29 C
Hanoi
Thứ Tư, 15 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG - Phần 3

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 3

- Advertisement -

BỐC PHỆ CÁCH NGÔN

(Tuvivietnam – siêu tầm)


– Bói là đạo thông vởi thần minh để định hung cát, quyết ưu nghi, biện âm dương ở hào tượng, xét huyền cơ ở biến hoá. Ý nghĩa hết sức tinh vi mà thông suốt lại vô cùng. Kinh có bảo: ” Đạo chí thành thì có thể biết trước”, cho nên người đi xem bói không thành tâm thì chẳng cảm được, mà người thầy vọng đoán thì chẳng được linh. Đó là điều cần phải luận.

– Người đời có việc cần thì bói nhưng chữ “Thành” còn chưa rõ. Có kẻ uống rượu, ăn chay mặn hỗn tạp, tà dâm không trong sạch, thì lúc lâm thời muốn cảm với thần minh thì hỏi làm sao mà cảm được. Lại có kẻ giàu sang, xem nhẹ chuyện bói toán, cậy nhờ thân bằng quyến hữu, hoặc uỷ cho nô bộc đi xem hộ, mà người này lòng chẳng thành, nên bói chẳng ứng, quẻ chẳng linh rồi kết tội cho người thầy, mà không biết lòng thành chẳng đạt. Đó là lỗi của người đi coi.

– Còn những thầy xem bói mà tâm hiếu lợi, dùng bói để đánh lừa. Tức như người đến xem về bệnh, việc chẳng quan trọng lắm, mà tán tận lương tâm, cấu kết với tăng ni đạo sĩ, bày đặt lễ lạc này nọ,vọng đoán mà cầu lợi. Lại nhìn người đến xem giàu nghèo để đoán nhiều hay ít. Đoán bậy mà dẫn người xem đến chùa nào đó, đạo quan nào đó, lễ lượt bao nhiêu lần, hoặc tới am miếu nào đó cầu kinh bao nhiêu ngày. Người xem hoang mang việc gì cũng theo. Với người giàu có thì dễ, còn người nghèo thì phải cầm cố áo quần, bán đồ đạt mà mang nợ nần. Nếu được lành thì cho là nhờ đầy đủ lễ, mà chết thì cho là tụng không đủ kinh… Nhưng chết rồi thì có ích gì. Đó là cái hại của tăng đạo. Lại có người mới học y, mạch lý chưa thông, lại giới thiệu người bói về y, mà kẻ này sở đắc chỉ là các tiết lễ cúng cấp, thì người bệnh bị cái hại chết người. Đó là cái hại về thầy thuốc. Hai việc này nơi Kinh thành này chỗ nào cũng có.

Ta buông rèm xem bói cốt để trừ những mê hoặc đó. Theo quẻ mà suy đoán, chẳng gì không ứng, mong dựa vào tinh về việc học không dám vọng đoán. Rồi được ít sở đắc, góp nhặt mà soạn cuốn Bốc Phệ Chánh Tông, mong được các bậc cao minh chỉ giáo. Chỉ sợ người đến xem không thành tâm mà quẻ xem chẳng ứng, hoặc người đoán chiêm nghiệm lầm nên không linh ứng. Đó là những điều cần thưa trước, mong người đọc lượng thứ cho.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY