28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 17 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTử Vi - Cách Cục LuậnĐịnh bần tiện cục

Định bần tiện cục

- Advertisement -

Định bần tiện cục

⑴, “Sinh lai bần tiện, kiếp không lâm tài phúc nhị cung” : mệnh vô phú quý cách cục, chính tinh hựu bất miếu vượng, kiếp không nhị tinh phân thủ vu tài bạch phúc đức nhị cung, thả đồng cung chính tinh hựu bất vượng, chủ nhất sinh bần tiện; nhược ngộ thân mệnh cát giả, diệc chủ kì nhân khinh tài huy hoắc, tài lai tài khứ. Thân mệnh phùng chi diệc thị. Mệnh thân cung phân thủ không kiếp, bần tiện, canh gia cô thần quả túc, tắc cô quả bần tiện. Không kiếp giáp mệnh canh hung.

Sinh bất phùng thời

⑵, sinh bất phùng thì: mệnh tọa hãm cung hựu không vong ( chính không trọng, phó không khinh ), không kiếp.

Lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh thân

⑶, lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh thân, ngộ không, kiếp, kị, không vong lai trùng phá, vị”Lộc phùng trùng phá, cát xử tàng hung” ( vãng vãng thị tiên thành hậu bại, tiên phú hậu bần ). Hành hạn phùng chi diệc thị. ( không kiếp nhị tinh đồng lâm canh hung ).

Mã lạc không vong

⑷, mã lạc không vong, chung thân bôn bào: thiên mã phùng không vong, tất chủ bôn ba lao lục nhi vô công. Như giáp sinh nhân, chính tiệt không tại thân dậu, nhược an mệnh tại thân, vi mã ngộ không vong. Phùng chính không giả trọng, phùng phó không giả khinh. ( phùng lưu niên tuần không diệc thị ).

Nhật nguyệt thất hãm

⑸, nhật nguyệt thất hãm, hựu phùng cự môn: nhật nguyệt hãm đích thủ mệnh, phùng cự môn đồng cung hoặc chiếu.

Vũ liêm cư thân mệnh

⑹, vũ khúc liêm trinh phân thủ mệnh thân cung, ( nhị tinh lạc hãm gia sát kị giả tài thị; liêm trinh lạc hãm cung tài thị tù tinh.

Phá quân thuỷ mệnh

⑺, phá quân thủ mệnh, cư hãm đích, cô bần. ( phá quân dữ văn khúc đồng thủ vu mão cung, nhất sinh bần sĩ ).

Tứ sát hội mệnh thân

⑻, tứ sát thủ mệnh thân cung, phùng tham lang, kình dương giao hội, nhi chúng cát thất hãm.

Vận phùng đại hoá chi hương

⑼, “Đặng thông ngạ tử, vận phùng đại háo chi hương” : tử cung an mệnh, nhị hạn hành chí đại háo chi đích, hựu phùng ác diệu sát kị tinh giả, tức thị.

Sát kị kiếp không phùng phu phụ

⑽, phụ mẫu, phu thê, nhân nữ tam cung quân hữu không kiếp, sát kị, vi tăng đạo chi mệnh, bất nhiên tựu thị cô độc bần tiện chi mệnh.

….

⑾, mệnh thân trị liêm phá vũ cập hóa kị đẳng tinh, tái ngộ không kiếp, dương đà lai tương giáp, định chủ cô hàn hạ cách. Nhược lộc tồn tại sinh vượng chi đích, tuy dương đà giáp, diệc bất vi hạ cách. Hựu dương đà, không kiếp bất đồng thì tại lưỡng lân tương giáp, thả tam phương ngộ hóa quyền lộc giả, diệc bất vi hạ cách, đãn phùng sát vận hữu phá bại.

⑿, mệnh cung vô chính tinh, chích kiến thiên không đích kiếp tọa thủ, tam phương vô cát cứu, chủ bất tụ tài, bần tiện, phiêu lưu, tật khổ, bổn cung cập tam phương gia cát bất thị. Bổn cung tái phùng sát tinh, đa chủ yêu chiết.

⒀, “Sinh phùng bại đích, phát dã hư hoa; tuyệt xử phùng sinh, hoa nhi bất bại” : như thủy cục nhân an mệnh tại Tỵ, vi tuyệt đích, tức thị. Như quả hữu kim tinh đồng cung lai sinh, tắc vi hữu cứu. Phàm dần thân Tỵ hợi vi tứ tuyệt, dã thị tứ sinh.

⒁, “Háo cư lộc vị, duyên đồ khất thực” : phá quân cư sự nghiệp cung, hựu phùng dương kị, cập dần ngọ thú sinh nhân mệnh tọa ngọ cung, Tỵ dậu sửu sinh nhân mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh nhân mệnh tọa mão cung, thân tử thần sinh nhân mệnh tọa tử cung đẳng quân thị.

⒂, “Kị ám đồng cư mệnh tật, khốn nhược vô lực” : như mệnh thân tật ách cung phùng cự môn dương đà đồng thủ, tắc bần khốn nhược tàn, phá đãng tổ nghiệp, bôn ba lao lục.

⒃, quân tử tại dã: tứ sát tinh thủ thân mệnh hựu phùng hãm đích, tức thị.

⒄, lộc suy mã khốn: hạn phùng thất sát lộc mã vu không vong chi đích, tức thị.

⒅, mệnh cung trung hữu thất hãm đích liêm sát tham phá, tái phùng thất sát tinh, bần tiện.

Dĩ thượng vi bần tiện cách cục, như hành vận hựu bất tể giả tắc nhất sinh bần tiện; như vận hạn phù khởi, hoàn thị y thực bất sầu đích ( mệnh suy hạn hảo, vị khô mộc phùng xuân ).

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY