28 C
Hanoi
Thứ Ba, 14 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 51

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 51

- Advertisement -

20. 父 合 財 爻 異 日 有 新 臺 之 行
世 臨 妻 位 他 日 無 就 養 之 心

(Tuvivietnam – siêu tầm)
Phụ hợp Tài hào, dị nhật hữu tân đài chi hạnh,
Thế lâm Thê vị, tha nhật vô tựu dưỡng chi tâm
Phụ hợp với hào Tài, ngày sau tất có gian dâm giữa dâu gia,
Thế lâm hào Thê, ngày sau chẳng có lòng nuôi dưỡng.
Xem hôn nhân gặp hai hào Tài, Phụ mang Huyền Vũ mà động hợp, tất có gian dâm giữa ông gia và nàg dâu. Nếu hào Tài lâm Thế Thân, Huyền Vũ không động hợp, vợ tất không giỏi thờ ông bà gia.

21. 空 鬼 伏 財 必 是 望 門 之 寡 婦
動 財 值 虎 定 然 帶 服 之 婺 娘
Không Quỷ, phục Tài tất thị vọng môn chi quả phụ
Động Tài trị Hổ, định nhiên đới phục chi vụ nương
Tài hào phục ở Quỷ lâm Không, tất là quả phụ ngóng chồng bên cổng.
Tài hào động lâm Bạch Hổ, chắc là cô gái chịu tang.
Trong quẻ hào Tài phục dưới hào Quỷ lâm Không, thì người con gái từng có sính lễ, chưa kết hôn thì chồng chết, tục gọi là “vọng môn chi quả”. Nếu thêm Bạch Hổ mà phát động thì đã lấy chồng mà chồng chết . Nếu Quỷ phục dưới hào Tài mà không lâm Không tất phụ nữ có chồng. Nếu được Nhật Thần, động hào đề khởi mà hin hf khắc Thế háo thì về sau phòng tranh tụng.

22. 世 應 俱 空 難 遂 百 年 之 連 理
Thế Ứng câu Không, nan toại bách niên chi liên lý
Thế Ứng đều không khó toại được trăm năm thân ái.
Thế lâm Không là tự mình không muốn thành, Ứng lâm Không là người không muốn thành. Miễn cưỡng muốn thành hôn nhân thì kết quả không toại ý.

23. 財 官 疊 見 重 為 一 度 之 新 人
Tài Quan điệp kiến, trùng vi nhất độ chi tân nhân
Tài Quan hiên nhiều thì lại một phen nữa làm cô dâu, chú rể
Nam xem lấy vợ, quẻ có hai hào Tài, Nữ xem lấy chồng quẻ có hai hào Quan, tất là lấy vợ lại hoặc lấy chồng lại, một phen nữa làm dâu rể mới. Hai hào Quan tất có hai nhà tranh lấy vợ. Tài phục dưới Quỷ, nam tất có vợ ở nhà; Quỷ phục dưới Tài, tất vợ đã có chồng. Quỷ không lâm Không mà Nhật thần xung khắc Thê Tài, tất vợ li thân mà cải giá.

24. 夫 若 才 能 官 位 占 長 生 之 地
妻 如 醜 拙 財 爻 落 墓 庫 之 鄉
Phu nhược tài năng , Quan vị chiếm Trường Sinh chi địa
Thê như xú chuyết, Tài hào lạc Mộ khố chi hương
Chồng nếu có tài năng, vì hào Quan ở Trường Sinh
Vợ nếu vụng xấu, vì hào Tài ở Mộ khố.
Nếu cần biết tính tình, dung mạo của nam hay nữ, thì xem hai hào Tài và Quan. Vượng thì thân mập, suy thì gầy ốm. Nếu lâm Bạch Hổ, Đằng Xà, Câu Trần, Huyền Vũ hoặc thuộc Thổ, Hoả thì dung mạo xấu, còn lâm Thanh Long hoặc thuộc Mộc, Kim thì dung mạo đẹp. Suy mà được phò thì xấu mà có tài năng, vượng mà nhập Mộ thì đẹp mà kém vụng.

25. 命 旺 則 榮 華 可 擬
時 衰 則 發 達 難 期
Mệnh vượng tắc vinh hoa khả nghĩ
Thời suy tắc phát đạt nan kỳ.
Mệnh vượng thì có thể đoán vinh hoa,
Thời suy thì khó có lúc phát đạt.
Mệnh là hào bản mệnh của người cầu bói. Hai chữ vượng suy, ngày xưa chú thích là dùng bốn mùa để luận, là sai lầm. Nếu người mệnh Mộc mà chọn xem vào mùa xuân thì phát đạt sao? Há phú quý nghèo hèn do người tự chọn lựa sao ? Với ta thường nghiệm là bản mệnh lâm ở hào Tài Phúc, cùng lâm ở các sao tốt như Thanh Long, Quí Nhân hoặc được Nhật thần, động hào sinh phò củng hợp, chắc chắn có ngày vinh hoa. Nếu bản mệnh lâm Huynh Đệ, hoặc lâm sao xấu như Bạch Hổ, hoặc gặp Nhật thần, động hào hình xung khắc hại, chắc chắn không có khi nào phát đạt. Nếu bản mệnh lâm Phụ Mẫu chủ gỏi các ngành nghề, như thêm Thanh Long tất chủ giỏi thơ văn, lâm Huynh Đệ tất thích cờ bạc, lâm Tài Phúc tất giỏi việc nhà, lâm Quan Quỷ mà có hung thần, chủ bệnh tật, quan hình[1] . Nếu không có hung thần thì là người làm việc chốn công môn[2], còn có Quí Nhân tất quyền quí. Người học cứ tuỳ loại mà suy ra.

26. 財 合 財 壹 舉 兩 得
鬼 和 鬼 四 覆 三 番
Tài hợp Tài nhất cử lưỡng đắc,
Quỷ hoá Quỷ tứ phục tam phan.
Tài hợp Tài một lần mà được hai
Quỷ hoá Quỷ nhiều lần tráo trở.
Xem hôn nhân Tài hoá Tấn thần thì có tì bộc đi cùng[3], ấy là của cải tặng. Tài gặp xung thì cuối cùng sẽ đi mất. Tài hoá Tử thì có mang theo con cái, ấy là vốn có chồng. Tài lâm Không thì tuy đến nhưng không lâu. Nếu Tài hoá Thoái mà gặp xung ngày sau phản chồng cải giá, hoặc về nhà cha mẹ mình. Nói chung thì Quỷ hoá Quỷ không luận Tấn thần hoặc Thoái thần mà luận mọi việc đều tráo trở.
27. 兄 弟 動 而 爻 臨 玄 武 須 防 劫 騙 之 謀
Huynh Đệ động nhi hào lâm Huyền Vũ tu phòng kiếp phiến chi mưu
Huynh Đệ động mà lâm Huyền Vũ nên phòng mưu mô lừa đảo.
Huynh Đệ lam Huyền Vũ, Đằng Xà mà hình xung Thế thân, nên phòng bên trong có gian trá, âm mưu lường gạt. Nếu Thế Ứng sinh hợp, âm dương đúng vị trí, không cần hao tốn lắm mà có thể thành tựu.
28. 應 空 而 卦 伏 文 書 未 有 執 盟 之 主
Ứng Không nhi quái phục Văn thư, vị hữu chấp minh chi chủ.
Ứng lâm Không mà có hào Phụ ẩn phục, chưa có người làm chủ hôn.
Phụ Mẫu là người chủ hôn, nếu không hiện ở quẻ hoặc ở Không vong, tất không có chủ hôn. Nếu Quái Thân lâm Tài, tất người nữ tự chủ trường việc lấy chồng.

29. 兩 父 齊 興 必 有 爭 m盟 之 象
雙 官 俱 動 斯 為 兢 娶 之 端
Lưỡng Phụ tề hưng, tất hữu tranh minh chi tượng
Song quan câu động, tư vi cạnh thú chi đoan
Hai hào Phụ đều động tất có tượng tranh hôn,
Hai hào Quan đều động ấy là có mầm tranh vợ.
Trong quẻ hào động hoặc biến nếu có hai hào Phụ, chủ có hai người chủ hôn, nếu không tất có hai nhà đi hỏi. Nếu hai hào Quan đều động, tất hai nhà tranh hôn. Nếu trong quẻ thấy hào Phụ hoá Quan , Quan hoá Phụ, Phụ và Quan đều động e có tranh kiện. Nếu Huynh lâm Chu Tước tất có khẩu thiệt.

[1] Chỉ chịu hình tội
[2] Chỉ cơ quan n hà nước.
[3] Chỉ tớ gái, đầy tớ đi theo cô dâu.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY