28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeTử ViHình tính phú - Tuvivietnam

Hình tính phú – Tuvivietnam

- Advertisement -
1- Nguyên phu Tử vi đế tọa, sinh vi hậu trọng chi dung. Thiên phủ tôn tinh, dã tác thuần hòa chi thể.
2- Kim ô viên mãn. Ngọc thỏ thanh kỳ.
3- Thiên cơ vi bất trường bất đoản chi tư, tình hoài hảo thiện.
Vũ khúc nãi chí yếu chí khẩn chi thao, tâm tính quả quyết.
4- Thiên đồng phì mãn, mục tú thanh kỳ.
Liêm trinh mi khoan, khẩu khoát diện hoành, vi nhân tính bạo, hảo phẫn hảo tranh.
5- Tham lang vi thiện ác chi tinh, nhập miếu tất ứng trường tủng, xuất viên tất định ngoan hiêu.
6- Cự môn nãi thị phi chi diệu, tại miếu đôn hậu ôn lương.
Thiên tướng tinh thần, Thiên lương ổn trọng, tâm sự ngọc khiết băng thanh.
7- Thất sát như Tử Lộ bạo hổ phùng hà. Hỏa Linh tự Dự Nhượng thốn than trang ách.
Bạo hổ phùng hà hề mục thái hung ngoan, thôn thán trang ách hề ám lang thanh trầm.
8- Tuấn nhã Văn xương mi thanh mục tú.
Lỗi lạc Văn khúc khẩu thiệt tiện nịnh, tại miếu định sinh dị chí, thất hãm tất hữu ban ngân.
9- Tả phụ Hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang cao sĩ.
Thiên khôi Thiên việt cụ túc uy nghi, trọng hợp Tam thai tắc thập toàn mô phạm.
10- Kình dương Đà la hình xú mạo thô, hữu kiểu trá thể thái.
11- Phá quân bất nhân, bối trọng mi khoan, hành tọa yêu tà gian trá, hảo hành kinh hiểm.
12- Tính mạo như xuân hòa ái, nãi thị Lộc tồn chi tính đức.
Tình hoài tự hỏa phong xung, thử thành Phá Hao chi uy quyền.
13- Tinh luận miếu vượng tối phạ Không vong, sát lạc Không vong cánh vô uy lực.
14- Quyền Lộc nãi cửu khiếu chi kỳ, háo tích tán bình sinh chi phúc.
15- Lộc phùng Lương Ấm bão tư tài ích dữ tha nhân, Hao ngộ Tham lang dâm tình vu tỉnh để.
16- Tham tinh nhập vu mã viên dịch thiện dịch ác. Ác diệu phù đồng Thiện diệu bẩm tính bất thường.
17- Tài cư Không vong ba tam lãm tứ, Văn khúc vượng cung văn nhất tri thập.
Ám hợp Liêm trinh vi tham lạm chi tào lại.
18- Thân Mệnh ti sổ thực gian đạo chi kỹ nhi, trư đồ chi lưu.
Thiện Lộc định thị kỳ cao chi nghệ tế xảo, linh lỵ chi nhân.
19- Nam cư sinh vượng tối yếu đắc địa, Nữ cư tử tuyệt chuyên khán phúc đức.
20- Mệnh tối hiềm lập vu Bại vị. Tài nguyên khước phạ phùng Không vong.
21- Cơ Hình Sát Ấm cô tinh luận tự tục chi cung gia ác tinh Kị Hao, bất vi kỳ đặc.
22- Đà Hao Tù chi tinh thủ Phụ mẫu chi triền, quyết nhiên phá tổ hình thương.
23- Kiêm chi đồng cách nghi tương, căn cơ yếu sát.
24- Tử vi phì mãn, Thiên phủ tinh thần. Lộc tồn Lộc chủ, dã ứng hậu trọng.
25- Nhật Nguyệt Khúc tương đồng Lương Cơ Xương giai vi mỹ tuấn chi tư,
nãi thị thanh kỳ chi cách, thượng trường hạ đoản mục tú mi thanh.
26- Tham lang đồng Vũ khúc hình tiểu thanh cao nhi lượng đại, Thiên đồng như Đà Kị phì mãn nhi mục miểu.
27- Kình dương thân thể tao thương, nhược ngộ Hỏa Linh Cự Ám tất sinh dị chí.
Hựu trị Hao Sát định chủ hình xú mạo thô.
28- Nhược cư Tử Tuyệt chi hạn, đồng tử nhũ bộ đồ lao kỳ lực, lão giả diệc nhiên thọ chung.
29- Thử sổ trung chi cương lĩnh, nãi vi tinh vĩ chi cơ quan. Ngoạn vị chuyên tinh, dĩ tham huyền diệu.
30- Hạn hữu cao đê tinh tầm hỉ nộ, giả như vận hạn bác tạp chung hữu phù trầm.
31- Như phùng sát địa canh yếu thôi tường thảng, ngộ Không vong tất tu tế sát.
Tinh nghiên vu thử bất hoạn bất thần.
ST – Tuvivietnam – Phongthuythanglong
- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY