28 C
Hanoi
Thứ Hai, 15 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG - Phần 12

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 12

- Advertisement -

(Tuvivietnam – siêu tầm)

碎 金 賦
子 動 生 財 不 宜 父 擺
兄 動 剋 財 子 動 能 解
財 動 生 鬼 切 忌 兄 搖
子 動 剋 鬼 財 動 能 消
父 動 生 兄 忌 財 相 剋
鬼 動 剋 兄 父 動 能 泄
鬼 動 巽 入 忌 子 交 重
財 動 剋 父 鬼 動 能 中
兄 動 生 子 忌 鬼 搖 揚
父 動 剋 子 兄 動 無 妨
子 興 剋 鬼 父 動 無 妨
若 然 兄 動 鬼 必 遭 傷
財 興 剋 父 兄 動 無 憂
若 然 子 動 父 命 難 留
父 動 剋 子 財 動 無 事
若 是 鬼 興 其 子 必 死
鬼 興 剋 兄 子 動 可 救
財 若 交 重 兄 弟 不 久
兄 興 剋 財 鬼 興 無 礙
若 是 父 興 財 遭 剋 害

TUÝ KIM PHÚ
Tử động sinh Tài, bất nghi Phụ bãi,
Huynh động khắc Tài, Tử động năng giải.
Tài động sinh Quỷ, thiết kị Huynh diêu,
Tử động khắc Quỷ, Tài động năng tiêu.
Phụ động sinh Huynh, kị Tài tương khắc.
Quỷ động khắc Huynh, Phụ động năng tiết.
Quỷ động tốn nhập, kịTử giao trùng,
Tài động khắc Phụ, Quỷ động năng trúng.
Huynh động sinh Tử, kị Quỷ dao dương.
Phụ động khắc Tử, Huynh động vô phương,
Nhược nhiên Huynh động, Quỷ tất tao thương.
Tài hưng khắc Phụ, Huynh động vô ưu,
Nhược nhiên Tử động, Phụ mệnh nan lưu.
Phụ động khắc Tử, Tài động vô sự,
Nhược thị Quỷ hưng, kỳ Tử tất tử.
Quỷ hưng khắc Huynh, Tài động khả cứu,
Tài nhược giao trùng, Huynh Đệ bất cửu.
Huynh hưng khắc Tài, Quỷ hưng vô ngại,
Nhược thị Phụ hưng, Tài tao khắc hại.

Tử động sinh Tài không nên Phụ động,
Huynh động khắc Tài, Tử động có thể giải
Tài động sinh Quỷ, rất kị Huynh động.
Tử động khắc Quỷ, Tài động tất hết
Phụ động sinh Huynh, kị Tài đến khắc.
Quỷ động khắc Huynh, Phụ động chế bớt.
Quỷ đã khởi động, kị Tử lại động
Tài động khắc Phụ, Quỷ động có thể trung hoà
Huynh động sinh Tử, kị Quỷ giao động
Phụ động khắc Tử, Huynh động thì chẳng hại.
Tử động khắc Quỷ, Phụ động thì không còn bị hại,
Nhưng nếu Huynh động tất Quỷ bị hại.
Tài động khắc Phụ, Huynh động thì chẳng lo.
Nếu Tử lại động thì mệnh của Phụ chẳng giữ được.
Phụ động khắc Tử, Tài động thì chẳng có việc gì,
Nhưng nếu Quỷ lại động thì Tử tất chết.
Quỷ động khắc Huynh, Tử động có thể cứu
Nếu Tài lại động thì Huynh đệ không lâu.
Huynh động khắc Tài, Quỷ động thì vô hại,
Nếu Phụ lại động thì Tài tất bị hại.

Phần này nói đến sinh khắc chế hoá, để rõ trong hung có chứa cát, trong cát lại chứa hung mà thôi. Như Kim động vốn sinh Thuỷ, nhưng Hoả động chế Kim thì Kim không thể sinh Thuỷ. Như Hoả động vốn khắc Kim, nhưng Thuỷ lại động thì chế Hoả làm không thể tổn thương Kim. Như Kim gặp Hoả động tất chịu khắc, nhưng được Thổ động thì Hoả ham sinh Thổ mà quên khắc Kim, gọi là “tham sinh quên khắc” , Kim ngược lại là tốt. Như Hoả động khắc Kim mà hào Thổ an tĩnh, lại gặp Mộc động, Mộc lại giúp Hoả khắc Kim, tất hung. Người học nên theo lý chế hoá sinh khắc của ngũ hành mà định hung cát vậy.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY