27 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 66

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 66

- Advertisement -

Chương 24

BỆNH (THÂN) THỂ

(Tuvivietnam – siêu tầm)

病體

既 明 症 當 决 安 危
再 把 爻 神 搜 索 個 中 之 玄 妙
重 加 參考 方 窮 就 裏 之 精 微
Ký minh chứng hậu , đương quyết an nguy.
Tái bả hào thần sưu sách cá trung chi huyền diệu,
Trùng gia tham khảo phương cùng tựu lý chi tinh vi
Lúc đã rõ căn bệnh chắc chắn quyết đoán được an nguy
Lại xem các hào tìm lẽ huyền diệu bên trong
Xét thêm nữa mới đạt được lẽ tinh vi.

1. 先 看 子 孫 最 有 生 扶 拱 合 .
Tiên khán Tử Tôn, tối hữu sinh phù củng hợp
Trước hết là xem Tử Tôn, tốt nhất là được sinh phò củng hợp.
Tử Tôn có thể khắc chế Quan Quỷ, người xưa gọi là Giải Thần, lại còn gọi là Phúc Đức. Xem bệnh để dùng thuốc mà trong quẻ không có hào Tử Tôn, Quan Quỷ không bị khắc chế tất uống thuốc không có hiệu nghiệm mà cầu đảo cũng không linh ứng. Cho nên trước tiên phải xem hào này.
Xem bệnh cho cha mẹ cho chồng không nên có hào Tử Tôn phát động , vì động thì khắc hào Phu mà lại khắc Nguyên thần của hào Phụ.

2. 次觀主象怕逢剋害刑冲
Thứ quan Chủ tượng, phạ phùng khắc hại hình xung
Tiếp theo là xem Dụng Thần, sự bị khắc hại hình xung.
Chủ tượng tức Dụng Thần, như xem cho chồng lấy hào Quan làm Dụng Thần, xem cho vợ lấy hào Tài làm Dụng Thần chẳng hạn. Nếu Dụng Thần bị hình xung khắc hại, thì bệnh nhân khốn khổ vì bệnh nên sợ bị khắc hại, nếu được sinh phò tất không đến nỗi phải chết.

3. 世持官爻病總輕而難療
Thế trì Quan hào, bệnh tổng khinh nhi nan liệu
Thế trì hào Quan, nói chung bệnh nhẹ nhưng khó trị.
Tự xem bệnh thì sợ hào Quan trì Thế vid khó tránh thoát được.

4. 身臨福德勢雖險而堪醫
Thân lâm Phúc Đức, thế tuy hiểm nhi kham y
Thân lâm Phúc Đức thì tuy nguy hiểm nhưng có thể trị được
Quái thân là thể của quẻ, Tử Tôn lâm Thân thì chắc chắn không lo. Nếu bệnh nguy hiểm có thể dùng thuốc sẽ thuyên giảm.

5. 用壯有扶切恐太剛則折
Dụng tráng hữu phù, thiết khủng thái cương tắc chiết
Dụng vượng mà lại được phò trợ, sợ nhất là quá cứng tất sẽ gãy.
Phàm Dụng Thần lâm Nguyệt kiến lại được Nhật thần sinh phò củng hợp, mà có động hào sinh phò là điềm quá cứng tất gãy. Sợ nhất là Dụng Thần trị Nguyệt kiến tất hung, nhưng nếu được Nhật thần, động hào hình khắc thì không hết vượng. Cho nên mới bảo “thái quá thì hảo tổn sẽ lợi”

6. 主空無救須防中道而殂
Chủ Không vô cứu, tu phòng trung đạo nhi tồ
Dụng Thần lâm Không mà chẳng được cứu tất phòng nửa đường mà chết.
Chẳng phải chỉ có lâm Không, phàm Chủ tượng gặp Mộ Tuyệt Không Phá mà được cứu thì vô hại, không được cứu tất chết. Cứu tất là “sinh phò củng hợp”.

7. 祿係妻財空則不思飲食
壽属父母動則反促天年
Lộc hệ Thê Tài, Không tắc bất tư ẩm thực
Thọ thuộc Phụ Mẫu, động tắc phản xúc thiên niên
Lộc liên quan đến Thê Tài, lâm Không thì chẳng nghĩ đến ăn uống
Thọ thuộc ở Phụ Mẫu, động thì ngược lại mau chết.
Xem bệnh lấy Thê Tài làm thực lộc, trong quẻ nếu không có hào Tái hoặc Tài lâm Không tất không ăn uống được. Xem bệnh kị hào Phụ Mẫu động vì hào này khắc chế Tử Tôn, nên Quan Quỷ lộng hành mà uống thuốc chẳng hiệu nghiệm, nên nói mau chóng hết tuổi trời. Xem bệnh cho anh em thì lại cần Phụ Mẫu động.

8. 主象伏藏定主遷延乎歲月
Chủ tượng phục tàng chủ thiên diên hồ tuế nguyệt
Chủ tượng phục tất chủ bệnh kéo dài năm tháng.
Dụng hào không hiện ở quẻ, nếu được đề bạt phò dẫn[1] , tất đợi đến ngày xuất lộ. Nếu là bệnh đã lâu tất gặp trị niên, trị nguyệt[2] mới lành. Cho nên mới bảo định đến kéo dài của năm tháng .

9. 子孫空絕必乏調理之肥甘
Tử Tôn không tuyệt tất phạp điều lý chi phì cam
Tử Tôn lâm Không Tuyệt khó điều trị cho mập mạp.
Tử Tôn vốn là thuốc, nhưng lại là rượu thịt, nếu lâm Tử Tuyệt hoặc lâm Không , hoặc không hiên trên quẻ, tất không được điều dưỡng cho mập lên. Nếu Nhật thần hoặc hào Ứng là Tử Tôn sinh hợp với Dụng Thần tất có người biếu tặng thức ăn để nuôi dưỡng.

10. 世上鬼臨不可隨官入墓
Thế thượng Quỷ lâm, bất khả tuỳ Quan nhập Mộ
Quan Quỷ ở hào Thế thì không thể theo Quỷ để nhập Mộ.
Phàm tự xem bệnh, nếu Thế lâm Quỷ nhập Mộ ở Nhật thần hoặc hoá nhập Mộ khố, chắc chắn là điềm không tốt. Thế hào trì Quỷ nhập Mộ mà động cũng hung.

[1] Dẫn là nói có thế xuất lộ.

[2] Trị niên, trị nguyệt là năm và tháng mà Dụng thần trì. Như Dụng thần là Dần phục tàng thì đợi năm Dần, tháng Dần.

11. 身臨福德豈宜父動來傷
Thân lâm Phúc Đức khởi nghi Phụ động lai thương
Thân lâm Phúc Đức, há nên có Phụ động đến khắc hại ?
Xem bệnh lấy Tử Tôn làm thần giải ách, nếu Thân lâm Tử Tôn là điềm đại cát. Nếu Phụ Mẫu động đến khắc thì không tốt, nhưng Phụ Mẫu bị chế thì chẳng hại.

12. 用 連 鬼 煞 目 前 必 見 傾 危
Dụng liên Quỷ sát, mục tiền tất kiến khuynh nguy
Dụng biến thành Quỷ, trước mắt tất nguy hiểm.
Chữ “liên” phải giảng là “biến thành”. Ngày nay các thuật gia thấy Dụng thần biến ra Quan Quỷ đoán bệnh tất chết, tất bị lời mà làm hại nghĩa. Ai ngờ Quỷ sát ấy là Kị thần. Dụng liên Quỷ sát tất Dụng thần hoá hồi đầu khắc. Nếu biến hồi đầu khắc mà không được Nhật Nguyệt, động hào giải cứu tất bị nguy hại ngay.

13.福 化 忌 爻 病 勢 增 加 於 小 愈
Phúc hoá Kị hào bệnh thế tăng gia ư tiểu dũ
Phúc Đức hoá Kị thần, bệnh đang nhẹ thành nặng.
Tử Tôn phát động chế ngự Quan Quỷ , bệnh tất thuyên giảm. Nếu hoá Phụ Mẫu hồi đầu khắc Tử Tôn tất bệnh có hơi bớt mà không cẩn thận trở thành nặng. Tử Tôn hoá Quan Quỷ cũng thế.

14.福 化 忌 爻 病 勢 增 加 於 小 愈
Phúc hoá Kị hào bệnh thế tăng gia ư tiểu dũ
Phúc Đức hoá Kị thần, bệnh đang nhẹ thành nặng.
Tử Tôn phát động chế ngự Quan Quỷ , bệnh tất thuyên giảm. Nếu hoá Phụ Mẫu hồi đầu khắc Tử Tôn tất bệnh có hơi bớt mà không cẩn thận trở thành nặng. Tử Tôn hoá Quan Quỷ cũng thế.

- Advertisement -

15.世撓兄弟飲食減省於平時
Thế nạo Huynh Đệ ẩm thực giảm tỉnh ư bình thì
Thế ở Huynh Đệ, ăn uống giảm hơn bình thường.
Huynh Đệ trì Thế ăn uống tất giảm, mà bệnh cũng do ăn uống nhiều.

16.用絕逢生危而有救
Dụng Tuyệt phùng sinh, nguy nhi hữu cứu
Dụng thần gặp Tuyệt mà được sinh thì nguy nhưng được cứu.
Phàm Dụng Thần gặp Tuyệt nhưng được động hào ở trong quẻ sinh, gọi là “Tuyệt xứ phùng sinh” , tượng trong hung có cát. Tuy nguy nhưng được cứu.

17.主衰得助重亦何妨
Chủ suy đắc trợ, trọng diệc hà phương
Chủ tượng suy nhưng được trợ giúp thì bệnh nặng cũng được cứu.
Dụng Thần không nên quá yếu, yếu tất thân bệnh nhân không còn sức, khó lành được. Nếu được Nhật thần, động hào sinh hợp, phò trợ tất rất tốt, nếu bệnh thật nặng cũng không chết được.

18.鬼伏空亡備衣冠防不測
Quỷ phục Không vong bị y quan phòng bất trắc
Quan Quỷ lâm Không, chuẩn bị áo mũ phòng khi bất trắc.
Câu này chỉ dùng cho bệnh của cha mẹ, quan lớn và chồng. Nếu Quan hào phục mà lâm Không tất phòng bất trắc.

19.日辰帶鬼亟而祈禱保無虞
Nhật thần đới Quỷ cức nhi kỳ đảo bảo vô ngu
Nhật thần ở Quỷ, gấp cầu đảo để khỏi lo.
Như Nhật thần là Quan Quỷ sinh hợp hào Thế, hoặc hào Dụng thì nên cầu đảo. Xem sinh hợp với Thần gì, như với Thanh Long là Hoa Phan Hương Nguyện, với Câu Trần Thổ Địa, Thành Hoàng, Chu Tước là Hương Đăng Khẩu Nguyện, Đằng Xà là Bách Tính Kinh Thần, với Bạch Hổ là Thương Ty Ngũ Đạo, Huyền Vũ là Huyền Đế Bắc Âm. Dương tượng, Dương hào là Thần; Âm tượng và Âm hào là Quỷ. Nay chỉ trình bày sơ lược, xem kỹ chương Quỷ Thần ở sau mà đoán mới đúng, không thể đoán càn để khỏi hao tiền bạc của người ta.

20. 動化父來冲 剋勞役堪憂
Động hoá Phụ lai xung khắc lao dịch kham ưu
Động hoá Phụ đến xung khắc đừng nên lo lắng vât vả.
Trong quẻ Phụ Mẫu động đến xung khắc Dụng Thần hoặc Dụng Thần động biến thành Phụ Mẫu không xung khắc nên tự tại ít làm việc vất vả, nếu không thì bệnh tái phát trầm trọng .

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY