28 C
Hanoi
Thứ Hai, 15 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 43

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 43

- Advertisement -
2. 世 如 衰 弱 那 堪 水 宿 風 餐
Thế như suy nhược na kham thuỷ túc phong xan
Thế nếu suy nhược làm sao chịu nỗi gió sương .
(Tuvivietnam – siêu tầm)
Thế là mình, sinh vượng thì mạnh khoẻ, hưu tù thì mệt mỏi, cho nên không chịu nỗi vất vả vì sương gió.3. 應 若 空 亡 難 望 謀 成 事 就
Ứng nhược Không vong, nan vọng mưu thành sự tựu
Ứng nếu lâm Không, khó mong mưu sự thành tựu.
Ứng hào là nơi đến, rất sợ Không vong, chủ nơi đó vắng vẻ, mưu sự khó thành không có thể vừa ý để trở về.

4. 間 爻 安 靜 往 來 一 路 平 安
Gian hào an tĩnh vãng lai nhất lộ bình an
Gian hào an tĩnh đi lại dọc đường bình yên.
Gian hào là những nơi đi qua, động tất dọc đường bị cản trở, nếu được an tĩnh thì đi lại bình an không cản trở. Gian hào lâm Tài Phúc động thì mưu tính dọc đường còn lợi hơn nơi mình đến.

5. 太 歲 剋 冲 行 止 終 年 撓 括
Thái Tuế khắc xung,hành chỉ chung niên nạo quát
Thái Tuế khắc xung, đi lại suốt năm chẳng ra gì.
Thái Tuế phát động xung khắc hào Thế, thì người xem đi ra ngoài suốt năm không lợi. Nếu có Bạch Hổ, hung sát thì chẳng phải là điềm tốt.

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 691 Bài viết:
  • 1177 thanks

Gửi vào 28/06/2012 – 20:20

6. 世 傷 應 位 不 拘 遠 近總 宜 行
應 剋 世 爻 無 問 公 私 皆 不 利
Thế thương Ứng vị bất cẩu viễn cận tổng nghi hành,
Ứng khắc Thế hào vô vấn công tư giai bất lợi
Thế khắc hại Ứng không kể xa hay gần đều nên đi
Ứng khắc Thế, chẳng cần biết công hay tư đều bất lợi.
Thế khắc Ứng là ta chế nơi đến, nên đi thông suốt chẳng có gì cản trở. Ứng khắc Thế thì nơi đến bế tắc. Nếu Thế bị động hào, Nhật thần hình khắc càng bất lợi.

7. 八 純 亂 動 到 處 皆 凶
Bát thuần loạn động đáo xứ giai hung
Bát thuần là quẻ Lục xung, sáu hào không hoà nhau. Nếu lại loạn động thì làm sao tốt được.
8 兩 間 齊 空 獨 行 必 吉
Lưỡng gian tề Không độc hành tất cát
Hai gian hào đều lâm Không, đi một mình mới tốt.
Gian hào nếu lâm Khôngchủ không có cản trở, lại là bạn đồng hành. Nếu hai gian hào đều lâm Không thì nên đi một mình, khỏi phải liên luỵ vì bạn đồng hành.9. 世 動 訂 期, 變 鬼 則 自 投 羅 網
官 臨 畏 蓄, 化 福 則 終 脫 樊 籠
Thế động đính kỳ biến Quỷ tắc tự đầu la võng
Quan lâm uý súc hoá Phúc tất chung thoát phiền lung
Thế động tất đã ấn định ngày đi, biến Quỷ thì lao đầu vào lưới
Quan thì lọt vào nơi đáng sợ, hoá Phúc thì rồi cũng thoát khỏi lồng.
Thế hào không động thì ngày đi chưa định, động thì ngày đi đã định rồi. Thế Ứng đều động nên đi xa. Nếu Thế động biến thành hào Quỷ chủ về sau gặp tai hoạ, hoặc Quỷ trì Thế là tượng loanh quanh sợ sệt muốn đi mà chẳng dám đi. Quỷ hoá Tử Tôn thì tuy tai hoạ nhưng không đáng sợ.

10. 靜 遇 日 冲 必 為 他 人 而 去
動 逢 間 合 定 因 同 伴 而 留
Tĩnh ng Nhật xung tất vi tha nhân nhi khứ,
Động phùng gian hợp định nhân đồng bạn nhi lưu
Tính gặp Nhật xung tất vì người khác mà đi,
Động mà hợp với gian hào vì bạn đồng hành mà ở lại.
Thế hào an tĩnh gặp Nhật thần, động hào ám xung thì người khác nhờ mình đi chẳng phải mình tự đi. Nhật thần tính khởi, hợp khởi cũng vậy. Nếu Thế hào phát động, gặp Nhật thần, động hào hợp trú, thì sắp đi mà vướng bận chưa thể khởi hành được, nếu hợp gian hào là đồng bạn níu lại. Muốn đoán ngày đi tất vào ngày xung[1].11. 世 若 逢 空 最 利 九 流 出 往
Thế nhược phùng Không tối lợi cửu lưu xuất vãng
Thế nếu gặp Không, rất lợi cho bọn cửu lưu xuất hành.
Thế lâm Không đi không thành, gượng đi rồi cũng khó vừa lòng, vất vả vô ích.Bọn cửu lưu, nghệ thuật hoặc là người nha môn thì chẳng cần lợi nên ngược lại là tốt.

12. 土 如 遇 福 偏 宜 陸 地 行 程
Thổ như ngộ Phúc nghi lục địa hành trình
Thổ nếu gặp Phúc nên đi đường bộ.
Trong quẻ Hoả Thổ là đường bộ, Thuỷ Mộc là đường thuỷ. Nếu lâm Tài zPhúc thì cát, lâm Quan Quỷ thì hung.

[1] Có thế xung Thế, xung hào hợp.

13. 鬼 地 墓 鄉 豈 堪 踐 履
財 方 父 向 卻 可 登 臨
Quỷ địa Mộ hương khởi kham tiễn lý
Tài phương Phụ hướng khước khả đăng lâm
Tại Quỷ tại Mộ há dám cất bước
Phương Tài, hướng Phụ có thể lên đường.
Quỷ, Mộ cùng Tài Phụ là nói đến vị trí của hào Thế nếu người đi tự xem. Phương Quan Quỷ cùng phương Quỷ Mộ, phương Mộ của Thế, cùng phương khắc Thế là những phương hung không nên đến đó. Nên đến phương Tài Phúc cùng phương sinh Thế mới đại cát lợi.14. 官 挈玄 爻 刑 剋 盜 賊 驚 憂
Quan khiết Huyền hào hình khắc đạo tặc kinh ưu
Quan mang Huyền Vũ mà khắc là lo sợ giặc cướp).
Quan Quỷ lâm Huyền vũ vốn là giặc cướp, nếu hình khắc Thế hào thì khó tránh lo sợ giặc cướp.

15. 兄 乘 虎 煞 交 重 風 波 險 阻
Huynh thừa Hổ sát giao trùng phong ba hiểm trở
Huynh mang Bạch Hổ động khắc là sóng gió hiểm nguy.
Huynh hào có Bạch Hổ cùng Kị thần đều động hoặc Quỷ tại cung Tốn động khắc Thế đều nguy hiểm về sóng gió.

16. 妻 來 剋 世 莫 貪 無 義 之 財
財 合 變 官 勿 戀 有 情 之 婦
Thê lai khắc Thế mạc tham vô nghĩa chi tài
Tài hợp biến Quan vật luyến hữu tình chi phụ
Thế khắc Thế chớ hàm tiền phi nghĩa,
Tài hợp biến Quan chớ mê phụ nữ đa tình.
Tài động hình khắc Thế hào sợ vì tiền mà mang hoạ. Thế và Tài tương hợp mà Tài động biến thành Quan Quỷ, hình khắc Thế cũng mang hoạ. Cho nên mới bảo chớ tham tiền bất nghĩa, e vì sắc mà tai ương, tránh đi cuối cùng sẽ tốt.17. 父 遭 風 雨 之 淋 漓 舟 行 尤 忌
Phụ tao phong vũ chi lâm li chu hành vu kị
Phụ Mẫu thì gặp gió mưa dầm dề, đi thuyền rất kị.
Phụ Mẫu là thần lo lắng vất vả, động tất lặn lội trên đường không an ổn hưởng lợi. Nếu Phụ hình khắc Thế hào tất gió mưa ngăn trở. Phụ là thuyền bè, khắc Thế thì đi thuyền không lợi,cho nên rất kị.

18. 福 遇 和 同 之 伴 侶 謁 貴 反 凶
Phúc quá hoà đồng chi bạn lữ, yết quý phản hung
Phúc thì gặp bạn đồng hành, nhưng ywts kiến kẻ quyền quí tất hung.
Tử Tôn trì Thế thì rất tốt, chủ gặp bạn đồng hành tốt, đi đường bình yên. Nếu vì yết kiến người quyền quí mà xuất hành thì không nên. Tử động khắc Quan nên ngược lại không có lợi.

19 艮 宮 鬼 坐 寅 爻 虎 狼 仔 細
Cấn cung Quỷ toạ Dần hào hổ lang tử tế
Tại cung Cấn, Quỷ ở hào Dần thì cẩn thận về sói cọp.
Cấn là núi, Dần thuộc cọp. Nếu thuộc cung Cấn mà Quỷ ở Dần là cọp sói. Nếu Quỷ không khắc Thế thì sói cọp vô hại với ta, nếu khắc Ứng tất hại người khác.

20. 卦 見 兄 逢 蛇 煞 光 棍 宜 防
Quái kiến Huynh phùng xà sát, quang côn nghi phòng
Quẻ gặp Huynh với Đằng Xà khắc hại, nên phòng bọn côn đồ.
Huynh đệ chủ cướp Tài, nếu Huynh có Đằng Xà động tất có côn đồ cướp của cải, nếu không chế được Huynh hào thì nên phòng, mà chế được thì vô hại.21. 鬼 動 間 中 不 諧 同 侶
Quỷ động gian trung bất hài đồng lữ
Quỷ ở gian hào động, không hoà hợp với bạn đồng hành.
Quỷ ở gian hào động, nếu không bất hoà với bạn đồng hành, không thì bạn bị ốm đau, còn khắc Thế thì xấu.

22. 兄 興 世 上 多 費 盤 纏
Huynh hưng Thế thượng đa phí bàn triền
Thế ở Huynh động, hao phí linh tinh rất nhiều.
Huynh Đệ hào chủ hao tán tiền của. Nếu trì Thế tất tự mình hao phí, không ở hào Thế tất vì người khác mà hao phí của ta.

23. 一 卦 如 無 鬼 煞 方 得 如 心
Nhất quái như vô Quỷ sát phương đắc như tâm
Một quẻ nếu không có Quỷ Sát mới được vừa lòng.
Quan Quỷ chủ tai hoạ, cho nên không nên gặp. Vì thế không xuất hiện hoặc an tĩnh hoặc bị khắc chế, bị Phục mới vô hại.

24. 六 爻 不 見 福 神 焉 能 稱 意
Lục hào bát kiến Phúc thần yên năng xứng ý
Sáu hào đều không có Phúc thần, làm sao vừa ý.
Tử là Phúc Đức lại là thần giải ách, nếu Tử không hiện ở quẻ hoặc lâm Không thì không thể chế Quan Quỷ, tất Quỷ sát chuyên quyền e có tai hoạ.

25. 主 人 動 遇 空 亡 半 途 而 返
Chủ nhân động ngộ Không vong bấn đồ nhi phản
Chủ nhân động lâm Không, nửa đường quay về.
Xem xuất hành nên biết rõ người nào đi. Như xem cho con cháu thì Tử Tôn là Chủ nhân tức Dụng thần. Ngoài ra cứ phỏng theo thế. động gặp Không vong, nửa đường trở lui, động hoá thoái thần cũng thế.26. 財 氣 旺 臨 月 建 滿 載 而 回
Tài khí vượng lâm Nguyệt kiến mãn tải nhi hồi
Tài vượng lâm Nguyệt kiến tất chở đầy hàng mà về.
Xuất hành mà được hào Tài vượng lâm Nguyệt kiến sinh hợp Thế, trì Thế không bị hình khắc chủ chất đầy hàng về nhà.

27. 但 能 趨 吉 避 凶
何 慮 登 高 涉 險
Đãn năng xu cát Tỵ hung
Hà lự đăng cao thiệp hiểm
Đã biết tìm cát tránh hung
Lo gì lên cao vượt hiểm.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY