Monthly Archives: Tháng Tư, 2020

MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU

Mệnh Vô Chính Diệu là khi Cung Mệnh không có 1 trong 14 Sao Chính ( Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thất…

Dịch Can Chi

Bài viết về Dịch Can Chi của cụ Hà Uyên. CHU KỲ 1 ……………………….. LY ……..TỐN…………………………….KHÔN …CHẤN…………………+……………….ĐOÀI …….CẤN……………………………..CÀN ………………………..KHẢM 1. Giáp Tý – Thuần Càn, hào…

1 2