14 C
Hanoi
Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 60

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 60

- Advertisement -

29. 水 火 命 人 不 怕 震 巽 宮 之 金 鬼
Thuỷ Hoả mệnh nhân bất phạ Chấn Tốn cung chi Kim Quỷ
Người mệnh Thuỷ Hoả không sợ Kim Quỷ của cung Chấn,Tốn.

(Tuvivietnam – siêu tầm)

Phàm nạp âm của bản mệnh là Thuỷ, Hoả mà xem được hào Kim Quỷ của quẻ Chấn Tốn. Kim có thể sinh Thuỷ, Hoả có thể khắc Kim. Cho nên mới bảo người mệnh Thuỷ Hoả không sợQuỷ của hai cung Chấn, Tốn.

30. 官 星 佩 印 居 玉 堂 乃 食 祿 之 人
Quan tinh bội ấn cư ngộc đường nãi thực lộc chi gia
Quan tinh đeo ấn, ở nhà ngọc hưởng thực lộc[1]
Nếu có Quan, có Quí, có Lộc, có Ấn cùng Thái Tuế sinh Thân Mệnh, là người quyền quí

31. 貴 刃 加 刑 控 寶 馬 必 提 兵 之 將
Quí Nhẫn gia Hình khống bửu mã, tất đề binh chi tướng
Quí nhân, Dương Nhẫn thêm Hình, cỡi ngựa, tất tướng nắm binh quyền.
Quí là Quí Nhân, Nhẫn là Dương Nhẫn, Hình là Tam Hình. Quí nhân cùng cát tinh phụ trợ Dương Nhẫn lại thêm Tam Hình, ở vị trí của Quí nhân, được Thái Tuế sinh, bàng hào có Mã là tướng soái nắm quân.[2]

32. 財 化 福 爻 入 公 門 多 至 滯 留
Tài hoá Phúc hào, nhập công môn đa chí trệ lưu
Tài hào hoá Phúc hào vào cơ quan công quyền gặp nhiều cản trở.
Quan hào trì Thế, Tài hào sinh là tốt. Tài lại hoá Phúc tức Tài được tăng thêm sức lại càng tốt hơn. Nếu Tài trì Thế hoá Tử Tôn, lại đi sinh Quan Quỷ ở hào khác, thì đi làm quan ở chốn công quyền gặp bất lợi.

33. 貴 印 加 官 在 仕 途 必 然 遷 轉
Quí Ấn gia Quan, tại sĩ đồ tất nhiên thiên chuyển
(Quí, Ấn ở hào Quan, đường làm quan tất nhiên chuyển đổi)
Quan và Phụ có Quí nhân lâm hào Thế, hoặc là Nhật thần và phát động trong Tuần thì có đường thăng tiến trong chốn quan trường.

34. 子 承 父 業 子 有 跨??? 之 風
Tử thừa phụ nghiệp Tử hữu khoa táo chi phong
Con theo nghiệp cha, con có phong độ vượt trội.
Tử mệnh hào lâm ở hào ngũ mà tương sinh tương hợp, chủ con vượt trội cha. Nếu tương xung thì chẳng ra gì mà không được thừa hưởng sự nghiệp của cha.

[1] tức có lộc để ăn khỏi phải làm gì cả.

[2] Hai câu 29, 30 đề cấp đến Tinh sát, mà Tinh sát chỉ là phần quá phụ trong Bốc Dịch. Mà giải thích cũng lung tung không có gì để căn cứ. Nên chưa chắc đã do tác giả chú giải mà có thể là của người sau thêm vào.

35. 妻 奪 夫 權 妻 有 能 家 之 兆

Thê đoạt phu quyền, Thê hữu năng gia chi triệu
Vợ đoạt quyền chồng,vợ có tài nội trợ.
Thê mệnh lâm Phu ở hào ngũ, tương sinh tương hợp với Phu, là điềm được vợ có tài quản lý. Nếu Thê khắc hào Phu chủ vợ khinh chồng hoặc vợ phá gia.

36. 弟 紾 乃 兄 之 臂 身 命 相 傷
Đệ chẩn nãi huynh chi tí, thân mệnh tương thương
Em vặn tay anh, thân mệnh hại nhau.
Hào Đệ lâm vào mệnh của hào Huynh, hoặc hào Huynh lâm vào mệnh hào Đệ, nếu hình khắc chủ không thân thiết không quí trong nhau. Nếu sinh hợp thì chủ anh em vui vẻ hoà thuận.

37. 婦 僭 姑 嫜 之 爻 家 聲 可 見
Thê tiếm cô chương chi hào, gia thanh khả kiến
Vợ chiếm hào của bố mẹ chồng, nhà có tiêng tăm.
Hào hai là hào của con dâu, nếu tương khắc tương hình với mệnh của mẹ chồng, chủ con dâu bất hiếu ngỗ ngược. Nếu tương sinh tương hợp chủ thuận thảo hiếu kính, giữ đạo làm dâu.

38. 妻 犯 夫 家 之 煞 妻 破 夫 家
Thê phạm Phu gia chi sát, Thê phá Phu gia
Vợ phạm sát của nhà chồng, vợ phá nhà chồng.
Thê mệnh bị Nguyệt Phá, Huynh Đệ có Bạch Hổ phát động, chủ vợ phá cửa nhà của chồng.

39. 夫 臨 妻 祿 之 爻 夫 食 妻 祿
Phu lâm Thê lộc chi hào, Phu thực Thê lộc
Chồng lâm vào hào lộc của vợ, chồng ăn lộc của vợ.
Như vợ tuổi Giáp Tí, Lộc tại Dần, mệnh của Phu lâm ở đấy, nếu sinh vượng hữu khí thì chủ chồng ăn lộc của vợ. Nếu gặp Dương Nhẫn, Không vong. Quỷ, Hao, Phá, thì tuy ăn lộc vợ mà cũng vô ích.

40.交 重 兄 弟 剋 妻 身 再 理 絲 絃
Giao trùng Huynh Đệ khắc Thê, thân tái lý ti huyền
Huynh Đệ động khắc Thê, mệnh phải tục huyền.
Hào Huynh Đệ phát động khắc Thê mệnh, hoặc Phu mệnh lâm Huynh Đệ động, chủ tục huyền (lấy vợ khác)

41. 內 外 子 孫 生 世 位 多 招 財 物
Nội ngoại Tử Tôn sinh Thế vị đa chiêu tài vật

Tử Tôn ở nội ngoại quái sinh Thế thì được nhiều tiền của.
Tử Tôn ở nội ngoại quái phát động sinh hào Tài ở Thế tất được nhiều tiền của.

42. 世 為 日 辰 飛 入 宅 鳩 踞 鵲 巢
Thế vi Nhật thần phi nhập trạch cưu cứ thước sào
Thế là Nhật thần vào hào trạch, tu hú chiếm tổ chim khách.
Thế ở Nhật thần với Quan Quỷ vào hào Trạch chủ ở nhà người khác hoặc thuê nhà. Như quẻ Đại Quá, nội quái là Tốn, Tân Hợi là hào Trạch; ngoại quái là Đoài, Thế trì Đinh Hợi là đúng như câu này.

43. 應 臨 父 母 動 生 身 龍 生 蛇 腹
Ứng lâm Phụ Mẫu động sinh Thân, long sinh xà phúc
Ứng lâm Phụ Mẫu phát động sinh Thân là rồng sinh ra rắn.
Ứng ở hào Phụ Mẫu, mệnh người xem ở tại đấy, được hào Ứng sinh, hoặc động sinh mệnh của con (Tử mệnh) chủ là con của tì thiếp, hoặc chủ do cha mẹ trước sinh hay cha mẹ sau sinh. Thân mệnh đều lâm Phụ Mẫu tất chủ trùng bái song thân ( có thêm cha mẹ nuôi).

- Advertisement -

44. 世 應 隔 異 兄 弟 多 因 兩 姓
Thế Ứng cách dị Huynh Đệ đa nhân lưỡng tính
Thế Ứng cách nhau bởi Huynh Đệ thì đông mà hai họ.
Như quẻ Tấn có Huynh Đệ là Kỷ Dậu trì Thế, Ứng ở Ất Mùi. Mùi với Dậu cách nhau chi Thân. Lại như quẻ Độn, Ứng ở Nhâm Thân, Thế ở Bính Ngọ. Ngọ và Thân cách nhau bởi chi Mùi. Như hào Thân là Huynh Đệ của bản cung[1] là chân Huynh Đệ. Hoặc được Nhật Nguyệt, động hào ngăn cáchcũng đoán như thế. Ngoài ra cứ phỏng theo như thế.

[1] Quẻ Tấn thuộc cung Càn (Kim), nên Huynh Đệ thuộc Kim.

 

45. 應 爻 就 妻 相 合 外 人 入舍 為 夫
Ứng hào tựu Thê tương hợp, ngoại nhân nhập xá vi phu
Hào Ứng tương hợp với Thê vị, người ngoài vào nhà làm chồng.
Hào Ứng nhập vào hào Trạch, sinh hợp với Thê mệnh là rước người ngoài vào nhà làm chồng.46. 假 宮 有 子 飛 來 異 姓 過 房 作 嗣
Giả cung hữu Tử phi lai, dị tính quá phòng tác tự
Giả cung có Tử đến, người khác họ đến nối dõi.
Như Tử Tôn ở Giả cung đến phục tại hào Thân mệnh, chủ có người khác họ đến làm con nối dõi. Ở bản cung Ứng là hào Phi động tức đi làm con nối dõi người khác.

47.妻 帶 子 臨 夫 位 引 子 嫁 人
Thê đới Tử lâm Phu vị, dẫn tử giá nhân
Thê mang tử lâm Phu vị, lấy chồng đem con đi theo.
Thê mệnh mang Tử Tôn, ở Nhật thần, chủ vợ đi lấy chồng mang con theo.


48. 夫 身 起 合 妻 爻 將 身 就 婦
Phu thân khởi hợp Thê hào, tương thân tựu phụ
Thân của Phu hợp với hào Thê, mang thân theo vợ.
Thế hào động lâm hào Thê mệnh, hoặc hào Mệnh động lâm hào Thê mệnh, hay hợp hào Thê mệnh, tất đem thân theo vợ.

49. 本 命 就 中 空 子 見 子 應 遲
Bản mệnh tựu trung Không tử kiến Tử ứng trì
Bản mệnh cớ Tử lâm Không tất có con muộn.
Tử Tôn ở Mệnh lâm Tuần Không chủ có con muộn

50. 身 爻 合 處 逢 妻 娶 婚 必 早
Thân hào hợp xứ phùng Thê thú hôn tất tảo
Thân hào hợp voái Thê tất lấy vợ sớm.
Thân hào hợp với hào Thê mệnh, lấy vợ sớm. Hào thân của Thê hợp với hào mệnh của Phu, lấy chồng chẳng muộn.

51. 夫 婦 合 爻 見 鬼 婚 配 不 明
Phu phụ hợp hào kiến Quỷ, hôn phối bất minh
Hào hợp với Phu và Phụ là Quỷ tất lấy chồng không minh bạch.
Hào mà Phu hợp, hào mà Thê hợp là Quỷ thì hôn phối không minh bạch.

52. 子 孫 絕 處 刑 傷 兒 多 不 育
Tử Tôn Tuyệt xứ hình thương nhi đa bất dục
Tử Tôn ở Tuyệt mà bị hình thương, con nhiều mà không nuôi được.
Tử Tôn gặp Tuyệt mà lại bị hình thương tất con nhiều mà không nuôi được.
Tử Tôn gặp Tuyệt lại chịu hình thương khắc hại chủ sinh nhiều con cái mà không nuôi được

53. 夫 妻 反 目 互 見 刑 冲

兄 弟 無 情 互 相 凌 制
Phu thê phản mục hỗ kiến hình xung
Huynh Đệ vô tình hỗ tương lăng chế
Vợ chồng bất hoà vị bị hình xung
Anh em vô tình chỉ vì khắc chế.
Thân hào và Nhật thần động hình khắc Thê mệnh chủ chồng không hoà với vợ. Hào Thê thân cùng Nhật thần động hình khắc Phu mệnh chủ vợ không hoà với chồng. Hoặc Thê mệnh xung với Phu thân hay Phu mệnh xung với Thê thân đều chủ vợ chồng bất hoà. Huynh Đệ với Nhật thần khắc Đệ thân, Mệnh hào hoặc Đệ là Nhật thần khắc Huynh thân, Mệnh hào đều chủ anh em bất hoà, gây gỗ nhau.

54. 日 辰 與 世 身 相 生 當 主 雙 胎
身 命 與 世 應 同 爻 多 應 兩 姓
Nhật thần dữ Thế Thân tương sinh đương chủ song thai
Thân Mệnh dữ Thế Ứng đồng hào đa ứng lưỡng tính
Nhật thần và Thế Thân tương sinh chủ có sinh đôi
Thân Mệnh với Thế Ứng cùng một hào phần lớn ứng có hai họ.
Thế Thân với Nhật thần, động hào cùng hành đều sinh Mệnh, chủ có sinh đôi, Mệnh ở Ứng, mà Thế cũng ở hào đó[1] chủ có hai họ[2]55. 妻 財 發 動 不 堪 父 值 休 囚
父 母 交 重 最 忌 子 臨 死 絕
Thê Tài phát động bất kham Phụ trị hưu tù
Phụ Mẫu giao trùng tối kị Tử lâm Tử Tuyệt
Thê Tài phát động không chịu được khi Phụ hưu tù
Phụ Mẫu động rất kị Tử Tôn ở Tử Tuyệt.
Vế trên ý nói Phụ hưu tù không nên có Thê Tài phát động, vì bị khắc hại. Còn Phụ Mẫu động tất khắc Tử Tôn.

56. 妻 剋 世 身 動 合 應 妻 必 重 婚
Thê khắc Thế Thân, động hợp Ứng, Thê tất trùng hôn
Thê khắc Thế Thân, động hào hợp Ứng tất vợ lấy chồng khác.
Tài hào động khắc Phu mệnh hoặc Thê mệnh động khắc Phu hào cùng Nhật thần lại tương hợp với hào Ứng là chủ vợ tái giá. Nếu Tài hào hoặc Thê mệnh có Hàm Trì[3] lại tương hợp với hào Ứng khắc hào Phu thân, Phu mệnh chủ vợ cùng với người ngoài mưu sát chồng. Nếu lâm hào Phụ thì chủ việc chưa xảy ra.

57. 夫 刑 妻 命 兩 逢 財 夫 當 再 娶
Phu hình Thê mệnh lưỡng phùng Tài, phu đương tái thú
Phu hình khắc Thê mệnh., có hai hào Tài chủ chồng lại lấy thêm vợ)
Phu hình khắc Thê mệnh, hoặc hình khắc hào Tài, lại bị khắc, nếu có hai hào Tài chủ khắc hai vợ. Nhật thần lại hợp với bàng hào là Tài chủ lại lấy vợ nữa. Nhật thần cùng động hào có Nhẫn, Hình đều sát thương Thê mệnh, chủ gặp hành động ác độc của chồng.

58. 妻 與 應 爻 相 合 外 有 私 通
Thê dữ Ứng hào tương hợp, ngoại hữu tư thông
Thê với hào Ứng tương hợp, có tư thông với bên ngoài.
Thê mệnh, Tài hào với Ứng tương hợp có Hàm Trì, Huyền Vũ chủvợ có ngoại tình. Chồng với Nhật thần khắc Thê, khắc Ứng chủ gặp vợ gian tà.

59. 男 臨 女 子 互 交 內 多 淫 慾
Nam lâm nữ tử hỗ giao, nội đa dâm dục
Nam lâm hào Nữ ở hỗ quái, bên trong có dâm dục.
Nam mệnh hào động hợp với Nữ mệnh hào. Nữ thân hào động lâm Nam mệnh hào là hỗ hợp tôn ti không đúng thứ tự, chủ có việc dâmloạn. Nếu vợ chồng hỗ tương hợp thì có gian dâm trước khi lấy nhau.

60, 青 龍 水 木 臨 妻 位 多 獲 奩 財
Thanh Long Thuỷ Mộc lâm Thê vị, đa hoạch liễm tài
Thanh Long, Thuỷ Mộc ở Thê hào chủ nhiều của hồi môn.
Như Tài hào lâm Thuỷ Mộc có khí, Phu mệnh ở đấy tất chủ được của cải nhà vợ.

61. 玄 武 桃 花 犯 命 中 荒 淫 酒 色
Huyền Vũ Đào Hoa phạm Mệnh trung, hoang dâm tửu sắc
Huyền Vũ, Đào Hoa phạm Mệnh thì hoang dâm tửu sắc.
Thân Mệnh có Huyền Vũ , Hàm Trì chủ ham tửu sắc. Tai gái đều luận như nhau.

62. 世 應 妻 爻 相 合 當 招 偏 正 之 夫
Thế Ứng Thê hào tương hợp, đương chiêu thiên chính chi phu
Thế, Ứng và Thê tương hợp chủ có chồng chính chồng phụ.
Thế, Ứng, Tài hào tam hợp, gặp hai hào Quỷ hợp với Thê mệnh chủ có chồng chính chồng phụ.

63. 財 爻 世 應 六 冲 必 是 生 離 之 婦
Tài hào Thế Ứng lục xung, tất thị sinh li chi phụ
Tài hào và Thế Ứng lục xung tất xa cách vợ.
Thê mệnh ở hào Quỷ phá hợp với Thế . Ứng với Nhật thần phá hợp tương xung với hào Thê, hoặc hào Thê mệnh với Thế Ứng , động hào tương xung hoặc Nhật thần tương xung chủ chia lìa với vợ.

[1] tức Thế Ứng cùng một địa chi

- Advertisement -

[2] tức con hai dòng

[3] tức là Đào Hoa. Sao này Nhật thần, như ngày Dần Ngọ Tuất an tại hào Mão, Tỵ Dậu Sửu an tại Ngọ chẳng hạn………….

64. 世 應 為 妻 爻 相 隔 逢 冲 必 招 外 郡 之 人
Thế Ứng dữ Thê hào tương cách, phùng xung tất chiêu ngoại quận chi nhân
Thế Ứng ngăn cách bới hào Thê gặp xung tất lấy người ngoài quận.
Thế Ứng tại Tuần thuộc Nhật thần cách nhau bởi hào Thê hoặc hào Phu, ngoài Tuần thuộc Nhật thần gặp xung chủ chồng là người ơt quận khác.
65. 夫 妻 與 福 德 相 逢 帶 合 必 近 親 鄰 之 女
Phu thê dữ Phúc Đức tương phùng đới hợp, tất cận thân lân chi nữ
Phu và Thê hợp với Phúc Đức tất lấy con gái hàng xóm.
Hai hào Mệnh của Thê và Phu đều ở bản cung, trong đó hợp với Tử Tôn chủ đã thân thiết mà thân thiết hơn nữa
66. 命 逢 死 氣 最 嫌 煞 忌 當 頭
Mệnh phùng Tử khí tối hiềm sát kị đương đầu
Mệnh gặp Tử Khí rất ngại đương đầu với Sát Kị.
Chủ tượng[1] gặp Tử Tuyệt, nếu Nhật thần, động hào lâm Kị sát khắc bản mệnh chủ có tai hoạ chết chóc.
67. 鬼 入 墓 鄉 尤 忌 身 爻 濺 血
Quỷ nhập Mộ hương vưu kị Thân hào tiễn huyết
Quỷ nhập Mộ càng kị hào Thân chảy máu.
Mệnh hào là Quỷ nhập Mộ sợ hào Thân bị Sát chế[2], là điềm không được tốt.
68. 惡 莫 惡 于 三 刑 迭 刃
Ác mạc Ác vu tam Hình điệt Nhẫn
Ác chẳng Ác vì tam Hình mà không Nhẫn[3].
Hình mà không Nhẫn thì không thể hại người, Nhẫn không Hình thì hoạ chẳng lớn. Nếu đầy đủ cả Hình và Nhẫn khắc Thân, lâm Quan chủ phạm việc quan, lâm Huyền Vũ, Kiếp Sát thì bị trộm cướp của cải. Mênh Thế cùng
động hào, Nhật thần khắc Ứng chủ ta giết người khác. Ứng và Nhật thần, động hào mang Sát tinh khắc Thế chủ người khác hại ta. Nếu có Tử Tôn phát động thì trong hung lại có cát.
69. 凶 莫 於 四 虎交 加
Hung mạc hung tứ hổ giao gia
Hung chẳng hung vì tứ Hổ giao nhau.
Tứ Hổ là năm, tháng, ngày, giờ. Nếu Quỷ lại có sát tinh thì cả nhà có tai hoạ chết chóc. Nếu trong quẻ Phúc Đức động tượng buồn vui lẫn lộn.
70. 四 鬼 貼 身 防 生 災 咎
Tứ Quỷ thiếp Thân, phòng sinh tai cựu
Tứ Quỷ bám vào Thân, phòng sinh tai ách.
Tứ Quỷ cũng là năm,tháng, ngày, giờ. Nếu tứ Quỷ trị Quan Thế, lâm Thân, trì Thế chủ có tai ách.
71. 三 傳 剋 世 易 惹 災 危
Tam Truyền khắc Thế dị nhạ tai nguy
Tam Truyền khắc Thế dễ gặp tai ách.
Tam Truyên là năm, tháng, ngày . Nếu Tam Truyền mang sát tinh khắc Thế, Thân mệnh, chủ có nạn chết người.
72. 劫 亡 兩 賊 傷 身 青 草 墳 頭 之 鬼
身 命 兩 空 遇 煞 黃 泉 路 上 之 人
Kiếp Vong lưỡng tặc thương Thân, thanh thảo phần đầu chi quỷ
Thân mệnh lưỡng Không ngộ sát, hoàng tuyền lộ thượng chi nhân
Hai giặc Kiếp Vong hại Thân, là chết mộ đang còn xanh cỏ
Thân Mệnh đều lâm Không gặp sát là người ơt chốn suối vàng.
Thân Mệnh gặp Tuyệt , Không vong trong tuần, bị Quỷ hại Thaan, khắc Mệnh chủ có tai hoạ chết người.
73. 勾 陳 傷 玄 武 之 妻 財 女 多 凶 禍
白 虎 損 青 龍 之 官 鬼 夫忌 死 亡
u Trần thương Huyền Vũ chi Thê Tài, nữ đa hung hoạ
Bạch Hổ tổn Thanh Long chi Quan, Quỷ phu kị tử vong
Câu Trần hại Thê Tài có Huyền Vũ thì phụ nữ gặp nhiều tai hoạ
Bạch Hổ hại Quan Quỷ có Thanh Long là chồng chết).

[1] chỉ Dụng thần

[2] chỉ Kị thần, hoặc lâm Tử Tuyệt, Không vong

[3] chỉ Dương Nhẫn tức Kình Dương

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY