14 C
Hanoi
Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 67

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 67

- Advertisement -

(Tuvivietnam – siêu tầm)

21.日 加 福 去 生 扶 藥 醫 則 愈
Nhật gia Phúc khứ sinh phù y dược tắc dũ
Nhật ở Phúc mà đến sinh phò, tắc lành nhờ thầy nhờ thuốc.
Nhật thần lâm Tử Tôn sinh phò củng hợp Dụng thần tắc nhờ thuốc mà lành bệnh.

22. 身 上 飛 伏 雙 官 膏 肓之 疾
Thân thượng phi phục song Quan cao mang chi tật
Trên Thân ẩn hiện hai hào Quan là bệnh hiểm nghèo).
Thân là quái Thân cùng Dụng thần . Nếu hào Thân đã lâm Quan Quỷ lại có hào Quan khác động nhập vào Thân, hoặc giáp trước sau Thân đều là hào Quan, hoặc giáp trước sau Dụng thần đều là Quan Quỷ, hoặc Quỷ ở Thế mà Thân lại ở Quỷ, đều gọi là song Quan giáp Dụng, giáp Thân, đều tượng bệnh trầm trọng đến chết.
Như xem quẻ hung cát về bệnh cho con, mà được quẻ Hằng, thì hào tam và ngũ đều là Quan Quỷ, hào Ngọ hoả Tử Tôn ở hào tứ là gồm giữa hai hào Quỷ. Ngoài ra cứ phỏng theo thế.

23. 命 入 呦 冥 兩 墓 泉 世 之 人
Mệnh nhập u minh lưỡng Mộ, tuyền thế chi nhân
Mệnh vào lưỡng Mộ tối tăm là người ở cử tuyền.
Ở quẻ thì xem có Quỷ Mộ, với Thế thì xemcó Thế Mộ, với Dụng thần thì xem có Chủ Mộ. Trong quẻ nếu xuất hiện Tam Mộ này , thì thấy rõ ràng nên bảo là “sáng”. Biến nhập trong Mộ, người ta không thấy nên gọi là “tối”. Không kể tối hay sáng, bệnh đều chủ nguy hiểm. Hoặc hào Thế, hào Dụng bị hào Quan hai đầu giáp, hoặc Thân bị hai Quỷ Mộ giáp tất chắc chết. Nếu được Nhật thần, động hào xung phá hào Mộ mới vô sự.

24. 應 合 而 變 財 傷 , 勿 食 餽 來 之 物
Ứng hợp nhi biến Tài thương,vật thực quỹ lai chi vật
Hào Ứng hợp mà biến thành Tài thương khắc, chớ ăn đồ đem lại biếu.
Ứng hào động đến sinh hợp Dụng thần thì có người đến thăm, nếu là hào Tài hay Phúc tất có quà biếu, nếu là hào Huynh thì chỉ đến thăm không mà thôi. Nếu Ứng tuy sinh hợp Dụng thần, nhưng Dụng hoặc động biến thành Tàihiònh xung khắc hại, thì quà đem biếu chớ nên ăn, không thì sẽ sinh hại. Xem cho bậc trưởng bối càng nên kị.

25. 鬼 動 而 逢 日 破 何 妨 見 險 之 虞
Quỷ động nhi phùng Nhật phá, hà phương kiếm hiểm chi ngu
Quỷ động mà bị Nhật phá, chẳng lo gì khi gặp nguy hiểm.

26. 欲 决 病 痊 當 究 福 神 之 動 靜
要 知 命 盡 須 詳 鬼 煞 之 旺 衰
Dục quyết bệnh thuyên đương cứu Phúc thần chi động tĩnh
Yếu tri mệnh tận tu tường Quỷ sát chi vượng suy
Muốn đoán đau lành nên xét động tĩnh của Phúc thần
Muốn hay sống chết cần xem vương suy nơi Quỷ sát.
Đọc câu này không thể vì lời mà hại nghĩa. Phúc thần với nghĩa hẹp là Tử Tôn mà nghĩa rông là Nguyên thần. Quỷ sát theo lý thì phải là Kị thần mà không là Quan Quỷ. Phàm xem bệnh mà gặp Nguyên thần vượng động thì dù Dụng Thần bị Không phá, phục tàng bệnh cũng có thể lành . Nếu gặp Kị thần vượng động thì Dụng Thần có xuất hiện bất Không phá nhưng mệnh cũng đã tận.

— Hết chương 24 —

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY