29 C
Hanoi
Thứ Năm, 30 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 50

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 50

- Advertisement -
11. 世 應 化 空 始 成 而 終 悔
Thế Ứng hoá Không, thuỷ thành nhi chung hối
(Tuvivietnam – siêu tầm)
Thế Ứng hoá Không, trước thành mà sau hối.
Thế động sinh hợp Ứng hào, nhà trai muốn thành. Ứng động sinh hợp Thế hào, nhà gái mong gả con, đều là tượng việc dễ thành. Nhưng sợ biến nhập Không vong, tất có ý thối lui.12. 六 合 而 動 象 刑 傷 必 多 破 阻
世 冲 而 日 辰 扶 助 當 有 吹 虛
Lục hợp nhi động tượng hình thương, tất đa phá trở.
Thế xung nhi Nhật thần phù trợ, đương hữu xuy hư.
Lục hợp mà động tượng hình thường, tất nhi cản trở
Thế xung mà Nhật thần phò giúp, tất có tán trợ.
Thế Ứng gặp sinh tất tốt. Nếu gặp Nhật thần, động hào xung khắc, hai bên tất có cách trở khó thành. Thế Ứng xung khắc vốn hung, nếu gặp Nhật thần, động hào sinh hợp, tất được tán trợ mà thành. Muốn biết người cản trở cũng như tán trợ, theo ngũ loại mà suy. Như Phụ Mẫu là chú bác, bậc tôn trưởng. ở ngoại cung, quái khác thì lấy người ngoài mà suy.

13. 鬼 剋 世 爻 果 信 緣 窗 之 難 嫁
用 合 身 位 方 知 綺 席 之 易 婚
Quỷ khắc Thế hào quả tín duyên song chi nan giá
Dụng hợp Thân vị phương tri ỷ tịch chi dị hôn
Quỷ khắc Thế, duyên đã chắc mà khó gả chồng
Dụng hợp Thân mới rõ duyên đẹp dễ thành.
Như Quỷ sát khắc Thế, không chỉ là duyên không vừa ý mà còn gây tai ương. Nếu Dụng thần sinh hợp Thế hào, không chỉ dễ thành, mà sau lại đằm thắm.

14. 財 鬼 如 無 刑 害 夫 妻 定 主 和 諧
Tài Quỷ như vô hình hại, phu thê định chủ hoà hài
Tài, Quỷ nếu không gây hình hại thì vợ chồng chủ hoà thuận vui vẻ.
Tài Quỷ hình xung khắc hại, vợ chồng tất nhiên không hoà thuận. Nếu không như thế tất hoà hợp đến già.

15. 文 書 若 動 當 權 子 嗣 必 然 蕭 索
Văn thư nhược động đương quyền, tử tự tất nhiên tiêu tác
Văn thư nếu động nắm quyền, con nối dõi đương nhiên tan tác.
Phụ Mẫu vượng động, Tử Tôn lâm Không ngược lại có thể có con. Đến năm Tử Tôn xuất Không cũng khó tránh hình khắc. Nếu chẳng lâm Không, tất chịu hình thương, chủ không có con.

16. 若 在 一 宮 當 有 通 家 之 好
若 加 三 合 曾 叨 會 面 之 親
Nhược tại nhất cung, đương hữu thông gia chi hảo,
Nhược gia tam hợp tằng thao hội diện chi thân.
Nếu tại một cung thì có thông gia tốt đẹp
Nếu thêm tam hợp thì đã từng thân thiết gặp mặt.
Thế Ứng sinh hợp, tỉ hoà, Tài Quỷ lại ở cùng một cung thì thân càng thêm thân. Nếu gặp tam hợp thì tuy thân mà vốn chẳng biết. Nếu có tam hợp, tất từng gặp qua rồi.

17. 如 逢 財 鬼 空 亡 乃 婚 n姻 之 大 忌
苟 遇 陰 陽 得 位 實 天 命 之 所 關
Như phùng Tài Quỷ Không vong, nãi hôn nhân chi đại kị
Cẩu ngộ âm dương đắc vị, thực thiên mệnh chi sở quan.
Nếu Tài, Quỷ lâm Không là cầm kị trong hôn nhân
Nếu gặp âm, dương đúng vị trí, tất liên quan đến mệnh trời.
Chồng bói về vợ lấy Tài hào. Nữ bói về chồng, lấy hào Quan Quỷ. Đó là Dụng thần trong hôn nhân. Nếu ở Không vong, tất không tốt lành. Nhưng không thể câu chấp theo phép để suy đoán là Tài lâm Không thì vợ chết, Quan lâm Không thì chồng chết. Vốn nam xem về Nữ lấy Tài làm chủ, Quỷ lâm Không chẳng có hại. Nữ xem về nam lấy Quỷ làm chủ, Tài lâm Không chẳng hại.Như cha mẹ chú bác xem hôn nhân cho con gái, cháu gái, tất cần xem hào Tử Tôn như thế nào. Nếu anh xem hôn nhân cho em tất phải xem hào Huynh Đệ. Hào này gặp cát tất cát, gặp hung tất hung. Phải theo Dụng thần mà đoán, không thể đại khái mà nói được.

18. 應 財 世 鬼 終 須 夫 唱 婦 隨
應 鬼 世 財 不 免 夫 權 妻 奪
Ứng Tài Thế Quỷ chung tu phu xướng phụ tuỳ
Ứng Quỷ Thế Tài bất miễn phu quyền thê đoạt
Ứng ở Tài, Thế ở Quỷ cuối cùng chồng nói vợ nghe,
Ứng ở Quỷ, Thế ở Tài khố tránh vợ đoạt quyền chồng.
Thế trì Quỷ, Ứng trì Tài, nếu người nam bói tất âm đương đúng vị trí, tất nhiên nam nắm quyền làm chồng, nữ giữ đạo làm vợ. Tất chồng xướng vợ nghe theo. Nếu Ứng trì Quỷ, Thế trì Tài thì âm dương không đúng vị trí, tất nhiên vợ đoạt quyền chồng, chỉ đi gởi rể là tốt.

19. ??? 娌 不 合 只 為 官 爻 發 動
翁 姑 不 睦 定 因 妻 位 交 重
Trục lý bất hợp, chỉ vị Quan hào phát động
Ông cô bất mục định nhân Thê vị giao trùng
Chị em dâu không hợp chỉ vì hào Quan phát động
Dâu gia không thuận vì hào Thê dao động.
Chồng xem hôn nhân lấy Huynh làm chị em dâu, Phụ là ông bà gia. quẻ có Quan động tất khắc Huynh Đệ chỉ chị em dâu bất hoà, có Tài động tất khắc Phụ Mẫu chủ bất hoà với ông bà gia. Nếu vượng mà không bị chế, hào Phụ suy nhược không thể địch được tất hình hình khắc với cha mẹ.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY