27 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 52

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 52

- Advertisement -

30. 日 逢 父 合 已 期 合 巹 于 三 星
Nhật phùng Phụ hợp dĩ kỳ hợp cẩn vu tam tinh

(Tuvivietnam – siêu tầm)
Phụ hợp với Nhật thần, tất ngày thành hôn đã định.
Nhật thần và Phụ Mẫu hợp , hoặc Nhật Thần là hào Phụ, chỉ ngày thành hôn đã định.

32. 世 獲 財 生 終 得 粧 奩於 百 兩
Thế hoạch Tài sinh , chung đắc trang liễm ư bách lạng
Thế được Tài sinh, kết quả được của hồi môn hơn trăm lạng.
Phàm xem của hồi môn, phải xem hào Tài. Nếu hào Tài sinh hợp hào Thế, lại được Nhật thần, động hào phò trợ, tất có của hồi môn. Nếu lâm Câu Trần tất có của hồi môn là đất đai.

33. 欲 通 謀 妁須 論 間 爻
Dục thông mưu chước tu luận gian hào
Muốn hiểu mai mối phải luận gian hào.
Xem về dạm hỏi tất gian hào là người mai mối. Nếu chỉ xem riêng về mai mối thì chẳng dùng gian hào mà dùng hào Ứng là người mối giới.

34. 應 或 相 生 乃 女 家 之 瓜 葛
世 如 相 合 必 男 室 之 葭 莩
Ứng hoặc tương sinh, nãi nữ gia chi qua cát
Thế như tương hợp tất nam thất chi gia phu
Hoặc tương sainh với hào Ứng là có quan hệ với nhà gái
Nếu tương hợp với hào Thế tất thân thích xa với nhà trai.
Gian hào tương hợp với hào Thế là thân thích với nhà ta, tương hợp với hào Ứng là thân thích với nhà người. Nếu sinh hợp với cả Thế và Ứng thì đều thân thích với cả hai nhà, vượng tường là mới thân, hưu tù là quen xưa; ở bản cung là hết sức gần gũi, ở cung khác thì chỉ là quen biết ở ngoài.

35.先 觀 卦 象 陰 陽 必 男 女 可 决
Tiên quan quái tượng âm dương, tất nam nữ khả quyết
Trước xem là âm hay dương trong quẻ, tất có thể đoán là nam hay nữ.
Dương là nam làm môi giới, âm là nữ làm môi giới. Dùng suy động vượng tĩnh mà luận.

36. 次 看 卦 爻 之 動 靜 老 幼 堪 衰
Thứ khán quái hào chi động tĩnh, lão ấu kham suy
Sau xem đến động tĩnh của hào trong quẻ, có thể suy già hay trẻ)
Haò động mà suy nhược tất người già, tĩnh mà vượng tướng tất thiếu niên.

37.論 貧 富 當 究 身 命
决 美 惡 可 驗 性 情
Luận bần phú đương cứu thân mệnh
Quyết mỹ ố khả nghiệm tính tình
Luận giàu nghèo phải xét thân mệnh,
Đoán xấu đẹp có thể nghiêm tính tình.
Nam xem về vợ tất xem hào Tài, nữ xem về chồng phải xem hào Quan. Nam xem vầ nhà gái, nữ xem về nhà trai đều xem hào Ứng. Nếu Ứng vượng, Tài suy thì nhà gái tuy giàu nhưng dung mạo cô gái không đẹp. Cứ như thế mà suy.

38. 雀 值 兄 臨 慣 在 其 中 得 利
Tước trị Huynh lâm, quán tại kỳ trung đắc lợi
Có Chu Tước mà lâm Huynh Đệ thì được lợi nhờ quen bên trong.
Gian hào nếu có Đằng Xà, Chu Tước hoặc ở Huynh Đệ thì người này quen nghề môi giới mà kiếm lợi.

39. 世 應 冲 合 每 他 出 以 為 媒
Thế Ứng xung hợp, mỗi tha xuất dĩ vi môi
Thế hoặc Ứng xung hợp thì phiền người đi làm mối.
Gian hào an tĩnh bị Thế hoặc Ứng xung hợp. hoặc Nhật thần xung khởi, tất người đó không có tâm đi làm mai.Nhờ người này nói tất được. Nếu gian hào động thì không đoán như thế.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY