28 C
Hanoi
Thứ Ba, 14 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 28

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 28

- Advertisement -

Chương 9

THÂN MỆNH

身 命

(Tuvivietnam – siêu tầm)


1.乾 坤 定 位 人 物 肇 生
感 陰 陽 而 化 育分 智 愚 于 濁 清
既富 且 壽 世 爻 旺 相 更 無 傷
非 夭 必 貧 身 位 休 囚 兼 受 制
Càn Khôn định vị, nhân vật triệu sinh,
Cảm âm dương nhi hoá dục, phân trí ngu vu trọc thanh.
Ký phú thả thọ, Thế hào vượng tướng cánh vô thương,
Phi yểu tất bần, Thân vị hưu tù kiêm thụ chế.
Càn Khôn định vị, người vật bắt đầu sinh
Chịu âm dương để biến đổi nuôi nấng – Phân trí ngu tuỳ ở trọc hay thanh
Đã giàu lại thọ vì Thế hào vượng tướng chẳng bị thương,
Chẳng yểu thì nghèo vì Thân vị hưu tù cùng bị thụ chế
Người sinh ra ở đời, muốn biết thuộc hạng nào, quí hay tiện cao hay thấp đều lấy Thế hào làm chủ. Vượng tướng lại được Nhật thần, động hào sinh hợp, tất chủ người này giàu sang, phúc thọ. Nếu hưu tù vô khí mà bị Nhật thần, động hào khắc chế thì người này không nghèo cũng yểu.

2. 世 居 空 地 終 身 作 事 無 成
身 入 墓 爻 到 老 求 謀 多 戾
Thế cư Không địa, chung thân tác sự vô thành,
Thân nhập Mộ hào, đáo lão cầu mưu đa lệ.
Thế lâm Không, suốt đời làm việc chẳng thành
Thân nhập Mộ, đến già mưu sự vẫn ngang trái
Phàm xem Thân mệnh, đại kị Thế Thân lâm Không, chủ suốt đời làm việc chẳng thành. Nếu Thế Thân nhập Mộ , chủ người này như say như mê, không lanh lợi, mọi mưu tính ít thành tựu.

3. 卦 中 衰弱 根 基 淺
爻 象 豐 隆 命 運 高
Quái cung suy nhược căn cơ thiển,
Hào tượng phong long mệnh vận cao.
Quẻ suy nhược thì căn cơ kém
Hào tượng vượng thì mệnh vận tốt

Vốn căn nguyên của người ta liên hệ ở quẻ, hung cát của mệnh dựa vào hào. Cho nên quẻ vô khí thì căn cơ kém, tào tượng được thời thì mệnh vận cao.

4. 若 問 成 家 嫌 六 冲 為 卦
要 知 創 業 喜 六 合 之 成 爻
Nhược vấn thành gia hiềm Lục xung vi quái
Yếu tri sáng nghiệp hỉ Lục hợp chi thành hào.
Nếu hỏi việc thành gia nghiệp, ngại gặp quẻ Lục xung.
Cần biết sáng tạo sự nghiệp, mừng được quẻ Lục hợp
Gặp quẻ Lục xung tất chủ công việc có đầu không đuôi; được quẻ Lục hợp là người từng trải, mở mang được cơ nghiệp. Gặp xung trung phùng hợp thì về sau mới thành tựu, hợp xứ phùng xung thì về sau thất bại.

5. 動 身 自 旺 獨 力 撑 持
衰 世 遇 扶 人 人 創 立
Động Thân tự vượng, độc lực sanh trì
Suy Thế ngộ phù, nhân nhân sáng nghiệp
Thân động tự vượng, thì một mình gắng sức gây dựng,
Thế suy được phù, nhờ người tạo nghiệp
Thế hào không đựơc sinh phò mà tự cường vượng phát động tức tay trắng tạo được cơ nghiệp, không ai giúp đỡ. Nếu vô khí mà được Nhật Nguyệt ,động hào sinh phò, tất được người nâng đỡ mà tạo được sự nghiệp.

6. 日 時 合 助 一 生 偏 得 小 人 心
歲 月 剋 冲 半 世 未 沾 君 子 德
Nhật thời hợp trợ, nhất sinh thiên đắc tiểu nhân tâm
Tuế Nguyệt khắc xung, bán thế vị triêm quân tử đức.
Ngày, giờ hợp trợ suốt đời được lòng tiểu nhân
Tuế Nguyệt khắc xung, hết nửa đời chưa được hưởng đức quân tử
Thế hào gặp Niên, Nguyệt, Nhật sinh hợp tất được quí nhân thân ái, tiểu nhân kính cẩn. Nếu bị xung khắc, khó tránh được khinh thường. Như hào Phụ hợp tất được phụ ấm, hào Huynh khắc tất chịu rắc rối về anh em.

7. 遇 龍 子 而 無 氣 縱 清 高 亦 是 寒 儒
Ngộ Long Tử nhi vô khí, túng thanh cao diệc thị hàn nho
Tử gặp Thanh Long mà vô khí thì cũng chỉ là hàn nho thanh cao
Tử Tôn có Thanh Long mà trì Thế tất có chí cao xa, không thích công danh phú quí. Như Thiệu Khang Tiết , Đào Uyên Minh… Tử Tôn vô khí là kẻ sĩ siêu quần sống xa đời.

8. 逢 虎 妻 而 旺 強 雖 鄙 俗 偏 為 富 客
Phùng Hổ Thê nhi vượng cường, tuy bỉ tục thiên vi phú khách
Hổ ở Thê mà cường vượng, tuy hủ lậu nhưng là kẻ giàu có
Bạch Hổ lâm ở Tài vượng mà trì Thế , người này tuy không biết lễ nghĩa, nhưng nhà đầy đủ như bọn Lý Trừng, Tiêu Sùng. Tài vượng mà bị chế hoặc phục cũng chẳng thông văn chương.

9. 父 母 持 身 辛 勤 勞 碌
鬼 爻 持 世 疾 病纏 綿
遇 兄 則 財 莫 能 聚
遇 子 則 身 不 犯 刑
Phụ Mẫu trì Thân, tân cần lao lục
Quỷ hào trì Thế, bệnh tất triền miên
Ngộ Huynh tắc tài mạc năng tụ
Ngộ Tử tắc thân bất phạm hình.
Phụ Mẫu trì Thân, chăm lo vất vả
Hào Quỷ trì Thế, tật bệnh triền miên
Gặp Huynh thì tiền bạc chẳng tụ
Gặp Tử thì thân chẳng hình tội
Phụ Mẫu trì Thế chủ thân vvất vả chăm lo, động thì khắc thương Tử Tôn. Quan là tai hoạ, gặp phải là chủ mang tật bệnh hoặc rước quan tụng. Nếu có Quí Nhân cùng lâm tất tốt. Huynh là thần phá tài, khắc thê ,lắm việc phá hao, suốt đời khó tụ tài. Gặp Tử Tôn không thể cầu danh, suốt đời chẳng phạm hình tội, an nhàn tự tại, y thực đầy đủ, rất sợ Tử Tôn hưu tù.

10. 祿 薄 而 遇 煞 冲 奔 走 於 東 西 道 路
Lộc bạc nhi ngộ sát xung, bôn tẩu ư đông tây đạo lộ
Lộc kém mà gặp sát xung, bôn tẩu khắp đông tây
Lấy Tài làm lộc. Nếu hào Tài lâm Tử Tuyệt vô khí tắc lộc kém, mà hào Thế lại bị ác thần xung động, không có cát thần cứu trợ, là mệnh vận hết sức thấp kém.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY