Monthly Archives: Tháng Mười, 2021

Sao Liêm Trinh nhập hạn

Năm hạn đến sao Liêm Trinh, có thể phát sinh các sự việc liên quan đến công việc, vợ chồng, tình dục, sức khỏe, tài lợi,…

MỆNH THIÊN ĐỒNG TẠI TÝ, NGỌ

Thiên Đồng ở Tý, đồng cung với Thái Âm, là cách cục “Thủy trừng quế ngạc”, đàn ông tướng mạo tuấn tú, phong thái nhẹ nhàng,…