháu – Tử động làm Nam nhân trở ngại – Tài động hại nữ nhân – Xuất hành nên Thế động – Qui hồn tất không đi được – Dụng động có tam hợp – Người đi đường tức khắc về nhà – Xem nhà cửa mà Tài, Long vượng – Giàu có bậc nhất làng – Hào Phụ mẫu hưng vượng – Làm quan đến vương hầu – Nếu Phúc thần trì Thế – Việc quan tụng chẳng có hại – Câu Trần thì khắc Huyền Vũ – Thì không gấp bắt giặc – Xen bệnh cha không nên bị Tài sát – Tài động mẹ sống chẳng lâu – Quẻ không có Quỷ khó trị bệnh – Quỷ vượng chủ phát điên – Xin xem lịch khảo quỷ – Cầu cúng tất an khang – Xem hôn nhân hiềm Dụng bị khắc – Về sinh sản xem hào âm dương – Nếu hỏi về phong thuỷ – Cần hào tam và tứ tốt đẹp – Về Trường Sinh, Mộ, Tuyệt – Mọi quẻ đều cần xét rõ – Ngàn vạn lời nói không hết – Chỉ nêu phần đại cương – Cần phân rõ các phần – Không gì là không chứa trong đó.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY