29 C
Hanoi
Thứ Tư, 29 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTử Vi - Cách Cục LuậnĐịnh phú quý bần tiện thập đẳng luận

Định phú quý bần tiện thập đẳng luận

- Advertisement -

Định phú quý bần tiện thập đẳng luận

Phúc thọ luận như nam nhân thiên đồng thiên lương tọa mệnh miếu vượng chủ phúc thọ song toàn như bắc nhân tử vi vũ khúc phá quân tham lang tọa mệnh vượng cung chủ phúc thọ

Thông minh luận như văn xương văn khúc thiên tương thiên phủ vũ khúc phá quân tam thai bát tọa tả phụ hữu bật tam hợp củng chiếu chủ nhân cực thông minh

Uy dũng luận như vũ khúc văn xương kình dương thất sát tọa mệnh cung đắc quyền lộc tam phương hựu đắc tử vi thiên phủ tả hữu củng chiếu chủ nhân uy dũng

Văn chức luận như văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt tọa mệnh vượng cung hựu đắc tam phương tứ chính khoa quyền lộc củng chủ vi văn quan

Vũ chức luận như vũ khúc thất sát tọa mệnh miếu vượng cung hựu đắc tam thai bát tọa gia hóa quyền lộc cập thiên khôi thiên việt tịnh củng chủ vi vũ chức

Hình danh luận như kình dương đà la hỏa linh tinh vũ khúc phá quân đái sát thượng cát thấu hợp tam phương tứ chính vô hung bất hãm chủ hình danh

Phú quý luận như tử vi thiên phủ thiên tương lộc quyền khoa thái âm thái dương văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt thủ chiếu củng trùng chủ đại phú quý

Bần tiện luận như kình dương đà la liêm trinh thất sát vũ khúc phá quân thiên không đích kiếp kị tinh tam phương tứ chính thủ chiếu củng trùng chư hung tịnh phạm hãm đích chủ bần tiện

Tật yểu luận như tham lang liêm trinh kình dương đà la thiên không đích kiếp hỏa linh kị tinh tam phương thủ chiếu chủ tật yểu hoặc tật ách tương mạo cung diệc nhiên

Tăng đạo luận như thiên ky thiên lương thất sát phá quân thiên không đích kiếp tịnh phạm đế tọa tử vi hựu hoặc háo sát gia lâm chủ vi tăng đạo

Luận định nhân phá tương

Thi viết tương mạo chi trung phùng sát diệu, canh gia tam hợp hựu phùng hình, tật ách kình dương phùng háo sử, chiết thương chi thể bất hòa bình.

Luận định nhân thông minh

Thi viết văn khúc thiên tương phá quân tinh, kế sách thiên đa tính canh linh, canh nhược tam phương xương khúc hội, nhất sinh xảo nghệ hữu thanh danh.

Luận định nhân phú túc

Thi viết thái âm nhập miếu hữu quang huy, tài nhập tài hương phân ngoại kì, phá háo hung tinh giai bất phạm, đôi kim tích ngọc phú hào nhân.

Luận định nhân bần tiện

Thi viết mệnh trung cát diệu bất lai lâm, hỏa kị dương đà tứ chính xâm, vũ khúc liêm trinh cự phá hội, nhất sinh bạo nộ hựu thân bần.

Luận định nhân tác đạo tặc

- Advertisement -

Thi viết mệnh phùng phá háo dữ tham liêm, thất sát tam phương chiếu cập thân, vũ khúc canh cư thiên động vị, nhất sinh diện bối thứ ngân tân.

Luận định nhân nhất thân bác tạp

Thi viết cát diệu tương phù hung diệu lâm, bách bàn xảo nghệ bất hanh thông, nhược phùng thân mệnh ngộ ác diệu, chích tố đồ ngưu tể mã nhân

 

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY