25 C
Hanoi
Thứ Năm, 16 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 64

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 64

- Advertisement -

Chương 22

XƯỚNG GIA

娼 家

(Tuvivietnam – siêu tầm)

NHÀ ĐIẾM

養本 [1] 身 於 花 柳 之 家 曰 娼 曰 妓
識 禍 福 於 幾 微 之 際 惟 蓍 惟 龜
花 街 托 迹 – 柳 巷 安 身
門 外 紛 紛 總 是 風 流 子 弟
窗 前 濟 濟 無 非 歌 舞 佳 人
若 要 安 甯 必 得 世 無 冲 剋
欲 求 稱 意 還 須 應 去 生 扶
Dưỡng bản thân ư hoa liễu chi gia viết xướng viết kỹ
Thức hoạ phúc ư cơ vi chi tế duy thi duy qui
Hoa triệt thác tích – Liễu hạng an thân
Môn ngoại phân phân tổng thị phong lưu tử đệ
Song tiền tễ tễ vô phi ca vũ giai nhân
Nhược yếu an ninh tất đắc Thế vô xung khắc
Dục cầu xứng ý hoàn tu Ứng khứ sinh phù
Nuôi thân ở ngõ liễu hoa gọi điếm gọi đĩ
Biết sâu sắc về hoạ phúc chỉ qui chỉ thi[2]
Giấu tích lối hoa – An thân ngõ liễu
Ngòai cổng tới lui con em giới phong lưu
Trước song tràn đầy ca vũ giai nhân
Muốn được an ổn cần Thế không xung khắc
Mong cầu vừa ý lại cần Ứng đến sinh phò
Phàm nhà chứa bói xem việc làm ăn nơi đó đều lấy hào Thế làm người chủ nhà, Ứng làm khách chơi. Nếu Nguyệt kiến, Nhật thần, động hào đều không hình xung khắc Thế tất chủ nhà cửa tốt lành lợi ích, mọi người an ổn.

1. 卦 見 六 冲 往 來 亦 徒 迎 迓
Quái kiến Lục xung vãng lai diệc đồ nghênh nhạ
Gặp quẻ Lục xung qua lại chỉ là bọn đưa rước.
Xung là tán. Nếu gặp quẻ Lục xung hợp hợp xứ phùng xung, không chỉ khách vãng lai không có ơn gì mà còn phòng bị xua đuổi ở không an.

2. 爻 當 六 合晨 昏 幸 爾 盤 桓
Hào đương Lục hợp thần hôn hạnh nhĩ bàn hoàn
Gặp quẻ Lục hợp may mắn được khách loanh quanh.
Được quẻ Lục hợp rất tốt. Hợp tất tình ý khắn khít, chủ nhân được nhiều chiếu cố, trong ngoài hoà đồng, gia đình hoà thuận.

3. 財 若 空 亡 錢 樹 子 恐 防 傾 倒
Tài nhược Không vong tiền thụ tử khủng phòng khuynh đổ
Tài nếu lâm Không e phòng cây tiền ngã đổ.
Tài hào là điếm đĩ, nếu lâm Không hoặc suy tuyệt chịu khắc, chủ kỹ nữ táng vong. Hào Tài nếu xuất hiện nhiều , kỹ nữ vượng tướng tất nhan sắc xinh đẹp, suy nhược thì dung mạo không xinh, Hình thì bị bệnh; Nhật Nguyệt, động hào không sinh không hợp chư không có người quyến luyến.

4. 官 如 墓 絕 探 花 郎 那 得 棲 遲
Quan như Mộ Tuyệt, thám hoa lang na đắc thê trì
Quan như Mộ Tuyệt thì khách làng hoa nào có ở lâu.
Quan hào là khách trú, nếu động sinh hợp Thế hào thì nhiều khách buôn chiếu cố, lại thêm Nhật thần sinh phù thì có quí nhân đến, không nên gặp Không vong, Mộ Tuyệt.

5. 妻 財 官 鬼 二 者 不 可 相 無
Thê Tài Quan Quỷ nhị giả bất khả tương vô
Hai hào Thê Tài và Quan Quỷ không thể không có.
Không có Tài chủ không có gái xuất sắc; vô Quan chủ không đón tiếp được quí khách, tiền tài bị hao phá. Nếu Tài Quan đều Không hoặc một Không một phục thì thời vận không đến.

6. 財鬼 父 兄子 孫 皆 宜 不 動
Tài Quỷ Phụ Huynh Tử Tôn giai nghi bất động
Tài, Quỷ, Phụ, Huynh, Tử Tôn đều nên không động
Người thường xem nhà cửa nên Tử Tôn động, chỉ có nhà điếm thì không, vì Tử động khắc Quan . Nhưng nếu Quan động thì Tử cũng nên động . Mừng nhất là được Lục Thân an tĩnh. Cho nên mới bảo “đều không nên động”.

7. 鬼 煞 傷 身 火 盜 官 灾 多 恐 怖
Quỷ sát thương Thân, hoả đạo quan tai đa khủng bố
Quỷ sát hại Thân, hoả tai, trộm cướp, quan tai nhiều lo sợ


Quỷ hào sinh hợp Thế hào là tượng khách chơi mê mẫn, tuy động cũng tốt. Nếu xung khắc hình hại Thế là Quỷ sát gây hoạ, nặng thì quan tai, giặc cướp, nhẹ thì thị phi khẩu thiệt.
8. 日 辰 冲 父 住 居 屋 宅 有 更 張
Nhật thần xung Phụ, trú cư ốc trạch hữu canh trương
Nhật thần xung Phụ thì nhà cửa có đổi thay
Phụ Mẫu là hà ở. Nếu bị Nhật thần xung khắc hoặc Phụ Mẫu hoá thành Tài hào, chắc chắn có sự đổi thay, ở không lâu.

9. 兄 弟 交 重 罄 囊 用 度
Huynh Đệ giao trùng khánh nang dụng độ
Huynh Đệ phát động sạch túi để sống
Huynh Đệ chủ sống đạm bạc, nhiều hao tán, nếu được sinh phò không đủ sống qua ngày.

10. 子 孫 藏 伏 蹙 額 追 陪
Tử Tôn tàng phục túc ngạch truy bồi
Tử Tôn phục tàng vất vả qua ngày[3]
Tử Tôn là Thần Phúc đức, thần vui vẻ. Nhà chứa tuy không nên có Tử Tôn động nhưng Tử Tôn không thể phục tàng, chủ nhà cửa không yên, ở không ổn, đời sống không thịnh vượng.

11. 財 化 福 爻 家 出 從 良 之 妓
Tài hoá Phúc hào, gia xuất tòng lương chi kỹ
Tài hoá Phúc thì trong n hà có kỹ nữ hoàn lương
Không nên Tài động, động thì kỹ nữ đi mất. Nếu gặp xung khắc hoặc Không động cũng vậy. Nếu Tài hoá Tử hợp Ứng, kỹ nữ có ý hoàn lương, hoá Tử sinh Thế có thể gọi là cây làm tiền.

12. 官 居 刑 地 門 招 惡 病 之 人
Quan cư hình địa, môn chiêu ác bệnh chi nhân
Quan mang Hình thì rước người bị bệnh
Quan Quỷ mang Hình, sinh hợp Thế Thân, phần lớn đón rước người bệnh. Nếu sinh hợp với Thế,Hình xung với Tài, cần phòng vì kỹ nữ sẽ mắc bệnh.

13. 忌 動 衰 空 閑是 閑 非 閑 撓 舌
Kị động suy Không nhàn thị nhàn phi nhàn nạo thiệt
K ỵ thần phát động nhưng suy mà lâm Không nhàn rỗi dính vào chuyện thị phi.

Thần khắc Thế phát động, suy lâm Không tức bị chế, chẳng qua dính vào thị phi mà thôi, không bị chế thì chẳng tốt.

- Advertisement -

14. 財 興 剋 世 有 財 有 利 有 驚 憂
Tài hưng khắc Thế hữu tài hữu lợi hứu kinh ưu
Tài động khắc Thế, có tiền có lợi có lo âu.
Phàm hào Tài vượng tướng, không nên đôn gj thương khắc Thế hào. Vốn Tài là đầu mối sinh tai hoạ, tất nhiên vì tiền của mà gây hoạ.

15. 能 將 玄 理 以 推 詳
真 乃 黃 金 而 不 易
Năng tương huyền lý dĩ suy tường
Chân nãi hoàng kim nhi bất dị
Phải đem lý huyền diệu để suy rõ
Mới thật là vàng nên không đổi.

[1] Nguyên văn vế này thiếu mất một từ, phải thêm vào một chữ 本bản cho thích hợp.

[2] Qui là mai rùa, Thi là cỏ thi. Tức là hai lối bói Bốc và Phệ

[3] Nguyên văn “túc ngạch” là nhăn trán, “truy bồi” là “theo đuổi”. Ý nói vất vả theo cuộc sống

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY