35 C
Hanoi
Thứ Hai, 3 Tháng Sáu, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 58

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 58

- Advertisement -

21. 兄 爻 發 動 為 詐 為 虛
卦 象 亂 興 多 更 多 變

(Tuvivietnam – siêu tầm)
Huynh hào phát động vi trá vi hư
Quái tượng loạn hưng đa canh đa biến
Huynh hào phát động nhiều hư trá
Quẻ mà loạn động lắm đổi thay
Hào Huynh là thần phản phúc bất định, loạn động thì việc không chắc chắn nhiều thay đổi.

22. 六 爻 為 父 定 無 主 契 之 人
Lục hào vi Phụ định vô chủ khế chi nhân
Sáu hào không có Phụ tất không có người làm chủ việc.

Lấy hào Phụ làm Văn thư, chủ việc. Nếu sáu hào không có Phụ Mẫu thì không có người đứng ra làm chủ việc. Nếu động hào biến ra Phụ Mẫu thì có người ngoài đứng ra làm chủ.

23. 兩 間 俱 空 未 有 作 中 之 子
Lưỡng gian câu Không vị hữu tác trung chi tử
Hai gian hào đều lâm Không, chưa có người làm trung gian
Gian hào là người môi giới, nếu lâm Không tức không có người đứng giữa.

24. 世 獲 間 生 喜 媒 人 之 護 向
Thế hoạch gian sinh hỉ môi nhân chi hộ hướng
Thế được gian sinh, mừng được người môi giới giúp đỡ dẫn lối
Gian hào sinh Thế, hợp Thế, tất nhiên môi giới giúp ta. Nếu gian hào là Tử Tôn tức liên quanđến con cháu.

25. 生 扶 弟 出 防 賣 主 之 合 謀
Sinh phù Đệ, xuất phòng mại chủ chi hợp mưu
Sinh phò Huynh Đệ, phong hợp mưu với chủ bán
Nếu Huynh, Quỷ động khắc Thế hào mà Ứng hào lại hình xung khắc hại ta tất gian hào sinh hợp là giả trá, hợp mưu chứ không thành tâm.

26. 父 化 兄 契 虛 事 假
Phụ hoá Huynh khế hư sự giả
Phụ hoá Huynh thì giấy tờ giả, việc giả
Phàm gặp Phụ Mẫu hoá Huynh Đệ chắc chắn sự việc không thật, khế ước không thật. Quẻ không có Phụ Mẫu mà do Huynh Đệ động hoá thành cũng như thế.

27. 兄 持 世 財 散 人 離
Huynh trì Thế, Tài tán nhân li
Huynh trì Thế tiền tan người lìa.
Huynh Đệ trì Thế chỉ phí tiền vô ích. Nếu nhờ người mua nô tì cũng không hết lòng. Nếu có hung thần vượng động tất chủ tiền tán mà người lìa.

28. 應 若 空 亡 我 欲 成 交 徒 費 力
世 如 發 動彼 來 謀 合 亦 難 成
Ứng nhược Không vong, ngã dục thành giao đồ phí lực
Thế như phát động bỉ lai mưu hợp diệc nan thành

Ứng nếu lâm Không, ta muốn thành mà chỉ phí sức
Thế nếu động, người đến hợp kết quả không thành
Ứng lâm Không thì ý của người khó đồng với ta. Thế động thì tự mình ưa đổi thay, cho nên không thành việc.

29. 弟 因 財 乏
鬼 必 疑 心
Đệ nhân tài phạp
Quỷ tất nghi tâm
Đệ vì thiếu tiền
Quỷ tất nghi ngờ.
Huynh Đệ trì Thế tất vì tiền bạc thiếu. Aủy hào trì Thế tất tự mình đa nghi hoặc thụt lui thụt tới nên việc khó thành.

30. 四 覆 三 番 事 機 不 定
千 變 萬 化 卦 象 無 常
能 求 不 見 之 形
自 喻 未 來 之 事
Tứ phúc tam phiên sự cơ bất định
Thiên biến vạn hoá quái tượng phi thường
Năng cầu bất kiến chi hình
Tự dụ vị lai chi sự
Ba phen bốn lượt việc không chắc
Ngàn biến vạn hoá, Quái tượng bất thường
Muốn tìm cái mà chẳng biết hình dung
Tự nói ra sự việc trong tương lai.
Phàm xem việc thu nhận con cái vất bỏ của người, sợ nhất là Quỷ lâm Huyền Vũ, nếu phát động tất là trộm cướp. Dụng lâm Huyền Vũ hoặc hoá thanh Quỷ hào cũng vậy, nếu hình khắc Thế hào tất sẽ bị hại.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY