29 C
Hanoi
Thứ Năm, 16 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTử ViTăng bổ Thái vi phú - Tuvivietnam

Tăng bổ Thái vi phú – Tuvivietnam

- Advertisement -
1. Tiền hậu lưỡng hung thần vi lưỡng lân, gia hội thượng khả xanh trì, đồng thất dữ mưu tối nan đề phòng.

2. Phiến hỏa phần Thiên mã. Trọng dương trục Lộc tồn.

3. Kiếp Không thân thích vô thường. Quyền Lộc hành tàng mỹ định.

4. Quân tử tại Khôi Việt, tiểu nhân tại Dương Linh.

5. Hung bất giai hung, cát vô thuần cát.

6. Chủ cường Tân nhược khả bảo vô ngu, chủ nhược Tân cường hung nguy lập kiến.

7. Chủ Tân đắc thất lưỡng tương nghi, vận hạn Mệnh Thân đương hỗ kiến.

8. Thân Mệnh tối hiềm Dương Đà Thất sát, ngộ chi Mùi miễn vi hung.

9. Nhị hạn thậm Kị Tham Phá Cự Liêm, phùng chi định nhiên tác họa.

10. Mệnh vận Khôi Xương thường đắc quý, hạn phùng Tử Phủ định tài đa.

11. Phàm quan nữ nhân chi Mệnh, tiên quan Phu Tử nhị cung.

12. Nhược trị Sát tinh định tam giá nhi tâm bất túc, hoặc phùng Dương bột tuy đề khốc nhi lệ bất kiền.

13. Nhược quan nam Mệnh thủy dĩ Phúc Tài vi chủ, tái thẩm Thiên di hà như.

14. Nhị hạn tương nhân, cát hung đồng đoạn.

15. Hạn phùng Cát diệu bình sinh động dụng hòa hài, Mệnh tọa hung hương nhất thế cầu mưu trở ngữ.

16. Liêm Lộc lâm thân, nữ đắc thuần âm trinh khiết chi đức. Đồng Lương thủ Mệnh, nam đắc Dương, thuần trung chính chi tâm.

17. Quân tử Mệnh trung diệc hữu Dương Đà Hỏa Linh. Tiểu nhân Mệnh nội khởi vô Khoa Lộc Quyền tinh.

18. Yếu khán đắc viên thất viên, chuyên luận nhập miếu thất miếu.

19. Nhược luận tiểu nhi, tường thôi đồng hạn.

20. Tiểu nhi Mệnh tọa hung hương, nhị ngũ tuế tất nhiên yểu chiết, Canh hữu hạn phùng ác sát, ngũ thất tuế tất chủ tai vong.

21. Văn xương Văn khúc Thiên khôi tú, bất độc thi thư dã khả nhân.

- Advertisement -

22. Đa học thiểu thành chích vi Kình dương phùng Kiếp Sát. Vi nhân hảo tụng cái nhân Thái tuế ngộ Quan phù.

23. Mệnh chi lý vi thục sát tinh thần chi biến hóa, số chi lý viễn tế tường cách cục chi hưng suy.

24. Bắc Cực gia hung sát vi đạo vi tăng. Dương Đà ngộ ác tinh vi nô vi bộc.

25. Như Vũ Phá Liêm Tham cố thâm mưu nhi quý hiển, gia Dương Đà Không Kiếp phản tiểu chí dĩ cô hàn.

26. Hạn phụ tinh vượng hạn tuy nhược nhi bất nhược. Mệnh lâm cát địa Mệnh tuy hung nhi bất hung.

27. Đoạn kiều Triệt lộ đại tiểu nan hành, Mão Dậu nhị Không thông minh phát phúc.

28. Mệnh Thân ngộ Tử Phủ điệp tích kim ngân, nhị chủ phùng Kiếp Không y thực bất túc.

29. Mưu nhi bất toại, Mệnh hạn ngộ nhập Kình dương. Đông tác Tây thành, hạn thân tao phùng phụ tướng

30. Khoa Quyền Lộc củng, định vi ban quế chi cao nhân. Không Kiếp Dương Linh, tác cửu lưu chi thuật sĩ.

31. Tình hoài sướng thư Xương Khúc Mệnh Thân, quỷ trá phù hư Dương Đà hãm địa.

32. Thiên cơ Thiên lương Kình dương hội, tảo hữu hình nhi vãn kiến cô.

33. Tham lang Vũ khúc Liêm trinh phùng, thiểu thụ bần nhi hậu hưởng phúc.

ST – Tuvivietnam – Phongthuythanglong

Xem Thêm:

LẬP LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẤY LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẬP LÁ SỐ TỬ VI

LẤY LÁ SỐ TỬ VI

LẬP QUẺ DỊCH

LẤY QUẺ DỊCH

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY