32 C
Hanoi
Thứ Ba, 28 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTử Vi - Cung VịCung Điền Trạch – Luận giải Cung Điền Trạch Vô Chính Diệu

Cung Điền Trạch – Luận giải Cung Điền Trạch Vô Chính Diệu

- Advertisement -

Cung Điền Trạch – Luận giải Cung Điền Trạch Vô Chính Diệu

Cung Điền Trạch giúp bạn định rõ sản nghiệp của mình. Khi nào thì bạn có nhà, khi nào chuyển chỗ ở, là tụ hay tán… Tất cả thông tin đều tàng chứa tại Cung Điền Trạch, Cung lưu hạn…

(Tuvivietnam – Siêu Tầm)

Triệt Tuần đóng ở Điền cung

Tư Cơ cha mẹ không truyền đến cho

Phá Quân sao ấy tán tài

Lâm trạch bán hết lưu lai tổ điền

Tang Môn ngộ Hỏa xấu sao

Chiếu soi phương nào chốn ấy hoả tai

Ân quang gặp Đào Hồng điền Trạch

Ấy cô dì lưu lại ruộng nương

Long Trì Địa Kiếp đồng hương

Giếng bồi ao lấp ở bên nhà này

Cơ Lương tương hội Tuất Thìn

Mộc làm tổ nghiệp đến hồi lai sinh

Khốc Hư Tang hội chẳng lành

Tổn người hại của chẳng yên được nào.

 

Cung Điền Trạch là gì?

Cung Điền Trạch là cung biểu thị khí vận về phương diện điền sản, nhà cửa, đất đai của đương số. Thông qua Cung Điền Trạch, có thể luận đoán về vận thế sản nghiệp của đương số như có nhà cửa không, có khi nào, có do thừa hưởng hay tự mình gây dựng…

Luận Cung Điền Trạch trong Tử Vi

Luận Cung Điền Trạch trong Tử Vi - Cohoc.vn

Trong bộ môn Tử Vi, Cung Điền Trạch có 2 ý nghĩa quan trọng

Thứ nhất, từ việc quan sát Cung Điền Trạch trên Tinh bàn. Có thể biết rõ vận thế sản nghiệp của đời người. Như bố mẹ có hay không có sản nghiệp để lại? Sau khi thừa kế di sản có hay không có phá bại, vận thế của bản thân đương số về mặt điền sản?

Thứ hai, do quan sát từ lưu niên hoặc đại hạn, kết hợp với sự quan sát Cung Điền Trạch, có thể biết rõ năm nào (hoặc vào đại hạn nào) có thể có điền sản, chỗ ở có biến động hay không….

- Advertisement -

Hai vấn đề trên chính là ý nghĩa phổ biến của “Cung Điền Trạch”. Cũng tức là nội dung mà Cổ Học muốn bạn đọc hướng tới.

Ngoại trừ điều này ra, “Cung Điền Trạch” còn có thể sử dụng để hỗ trợ luận đoán trạch vận của lưu niên. Lúc này, liên quan đến tính chất của tổ hợp tinh diệu tại Cung Điền Trạch, có thể tham khảo phần tính chất cơ bản của các sao đã trình bày, cùng với tính chất khi chúng nhập vào Mệnh Thân cung để tiến hành luận đoán…

Sao Tử Vi Cung Điền Trạch

Khi Cung Điền Trạch có Sao Tử Vi, thông thường chủ về có thừa kế điền sản, và bản thân đương số có mua thêm điền sản. Ưa nhất là gặp Lộc Tồn hoặc Sao Hóa Lộc hội chiếu, chủ về mua thêm nhà cửa đất đai.

Vì vậy lúc Cung Điền Trạch của đại hạn hoặc lưu niên gặp Tử Vi tọa thủ, có Lưu Lộc hoặc Lưu Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu. Có thể luận đoán sơ bộ là đương số có thể mua thêm nhà cửa đất đai trong đại hạn hoặc lưu niên này.

Có thể tham khảo thêm vận trình của Cung tài bạch để quyết định. Đây là ví dụ về phương pháp luận đoán phối hợp giữa thiên bàn và nhân bàn, các trường hợp khác cứ vậy mà suy ra.

Tử Vi ở Cung Điền Trạch gặp Sao Hóa Quyền hoặc Sao Hóa Khoa, mà không gặp sao lộc. Thì không chủ về mua thêm nhà cửa đất đai, mà chỉ chủ về có thừa kế điền sản.

Vì vậy, lúc Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Tử Vi có “Lưu Hóa Quyền” hoặc “Lưu Hóa Khoa” tương hội, càng cần phải đồng thời xem xét tình hình cát hung của các sao ở Cung Phụ Mẫu để luận định xem năm đó có chủ về cha mẹ qua đời hay không. Đây là ví dụ về phương pháp luận đoán phối hợp giữa thiên bàn và nhân bàn. Các trường hợp khác cứ vậy mà suy ra.

Tử Vi thủ Cung Điền Trạch, cổ nhân cho rằng nên mua đất đồi, hay đất ở vùng cao nguyên. Bởi vì Tử Vi là đế tinh, có tính chất ở trên cao, ở thành phố thì nên mua nhà cao tầng, hoặc nhà lầu ở vùng đất cao.

 • Tử Vi hội đào hoa, có thêm Hàm Trì, Thiên Diêu, Mộc Dục, Hồng Loan, Thiên Hỷ, chủ về nhà ở âm thịnh dương suy, tức trong nhà nữ nhiều, nam ít, hoặc chủ về nhà của đương số ở khu vực phồn hoa. Nếu có Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, thì nhà ở có thể gần khu vực văn minh, hoặc nơi tập trung các điểm vui chơi, giải trí, ẩm thực. Nếu không thì chung quanh có nhiều phụ nữ.
 • Tử Vi có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc hội chiếu, gặp Thiên Mã thì thích hợp mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi xa hoặc ở nước ngoài. Có Thiên Phủ hội hợp thì nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi sinh ra hoặc nơi đã ở lâu.
  Tử Vi có Thiên Phủ đồng độ, không gặp sát tinh, hao. Chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, cũng có đất đai nhà cửa tự mua.
 • Tử Vi có Thất Sát hoặc Phá Quân đồng độ. Thông thường chủ về không giữ được đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, nếu hội sát tinh, hao thì càng đúng. Muốn biết có thể tự mua được đất đai nhà cửa hay không, cần phải xem Cung Điền Trạch của vận hạn hay lưu niên mà định.
 • Tinh hệ có kết cấu dạng này cũng chủ về sau khi mua lại phải bán đi, trừ phi có tinh diệu phụ tá cát hội hợp (sau khi mua thêm nhà cửa đất đai rồi bán đi không nhất định là xấu, có thể là bán nhà cũ mua nhà mới tốt hơn, vì vậy khi luận đoán cần chú ý).
 • Tử Vi có Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, gặp Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phượng Các, Hồng Loan, Thiên Hỷ, lại gặp thêm cát tinh, thì chủ về nhà ở đẹp. Nếu gặp hung tinh, thì chủ về âm thịnh dương suy.
 • Tử Vi có Thiên Tướng đồng độ, chủ về hiện đang có điền sản, và cũng chủ về trung niên mới có thể mua nhà cửa đất đai ổn định. Có điều, vẫn phải có cát tinh hội hợp mới có thể giữ được. Nếu không sẽ dễ phá tán. Gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì chủ về phá tán, thất bại.
 • Tử Vi có Hỏa Tinh đồng độ, lại hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao. Chủ về dễ xảy ra hỏa tai. Vì vậy lúc Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Tử Vi và Hỏa Tinh đồng độ, lại hội Lưu Dương hay Lưu Đà thì càng phải cẩn thận về nhà ở hoặc nơi làm việc.
 • Hoặc nhà cửa đất đai của bản thân có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Đây là ví dụ về phương pháp luận đoán phối hợp giữa thiên bàn và nhân bàn, các trường hợp khác cứ vậy mà suy ra.
 • “Tử Vi Phá Quân” đồng độ, gặp Kình Dương, Đà La, Hóa Kị, chủ về vì điền sản mà xảy ra bất hòa, tranh chấp.

Thiên Cơ Cung Điền Trạch

Sao Thiên Cơ thủ Cung Điền Trạch, chủ về không giữ được đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Nhưng có thể tự mua, Thiên Cơ Hóa Kị thì càng đúng (lúc đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ tiêu tan, tính chất tự mua nhà cửa hơi thay đổi, tức là điền sản cũ không còn, mới tự mua điền sản mới.

Vì vậy khi Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Thiên Cơ Hóa Kị thì phải lưu ý, có thể đương số chuyển dời nhà ở hoặc nơi làm việc).

 • Thiên Cơ Hóa Kị ở Cung Điền Trạch, tự mua nhà cửa cũng không giữ được lâu. Không có Hóa Kị, thì chủ về hay thay đổi, chuyển dời chỗ ở.
 • “Thiên Cơ Thái Âm” thủ Cung Điền Trạch. Tính chất của tổ hợp tinh hệ này không được ổn định. Vì vậy cũng chủ về nhà cửa lúc tăng lúc giảm, hoặc lúc mua lúc bán. Gặp tinh diệu phụ tá cát lợi thì tuy nhiều thay đổi nhưng bản thân đương số vẫn có nhà cửa. Nếu gặp sát tinh, hao tinh, Địa Không, Địa Kiếp thì không có nhà cửa.
 • “Thiên Cơ Cự Môn” đồng độ, gặp sát tinh, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao. Thì vì nhà cửa mà xảy ra bất hòa, tranh chấp. Trường hợp ở cung Mão thì cha mẹ có điền sản, ở cung Dậu thì không có.
 • “Thiên Cơ Thiên Lương” đồng độ, chủ về đến vãn niên mới có thể mua thêm nhà cửa. Trước vận vãn niên không nên mua nhà cửa đất đai. Nhưng nếu có Lộc Tồn, Thiên Mã đồng độ với Thiên Lương, và xung chiếu Thiên Cơ, thì nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nước ngoài (hoặc ở nơi xa), có thể lời lãi.

Thiên Cơ lạc hãm, thủ Cung Điền Trạch, nhà ở không yên tĩnh, chung quanh rất ồn ào. Nếu Thiên Cơ lại Hóa Kị, thì gia trạch không yên, suốt ngày cãi vã (thấy gia trạch cãi vã, thì nên quan sát Cung Phu Thê, xem vợ chồng có bất hòa hay không).

Thiên Cơ ở Cung Điền Trạch, có Tứ sát Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về nhà cửa có bất hòa, tranh chấp.

Sao Thái Dương Cung Điền Trạch

Thái Dương là sao hiếu động, trôi nổi, không nên thủ Cung Điền Trạch. Chủ về điền sản lúc tăng lúc giảm, còn chủ về khó giữ đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ.

Thái Dương nhập miếu, có các cát tinh phụ tá đồng độ hoặc hội chiếu. Hoặc được “bách quan triều củng”, thì nhiều điền sản, nhưng vẫn chủ về hay thay đổi. Vận dụng tính chất này, thì biết đương số có nên kinh doanh địa ốc hay không.

Thái Dương lạc hãm, dù gặp cát tinh cũng không nên kinh doanh điền sản, e rằng có tổn thất. Gặp sát tinh, hao tinh thì càng không nên.

Thái Dương Hóa Kị ở Cung Điền Trạch, thông thường nên đề phòng nam giới trong nhà bị tổn thương. Nếu các Cung Phụ Mẫu, Huynh Đệ và Tử Tức (nữ mệnh thì xem thêm Cung Phu Thê) đều không có tinh diệu ác hung hội chiếu, chính diệu thủ cung viên cũng cát. Thì có thể bậc tôn trưởng nam giới (như ông ngoại, cha vợ hoặc cha, ông nội) bị bệnh.

Thái Dương có Thái Âm đồng độ. Hoặc “Thái Dương Cự Môn” đồng độ, nếu không có sát tinh Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp hội chiếu. Lại gặp cát tinh phụ tá nâng đỡ, thì chủ về tự mua thêm nhiều nhà cửa, nhưng vẫn khó tránh thị phi tranh chấp vì mua thêm nhà cửa đất đai.

 • “Thái Dương Thái Âm” thủ điền trạch, nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi sinh ra hoặc nơi đã ở lâu. “Thái Dương, Cự Môn” thủ điền trạch thì nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nước ngoài. Gặp Lộc thì càng tốt.
 • “Thái Dương Thiên Lương” đồng độ, chủ về có tranh chấp tài sản chung. Như anh em tranh chấp đất đai nhà cửa của cha mẹ để lại, cổ đông tranh chấp đất đai nhà cửa của công ty, vợ chồng tranh chấp đất đai nhà cửa trong tài sản chung.
 • “Thái Dương Thiên Lương” thủ Cung Điền Trạch, cũng nên vào ở chung cư.
 • “Thái Dương Thiên Lương” đồng độ, có Kình Dương, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng cung hoặc hội chiếu. Chủ về vì tài sản chung mà xảy ra kiện tụng. Cung Điền Trạch của Tinh bàn mà gặp tổ hợp tinh hệ dạng này thì cuộc đời không nên kinh doanh nhà cửa đất đai. Thậm chí hùn hạp mua điền sản cũng không nên nhúng tay vào. Tổ hợp sao thuật ở trên nếu đồng thời gặp Lộc Tồn và Hóa Lộc, thì chủ về vì đương số dùng thủ đoạn để đoạt tài sản chung mà xảy ra kiện tụng.

Vũ Khúc ở Cung Điền Trạch

Vũ Khúc nên thủ Cung Điền Trạch, vì trong các tình huống thông thường có thể xem là điềm tăng thêm nhà cửa đất đai.

Vũ Khúc rất ưa có Hỏa Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về làm tăng điền sản. Trường hợp có Linh Tinh hội chiếu là kế đó.

- Advertisement -

Vũ Khúc rất ngại Hóa Kị, chủ về vì điền sản mà sinh ra phá tán hao tài. Hoặc vì Kinh doanh nhà cửa đất đai mà xảy ra tình hình xoay chuyển tiền bạc khó khăn. Cũng chủ về cuộc đời đương số phần nhiều là ở nhà cũ.

Nói về vận gia trạch, Vũ Khúc Hóa Kị mà gặp Kình Dương, Đà La thì chủ về thay đổi nhà cửa, mà nhà cũ hơn nhà mới. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị mà gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, lại có Phá Quân hội chiếu, thì chủ về có nguy cơ gia sản phá tán.

 • Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng độ, chủ về hiện đã có nhà cửa hoặc đất đai của ông bà cha mẹ, còn có thể tự mua thêm.
 • “Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ, chủ về sau trung niên tăng thêm điền sản. Gặp Hóa Kị, có nhà cửa phạm pháp. Nếu hội đào hoa, nhà ở hào nhoáng nhưng không có thực chất, tức bề ngoài trông có vẻ mỹ quan, nhưng bên trong ngầm hư hoại. Cung Điền Trạch của lưu niên gặp tinh hệ này, chủ về nên cẩn thận khi mua thêm nhà cửa đất đai.
 • “Vũ Khúc Phá Quân” đồng độ, chủ về phá sạch điền sản, cũng chủ về dời về ở nhà cũ.
 • “Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ, chủ về làm tiêu tán đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ trước, rồi về sau đến vãn niên mới tự mua.
 • Cung Điền Trạch của lưu niên gặp “Vũ Khúc, Thất Sát”, chủ về dời đến ở nhà mới.
 • “Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ, trước trung niên không thể giữ được nhà cửa. Sau trung niên thì có thể mua thêm nhà cửa đất đai và giữ được lâu.

Vũ Khúc có Thiên Tướng thủ Cung Điền Trạch, cung kế cận có Cự Môn Hóa Lộc, hoặc Thiên Đồng Hóa Lộc, là cách “Tài ấm giáp ấn”. Cung Điền Trạch của Tinh bàn (thiên bàn) gặp kết cấu sao dạng này, ắt có rất nhiều bất động sản. Cung Điền Trạch của lưu niên (nhân bàn) mà gặp kết cấu sao dạng này thì chủ về gia trạch hưng vượng.

Nhưng nếu cung kế cận vừa có Kình Dương, vừa gặp Hóa Kị, là cách “Hình Kị Giáp Ấn”. Chủ về vì nhà cửa đất đai mà khởi kiện dẫn đến thất bại. Cung Điền Trạch của lưu niên mà gặp kết cấu sao dạng này thì chủ về gia trạch có chuyện kiện tụng hoặc hung sự, phá tài.

Thiên Đồng Cung Điền Trạch

Thiên Đồng là sao ” Bạch thủ thành gia”, tay trắng làm nên. Thủ Cung Điền Trạch, chủ về không có phận hưởng đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Thiên Đồng Hóa Lộc, tuy có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, cũng sẽ vì nhiều nguyên nhân mà phá tán. Thiên Đồng Hóa Kị thì ông bà cha mẹ không có đất đai nhà cửa để lại.

Thiên Đồng rất ghét có Thiên Lương đồng độ hoặc đối cung (vây chiếu). Chủ về cuộc đời trôi dạt, không tự mua được nhà cửa, có cũng không giữ được. Trường hợp “Thiên Đồng Thiên Lương” đồng độ ở cung Dần, gặp cát tinh hội hợp và Lộc Tồn, Hóa Lộc thì chủ về có điền sản, nhưng vẫn thường thay đổi.

 • “Thiên Đồng Cự Môn” đồng độ, không nên mua thêm nhà cửa đất đai. Đề phòng vì vậy mà phá tán hao tài, hoặc sinh điều tiếng thị phi.
 • “Thiên Đồng Thái Âm” đồng độ, nên mua nhà ở có vườn tược ao hồ. Cổ nhân cho rằng gặp “Thiên Đồng, Thái Âm” ở Cung Điền Trạch thì nên nuôi cá trồng hoa, trồng cây ăn trái, có thể đại phú. Ngày nay thì nên kinh doanh nông trại. “Thiên Đồng, Thái Âm” ở Cung Điền Trạch cũng chủ về nhà ở yên tĩnh.

Thiên Đồng nhập Cung Điền Trạch, gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì không có điền sản. Nhưng nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, có thể là môi giới hay kinh doanh địa ốc.

Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Thiên Đồng độc tọa, có “tam hóa ” và các sao phụ tá. Chủ về gia trạch ắt sẽ có hỷ khánh (chuyện mừng). Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về sửa sang, hoặc mua thêm nhà cửa.

Sao Liêm Trinh ở Cung Điền Trạch

Liêm Trinh ở Cung Điền Trạch là ác tinh, chủ về đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ bị phá sạch. Hoặc ông bà cha mẹ không để lại đất đai nhà cửa. Trường hợp Liêm Trinh có Thiên Phủ đồng độ mới chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, mà còn có thể giữ được.

 • “Liêm Trinh Thất Sát” đồng độ, có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại. Nhưng sẽ vì nguyên nhân khách quan mà phá tán, về sau đến tuổi trung niên mới tự mua. Gặp cát tính hội hợp, nhà cửa tăng thêm.
 • “Liêm Trinh Tham Lang” đồng độ, phần lớn chủ về điền sản hao tán. Chỉ trong tình hình có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ mới có thể mua thêm nhà cửa đất đai.  Nếu có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Hàm Trì, Thiên Diều, Đại Hao hội chiếu. Thì vì ham mê tửu sắc hoặc sở thích không lành mạnh mà đất đai nhà cửa tiêu tan. Nếu gặp cát tinh nâng đỡ mà không có sát tinh, lại gặp Hồng Loan, Thiên Hỷ, thì chủ về ở nhà đẹp.
 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” đồng độ, chủ về điền sản bị phá sạch. Nếu gặp tam hóa, cát tinh hội hợp, thì trung niên hay vãn niên tự mua được nhà cửa.
 • “Liêm Trinh Phá Quân” đồng độ, cũng bị tình trạng phá sạch đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Có thể tự mua đất đai nhà cửa được hay không, cần phải xem xét kỹ Cung Điền Trạch của đại hạn trung niên và vãn niên mà định.
 • Liêm Trinh Hóa Kị nhập Cung Điền Trạch, lại gặp sát tinh, cuộc đời ắt có tình hình vì nhà cửa mà chuốc họa. Cần phải xem kỹ Cung Điền Trạch của lưu niên và đại hạn mà định năm nào có thể xảy ra sự cố.

Nếu Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Liêm Trinh Hóa Kị. Cần xem xét tinh diệu của Cung Tật Ách, đề phòng bị nạn tai tật bệnh, hoặc người trong nhà bất an.

Thiên Phủ Cung Điền Trạch

Thiên Phủ thủ Cung Điền Trạch, thông thường đều chủ về có nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại, mà còn có thể giữ được và cũng tự mua được.

 • Thiên Phủ gặp Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu hoặc đồng độ, gọi là “Văn tinh nhập trạch”. Lại gặp sao Lộc, chủ về kinh doanh nhà cửa có lời. Không gặp sao lộc, thì chủ về trong nhà có người học cao, có thể vinh tông diệu tổ.
 • Thiên Phủ hội Hồng Loan, Thiên Hỷ, Long Trì, Phượng Các, chủ về đương số ở nhà lớn cũ mà xinh đẹp.
 • Thiên Phủ hội Kình Dương, Đà La, chủ về tranh chấp điền sản, hoặc chủ về mua nhà cửa đất đai nhưng giao dịch không thành.
 • Thiên Phủ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhà ở không yên tĩnh. Nếu gặp thêm sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ về hỏa hoạn, hoặc sợ bóng sợ gió.
 • Thiên Phủ gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ về nhà cửa phá tán. Cung Điền Trạch của lưu niên mà gặp kết cấu tinh hệ dạng này thì nên đề phòng người trong nhà mắc bệnh mà phá tài.

Sao Thái Âm Cung Điền Trạch

Thái Âm thủ Cung Điền Trạch, nhập miếu thì nên ở làng quê. Cũng chủ về nhà ở yên tĩnh, có cảnh cây cỏ hoa lá.

Sao Thái Âm nhập miếu chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại. Hãm địa thì hơi ít, nếu lại gặp sát tinh, hao, chủ về ông bà cha mẹ không có đất đai nhà cửa để lại. Hoặc đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ bị phá tán.

 • “Thái Âm Thiên Đồng” đồng độ, chủ về không có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Hoặc tuy có mà bị phá tán, về sau mới tay trắng làm nên rồi tự mua.
 • “Thái Âm Thiên Cơ” đồng độ, điền sản thường hay thay đổi. Hoặc chủ về lúc nhiều lúc ít. Cung Điền Trạch của lưu niên mà gặp hai sao này nhập thủ, chủ về có tình huống chuyển dời hoặc đi chơi xa.
 • Thái Âm rất ưa có Thái Dương đồng độ, chủ về có nhiều điền sản. Nhưng nếu Thái Dương Hóa Kị hoặc Thái Âm Hóa Kị, thì chủ về trong nhà có nhiều người già cô độc không con cháu. Nếu gặp sát tinh, Thiên Hình, Đại Hao cùng hội hợp, thì chủ về gia trạch bất an, Kiện tụng liên miên, nhiều bệnh, nhiều điều tiếng thị phi, hoặc có tình cảnh cha mẹ con cái chia ly.
 • Thái Âm có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về mua nhiều điền sản, rất nên mua nông trại, đất đai có ao, hồ.

Thái Âm có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao hội chiếu, chủ về điền sản bị phá tán. Có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, thì nhà cửa dễ bị hỏa tai.

Thái Âm gặp sát tinh, lại gặp Thiên Hình, Đại Hao, gặp thêm Văn Khúc Hóa Kị, đề phòng nhà ở bị trộm viếng thăm. Nếu gặp Kiếp Sát, Âm Sát đồng độ, chủ về nên đề phòng nhà ở bị cướp.

Thái Âm gặp sát tinh, Đại Hao, lại có Thiên Nguyệt đồng độ, chủ về trong nhà nhiều người bị bệnh tật.

- Advertisement -

Sao Tham Lang ở Cung Điền Trạch

Tham Lang ở Cung Điền Trạch là ác tinh, chủ về hao tán, hoặc tụ tán bất thường. Vì vậy, thông thường chủ về ông bà cha mẹ không có đất đại nhà cửa để lại, hoặc có mà không giữ được.

Tham Lang nhập miếu, có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ hay hội chiếu. Chủ về có thể tự mua nhà cửa. Có điều, nhà ở ắt sẽ có khuyết điểm, hoặc đã từng tu bổ, sửa chữa. Nếu lại có thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao và tứ sát tinh hội chiếu hoặc đồng độ, thì chủ về hỏa hoạn, hoặc binh đao, trộm cướp. Gặp Hỏa Tinh đồng độ thì càng đúng. Gặp Linh Tinh đồng độ thì nhẹ hơn.

Nếu ở trong tình hình thuật ở trên mà đồng thời có cát tinh hội chiếu, thì chỉ chủ về bị một phen hú vía, chứ không liên quan đến nhà ở của đương số.

Tham Lang Hóa Kị, chủ về vì nhà cửa mà bị nhiều điều tiếng thị phi. Tham Lang rất ưa có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu, chủ về đương số có nhiều điền sản.

Nếu có Hồng Loan, Thiên Hỷ, Long Trì, Phượng Các hội chiếu, thì nhà ở sửa sang đẹp đẽ. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, thì nhà cũ lớn và đẹp.

Nếu Cung Điền Trạch của lưu niên gặp tình huống thuật ở trên, thì chủ về gia trạch có hôn nhân hỷ khánh (chuyện mừng cưới hỏi), hoặc chủ về có thêm người.

Cự Môn ở Cung Điền Trạch

Cự Môn thủ Cung Điền Trạch, không nên có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại. Có thì dễ xảy ra tranh chấp. Gặp sát tinh, Kị, hình, hao, chủ về vì đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại mà xảy ra tranh chấp, kiện tụng.

Sao Cự Môn nhập miếu, gặp Lộc, Quyền, Khoa và Lộc Tồn đồng độ hoặc hội chiếu. Thì có thể tự mua điền sản. Nhưng nếu gặp Thái Dương đồng độ, thì có tranh giành, quấy rối. Hoặc vì mua thêm nhà cửa đất đai mà mất vui.

 • Thiên Đồng có Cự Môn đồng độ hoặc hội chiếu, dễ bất hòa, tranh chấp, kiện tụng vì mương rãnh, đường nước, bờ đê, bờ ranh, đường ranh.

Cự Môn lạc hãm, chủ về không nên mua thêm nhà cửa đất đai. Gặp Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về vì mua thêm nhà cửa đất đai mà bị tổn thất.

Cự Môn Hóa Kị, chủ về trong nhà nhiều thị phi. Nếu có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình hội hợp, thì vì nhà cửa mà xảy ra thưa kiện. Cung Điền Trạch của lưu niên gặp tổ hợp tinh diệu dạng này, chủ về người trong nhà bị hình thương, hoặc bị tai họa.

Cung Điền Trạch của lưu niên, Cự Môn có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Nguyệt Âm Sát hội chiếu, thì nhà ở dễ bị hỏa tai, trộm cướp.

Nếu Cung Điền Trạch của thiên bàn gặp tình hình thuật ở trên, thì chủ về cuộc đời đương số phần nhiều trôi dạt bất định.

Thiên Tướng ở Cung Điền Trạch

Thiên Tướng thủ Cung Điền Trạch, gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu, chủ về có nhiều điền sản.

Thiên Tướng có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao hội chiếu, chủ về điền sản bị phá sạch.

Vũ Khúc có Phá Quân ở đối cung vây chiếu. Chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại nhưng dần dần làm tiêu tán. Nếu Vũ Khúc lại Hóa Kị, thì chủ về gia trạch không yên, nhiều tranh chấp, điều tiếng thị phi, hoặc nhiều bệnh.

Thiên Tướng không ưa có Đà La và Thiên Mã đồng cung. Chủ về thường hay chuyển dời, nhưng cuộc đời không có nhà ở vừa ý, dù ở nhà lớn đẹp đẽ, cũng có chỗ không hài lòng.

Nếu có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh hội hợp, thì chủ về gia nghiệp điêu linh. Hoặc vì tài sản mà kiện tụng.

Sao Thiên Lương ở Cung Điền Trạch

Thiên Lương là “âm tinh”, vì vậy khi ở Cung Điền Trạch thì chủ về được hưởng đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Nếu gặp thêm Thiên Vu đồng độ, có thể được thừa hưởng nhiều di sản.

 • Thiên Lương có Thiên Cơ đồng độ hoặc hội chiếu, đều chủ về chuyển dời nhà ở, hoặc sửa chữa nhà cửa.
 • “Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ, chủ về vì điền sản mà kiện tụng.
 • Thiên Lương hội chiếu Lộc Tồn, Hóa Lộc, chủ về phàm mua thêm nhà cửa đất đai thì dễ sinh phiền phức.
 • Thiên Lương thủ Cung Điền Trạch, cũng chủ về Cuộc đời phần nhiều là ở nhà cũ.

Khi Sao Thiên Lương có tứ sát tinh hội chiếu hay đồng độ. Chủ về người trong gia trạch bất an, nhiều thị phi, dễ bị nạn tai tật bệnh. Có Hóa Kị hội chiếu, thì hay lắm chuyện, nhiều thị phi.

Thiên Lương ở các cung Tỵ, Hợi, hoặc Thân, đều không nên có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ. Nếu không sẽ chủ về cuộc đời phiêu bạt, không có nơi ở cố định.

“Thiên Lương Thiên Mã” đồng độ, cũng chủ về trôi dạt bất định. Có điều, nếu được Lộc Tồn hội chiếu, thì chủ về rời xa quê hương mà yên thân.

Sao Thất Sát Cung Điền Trạch

Thất Sát nhập miếu thủ Cung Điền Trạch, chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại. Thất Sát hãm địa thì có mà cũng như không. Thất Sát rất ưa được Tử Vi vây chiếu, chủ về cả nhà được quý nhân che chở. Thất Sát có Liêm Trinh đồng độ, cũng có thể mua thêm điền sản.

Thất Sát lạc hãm thủ Cung Điền Trạch, chủ về điền sản bị phá tán, thất bại. Nếu có Hóa Kị hội hợp, thì chủ về gia trạch bất an, nhiều nạn tai tật bệnh, thị phi.

 • Thất Sát có Hỏa Tinh và Đà La đồng độ, chủ về xảy ra tình huống bị một phen hú vía.
 • Thất Sát có Linh Tinh và Kình Dương đồng độ, chủ về trong nhà nhiều tranh cãi ồn ào.
 • Thất Sát có Địa Kiếp và Địa Không đồng độ, gia nghiệp bị phá tán, thất bại.

Sao Phá Quân ở Cung Điền Trạch

Phá Quân thủ Cung Điền Trạch ở hai cung Thìn hoặc Tuất, là tổ hợp tinh diệu khá lý tưởng, chủ về đã có sẵn nhà cửa đất đai mà còn có thể tự mua thêm nhiều điền sản.

Phá Quân thủ Cung Điền Trạch ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thì chỉ chủ về tự mua nhiều điền sản.

 • “Phá Quân, Tử Vi” đồng độ, tuy vận thế điền sản không tối, nhưng lại chủ về được điền sản một cách bất ngờ.

Phá Quân lạc hãm, thì chủ về đương số phá dỡ nhà ở cũ.

Phá Quân có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp hội chiếu, chủ về đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ bị tiêu tán điêu linh.

Cung Điền Trạch của lưu niên có Phá Quân nhập miếu, gặp cát tinh, chủ về dời về nhà mới. Lạc hãm, gặp sát tinh, thì chủ về gia trạch bị phá tán, thất bại.

Hóa Lộc Cung Điền Trạch

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Sao Hóa Lộc [năm sinh] ở Cung Điền Trạch như sau

Trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Lộc, thông thường sau khi đương số sinh ra, gia vận bỗng nhiên chuyển biến tốt lên, tình trạng cha mẹ và kinh tế trong nhà đều được nâng cao, khiến đương số có hoàn cảnh học hành khá tốt.

Vì Cung Điền Trạch là cung vị biểu hiện của nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, nên trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Lộc là chủ về đương số bộc lộ toàn bộ tính đa tình và hòa hợp của mình, đối với cách xử lý mọi việc đều cầu hài hòa.

Vì Hóa Lộc có xu thế là “nhiều”, do đó, thường thường đương số sẽ có nhiều bất động sản, đồng thời trong nhà có rất nhiều đồ đạc.

Hóa Lộc cũng chủ về thích xa hoa, vì vậy nơi cư trú của đương số thường thường được trang hoàng rất hoa lệ, sang trọng, hoặc ít nhất cũng phải có thẩm mỹ.

Cung Điền Trạch còn chủ về gia đình, vì Hóa Lộc ở Cung Điền Trạch cho nên nơi đương số đặt kì vọng là gia đình, và đương số cũng trông mong người nhà đối xử với nhau hòa hợp, hi vọng có thể “hòa khí sinh tài”.

Lúc Cung Điền Trạch chủ về gia đình, cũng nên xem xét đối cung của nó là Cung Tử Tức. Có Hóa Lộc là chủ về con cái hướng về gia đình, gia đình là nơi con cái có cảm giác ấm áp, ngọt ngào.

Thường thường hoàn cảnh gia đình khá tốt, có tiền, có nhiều bất động sản, nhưng nếu vị trí Hóa Kị [năm sinh] không thích đáng, sẽ xảy ra tình hình “Lộc đi theo Kị”, e rằng sẽ không giữ được bất động sản.

Hóa Lộc còn sợ bị xung, trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Lộc, mà Hóa Kị không ở “ngã cung”, thì Cung Điền Trạch nên có thêm Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, dù gặp xung, cũng có thể giữ được chút “lộc”.

Vì Cung Điền Trạch là cung vị tổng “thu vào”, Hóa Lộc ở cung vị chủ về tổng “thu vào”, nên phần nhiều đương số sẽ có thói quen thu thập mọi thứ.

Cung Điền Trạch còn chủ về môi trường làm việc, trường hợp Hóa Lộc ở Cung Điền Trạch, là làm việc nhiều công ty, hoặc thay đổi công việc nhiều lần. Vì có Hóa Lộc, cho nên bất luận nhận chức ở công ty có vốn liếng hùng hậu hay không, cũng đều chủ về có tình cảm hòa hợp ở nơi làm việc, cũng không loại trừ tình huống đồng sự đối xử rất tốt với đương số.

Tuyến “Tử Điền” phần nhiều chủ về đào hoa, hưởng lạc. Lúc luận về đào hoa, Cung Tử Tức có thể đại biểu cho đối tượng đào hoa.

Trường hợp Hóa Lộc ở Cung Điền Trạch là chủ về đối tượng đào hoa có hảo cảm với gia đình của đương số, mong muốn thành thành viên của gia đình, hoặc đối tượng đào hoa dòm ngó sản nghiệp của đương số, mà đối tượng đào hoa là người đa tình, xử sự theo cảm tính. Cung Điền Trạch có Hóa Lộc có thể dẫn đến cơ hội đào hoa sau khi kết hôn.

Cung Điền Trạch còn là cung vị biểu hiện của Cung Tật Ách, có thể tượng trưng cho y liệu. Lúc đương số bị bệnh phần nhiều đều có thái độ đối mặt rất lạc quan, tích cực. Nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Vì Hóa Lộc có hàm nghĩa là “nhiều”, nên đương số thường đi nhiều nơi để chữa trị.

Cung Điền Trạch còn là cung vị phu thê của Cung Nô Bộc. Ý ở đây là sẽ có những người phối ngẫu của bạn bè (bao gồm những người chưa quen biết) có cơ hội “vào” gia đình của đương số, muốn trở thành một thành viên trong nhà của đương số. Cho nên, đương số có nhiều cơ hội quen biết với những người đã có hôn ước.

Sao Hóa Quyền Cung Điền Trạch

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Quyền [năm sinh] ở Cung Điền Trạch như sau

Sao Hóa Quyền chủ về lực hành động và lực lôi kéo mạnh mẽ. Còn Cung Điền Trạch là đại biểu cho bất động sản, đương nhiên sẽ khiến đương số rất muốn có bất động sản. Từ đó sẽ có ý muốn mua nhà rất mạnh, khiến đương số tất bật làm việc, miệt mài giành dụm tiền đế mua bất động sản, luôn luôn có tâm lý muốn có nhiều. Cung Điền Trạch có Hóa Quyền thường thường cũng chủ về có nhiều bất động sản.

 • Tiếp theo trên, vì Hóa Quyền có xu thế thay đổi mau lẹ, do đó đương số rất dễ thay đổi bất động sản. Hơn nữa, như đã thuật ở trước, đương số sẽ không ngừng có ý muốn mua bất động sản, họ thường dùng bất động sản làm công cụ quản lý tiền bạc và cũng là phương thức kiếm tiền.
 • Nhưng Cung Điền Trạch là cung vị biểu hiện của chỗ sâu thẳm trong tâm hồn (Cung Tật Ách). Trường hợp Cung Điền Trạch xuất hiện Hóa Quyền, là từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn sẽ bộc lộ với thế quá mạnh. Lúc gặp tình huống bộc phát đột ngột (lúc đại vận khởi động Cung Tật Ách), đương số sẽ lộ rõ tính hấp tấp, dễ bị kích động, vội vàng, dễ có thái độ bức bách người khác. Lúc bình thường phần nhiều họ sẽ rất thích làm chủ đạo, thích ép buộc người khác.
 • Cung Điền Trạch là cung vị biểu hiện của Cung Tật Ách, do đó có thể tượng trưng cho y liệu. Trường hợp Hóa Quyền ở Cung Điền Trạch, thường thường lúc đương số đối mặt với bệnh tật, sẽ rất tích cực chữa trị, cũng thường hay đối bác sĩ, thầy thuốc, hoặc thử nhiều liệu pháp khác nhau. Nhưng phân tích tỉ mỉ thì thấy thái độ của đương số không lạc quan, mà lại dễ bị kích động, vội vàng khi đối diện với mọi vấn đề.
 • Trường hợp Hóa Quyền ở Cung Điền Trạch, trước tiên có thể nghĩ đến là, trong lòng đương số hay lo lắng không yên, khó tâm bình khí hòa. Vì Cung Điền Trạch còn là cung vị chủ về bệnh tật, nên đương số dễ mắc nhiều bệnh chứng khác nhau, thường thường sức khỏe biến đổi rất nhanh, lúc phát bệnh dễ gặp tình huống kịch liệt.
 • Cung Điền Trạch còn có thể chủ về quan hệ của cả gia đình, trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Quyền, đương số là người nắm quyền trong nhà, đối với chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là người quyết định, có sức ảnh hưởng tuyệt đối. Nhưng vì lực tác động của Hóa Quyền là đến thẳng đi thẳng, và nghiêm túc, vì vậy tuy đương số và người nhà cư xử với nhau tốt đẹp (vì Hóa Quyền chủ vẻ qua lại dồn dập), nhưng lại thiếu cảm giác ấm áp.
 • Trước đã đề cập Hóa Quyền chủ về biến động, không ổn định, trường hợp Hóa Quyền ở Cung Điền Trạch, còn chủ về đương số ít ở nhà, thường hay ở bên ngoài. Xét ở góc độ khác, khách đến nhà đương số cũng nhiều, tình huống biến động khá nhanh.
 • Nếu dùng Cung Điền Trạch để xem về gia đình, có Hóa Quyền, đối với con cái sẽ có hai ý nghĩa. Một là, vì cung vị thiên di cua Cung Tử Tức có Hóa Quyền, sẽ dễ có “dịch động” và lý tưởng cao. hai là, bất luận “dịch động” như thế nào, đối với chúng, gia đình trước sau vẫn là quan trọng nhất, cho nên trong cả gia tộc, lực hướng tâm của con cái cực mạnh.
 • Nếu lấy Hóa Quyền để luận đoán hình tượng, nội dung, trường hợp Hóa Quyền ở Cung Điền Trạch, phần nhiều nhà ở của đương số đều có cách cục chỉnh tề, có khí thế, nội thất có nhiều thiết bị cứng, toàn thể hoàn cảnh cư trú khá tốt.
 • Cung Điền Trạch còn là cung vị tổng thu tóm vào bên trong, cho nên cùng giống như Hóa Lộc ở Cung Điền Trạch, cá tính hay chỗ thâm sâu nhất của tâm hồn đương số sẽ khiến họ có thói quen thu thập, sưu tập thứ gì đó, nhưng vì Hóa Quyền, đương số sẽ dễ có tính xung động nhất thời, sẽ thường thay đổi thể loại sưu tập hoặc đồ vật thích thu thập.
 • Nếu lấy Cung Điền Trạch để chủ về môi trường làm việc, trường hợp Hóa Quyền ở Cung Điền Trạch, là chủ về công ty đương số làm việc rất có lực cạnh tranh trong giới làm ăn. Nhưng xem xét ở góc độ khác, đương số ở trong môi trường làm việc cũng thường xuyên phải đối diện với sự khiêu chiến và cạnh tranh, công nhân viên chức của nội bộ công ty cũng sẽ thay đổi liên tục.

Trong tiết bàn về trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Lộc [năm sinh], chúng tôi đã đê cập vấn đề tứ hóa ở tuyến “tử điền” phần nhiều có dính đến đào hoa. Hóa Quyền ở Cung Điền Trạch cũng làm tăng khả năng có đào hoa. Còn vì lực tác động của Hóa Quyền là ép buộc, mau lẹ, nhất thời, do đó khiến cho người ta cảm thấy khó chống lại hơn, dễ rơi vào quan hệ đào hoa hơn so với trường hợp đào hoa của Hóa Lộc. Hơn nữa, có thể sau khi kết hôn mới xảy ra cơ hội.

Sao Hóa Khoa ở Cung Điền Trạch

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Khoa [năm sinh] ở Cung Điền Trạch như sau

Trường hợp Cung Điền Trạch thấy Sao Hóa Khoa, là chủ về đương số có năng lực quản lý tiền bạc, sử dụng tài sản, bất động sản hợp lý, là nhân tài quản lý tài sản và quy hoạch bất động sản. Vì Hóa Khoa có tác dụng kéo dài, tăng sự vững bền, cho nên cách quản lý tiền bạc và năng lực quy hoạch bất động sản của họ cũng thuộc loại có kế hoạch lâu dài.

 • Do lực tác động của Hóa Khoa ở trong Cung Điền Trạch là vãn hồi, giải nguy, cho nên tài sản của đương số được bảo vệ, tiền bạc thường lúc nào cũng có, đương số còn có thói quen giữ tiền riêng, năng lực giữ tiền cực tốt.
 • Nhưng Hóa Khoa ở Cung Điền Trạch, không nhất định sẽ giữ được mãi bất động sản, mà phải xem Cung Tật Ách (cung vị khí số của Cung Điền Trạch) để định. Vì có Hóa Khoa, nên dù bị phá sản hay bất động sản bị tổn thất, vẫn có thể giấu riêng được một số của cải.
 • Lúc xem Cung Điền Trạch là thực thể bất động sản, thấy có Hóa Khoa, là chủ về nhà ở trang hoàng, bài trí thanh nhã, trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ, chỉnh tề, nhưng không phải trang trí kiểu khoa trương hào nhoáng theo thói tục, ý tứ rất tinh xảo.
 • Ý tượng của Cung Điền Trạch còn có thể suy rộng ra thành các tình huống cuộc sống của những trong người nhà. Trường hợp có Hóa Khoa, có thể đoán đương số và người nhà sống với nhau hòa hợp vui vẻ. Nhà ở hiếm khi bị trộm cướp, hỏa tai, rò rỉ nước. hơn nữa, còn có thể sống hòa mục với xóm giềng.
 • Cung Điền Trạch là cung vị tài bạch của Cung Tật Ách, có thể xem là cung vị biểu hiện của tầng thâm sâu trong tâm hồn, thấy Hóa Khoa là mẫu người lý trí. Dù bề ngoài trông giống như người xấu, hoặc tính khi có vẻ như không được tốt lắm, nhưng họ là người mặt ác mà tâm thiện.
 • Do có lực tác động của Hóa Khoa [năm sinh] ở trong Cung Điền Trạch, nếu gặp lúc không thuận lợi, có thể lợi dụng thời gian ở nhà để tâm tình được trầm lắng, có thể nhờ từ trường và sức ảnh hưởng của gia đình mà ngộ ra cách giải quyết vấn đề (cũng có thể dựa vào việc chỉnh đốn việc nhà mà nghĩ ra được biện pháp tốt).
 • Xét ở góc độ bệnh tật, tai ách, Cung Điền Trạch là chủ về phụ khoa, cơ quan trong cơ thể phụ nữ như tử cung và buồng trứng. Thấy Hóa Khoa, là chủ về ít khi gặp các vấn đề về bệnh phụ khoa, sinh đẻ.
 • Cũng vì Cung Điền Trạch là cung vị biểu hiện của Cung Tật Ách, trường hợp có Hóa Khoa nhập Cung Điền Trạch, là chủ về lúc đương số bị tai nạn hay bệnh tật, thường thường đều được thầy giỏi thuốc hay chữa trị kịp thời.
 • Xét từ góc độ con cái, Cung Điền Trạch là cung vị thiên di của Cung Tử Tức, trường hợp có Hóa Khoa, là con cái rất hướng về gia đình, cho rằng gia đình là nơi bảo vệ chúng, là nơi con cái đặt kì vọng, nên luôn duy trì mối ràng buộc hòa hợp với gia đình.
 • Xét ở góc độ cha mẹ, Cung Điền Trạch là cung vị phúc đức của Cung Phụ Mẫu, trường hợp có Hóa Khoa, là chủ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ rất hòa hợp, gia đình của đương số có cuộc sống yên ổn vui vẻ.

Cung Điền Trạch còn đại biểu cho môi trường làm việc, cho nên trường hợp Hóa Khoa ở Cung Điền Trạch, là chủ về môi trường làm việc rất vững chắc, là kết cấu nổi tiếng hoặc có hình tượng tốt đẹp trong xã hội.

Sao Hóa Kị Cung Điền Trạch

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Kị [năm sinh] ở Cung Điền Trạch như sau

Cung Điền Trạch là cung vị tật ách của Cung tài bạch, liên quan đến ý niệm ở tầng sâu thẳm nhất trong tâm hồn về phương cách Kiếm tiền, đồng thời còn có ý tượng là “kho tài bạch”.

 • Trường hợp Cung Điền Trạch có Sao Hóa Kị, là ý thức về nguy cơ có Kiếm được tiền liên tục hay không, bản thân thiếu cảm giác an toàn về tài phú. Là người nặng tư duy thực dụng.
 • Vì Cung Điền Trạch là “ngã cung”, có Hóa Kị là chủ về không ra ngoài, biểu hiện trong cuộc sống thường nhật là đương số sẽ giấu tiền riêng để chi dụng trong lúc cần kíp.

Tiếp theo trên, tuy đương số lúc nào cũng có cảm giác không an toàn về tiền bạc, nhưng vì quan hệ nhân quả đối ứng của Hóa Lộc và Hóa Kị

 • Nếu Hóa Lộc [năm sinh] ở “ngã cung”, đương số sẽ vì cảm giác không an toàn này mà liều mạng kiếm tiền, quyết tâm tích lũy tiền bạc, có tiềm lực làm cho gia sản trở nên to tát.
 • Nếu Hóa Lộc [năm sinh] ở “tha cung”, tuy muốn có nhiều tài phú, nhưng thường thường là trái với ý nguyện, sẽ vì đầu tư sai lầm mà hao tốn “kho tiền”. Cho nên có Hóa Lộc [năm sinh] ở “tha cung”, là người mê tiền của nhưng không giỏi quản lý tiền của.

Nếu đổi góc độ xem xét, thì Cung Điền Trạch là đại biểu hiện cho nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Kị, là nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn có biểu hiện không được tốt, tình huống thực tế là đương số thường dùng mưu kế và tiểu xảo, lúc gặp sự cố xảy ra đột ngột sẽ có phản ứng sai lầm, thậm chí dễ nổi giận.

Cung Điền Trạch còn tượng trưng cho hoàn cảnh nhà ở. Trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Kị, vì Hóa Kị có ý tượng là “thu vào”, còn có ý tượng “bừa bộn, ngổn ngang”, nên trong nhà dễ thấy bừa bộn, ngổn ngang.

Truy cứu nguyên nhân, phần nhiều là vì đương số mua hay sưu tập rất nhiều đồ đạc, gia cụ vật phẩm, mà xếp đặt bài trí rất lộn xộn. Còn có thói quen thanh lý đồ linh tinh theo kiểu bỏ mà không vứt đi, ngay cả phòng khách được sửa sang sạch sẽ nhưng lại giống như gian phòng chứa đồ vật linh tinh, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý đế mở cửa bước vào, bạn sẽ có cảm giác ở đây từng là bãi chiến trường.

Cung Điền Trạch cũng có thể xem về bất động sản do đương số mua tậu được. Trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Kị, là chủ về đương số có bất động sản nhưng quyền sở hữu không rõ ràng (hai ba người cùng đứng tên ..) hoặc có tình trạng chuyển dời bất động sản rất phiền phức, mà bất động sản còn dễ bị rò rỉ nước, đường ống nước không thông … Nếu có các hung tinh như Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình thì dễ bị trộm cướp hay hỏa tai.

Nó còn là cung vị biểu hiện của Cung Tật Ách, là biểu hiện của nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, và còn dùng để luận giải bệnh tật.

 • Trường hợp có Hóa Kị, một là chủ về quan hệ giữa bệnh nhân và thầy thuốc không được lý tưởng, thường thường tìm không đúng bác sĩ hay bệnh viện (do khí vận của đương số gây ra, ngay cả danh y cũng biến thành thầy thuốc tầm thường).
 • Hơn nữa, Hóa Kị còn có ý tượng “làm cho rối rắm”, “làm phiền”, “thong thả, chậm”, nên đương số dễ mắc bệnh mạn tính, cần phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe.
 • Vì Hóa Kị còn có ý tượng “mờ ám”, “bất minh”, nên về bệnh lý, phần nhiều là chí hướng các bệnh không rõ ràng như khối u, ung thư ..

Cung Điền Trạch vốn là đối cung của Cung Tử Tức, có quan hệ mật thiết với bệnh tật cơ thể. Đối với nữ mệnh, trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Kị, ngoại trừ chủ về lo lắng vấn đề sức khỏe lúc mang thai (cần phải thường xuyên kiểm tra định kì, đặc biệt chú ý kiểm tra bệnh phụ khoa nhất là tử cung, buồng trứng).

Luận cha mẹ, Cung Điền Trạch là cung vị phúc đức của Cung Phụ Mẫu, thêm vào đó, Cung Điền Trạch có thể xem là cuộc sống gia đình của đương số. Trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Kị, phần nhiều trong đại vận thứ nhất, lúc ấu niên, cuộc sống gia đình của đương số thường xảy ra rất nhiều vấn đề, thông thường là do hôn nhân của song thân không được hòa hợp làm cho đương số có tâm trạng bi quan.

Tiếp theo trên, Cung Điền Trạch cư ở cung vị thiên di của Cung Tử Tức, là chủ về cảm giác của con cái đối với gia đình. Trường hợp có Hóa Kị, là con cái của đương số không lạc quan về tương lai của gia đình, trong nhà sẽ thấy tình huống u ám, tuy đương số muốn tích cực lo cho cuộc sống gia đình (Hóa Kị cũng là “ước muốn”), nhưng đối với con cái, chúng lại thiếu cảm giác ấm áp.

Cung Điền Trạch còn tượng trưng cho hoàn cảnh chung quanh, môi trường mà đương số tiếp xúc hàng ngày, cho nên cũng có thể xem là môi trường làm việc của đương số. Trường hợp có Hóa Kị, có thể thấy hoàn cảnh môi trường làm việc của đương số không được lý tưởng, nếu không phải là tài chính có vấn đề, mà là tượng rối loạn, chế độ nhân sự không rõ rệt, hoặc ông chủ ngầm giở quỷ kế.

Vì Cung Điền Trạch là đối cung của Cung Tử Tức, luận ở tầng thâm sâu, tuyến “tử điền” có tính chất đào hoa hưởng lạc. Trường hợp Cung Điền Trạch có Hóa Kị, không phải là không có đào hoa, mà một khi xảy ra quan hệ đào hoa thì sẽ dây dưa không dứt, quan hệ đào hoa thường thường sẽ liên quan với người đã kết hôn, có cơ hội rất lớn trở thành nam nữ vai chính trong vở bi kịch tình tay ba.

Cung Điền Trạch phi hóa

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Mệnh

 • Hoàn cảnh gia đình khá tốt, gia nghiệp hưng vượng, có thể được hưởng phước ấm của dòng họ, sản nghiệp sẽ tăng thêm.
 • Mạng có con cái, sinh hoạt gia đình hòa hợp vui vẻ.
 • Nếu có đào hoa, đối tượng là người đã từng có hôn nhân hoặc đã có con.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Huynh Đệ

Cuộc sống gia đình khá sung túc, có tiền có thể giúp đỡ anh chị em, anh em sống với nhau vui vẻ, anh chị em có thể được dòng họ quan tâm chăm lo. Có duyên với người chung quanh, sống hòa hợp với bạn bè.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Phu Thê

 • Sự nghiệp phát triển có thể là nhờ có dòng họ trợ lực.
 • Người phối ngẫu quản lý tài chính trong gia đình, có thể sẽ lấy danh nghĩa của người phối ngẫu để mua tậu nhà cửa.
 • Rất có duyên với người khác giới, sau kết hôn vẫn còn giao du nhiều bạn bè khác giới.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Tử Tức

 • Sẽ mua tậu nhiều bất động sản, có nhiêu sản nghiệp.
 • Rất có duyên với người chung quanh, ra bên ngoài gặp nhiều quý nhân, thường hay giao tế thù tạc, thích chạy rong bên ngoài.
 • Con cái có duyên với người chung quanh, có thể được dòng họ bà con quan tâm chăm lo, ra bên ngoài cũng có quý nhân giúp đỡ.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung tài bạch

 • Dòng họ bà con có thể giúp vốn cho đương số, cầm tiền trong nhà ra tiêu xài hoặc đầu tư sự nghiệp.
 • Có thể hợp tác làm ăn với người nhà.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Tật Ách

Hoàn cảnh sống khá tốt, bụng dạ rộng rãi, cơ thể dễ phát phì, nhưng cũng sẽ vì việc nhà nhiều mà mệt mỏi, cẩn thận phòng bệnh đường tiêu hóa.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Thiên Di

 • Có thể không có tổ nghiệp, sẽ xa quê hương để tìm hướng phát triển, và tự mua bất động sản.
 • Rất có duyên với người khác giới, đối tượng đào hoa là người đã từng có hôn nhân.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Nô Bộc

 • Có duyên với người chung quanh, giao du rộng, bạn bè có trợ lực.
 • Vợ chồng tình thâm ý trọng, người phối ngẫu có thể được dòng họ bà con quan tâm chăm lo, cuộc sống được hưởng thụ nhiều, dễ phát phì, dễ mắc bệnh đường tiêu hóa.

Cung điền trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Quan Lộc

 • Có thể mờ tiệm tại nhà, làm ăn hưng vượng.
 • Đương số đầu tư sáng lập cơ nghiệp, gia đình có thể giúp vốn.

Cung Điền Trạch tự Hóa Lộc

 • Hoàn cảnh gia đình khá tốt, có tổ nghiệp, rất có tiền, cũng rất biết tiêu xài tiền, tiêu xài nhiều ít chẳng quan tâm.
 • Đương số cũng sẽ tự mua bất động sản, nhà cửa sang trọng, cũng sẽ bán nhà. Có thể làm nghề liên quan đến bất động sản hoặc Kinh doanh tiền tệ.
 • Có duyên với người chung quanh, cũng rất có duyên với người khác giới, tính dục mạnh, sau kết hôn có thể có tình nhân ở bên ngoài, thuộc loại đào hoa nhục dục.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Phúc Đức

 • Có thể thừa kế tổ nghiệp, giàu có, cuộc sống sung túc, có phước để hưởng.
 • Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Phụ Mẫu
 • Cha mẹ tính tình rộng rãi, độ lượng. Đương số có thể thừa kế tổ nghiệp, cuộc sống sung túc, có thể được gia đình quan tâm chăm lo, là người hiếu kính với cha mẹ.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Mệnh

Dòng họ có tổ nghiệp, đương số có thể được thừa kế sản nghiệp của tổ tiên, nhưng sẽ xảy ra tranh chấp thị phi. Sẽ mua thêm bất động sản, lúc xoay chuyển vốn liếng bị trở ngại, có thể dùng bất động sàn giải quyết.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Huynh Đệ

 • Đầu tư sáng lập cơ nghiệp làm ăn, nên dựa vào sự trợ giúp cùa anh chị em.
 • Lúc phân chia tài sàn của dòng họ, sẽ có hành vi tranh chấp tài sản
 • Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Phu Thê

Người phối ngẫu rất có năng lực, giỏi quản lý tài chính, sau kết hôn sẽ lấy danh nghĩa của người phối ngẫu để mua bẩt động sàn, tài sản để cho người phối ngẫu quản lý.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Tử Tức

 • Ở bên ngoài, đương số có lực cạnh tranh. Sẽ xa quê hương để tìm hướng phát triển.
 • Con cái có tài năng, có nghề chuyên môn, ở bên ngoài được khắng định.
 • Rất có duyên với người khác giới, dễ có đào hoa quấn vào người.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung tài bạch

Mua bất động sản, phải dựa vào bản thân để kiếm tiền.

Đầu tư sáng lập cơ nghiệp làm ăn, cầm tiền trong nhà ra đầu tư.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Tật Ách

Phần nhiều dựa vào bản thân nỗ lực, nghề nghiệp chuyên môn và tài năng để mưu sinh, vì gia đình mà làm lụng vất vả.

Dễ có đào hoa quấn vào người.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Thiên Di

 • Không thỏa mãn với tổ nghiệp, sẽ rời quê hương đi xa để tìm hướng phát triển, ra bên ngoài kiếm tiền, sẽ mua bất động sản.
 • Tổ nghiệp to tát, có thành tựu, ở bên ngoài có lực cạnh tranh.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Nô Bộc

Tự giúp mình rồi người mới giúp mình, có thể phát huy sở trường của mình, được người ta xem trọng, rất có lực cạnh tranh.

Giao du nhiêu bạn bè, được bạn bè tôn trọng.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập cung quan lộc

Phần nhiều dựa vào nghề chuyên môn và tài năng để mưu sinh, khá vất vả, dòng họ bà con có thể giúp vốn sáng lập cơ nghiệp.

Phần nhiều sẽ được bạn bè khác giới trợ lực, khiến đời sống tình cảm hoặc hôn nhân xảy ra nhiều chuyện phiền phức, rắc rối.

Cung Điền Trạch tự Hóa Quyền

 • Người trong nhà có nhiều ý kiến, ưa tranh quyền, không hòa hợp với nhau.
 • Có duyên với người chung quanh, xem trọng tiền bạc, tự tư tự lợi, sáng suốt tài cán, có thể làm nghề liên quan đến kĩ thuật để mưu sinh.
 • Sẽ mua bất động sản, có nhiều nhà cửa, có thể cho thuê.
 • Lúc phân chia gia sản sẽ có chuyện tranh giành.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Phúc Đức

Sinh hoạt gia đình không tiết kiệm, tiêu xài lớn, khá phô trương.

Người phối ngẫu vì sự nghiệp mà rất bận rộn, thường phải giao tế thù tạc để tranh thủ tình cảm đối tác làm ăn.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ rất chủ quan , ưa ra oai, uy nghiêm, khó chấp nhận lời nói nhẹ nhàng lịch sự của người khác.

Sẽ không ngừng đầu tư vào bất động sản.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Mệnh

Gia đình có giáo dục tốt, cuộc sống bình yên vui vẻ. Đương số được gia đình quan tâm, thỏa mãn với tổ nghiệp.

Lúc thiếu vốn liếng xoay sở, sẽ lấy bất động sản thế chấp để vay tiền.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Huynh Đệ

 • Trong anh chị em có người làm việc trong ngành văn hóa giáo dục.
 • Cuộc sống gia đình bình yên, ít tranh chấp với người khác.
 • Sinh kế gia đình bình ổn thuận lợi, có thể cân đối thu chi, tuy không nhiều, nhưng không lo thiếu.
 • Rất có duyên với người chung quanh, ra bên ngoài có trợ lực.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Phu Thê

Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, lo liệu việc nhà có bài bản, quan hệ gia đình rất tốt, tài vụ do người phối ngẫu quản lý, thường có kế hoạch rõ ràng, không lãng phí. Công việc hay sự nghiệp đều được gia đình và người phối ngẫu trợ lực.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Tử Tức

Gia đình khá giả, gia phong tốt đẹp, cuộc sống bình yên, ít sóng gió, gặp nạn tai có thể được quý nhân giúp đỡ.
Con cái thông minh, dễ thương, có khí chất, có thanh danh ở bên ngoài.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung tài bạch

Tài chính của gia đình đương số có nhiều trợ lực, sẽ có tình hình điều chuyển qua lại về tiền bạc.

Rất có duyên với người khác giới, thái độ giao du với người khác giới hiền hòa, rộng rãi, nhưng không tùy tiện.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Tật Ách

Sinh hoạt gia đình có quy luật, cơ thể khỏe mạnh bình an. Nếu gặp tai nạn, dễ được quý nhân tương trợ.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Thiên Di

Gia đình có thanh danh ở bên ngoài, đương số ra ngoài dễ được quý nhân giúp đỡ, ít nạn tai.

Sẽ có tình hình xa quê hương để tìm hướng phát triển, không thỏa mãn với tổ nghiệp, ở bên ngoài cũng được gia đình trợ lực.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Nô Bộc

Gia đình của đương số rất thân thiết với bạn bè của đương số.

Đương số thường xuyên liên lạc với bạn bè. Thích điện thoại, gởi email… “tán dóc” cả ngày với bạn bè.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập cung quan lộc

Thích hợp làm những công việc cần động não hoặc có tài nghệ, công việc hay sự nghiệp đều bình ổn, nhẹ nhàng và vui vẻ. gia đình trợ lực nhiều. Thu nhập ổn định, ít nhưng đều đặn.

Cung Điền Trạch tự Hóa Khoa

Gia đình có giáo dục tốt, có bầu không khí thanh nhã, con cái diện mạo thanh tú, thông tuệ, nhu thuận, có khí chất văn nghệ.

Có năng lực quản lý tài chính, phần nhiều đều có kế hoạch rõ ràng về tài chính, lúc cần tiết kiệm thì tiết kiệm, lúc cần tiêu xài thì tiêu xài, cách hưởng thụ thanh nhã, không lãng phí.

Có thể có bất động sản, do người khác giúp đỡ mà có được, mua nhà không cầu lớn hoặc sang trọng, đủ ở là thỏa mãn.

Nhà ở thoải mái, cuộc sống vui vẻ.

Rất có duyên với người khác giới, giao du nhiều bạn bè khác giới, nhưng không dính dáng nhục dục.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Phúc Đức

Có nhiều phúc ấm, phùng hung hóa cát, biết trân quý đồng tiền, trân quý hạnh phúc.

Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, sức khỏe tốt, chú trọng việc điều chỉnh đời sống tinh thần.

Công việc hay sự nghiệp của người phối ngẫu đều bình ổn, thuận lợi, nhẹ nhàng, hòa hợp với đồng sự.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ là người sáng suốt, có lý lẽ, hiền hòa, không so đo tính toán với người khác, sinh hoạt gia đình vui vẻ, rất quan tâm chăm lo cho đương số.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập Cung Mệnh

 • Tính tình bảo thủ, quản lý tài chính theo nguyên tắc của mình, bản thân tiết kiệm, cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác.
 • Tuy không muốn nhưng thường phải bôn ba ở bên ngoài.
 • Lần đầu mua nhà dễ bị thua thiệt.
 • Có thể giao du với bạn bè khác giới lâu dài, đối tượng đào hơn thường là người đã li hôn nhưng không có con.
 • Tiền bạc thường có hiện tượng hao hụt, tổn thất, không giữ được.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập Cung Huynh Đệ

 • Không nên qua lại tiền bạc với anh chị em hay bạn bè, dễ bị tổn thất, phiền phức, rắc rối.
 • Sinh kế gia đình thường bị tình trạng thu không bằng chi.
 • Tiền bạc thường bị tổn thất.
 • Đến đại hạn thứ hai, thường sẽ xa quê hương để tìm hướng phát triển.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập Cung Phu Thê

Đầu tư sáng lập cơ nghiệp làm ăn, vận Kinh doanh không thuận lợi, dễ bị lỗ vốn. Tốt nhất là nên đi làm hưởng lương.

Rất có duyên với người khác giới, nhiều đào hoa, dễ có tình huống sống chung như vợ chồng, hôn nhân không có danh phận.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập Cung Tử Tức

 • Gia vận không được tốt, lúc còn nhỏ cuộc sống không ổn định, thích chạy rong bên ngoài, gia đình thiếu quan tâm đương số.
 • Thích tiêu xài tiền, cầm tiền trong nhà ra ngoài tiêu xài, không có ý định mua nhà cửa. Sẽ thường dời nhà.
 • Rất quan tâm chăm sóc con cái, nhưng có khả năng là mạng không con cái.
 • Không nên làm chủ.
 • Thường hay giao tế thù tạc ở nơi phong hoa tuyết nguyệt, khó có hôn nhân, nhưng nhiều đào hoa, dễ có tình trạng sống chung như vợ chồng, nếu kết hôn “người ấy” sẽ mang con đến!

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập Cung tài bạch

Tài vận không tốt, trong nhà thường túng thiếu tiền bạc, sống cảnh nghèo túng.

Nên đi làm hưởng lương, không thích hợp đầu tư sáng lập cơ nghiệp, thường bị hụt vốn, sẽ mang nhà ra thế chấp để vay tiền hoặc bán nhà để xoay sở.

Tiền bạc thường bị thiếu hụt, tổn thất.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập Cung Tật Ách

Sẽ rời xa cố hương, định cư ở tha hương.

Dễ bị thương tật vì nạn tai bất ngờ.

Trong gia đình xảy ra nhiều chuyện thị phi rắc rối, có thể sẽ không ở chung với cha mẹ.

Nữ mệnh có thể bị kẻ xấu xâm phạm, khiến thân tâm bị tổn thương.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập Cung Thiên Di

 • Thường hay dời nhà, sẽ rời xa cố hương, định cư ở tha hương để mưu sinh. Ở bên ngoài dễ có tai ách, nên lưu ý phòng sự cố giao thông.
 • Xem trọng quan niệm gia đình, nhưng duyên phận bạc với dòng họ bà con.
 • Không có duyên với bất động sản. mua nhà lần đầu bị thiếu tiền.
 • Khó kết hôn, giao du với bạn bè khác giới không được lâu, năng lực tính dục kém, có thể không có con cái.
 • Tài vận không tốt, tiền bạc dễ bị hao tốn, tổn thất.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập Cung Nô Bộc

Không hòa hợp với bạn bè, ít bạn bè mà nhiều phiền phức, dễ vì bạn bè mà tổn thất tiền bạc.

Lớn lên anh chị em đều ở riêng.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập cung quan lộc

Công việc hay sự nghiệp đều không thuận lợi, sáng lập cơ nghiệp sẽ bị thiếu vốn, người nhà sẽ chi viện, nhưng dễ vì thua lỗ mà sinh phiền phức, rắc rối.

Nếu mua nhà, không nên lấy danh nghĩa của người phối ngẫu để đăng kí.

Người phối ngẫu có mối quan hệ xa cách với gia đình của đương số.

Cung điên trạch tự Hóa Kị

 • Sinh ra trong gia đình bận rộn lo chuyện sinh kế, lúc còn nhỏ gia giáo không nghiêm, duyên phận bạc với dòng họ bà con.
 • Nhà ở lộn xộn mà nhỏ, thường thay đổi nơi cư trú, tự mua nhà rất khó khăn.
 • Không có quan niệm quản lý tài chính, rất lãng phí, không biết tiết chế, thường tiêu xài hết tiền.
 • Không muốn mấy chuyện lập gia đình, có kết hôn hay không, cũng chẳng quan trọng.
 • Rất có duyên với người khác giới, dễ có đào hoa nhưng không giữ lại.
 • Có thể làm nghề mua bán bất động sản.
 • Lần đầu mua nhà dễ xảy ra vấn đề, trước năm 35 tuổi không nên mua nhà.
 • Không quen ở nhà, thường bôn ba ở bên ngoài, dễ vì tai nạn bất ngờ mà phá tài, cũng phải phòng tù tội.
 • Sau kết hôn vẫn dễ có tình nhân ở bên ngoài, đối tượng là người độc thân đã li hôn.

Cung Điền Trạch phỉ Hóa Kị nhập Cung Phúc Đức

Tài Vận không tốt, thu nhập không ổn định, trong nhà thường không có tiền, cuộc sống không ổn định, không có phước để hưởng.

Đầu tư làm ăn, vận kinh doanh không được tốt, sẽ lỗ vốn. Nên đi làm hưởng lương.

Thường hay lãng phí tiền bạc, hoặc dễ bị tổn thất tiền bạc. khó mua nhà. có nhà cũng sẽ thế chấp để vay tiền, nhưng nợ khó trả.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kị nhập Cung Phụ Mẫu

 • Thường bôn ba, bốn phương là nhà.
 • Gia vận không thuận lợi, dễ phá tài, bán bất động sản mà tiền khó giữ được.
 • Sẽ ở chung với cha mẹ.
 • Dễ bị phá tướng vì tổn thương bất ngờ.

Phần phụ ảnh hưởng của Phụ Tá Sát diệu đối với Cung Điền Trạch

Kình Dương

Sáng sủa tốt đẹp cơ nghiệp trước phá sau thành

Mờ ám xấu xa không có nhà đất. Nếu có chút ít cũng không giữ gìn lâu bền được.

Không, Kiếp hủy hoại tổ nghiệp. Nếu buổi đầu mua tậu được nhà đất, về sau cũng bán đến hết.

Đà La

Không có nhà đất. Nếu có tổ nghiệp để lại rồi cũng phá tán, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng.

Hỏa, Linh

Có nhà đất của tổ nghiệp để lại, nhưng sau cũng phá tán, hay lìa bỏ đi lập nghiệp ở nơi xa.

Tham, Vũ đồng cung tự tay gây dựng, sau rất khá giả, mua tậu được nhiều nhà đất.

Không, Kiếp không có nhà đất. Nếu có đôi chút, rồi cũng lụn bại.

Không, Kiếp

Sáng sủa tốt đẹp mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng, nhưng đã mua nhanh, tất bán nhanh.

Mờ ám xấu xa không có nhà đất

Xương, Khúc

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp mua bán nhà đất rất dễ dàng. Cơ nghiệp càng ngày càng thịnh vượng. Nếu có tổ nghiệp để lại cũng gìn giữ được lâu bền.

Nhiều sao mờ ám xấu xa không có nhà đất. Nếu có chút ít sau cũng bán hết.

Khôi, Việt

Nhà cửa to tát đẹp đẽ.

Tả, Hữu

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp gìn giữ được tổ nghiệp. Mua tậu nhà đất dễ dàng.

Nhiều sao mờ ám xấu xa cơ nghiệp bị phá tán một cách nhanh chóng. Nhưng dù không có nhà cửa, cũng vẫn được nhiều người giúp đỡ, cho ở nhờ những chỗ cao ráo đẹp đẽ.

Lộc Tồn

Có nhà đất của tổ nghiệp để lại nhưng rất ít. Tự tay gây dựng mới được khá giả.

Thiên Mã

Mua tậu nhà đất ở xa quê hương.

Khốc, Hư

Nhà cửa mục nát hay có mối mọt

Long, Phượng

Nhà cửa cao rộng, đẹp đẽ.

Cô, Quả

Cơ Nghiệp bền vững. Rất khó bán nhà đất

Quang, Quý

Được hưởng của thừa tự.

Đẩu Quân

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp nhà đất bền vững. Về sau mua tậu thêm được rất nhiều.

Nhiều sao mờ ám xấu xa cơ nghiệp càng ngày càng lụn bại.

Tuần, Triệt án ngữ

Nhận định nghịch đảo ảnh hưởng của những sao tọa thủ, tốt hóa xấu, xấu thành tốt.

Tuần, Triệt án ngữ đồng cung

Không có nhà đất của của nghiệp để lại. Nếu may mắn có đôi chút, sau cũng phá tán hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng.

Tự tay gây dựng cơ nghiệp, nhưng thành bại thất thường. Hay phải thay đổi nơi ăn chốn ở. Về già mới có nhà đất, nhưng nhỏ mọn và tầm thường.

Trong trường hợp này, không cần phải chú trọng nhiều đến ảnh hưởng của không sao tọa thủ.
Nhật, Hổ

Trong nhà có chó đá. Cung Điền Trạch ứng phương nào, tất chó đá ở phương đó.

Nhật, Hổ

Cung Điền Trạch an tại Hợi, Tí, Thìn chó đá chìm sâu dưới đất

Nhật, Hổ, Long Trì

Chó đá ở dưới ao.

Nhật mờ ám, Thanh Long, Long Trì

Trong nhà có ao giếng, ở đó có người chết đuối

Cự, Hỏa

Nhà hay bị cháy.

Cự, Tang

Nhà cửa cao ráo rộng rãi, nhưng hay có lửa.

Cơ, Nguyệt

Dưới gốc cây trong vườn có hòn đá lâu ngày thành tinh.

Cơ, Nguyệt, Đà, Kị

Yêu tinh rất quái gở, hay trêu tròng làm cho người trong nhà đau mắt hay đau bụng.

Cơ, Nguyệt (đồng cung, Cung Điền Trạch an tại Thân)

Gần nhà cố kẻ ăn trộm của đình chùa, nên bị thần thánh quở phạt.

Cơ, Hỏa

Nhà cháy, lụn bại.

Cơ, Hình

Chỗ ở xưa kia có nhiều cây cối, sau bị chặt hết.

Cơ, Hỏa, Linh, Hình, Việt

Cây trong vườn bị sét đánh.

Cơ, Hổ

Trong nhà có chó đá.

Cơ, Hổ, Kình, Đà

Chó đá thành tinh

Cơ, Không, Kiếp, Mộc

Trong nhà có ma quái ẩn náu.

Lộc Tồn, Tử

Nhà có của chôn, hay đào được của. Nếu Tử tọa thủ tại Cung Điền Trạch, không gặp Lộc, tất chỉ đào được đồ sứ, đồ sành mà thôi.

Hỏa, Linh, Riêu, Hỉ

Trong nhà rất nhiều ma.

Hỏa, Linh, Tướng, Binh

Quân gian phóng hỏa đốt nhà.

Hỏa, Tang

Cháy nhà. Nếu Cung Điền Trạch ứng phương nào tất bắt đầu từ phương đó.

Không, Kiếp, giáp Cung Điền Trạch

Gian phi rình mò ở gần nhà. Quân trộm cướp ở ngay bên hàng xóm.

Không, Kiếp, Tướng, Binh, Tả, Hữu

Trộm cướp lẻn vào trong nhà, thường có nội công từ trước.

Không, Kiếp, Tướng, Binh, Kình, Đà

Giặc cướp phá nhà lấy của.

Thanh Long, Long Trì

Trong nhà có ao giếng. Trên bờ cỏ nhiều cây cối mọc rậm rạp. Nếu Thanh Long không gặp Long Trì trong nhà cũng có ao giếng nhưng không đẹp.

Long, Không, Kiếp

Ao giếng lâu ngày bị bồi lấp.

Khốc, Hư

Trong nhà có ma mộc.

Khốc, Hư, Hỏa, Linh

Con ma rất quái ác. Nếu Cung Điền Trạch an tại Thìn, hay nếu gặp thêm Tấu, con ma sẽ bị đánh bật đi.

Hồng, Riêu, Cái

Ma đàn bà lần khuất ở trong nhà

Quang, Qúy, Cô, Quả, Hồng, Đào

Được thừa hưởng của thừa tự của người đàn bà để lại

Trong nhà có ma một chân, thường là oan hồn tác quái

Vô Chính diệu

Không được thừa hưởng tổ nghiệp phải tự tay gây dựng.

Tuần, Triệt án ngữ lập nghiệp trước khó sau dễ. Mua tậu nhà đất rồi lại bán. Thay đổi nơi ăn chốn ở luôn luôn. Về già mới có chỗ ở chắc chắn, nhưng nhỏ mọn tầm thường.

Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiến hay hợp chiếu rất nhiều nhà đất. Chỗ ở rất cao đẹp. Càng về sau càng mua tậu được nhiều

Vô Chính diệu được Tuấn, Triệt án ngữ và Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiếu hay hợp chiếu rất rực rỡ. Lập nghiệp tuy chật vật buổi đầu, nhưng về sau rất giàu có, nhà hàng dãy, ruộng đất thẳng cánh cò bay.

Phụ luận về cung Điền Trach

Sau đây là những cách về Cung Điền Trạch – tức là những cách gặp gỡ giữa những sao trên trên lá số Tử vi ở Cung Điền Trạch và 3 cung chiếu vào. Những cách tốt thường là những sao miếu, vượng, đắc địa, những cách xấu là những sao hãm địa. Khi có những nguyên tắc khác như vậy chúng tôi sẽ thêm vào.

Trước hết xin ghi những sao tốt như Khoa, Quyền, Khôi, Việt, Khúc, Xương, thật là vô vị khi ở Cung Điền Trạch, không đem lại cho đương số cửa nhà, ruộng vườn nào.

 • Ân, Quý, Đào, Hồng trong họ có gia tài cô dì để lại cho.
 • Ân, Quý, Lộc ( hay Lộc tồn) Được hưởng gia tài
 • Ân, Quý, Tang môn Được người trong họ để gia tài cho.
 • Ân, Đào, Hông và Lộc (hay Lộc tồn) Được hưởng gia tài trong họ để lại.
 • Ân Quang, Thiên Quý Được ăn thừa tự
 • Ác tinh miếu Được tốt về điền trạch, nhưng về sau mất ( trước 10, sau 0)
 • Bạch Tang Hao Có rồi lại bán hết.
 • Binh, Thiên không Các xấu về Điền Trạch.
 • Cự môn, Tang môn Có ruộng, nhà.
 • Cự, Tang ở Tí, Ngọ Có nhiều nhà lớn.
 • Cơ, Cự ở Tí, Ngọ, Dần, Thân, Mão, Dậu Có nhiều nhà, ruộng.
 • Cơ, Hoả Nhà bị cháy.
 • Cơ, Không, Kiếp, Mộc dục Nhà có ma.
 • Cô, Quả ở Điền giữ của được bền.
 • Cơ, Vũ Tốt, nhưng tranh cãi.
 • Cơ, Vũ, Tả, Hữu Tay trắng làm nên giàu.
 • Cơ, Nguyệt, Tam Hoá ( nhất là có Hoá Lộc ) Nhiều nhà, ruộng.
 • Cự môn ở cung không miếu, vượng Nhà cửa đổi bán luôn, hay bị kiện, sau mới thành.
 • Cự (Đồng), Vũ, Tả, Hữu tay không sau thành.
 • Diêu, Hình Không ăn thua gì.
 • Dương, Đà hay Tuần, Triệt xoàng
 • Đẩu quân Giữu được của bền.
 • Đẩu, Phục Binh Tài sản bị phá.
 • Đà, Hao, Phù, Tuế Bị Kiện về ruộng đất.
 • Đào, Hồng, Lộc, Tang Được người vô tư cho của.
 • Điếu, Tang Kém sút.
 • Đồng Sau giàu.
 • Đồng, Lương Dần, Thân Nhờ người thành giàu.
 • Đồng, ngộ Tham Trước khó sau thành.
 • Giải (Thiên giải) Xấu cho nhà đất
 • Giải (Địa giải) Xấu cho nhà đất
 • Giải Thần Xấu cho nhà đất.
 • Hoả, Linh Nhà bị cháy.
 • Hình, Kị, Tham, Tuế Trước có, sau bán hết.
 • Hình, Hao, Lực sĩ Giữ được bền.
 • Hỉ Thần (ở Tây cung) Cửa Phật.
 • Hình ở Điền, Tài Rất tốt.
 • Hao, Địa Kiếp Trước có, sau bán hết.
 • Hao, Kiếp, Sát, Triệt Trước có sau bán hết.
 • Hoá (có đủ tam hoá) Có đủ cả nhà cả ruộng.
 • Hoá (có đủ tam hoá), Long, Phượng Có nhà cửa ruộng nhiều.
 • Hữu, Tả, Phủ (hay Vũ) Có nhiều nhà ruộng.
 • Hoả, Tang Bị nhà cháy.
 • Hao, Phá Quân Chẳng có gì.
 • Kình, Đà Trước có sau hết.
 • Không, Kiếp Trước có sau không.
 • Khôi, Việt, Lương, Tướng Có nhà ruộng.
 • Không, Kiếp miếu vượng Phát to.
 • Khúc, Xương, Lương, Tướng Có nhà ruộng.
 • Khúc, Xương, Tấu Tân tạo.
 • Kiếp sát, Toái Tầm thường.
 • Kiếp (Địa Kiếp) Có rồi lại hết.
 • Lộc tồn, Tướng (hay Nguyệt) Có nhiều nhà, ruộng.
 • Liêm, Phá Bán hết rồi lại thành.
 • Lương Được Tổ để nhà cửa cho.
 • Long (Thanh Long) miếu Được nhiều nhà ruộng.
 • Long, Phượng, Mộ Có nhiều nhà đất.
 • Lương, Tướng, Tả, Hữu Có nhiều nhà đất.
 • Mã, Khốc, Khách (như Tràng Sinh, Đế Vượng) Có nhiều nhà đất.
 • Mã, Sinh Nhiều nhà đất
 • Mã, Lộc Nhiều nhà đất.
 • Mã, Khốc Nhiều nhà đất.
 • Mã, Long, Phượng Có nhiều nhà đất.
 • Mộ, Hoá Lộc (Lộc Tồn) Khá về nhà đất.
 • Môn (Lưởng Môn ở Tí) Có nhiều nhà đất.
 • Nhật, Nguyệt miếu Có nhiều nhà đất.
 • Nhật, Nguyệt hãm Tạm đủ, sau sa sút.
 • Nguyệt, Vũ, Khoa, Quyền, Lộc Có nhiều nhà đất.
 • Nguyệt (chủ Điền trạch) Có nhiều nhà đất.
 • Nguyệt ngộ Song Hao gia thêm Triệt Có nhiều rồi bán hết. Phá Quân (miếu) Trước không, sau thành.
 • Phá Quân hãm Bán gia tài, có cũng hết.
 • Phủ ( Thiên Phủ), Không Hỏng hết.
 • Phủ Tuần, Triệt Xấu
 • Phủ ở Điền Khá, hưởng gia tài.
 • Phủ, Tử ngộ Tồn Có nhà đất, hưởng gia tài.
 • Phủ, Thanh, Tồn Khá nhà đất, hưởng gia tài.
 • Phủ gặp Thiên Không hay Địa Không Khó bền gia tài.
 • Tham bị kiện hết, sau lại thành.
 • Tham, tam Hoá Có nhà đất.
 • Tấu, Khúc, Xương, Hao, Phá Có rồi lại hết.
 • Tử Hà tiện, có của chôn.
 • Tham, Vũ (như Thất sát miếu) Hà tiện, có của chôn.
 • Tang ngộ Hoả Nhà bị cháy.
 • Tuần hay Triệt ở Điền Tự lập.
 • Vũ, Tam Hoá (Tả, hữu) Có nhiều nhà đất.
 • Vũ khúc Buôn bán tốt.
 • Tinh diệu Vũ, Nguyệt Có nhà đất.

Mối quan hệ giữa Cung Điền Trạch và Cung Tử Tức

Lý luận của Tử vi đẩu số có nhiều chỗ vi diệu và lý thú, như muốn biết con cháu có hiếu thuận với cha mẹ hay không chúng ta có thể xem Cung Tử Tức cũng như mối quan hệ tương hỗ giữa cung này với Cung Điền Trạch là có thể biết được kết quả.

Từ Cung Tử Tức có thể đem đến các thông tin, con cháu có nhiều hay ít, có thể kế thừa được tổ nghiệp hay không, gia đình có phát triển hay suy bại…

Muốn xem con cháu nối nghiệp cần phải chú ý tới sao Phá quân có được miếu vượng hay không? Miếu vượng Tí, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi. Miếu vượng chủ về có nhiều con cháu. Lạc hãm hay xung phá (hãm là Mão, Dậu) chủ về con cháu ít.

Mệnh của người có chính tinh Nam đẩu chủ về có nhiều con trai. Người có chính tinh Bắc đẩu chủ về có nhiều con gái (Nam đẩu là Thiên cơ, Thiên đồng, Thiên phủ, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát. Bắc đẩu là Vũ khúc, Liêm trinh, Tham lang, Cự môn, Phá quân).

Mệnh của người có chủ tinh Trung thiên (Tử vi, Thái dương, Thái âm) có 2 trường hợp Thái dương nhập mệnh chủ về sinh con trai, Thái âm nhập mệnh chủ về sinh con gái. 2 sao này cùng tọa thủ, ở chỗ Sửu Mùi, Sửu chủ về con gái, Mùi chủ về con trai.

Sao Phá quân tọa Cung Mệnh có con nối nghiệp muộn. Vũ khúc tọa Cung Tử Tức cũng chủ về có con cháu muộn. Đặc biệt là mệnh nữ có Vũ khúc tọa thủ ở Cung Tử Tức là người rất khó theo đuổi, nhưng nếu biết cách tiếp cận thì có thể dùng tình cảm khuất phục nhanh chóng, dễ đắm say trong tình cảm.

Cung Tử Tức kị nhất có Hỏa tinh, chủ về con cháu có người tính mạng gặp nguy khó, cũng kị gặp Dương nhẫn, chủ về con cháu không nghe lời bề trên, làm nhiều điều trái ngược với chủ ý của cha mẹ. Nếu có Đà la chủ về con cháu có người mắc bệnh tật hoặc bị tổn thương, khiến cho cha mẹ chịu nhiều vất vả.

Tinh diệu Thất sát, Phá quân, Tham lang lần lượt tọa thủ ở cụng Tử tức, cần phải xem kỹ bản mệnh này. Nếu như bản mệnh bình thường, Tử tức miếu vượng chủ về con hơn cha. Nếu như bản mệnh miếu vượng mà Tử tức lại suy yếu, chủ về trong nhà sinh ra người con phá bại gia sản.

Cung Tử Tức có Thất sát, Phá quân, Tham lang chủ về một đòi nhiều biến động. Tử tức suy nhược lại gặp Phá quân, chẳng yểu mệnh cũng khó làm nên công trạng gì.

Cự môn tọa thủ Cung Tử Tức, việc sinh nở khó khăn, nếu sinh nữ trước nam sau thì cát lợi, nhưng tình cảm cha con không được hòa thuận, có duyên phận mỏng bạc.

Thiên đồng tọa thủ Cung Tử Tức thì khó có thể nói đó là cách cục tốt được, nếu miếu vượng thì có thành tựu, gặp xung phá, suy bại thì hung họa nhiều.

Đến số lượng con cháu, có thể xem mức độ vượng địa, khởi ở Cung Tử Tức là thứ nhất, tính ngược tới Cung tài bạch là người thứ hai. Nếu gặp xung phá, tuy Cung Tử Tức có vượng thì khó tránh được yểu thọ, phá bại.
Nếu Phá quân ở chỗ lạc hãm, từ Cung Tử Tức tính ngược, 1 cung tương ứng với 1 người, gặp sát thì không có người nào vậy.

Nếu như Phá quân cùng Không đồng cung, khó có người nối nghiệp. Đối cung với Tử tức mà không có chính tinh thì càng linh nghiệm. Nếu như lưu niên Thái tuế gặp Phá quân, Cung Tử Tức có chính tinh hoặc đối Cung Tử Tức có cát tinh chủ về thêm nhân đinh vây.

Con cháu có thông minh hay không cần xem Tứ hóa của sao Thái dương, Thái âm. Nếu như Thái dương có Bác sỹ, Thiên phủ, Thiên cơ hóa lộc, hóa khoa hoặc Xương Khúc hóa khoa, lại không có sát tinh xung chiếu thì chủ về sinh nhiều con cháu, con cháu có trí tuệ hơn người, nếu găp quý tinh đồng cung thì chủ về con cháu giàu sang.

Nếu Cung Tử Tức có Thái âm, Thái âm ở phương Tây Bắc, lại sinh vào ban đêm, chủ về sinh ra người thông minh, sống lâu, có con gái nhu thuận. Ngược lại thì bình thường.

Cung Tử Tức cũng có thể đem tới các thông tin về mối quan hệ sinh hoạt của vợ chồng, đây chính là sự lý thú và kỳ diệu của Tử vi đẩu số.

Cung Điền Trạch chủ về sản nghiệp và sự cất giữ của cải. Mệnh nữ lấy đó làm cung mạnh. Thông thường lấy đó là y cứ để biết khi sinh ra và thời kỳ thơ ấu có vất vả hay không, đến khi trung niên có được yên ổn không, tiền của có tích cóp được không, con cháu có hiếu thuận không.

Xét mối quan hệ giữa 2 cung, nếu Cung Tử Tức miếu vượng, Cung Điền Trạch lạc hãm hoặc xung phá, chủ về nhiều việc không như ý.

Cung Điền Trạch còn chủ về nơi ở và tình hình rời quê ra bên ngoài sinh sống. Phàm lưu niên Dương nhẫn nhập Cung Điền Trạch của bản mệnh, chủ về rời xa quê dựng nghiệp, ở nhà thường vất vả và chịu hình khắc.

Dần, Mão, Thìn thuộc phương Đông, Mão là Chính Đông, Thìn là Đông chếch phương Nam. Dần là Đông chếch phương Bắc. Tỵ, Ngọ, Mùi là phương Nam. Thân, Dậu. Tuất là phương Tây. Hợi, Tí, Sửu là phương Bắc.

Nếu như Tử Vi không có Tả phù và Hữu bật, nếu nhà người này toa Bắc hướng Nam thì cô độc. Cần tránh gặp Dương nhẫn đồng cung hoặc đối xung, chủ về chịu sự hình khắc người trong nhà.

Nếu như Tử vi ở Tí có Tả phù và Hữu bật. Người sinh năm Tỵ có Lộc Tồn triều viên tại Ngọ, Cung tài bạch hóa lộc chủ về làm gì cũng có lợi. Cho nên các công việc kinh doanh đều phải dựa vào đây để suy đoán.

Cung Điền Trạch có đại hạn gặp cát lợi, cho dù ở chỗ nào, lấy đối phương là Thiên di, Cung Quan Lộc (phương hợp của Cung Điền Trạch, như Cung Điền Trạch tại Mão, Mùi là phương hợp) là bên trái, Cung tài bạch (là phương hợp của Cung Điền Trạch, Cung Điền Trạch là Mão, Hợi là phương hợp) là bên phải. Các cung kẹp ở trước sau là chỗ gia vận của trực niên, muốn biết được cát hung thì lấy vận này mà phán đoán.
Lại lấy 1 cung sau Cung Điền Trạch, Cung Điền Trạch ở Mão, sau 1 cung là Thìn coi là tổ mộ. Nếu Cung Điền Trạch bị xung phá thì tổ mộ bị hủy hoại, cần tu sửa để được yên ổn.

Nếu như Tam phương có sát tinh chủ về ở vào hoàn cảnh bất lợi, như Dương nhẫn tọa thủ chủ về tổ nghiệp bị phá hoặc xương cốt của tổ phụ bị thất tán.

Đại hạn và tiểu hạn ở Cung Điền Trạch gặp sát chủ về bán sạch tổ nghiệp. Nếu chính tinh miếu vượng thêm sát chủ về người trong nhà gặp nguy khó. Gặp Hỏa tinh ở Điền trạch, lại gặp đại hạn và tiểu hạn chủ về hỏa hoạn phát sinh.

Mệnh nữ cần xem trọng Cung Điền Trạch, chủ về cuộc sống gia đình có được yên ổn hay không, cần xem kỹ tính chất lạc hãm, miếu vượng của chính tinh. Nếu mệnh nữ có Cung Điền Trạch xấu, có sát và Thiên mã chủ về một đời bôn ba vất vả.

Thay lời kết

Tóm lại, qua việc quan sát Cung Điền Trạch. Chúng ta có thể biết rõ khả năng phát triển và xây dựng sản nghiệp của mỗi cá nhân cụ thể. Sản nghiệp đó là do thừa kế hay tự đương số xây dựng, hoặc do cả 2 yếu tố. Sản nghiệp lớn đến mức nào, có bền bỉ hay về già phá tán. Tất thảy đều có thể đoán định qua Cung Điền Trạch và tam phương tứ chính của nó…

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY