29 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeTử ViThái Vi Phú - Tuvivietnam

Thái Vi Phú – Tuvivietnam

- Advertisement -

Đấu sổ chí huyền chí vi, lý chỉ nan minh, tuy thiết vấn vu các Thiên chi trung, do hữu ngôn nhi vị tận, chí như tinh chi phân dã, các hữu sở thuộc, thọ yểu hiền ngu, phú quý bần tiện, bất khả nhất khái luận nghị.

Kỳ tinh phân bố nhất thập nhị viên, sổ định hồ tam thập lục vị, nhập miếu vi kỳ, thất độ vi hư, đại để dĩ Thân Mệnh vi Phúc đức chi bản, gia dĩ căn nguyên vi cùng thông chi tư.
Tinh hữu đồng triền, số hữu phân định, tu minh kỳ sinh khắc chi yếu, tất tường hồ đắc viên thất độ chi phân.
Quan hồ Tử vi xá triền, ti nhất Thiên nghi chi tượng, suất liệt túc nhi thành viên, Thổ tinh cẩu cư kỳ viên, nhược khả di động, Kim tinh chuyên ti tài khố, tối phạ Không vong.
Đế tinh động tắc liệt tú bôn trì, Tham thủ Không nhi tài nguyên bất tụ.
Các tư kỳ chức, bất khả tham soa.
Cẩu hoặc bất sát kỳ cơ, cánh vong kỳ biến, tắc sổ chi tạo hóa viễn hĩ.

Lệ viết:
1- Lộc phùng trùng phá, cát xứ tàng hung. Mã ngộ Không vong, chung thân bôn tẩu.
2- Sinh phùng bại địa, phát dã hư hoa. Tuyệt xứ phùng sinh, sinh hoa bất bại.
3- Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc chi cơ. Mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa chi lý.
4- Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối. Lộc Mã tối hỉ giao trì.
5- Thảng cư Không vong, đắc thất tối vi yếu khẩn. Nhược phùng bại địa, phù trì đại hữu kỳ công.
6- Tử vi Thiên phủ toàn y Phụ Bật chi công. Thất sát Phá quân chuyên y Dương Linh chi ngược.
7- Chư tinh cát, phùng hung dã cát. Chư tinh hung, phùng cát dã hung.
8- Phụ Bật Giáp đế vi thượng phẩm. Đào hoa phạm chủ vi chí dâm.
9- Quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang.
10- Khôi Việt đồng hành, vị cư thai phụ. Lộc văn củng Mệnh, quý nhi thả hiền.
11- Nhật Nguyệt giáp Tài, bất quyền tắc phú. Mã đầu Đới kiếm, trấn vệ biên cương.
12- Hình Tù giáp Ấn, hình trượng duy ti. Thiện Ấm triều cương, nhân từ chi trưởng.
13- Quý nhập quý hương, phùng chi phú quý. Tài cư Tài vị, ngộ giả phú xa.
14- Thái Dương cư Ngọ, vị chi Nhật lệ trung Thiên, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú.
15- Thái âm cư Tí, hào viết thủy trừng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung gián chi tài.
16- Tử vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm. Văn Hao cư Dần Mão, vị chi chúng thủy triều
đông.
17- Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu hợp, Ấm Phúc tụ bất phạ hung nguy.
18- Tham cư Hợi Tí, danh vi Phiếm thủy đào hoa. Hình ngộ Tham lang, hào viết phong lưu thải trượng.
19- Thất sát Liêm trinh đồng vị, lộ thượng mãi thi. Phá quân Ám diệu đồng hương, thủy trung tác trủng.
20- Lộc cư Nô bộc túng hữu quan dã bôn trì. Đế ngộ hung đồ tuy hoạch cát nhi vô đạo.
21- Đế tọa kim xa tắc viết kim dư phủng trất. Phúc an Văn diệu vị chi ngọc tụ thiên hương.
22- Thái Dương hội Văn xương vu Quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn mỹ.
23- Thái âm hội Văn khúc vu Thê cung, thiềm cung chiết quế, văn chương toàn thịnh.
24- Lộc tồn thủ vu Điền Tài, đôi kim tích ngọc. Tài Ấm tọa vu Thiên di, cự thương cao cổ.
25- Hao cư Lộc vị, duyên đồ khất thực. Tham hội vượng cung, chung thân thử thiết.
26- Sát cư Tuyệt địa, thiếu niên yểu tự Nhan Hồi. Tham tọa Sinh hương, thọ khảo vĩnh như Bành Tổ.
27- Kị Ám đồng cư Thân Mệnh Tật ách, trầm khốn uông doanh. Hung tinh hội vu Phụ mẫu Thiên di, hình thương
phá tổ.
28- Hình Sát đồng Liêm trinh vu Quan lộc, gia hữu nan đào. Quan phù gia Hình Sát vu Thiên di, ly hương tao phối.
29- Thiện Phúc cư Không vị, Thiên trúc sinh nhai. Phụ Bật đan thủ Mệnh cung, ly tông thứ xuất.
30- Thất sát lâm vu Thân Mệnh gia ác sát, tất định tử vong. Linh Dương hợp vu Mệnh cung ngộ Bạch hổ, tu đương hình lục.
31- Quan phủ phát vu cát diệu, lưu sát phạ phùng Phá quân. Dương Đà bằng Thái tuế dĩ dẫn hành, Bệnh phù Quan phù giai tác họa.
32- Tấu thư Bác sĩ dữ lưu Lộc, tận tác cát tường. Lực sĩ Tướng quân đồng Thanh long, hiển kỳ quyền thế.
33- Đồng tử hạn như thủy thượng phao ẩu, lão nhân hạn tự phong trung nhiên chúc. Ngộ sát vô chế nãi lưu niên tối kị,
Nhân sinh vinh nhục hạn nguyên tất hữu hưu cữu, xử thế cô bần sổ trung phùng hồ bác tạp, học chí thử thành huyền vi hĩ.
ST – Tuvivietnam – Phongthuythanglong
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY