Monthly Archives: Tháng Mười Một, 2020

Về vấn đề giờ sinh

Chọn giờ sinh theo lá số tử vi Một con người: – Trong một con người, có tồn tại song song KHÍ TIÊN THIÊN và KHÍ…