27 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 30

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 30

- Advertisement -
(Tuvivietnam – siêu tầm)
21. 一 卦 和 同 張 公 藝 家 門 雍 睦
Nhất quái hòa đồng, Trương Công Nghệ gia môn ung mục
Một quẻ hoà đồng, Trương Công Nghệ cửa nhà hoà thuận
Xem thân mệnh mà sáu hào an tĩnh, không xung phá khắc hại, tướng sinh tương hợp, tất cửa nhà vui vẻ, như nhà Trương Công Nghệ 9 đời cùng chung sống với nhau, trên dưới thuận hoà.22.六 爻 同 擊 司 馬 氏 骨 肉 相 殘
Lục hào đồng kích, Tư Mã thị cốt nhục tương tàn
Sáu hào kích nhau, họ Tư Mã cốt nhục tương tàn
Sáu hào loạn động, quẻ lại xung khắc, hoặc tam hình lục hại. tất chủ người thân không hoà thuận, cốt nhục tương tàn, như tám vị vương họ Tư Mã đời Tấn, làm vua nhưng đều bị tru diệt.

23. 閔 子 騫 孝 孚 內 外 父 獲 生 身
孔 仲 尼 父 友 家 邦 兄 同 世 合
Mẫn Tử Khiên hiếu phu nội ngoại, Phụ hoạch sinh Thân
Khổng Trọng Ni phụ hữu gia bang, Huynh đồng Thế hợp
Mẫn Tử Khiên hiếu trong ngoài đều biết, nhờ Phụ được Thân sinh
Khổng Trọng Ni trong hiếu ngoài tin yêu, do Huynh hợp với Thế
Hào Phụ Mẫu là cha mẹ sinh ra ta, nếu Thế sinh hợp với hào Phụ Mẫu thì như Mẫn Tử Khiên hiếu với cha mẹ. Nếu Thế với Huynh Đệ sinh hợp thì như Không Trọng Ni trong hoà với anh em, ngoài được bạn bè tin yêu. Hào Huynh ở bản cung chỉ anh em, ở cung khác chỉ bạn bè. Xem nội ngoại Ứng hào để phân biệt thân sơ.

24. 世 應 相 生 漢 鮑 宣 娶 桓 氏 少 君 為 婦
晦 貞 相 剋 唐 郭 曦 招 升 平 公 主 為 妻
Thế Ứng tương sinh, Hán Bào Tuyên thú Hoàn thị Thiếu Quân vi phụ
Hối trinh tương khắc, Đường Quách Hy chiêu Thăng Bình Công Chúa vi thê
Thế Ứng tương sinh, Bào Tuyên đời Hán lấy Hoàng thị Thiếu Quân làm vợ,
Thế Ứng tương khắc, Quách Hy đời đường lấy Thăng Bình Công Chúa làm vợ
.
Thế là căn bản của cuộc đời, Ứng là người vợ kết tóc trăm năm. Nếu thấy sinh hợp thì phu xướng phụ tuỳ, nếu xung khắc thì sắt cầm lỗi điệu.

25. 箕 踞 鼓 盆 世 傷 應 位
Ky cứ cổ bồn ca, Thế thương Ứng vị
Ngồi xoạc gỏ bồn mà ca[1], Thế thương hào Ứng.
Thế trì Bạch Hổ, Đằng Xà, lâm Huynh Đệ mà vượng động, hình hại hào Ứng, hào Ứng lại vô khí thì hình khắc vợ, như Trang Tử thời Xuân Thu, vợ chết ngồi gỏ bồn mà hát.

26. 河 東 獅 子 吼 應 制 世 爻
Hà Đông sư tử hống, Ứng chế Thế hào
Vợ như sư tử Hà Đông vì Ứng chế hào Thế.
Hào Ứng hình xung hào Thế thì người này có vợ như chuyện Trần Quí Thường có vợ như sư tử Hà Đông.

27. 世 持 凶 而 應 剋 願 聽 雞 鳴
Thế trì hung nhi Ứng khắc, nguyện thính Kê minh
Thế trì hung mà bị Ứng khắc, mong được nghe thiên Kê minh
Nếu hào Thế ở Huynh, quan có các hung thần Hổ, Xà thì ngược lại mừng được hào Ứng khắc, ấy là khắc hung trên mình ta, trừ bệnh cho ta, chủ có vợ hiền, như Tề Tương Công bỏ phế triều chính mà được Trần hiền phi ngày đêm cảnh giới mà thành tốt, cho nên trong Kinh Thi có thiên “Kê minh”.

28. 身 帶 吉 而 子 扶 喜 聞 鶴 和
Thân đới cát nhi Tử phù, hỉ văn hạc hoạ
Thân mang cát thần mà được Tử phò, mừng được nghe hạc hoạ
Thế có cát thần mà vượng động, Tử Tôn lại sinh phò, chủ có con hiền cùng tạo sự nghiệp, làm thêm tốt đẹp. Dịch có câu:” 鶴 鳴 在 陰 其 子 和 之 Hạc minh tại âm, kỳ tử hoà chi”

29. 福 遇 旺 而 任 王 育 子 皆 賢
Phúc ngộ vượng nhi Nhậm Vương dục tử giai hiền
Phúc được vượng mà Nhậm, Vương nuôi con đều hiền.
Tử Tôn nếu vượng tướng, chẳng bị Không cùng chẳng bị thương khắc, chủ có con hiền, như Phương con của Nhậm Diêu, Giới con của Vương Hồn đều được gọi là người hiền trong nhóm Nguyễn Tịch.

30. 子 化 兄 而 房 杜 生 子 不 肖
Tử hoá Huynh nhi Phòng Đỗ sinh tử bất tiếu
Tử hoá Huynh mà Phòng Đỗ sinh con chẳng tốt.
Tử Tôn động biến Nguyệt Phá, quang quỷ với hào Huynh Đệ tương hợp, hoặc động lâm Huyền Vũ, hoặc với Quan Huyền Vũ hợp, thì người con đó chẳng ra gì. Vốn Huynh Đệ là thần phá bại, Quan Quỷ là thần mang nhiều tai hoạ, Huyền Vũ là sao gian hiểm, đạo tặc, Nguyệt Phá là thần không thành tựu. Lý Anh từng nói:”Phòng Đỗ bình sinh vất vả mà sinh con chẳng ra gì”.

[1] Tức vợ chết, Lấy tích Trang Tử lúc vợ chết gỏ bồn mà ca.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY