29 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 56

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 56

- Advertisement -

35. 若 問 收 生 之 婦 休 將 兩 間 而 推
如 占 代 養 之 娘 須 以 一 財 柔 斷

(Tuvivietnam – siêu tầm)
Nhược vấn thu sinh chi phụ, hưu tương lưỡng gian nhi suy
Như chiêm đại dưỡng chi nương, tu dĩ nhất Tài nhi đoán.
Nếu hỏi về bà đỡ, chớ dùng hai gian hào để suy
Nếu xem vú em tất dùng hào Tài để đoán.
Nếu xem về sinh sản thì dùng gian hào để đoán cho bà đỡ. Nay người ta chỉ xem hung cát về bà đỡ, nếu lấy gian hào mà luận thì sai lý. Cho nên xem bà đõ và vú em đều dùng chỉ hào Thê Tài làm Dụng thần, không thể lấy gian hào mà suy.

36. 兄 動 兮 手 低 乳 母 須 防 盜 物
Huynh động hề thủ đê, nhũ mẫu tu phòng đạo vật
Huynh động thì nên phòng bà vú mình nuôi trộm đồ vật.
Huynh Đệ phát động thì chủ bà đỡ, vú em thấy của mà ham, lại chủ tham ăn. Lâm Huyền Vũ tất là kẻ trộm cắp.

37. 父 興 兮 乳 少 老 娘 切 恐 傷 胎
Phụ hưng hề nhũ thiểu lão nương, thiết khủng thương thai.
Phụ động thì bà vú ít sữa e hại thai.
Phụ Mẫu phát động lại thêm hình hại, bé tất bị hại, không nên như thế. Xem về bà vú cũng vậy.
38. 子 孫 發 動 乳 多 手 段 更 高 能
Tử Tôn phát động nhũ đa, thủ đoạn cánh cao năng.
Tử Tôn động thì sữa nhiều mà có tài năng cao.
Tử Tôn vượng tướng phát động, không bị chế phục, sinh phò hào Tài, thì bà đỡ có khả năng, bà vú tất sữa nhiều.

39. 兄 鬼 交 重 禍 甚 事 機 猶 返 復
Huynh Quỷ giao trùng hoạ thâm, sự cơ do phản phúc
Huynh, Quỷ động thì nhiều tai hoạ, sự việc còn tráo trở.
Quan Quỷ động tất có tai hoạ, nếu không thương Thế Thân thì tuy hung cũng nhẹ, nếu khắc hại thì hoạ khó nói được.

40. 財 合 福 爻 善 能 調 護
身 生 子 位 理 會 維 持
Tài hợp Phúc hào thiện năng điều hộ
Thân sinh Tử vị lý hội duy trì
Tài hợp với hào Phúc thì có tài năng
Thân sinh Tử Tôn có thể trợ giúp lâu dài.
Quái thân với hào Tài hợp với Tử Tôn là rất tốt. Xem về bà đỡ tất có khả năng cải tử hoàn sinh, xem về bà vú tất giỏi nuôi trẻ mà sữa cũng nhiều.

42. 如 逢 相 剋 將 沖 決 見 多 災 多 咎
Như phùng tương khắc tương xung, quyết kiến đa tai đa cữu
Nếu gặp tương khắc, tương xung, chắc chắn nhiều tai hoạ nhiều trở ngại.
Tử Tôn bị Tài hào với Quái thân hình xung khắc hại là tối kị, đứa trẻ tất bị tai hoạ.

 

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY