27 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img

Định Phú Cục

- Advertisement -

Định phú cục

①, vũ tham thủ tài trạch, hoành phát; tử phủ vũ khúc thủ tài bạch cung, hựu gia quyền lộc, định thị phú xa ông, nhị hạn phùng chi phát.

②, tài ấn giáp ấm cách: thiên lương thủ mệnh, vũ tương giáp mệnh cung; hoặc thiên lương thủ điền trạch cung, vũ tương lai giáp, tức thị phú cục.

③, nhật nguyệt giáp tài cách: vũ khúc thủ mệnh, nhật nguyệt lai giáp; hoặc vũ khúc thủ tài bạch, nhật nguyệt lai giáp, tức thị. Thiên phủ thủ mệnh, nhật nguyệt lai giáp diệc đồng. Tu gia cát tinh, bất phú tắc quý.
④, tài lộc giáp mã cách: thiên mã thủ mệnh, vũ lộc lai giáp, tức thị. Phùng sinh vượng canh diệu.

⑤, ấm ấn củng thân cách: thân lâm tài bạch cung, lương tương tại tam phương củng chiếu, tức thị, kị tọa không vong.

⑥, nhật nguyệt chiếu bích cách: nhật nguyệt lâm điền trạch cung, thả tại tứ khố chi cung.

⑦, kim xán quang huy cách: thái dương thủ mệnh tại ngọ cung, tức thị. Đinh tân hoặc giáp thân, giáp tử, giáp thần niên sinh nhân chủ phú.

⑧, lộc tồn thủ điền tài, đôi kim tích ngọc: lộc tồn tinh thủ vu điền trạch hoặc tài bạch cung, vô không vong tinh phá cách, chủ đại phú.

⑨, tài ấm tọa vu thiên di, tất cự thương cao cổ: tài tức vũ khúc, ấm tức thiên lương, thử nhị tinh hoặc hữu nhất hóa quyền lộc, dữ cát tinh tọa vu thiên di cung, tức thị. Nhược gia sát kị tắc bình thường.

Dĩ thượng phú quý cách cục, đa tại tài điền nhị cung, cố chủ phú đa vu quý. Phùng chủ tinh miếu vượng, hữu cát tinh thủ chiếu, tất phú.

Vận hạn đối phú quý đích ảnh hưởng dã ngận đại, ứng kết hợp khởi lai khán. Nhược mệnh tài phúc điền cung quân hảo, tiền vận hảo giả tiên phú; hậu vận hảo giả hậu phú; tiền hậu vận quân hảo giả nhất sinh quân phú; tiền vận hảo nhi hậu vận bất hảo giả tiên phú hậu bần; tiền vận bất hảo nhi hậu vận hảo giả tiên bần hậu phú.

Tài ấm giáp ấn tương thủ mệnh vũ lương lai giáp thị dã, điền trạch cung diệc nhiên.

Nhật nguyệt giáp tài vũ thủ mệnh nhật nguyệt lai giáp thị dã, tài bạch cung diệc nhiên.

Tài lộc giáp mã mã thủ mệnh vũ lộc lai giáp thị dã, phùng sinh vượng vưu diệu.

Ấm ấn củng thân thân lâm điền trạch lương tương củng trùng thị dã, vật tọa không vong.

Nhật nguyệt chiếu bích nhật nguyệt lâm điền trạch cung thị dã, hỉ cư mộ khố.

Kim xán quang huy thái dương đan thủ, mệnh tại ngọ cung thị dã.

Định quý cục

Nhật nguyệt giáp mệnh bất tọa không vong ngộ phùng bổn cung hữu cát tinh thị dã.

Nhật xuất phù tang nhật tại mão thủ mệnh thị dã, thủ quan lộc cung diệc nhiên.

Nguyệt lạc hợi cung nguyệt tại hợi thủ mệnh thị dã, hựu danh nguyệt lãng thiên môn.

Nguyệt sinh thương hải nguyệt tại tử cung thủ điền trạch thị dã.

- Advertisement -

Phụ bật củng chủ tử vi thủ mệnh nhị tinh lai củng thị dã, giáp chi diệc nhiên.

Quân thần khánh hội tử vi tả hữu đồng thủ mệnh thị dã, canh hội tương vũ âm diệu thượng.

Tài ấn giáp lộc lộc thủ mệnh lương tương lai giáp thị dã, nhập tài diệc nhiên.

Lộc mã bội ấn mã tiền hữu lộc ấn tinh đồng cung thị dã.

Tọa quý hướng quý vị khôi việt tại mệnh điệt tương tọa củng thị dã.

Mã đầu đái kiếm vị mã hữu nhận thị dã bất thị cư ngọ cách.

Thất sát triêu đấu kiến tiền phê chú

Nhật nguyệt tịnh minh kiến tiền phê chú

Minh châu xuất hải kiến tiền phê chú

Nhật nguyệt đồng lâm kiến tiền phê chú

Hình tù giáp ấn thiên hình liêm trinh đồng lâm thân mệnh chủ vũ dũng chi nhân.

Khoa quyền lộc củng kiến tiền phê chú

Tham hỏa tương phùng vị nhị tinh thủ mệnh đồng cư miếu vượng thị dã.

Vũ khúc thủ viên vũ thủ mệnh mão cung thị dã, dư bất thị.

Phủ tương triêu viên kiến tiền phê chú

Tử phủ triêu viên kiến tiền phê chú

Văn tinh ám củng kiến tiền phê chú

Quyền lộc sinh phùng nhị tinh thủ mệnh miếu vượng thị dã, hãm bất thị.

Dương nhận nhập miếu thần thú sửu vị thủ mệnh ngộ cát thị dã.

Cự ky cư mão kiến tiền phê chú

- Advertisement -

Minh lộc ám lộc kiến tiền phê chú

Khoa minh ám lộc kiến tiền phê chú

Kim dư phù giá tử vi thủ mệnh tiền hậu hữu nhật nguyệt lai giáp thị dã

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY