Danh mục: Hóa Lộc

Tứ hóa sơ luận

Tứ hóa sơ luận Trích bài viết của Thầy TUETVNB) 1. Tứ hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ. Là thùy tượng của tổ hợp sao trong đẩu số…

Tứ Hóa – Hóa Lộc

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Hóa lộc (Mộc)  Ý nghĩa cơ thể: Hóa Lộc là râu, một đặc tính của nam giới. – Hóa Lộc, Tham Lang: râu…

TỨ HÓA LỘC –QUYỀN – KHOA – KỴ

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Định nghĩa chữ HÓA Lộc Quyền Khoa Kỵ đều có chữ HÓA ở trước. Hóa là chuyển biến, chuyển động, chuyển hóa.…

Hóa Lộc luận – Toàn thư

Hóa Lộc luận – Toàn thư (Tuvivietnam – Sưu tầm) Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Lộc là âm thổ, hóa khí là Tài lộc,…

Can Giáp – Liêm Trinh Hóa Lộc

Can Giáp – Liêm Trinh Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Liêm trinh là sao thuộc về cảm tính, cho nên không đại biểu cho ham…

Can Ất – Thiên Cơ Hóa Lộc

Can Ất – Thiên Cơ Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Bản chất của Thiên cơ là mưu chí, linh động quyền biến mà còn nhạy…

Can Bính – Thiên Đồng Hóa Lộc

Can Bính – Thiên Đồng Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Thiên đồng chủ về tay trắng làm nên, khi Thiên đồng hóa Lộc chủ về…

Can Đinh – Thái Âm Hóa Lộc

Can Đinh – Thái Âm Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Thái Âm là sao tiền tài, đương nhiên thích hóa thành sao Lộc, chủ về…

Can Mậu – Tham Lang Hóa Lộc

Can Mậu – Tham Lang Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Bản chất của Tham Lanh vốn đã chủ về ham muốn vật chất, nên lúc…

1 2 3 6