27 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 29

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 29

- Advertisement -
(Tuvivietnam – siêu tầm)
11. p福 輕 而逢 凶 制 寄 实 於 南 北 人 家
Phúc khinh nhi phùng hung chế, ký thực vu nam bắc nhân gia
Phúc bạc mà bị hung chế, ăn nhờ nhà người ta khắp bắc nam
Hào Tử nếu bị Tử, Mộ, Tuyệt, Không ấy là Phúc kém, mà hào Thế lại bị khắc chế là bị người ta chế phục , tất chủ ăn nhờ ở người khác.12. 子 死 妻 空 絕 俗 離 塵 之 輩
Tử Tử, Thê Không, tuyệt tục li trần chi bối
Tử gặp Tử, Thê lâm Không là bọn xa lánh cõi đời
Hào Phúc là Tử Tôn, hào Tài là Thê, nếu lâm vào Tử Mộ Tuyệt Không là điều hình táng vợ con, tất xa lánh cõi đời.

13. 貴 臨 祿 到 出 將 入 相 之 人
Quí lâm Lộc đáo, xuất tướng nhập tướng chi nhân
Quí nhân đến, Lộc Mã lâm là người xuất tướng nhập tướng[1]
Quí Nhân, Lộc Mã vượng lâm Thân Thế mà Quan Quỷ, Phụ Mẫu lại đến phò trợ, hoặc Nhật thần, Nguyệt kiến sinh hợp là điềm xuất tướng nhập tướng, là người phú quí hết sức.

[1] Ra ngoài biên cương là đại tướng, vào chốn triều đình là thừa tướng

14. 朱 雀 與 福 德 臨 身 合 應 乃 梨 園 之 子 弟
Chu Tước dữ Phúc Đức lâm Thân hợp ứng nãi lê viên tử đệ
Chu Tước với Phúc Đức lâm Thân, hợp với Ứng là con cháu phường hát
Tử Tôn là thần vui vẻ, Chu Tước lại giỏi về ăn nói, nếu lâm Thân Thế mà sinh hợpvới Ứng hào là làm vui cho người khác, cho nên là con em phường hát, không phải thế thì là người linh lợi.

15. 白 虎 同 父 爻 持 世 逢 金 則 柳 市 屠 人
Bạch Hổ đồng Phụ hào trì Thế phùng Kim tắc liễu thị đồ nhân
Bạch Hổ cùng hào Phụ trì Thế mà ở hào Kim là bọn đồ tể ở chợ
Phụ Mẫu thuộc Kim, mang Bạch Hổ mà trì Thế là bọn giết heo dê. Vốn Bạch Hổ thuộc Kim là dao, mà Phụ Mẫu khắc Tử Tôn, Tử Tôn là lục súc cho nên mới bảo là đồ tể.

16. 世 加 玄 武 官 爻 必 然 梁 上 之 君 子
身 帶 勾 陳 父 母 定 為 野 外 之 農 夫
Thế gia Huyền Vũ Quan hào, tất nhiên lương thượng chi quân tử
Thân đới Câu Trần Phụ Mẫu, định vi dã ngoại chi nông phu
Thế ở hào Quan có Huyền Vũ là tên ăn trộm
Thân mang Câu Trần ở Phụ Mẫu là nông phu ngoài đồng
Huyền Vũ thuộc Quan Quỷ chủ đạo tặc, nếu lâm Thân Thế là bọn trộm cướp. Câu trần chuyên coi điền thổ, ở Phụ Mẫu là hào tân khổ, nếu trì Thế là người chuyên việc cày cấy.

17. 財 福 司 權 榮 華 有 日
官 兄 秉 政 破 敗 無 常
Tài Phúc ti quyền vinh hoa hữu nhật
Quan Huynh bỉnh chính phá bại vô thường
Tài Phúc nắm quyền, có ngày vinh hoa
Quan Huynh nắm quyền, phá bại không chừng.
Nếu được hai hào Tài, Phúc vượng tướng động, nếu trước mắt trì trệ nhưng cuối cùng cũng phát đạt. Nếu có Quan, Huynh nắm quyền vượng động , tuy trước mắt hưởng lợi, cùng có lúc phá bại nghèo hèn.

18. 卦 卜 中 年 凶 煞 幸 無 挫 折
如 占 晚 景 惡 星 尤 怕 攻 冲
Quái bốc trung niên, hung sát hạnh vô toả chiết
Như chiêm vãn cảnh, ác tinh vưu phạ công xung.
Quẻ xem lúc trung niên gặp hung sát cũng may chẳng bẽ gãy được
Nếu xem lúc già cả, càng sợ ác tinh xung phá.

Nếu quẻ xem vận trung niên, như hỏi về tài lộc tất cần hai hào Tài và Phúc vượng tướng, nếu phát động sinh Thân hoặc trì Thế , được Nhật Nguyệt sinh hợp, lại không có động hào hình xung khắc hại Thế Thân, ấy tấ Thê Tài, Tử Tôn không bị hình khắc phá hao. Nếu xem công danh lúc trung niên, không nên Tử Tôn phát động, Thế trì hào Quan mà không có Nhật Nguyệt, động hào xung khắc hại, được Nhật Nguyệt, động hào sinh phò củng hợp, lại được hào cửu ngũ sinh hợp, tất đã là quan mà thăng tiến nữa. Nếu xem sinh con, không nên hào Tử Tôn Không Phục Mộ Tuyệt, Nhật Nguyệt, động hào khắc Tử Tôn; nếu lại được Nhật Nguyệt động hào sinh phò đề bạt, tất đoán năm sinh phò đề bạ sẽ sinh con.

Nếu xem kết cục lúc tuổi già, sợ nhất là Thế hào hưu tù. bị Nhật Nguyệt, động hào khắc xung. Nếu được Tử Tôn động sinh Thế, tất chủ lúc già có con có cháu, có phước được con cháu hiếu kính. Nếu hào Tài được hợp mà không bị xung, thì vợ chồng hoà thuận. Nếu Tử Tôn khắc Thế mà Thế hào vượng tướng thì tuy thọ mà con cháu ngỗ nghịch. Nếu Tử Tôn Không Tuyệt mà chẳng được cứu, hào Tài vô khí thì tuổi già cô đơn. Nếu lại hỏi về tuổi thọ, hào sinh Thế là tuổi thọ. Hào sinh Thế bị năm nào đó hình xung khắc hại, lại xem năm tháng nào xung khắc hào Thế, tất năm đó hết tuổi thọ.
Dịch Lâm Bổ Di định ra đại hạn và tiểu hạn. Với tiểu hạn, mỗi hào coi một năm. Chánh quái coi 30 năm trước, biến quái coi 30 năm sau, hỗ quái lại cọi 60 năm sau. Ta thường xem mà thấy chẳng nghiệm, nên thấy là lầm lẫn cần chỉ rõ cho người học.

19. 正 卦 不 利 李 密 髫 齡 迍 邅
Chính quái bất lợi, Lý Mật thiều linh truân chiên
Chánh quái bất lợi, Lý Mật tuổi nhỏ truân chiên

Chánh quái để đoán việc trước, nếu chánh quái hung thì quá khứ nhiều đau khổ.

20. 支 卦 有 扶 馬 援 期 頤 矍 鑠
Chi quái hữu phù, Mã Viện kỳ di quắc thước
Biến quái được phò, Mã Viện tuổi già quắc thước
Chi quái là biến quái, xem việc về sau, nếu biến ra sinh phò thì tương lai mạnh mẽ hưởng phúc.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY