19 C
Hanoi
Thứ Ba, 5 Tháng Ba, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 63

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 63

- Advertisement -

Chương 21

CHÂU THUYỀN

舟 船

(Tuvivietnam – siêu tầm)

THUYỀN BÈ

凡 卜 買 船 斷 同 船 户
Phàm bốc mãi thuyền đoán đồng thuyền hộ
Phàm bói về thuyền buôn cũng đoán như thuyền ở[1]
Phàm bói thuyền buôn hoặc thuyền thuê cũng giống nhau. Nếu người chủ thuyền tự bói lấy Gia trạch để đoán, chứ không theo phép này.

1.六 身 持 世 可 推 新 舊 之 由
Lục thân trì Thế khả suy tân cựu chi do
Lục thân ở Thế cho suy được nguồn gốc mới cũ
Phàm đoán thuyền mới hay cũ, dùng Lục thân trì Thế để quyết đoán. Nếu Tài, Phúc thì mới, Phụ Mẫu thị cũ, Huynh Đệ thì nửa mới nửa cũ, Quan Quỷ thì nhiều tai hoạ. Lại lấy vượng tướng để quyết đoán.

2. 諸 鬼 動 臨 可 識 節 病 之 處
Chư Quỷ động lâm khả thức tiết bệnh chi xứ
Ở nơi hào Quỷ động lâm có thể biết chỗ hư hại
Kim Quỷ thì đinh thiếu, Thổ Quỷ thì thiếu bùn, Mộc Quỷ thì phải vá, Thuỷ Quỷ thì có nơi rò, Hoả Quỷ thì nức nẻ.

3. 二 爻 為 前 倉 要 持 財 福
五 爻 為 後 舵 怕 見 官 兄
Nhị hào vi tiền sương yếu trì Tài Phúc
Ngũ hào vi hậu đà phạ kiến Quan Huynh
Hào nhị là khoang trước, cần trì Tài Phúc
Hào ngũ là bánh lái sợ gặp Quan Huynh
Hào sơ,hào nhị là khoang trước, hào tam tứ là khoang giữa, hào ngũ lục là bánh lái ở sau.

4. 父 作 梢 公 不 宜 傷 剋
Phụ tác sao công bất nghi thương khắc
Phụ là người lái không nên thương khắc


Bói về thuyền lấy Phụ Mẫu làm thuyền, bói về điều khiển thì Phụ Mẫu là người lái. Phụ hào cần vượng tướng sinh hợp hào Thế là tốt, nếu phát động thương khắc hào Thế là hung.

5. 龍 為 船 尾 豈 可 空 刑
Long vi thuyền vĩ, khởi khả Không hình
Long là đuôi thuyền, há lại Không hình
Thanh Long là đuôi thuyền, lâm Tài Phúc, vượng động trì Thế, sinh hợp Thế chủ lợi ích vừa ý.

6. 螣 蛇 辨 索 纜 之 堅 牢
Đằng Xà biện sách lãm chi kiên lao
Đằng Xà là để luận về chắc chắn của dây neo
Đằng Xà là giây neo thuyền, hưu tù lâm Không thì khô cháy, vượng tướng trì cát thần thì rắn chắc.

7. 白 虎 為 帆 檣 之 順 利
Bạch Hổ vi phàm tường chi thuận lợi
Bạch Hổ là thuận lợi của cánh buồm cột buồm.
Bạch Hổ thuộc Phong cho nên lấy làm buồm. Nếu sinh vượng mà ở Tài Phúc, cát thần, động mà sinh hợp Thế, trì Thế Thân tất thuyền có buồm tốt khiến gió thuận lợi đi nhanh. Nếu Bạch Hổ đới hungQuỷ, ác sát vượng động khắc hại Thế Thân hoặc gặp quái phản ngâm, chủ không có gió hoặc bị gió lật thuyền.

8. 六 爻 皆 吉 不 傷 身
四 海 遨 遊 無 阻 滯
Lục hào giai cát bất thương Thân
Tứ hải ngao du vô trở trệ
Sáu hào đều tốt không thương hại Thân
Ngao du bốn biển không trở ngại.
Sáu hào sinh hợp Tài Phúc, cát thần lại sinh vượng trì Thế, trì Thân. Động hào lại không thương khắc thì đi đâu cũng tốt, tuy đi xa bốn biển ngũ hồ cũng đều thuận lợi.

[1] Nguyên văn là Thuyền hộ, chỉ những người sinh sống bằng thuyền trên sông nước.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY