Dã ngoại Khóa Tử Vi Sơ Cấp và Phong Thủy Trung Cấp

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa ngày 11/20/2020 Bế Giảng 2 khóa học Phong Thủy Trung Cấp và Tử Vi Sơ Cấp của CLB Phong Thủy Thăng Long , Tử Vi Việt Nam và nhóm nghiên cứu Thanh Phong Các . Địa điểm : Ải Quỷ Môn Quan và Đỉnh Mẫu Sơn.

Chia sẻ.