27 C
Hanoi
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 48

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 48

- Advertisement -

25. 世 動 妻 爻 抉 主 親 操 井 臼
Thế động Thê hào chủ thân thao tỉnh cửu

(Tuvivietnam – siêu tầm)
Thế động ở Tài thì tự thân lo việc nấu nướng.
Thế lâm Tài động thì tự thân lo bếp núc không được cho đồ ăn.

26. 應 生 財 值 定 然 供 膳 饔 餐
Ứng sinh Tài trị định nhiên cung thiện ung xan
Ứng sinh, Tài trị chắc được cấp dưỡng bữa ăn.
Hào Tài lâm Ứng sinh hợp Thế Thân chủ cung cấp thức ăn. Nguyệt kiến, Nhật thần, động hào đới Thê Tài là môn đồ luân phiên cung cấp thức ăn. Vượng tướng thì hậu đãi, hưu tù thì đạm bạc.

27. 如 索 束 脩 可 把 妻 財 推 究
若 居 伏 地 還 求 朋 友 維 持
Như sách thúc tu khả bả Thê Tài suy cứu
Nhược cư phục địa cầu bằng ưhữu duy trì.
Nếu đòi hỏi bổng lộc thì xét hào Thê Tài
Nếu phục tàng thì tìm bạn bè giúp đỡ.
Phàm xem về việc đòi hỏi bổng lộc dạy học thì lấy hào Tài làm chủ, nếu Tài không xuất hiện thì nhờ bạn bè đòi hỏi mới được.

28. 出 現 不 傷 旺 相 生 身 名 曰 吉
入 空 無 救 休 囚 死 絕 號 曰 凶
Xuất hiện bất thương, vượng tướng sinh Thân giai viết cát
Nhập Không vô cứu hưu tù Tử Tuyệt hiệu viết hung
Xuất hiện không bị thương khắc, vượng tướng sinh Thân tất là cát
Lâm Không chẳng được cứu, hưu tù Tử Tuyệt gọi là hung,
Bói về bổng lộc được hào Tài xuất hiện vượng tướng, Nguyệt kiến, Nhật thần, động hào không thương khắc tất không khiếm khuyết. Nếu Tài hào xuất hiện bị khắc hoặc Tuyệt hoặc Không hoặc Mộ đều chủ không vừa lòng.

29. 變 出 父 爻 書 債 必 然 償 貨 物
Biến xuất Phụ hào thư trái tất nhiên thường hoá vật
Biến thành hào Phụ, giấy nợ tất phải bồi bằng hiện vật.
Tài động hoá Phụ, hoặc Phụ động hoá Tài chủ bổng lộc được tính bằng hiện vật.

30. 化 成 兄 弟 硯 田 定 必 欠 收 成
Hoá thành Huynh Đệ nghiên điền định tất khiếm thu thành
Biến thành Huynh Đệ tiền dạy chắc thu không đủ.
Tài hào hoá Huynh thì có danh mà không có thực

31. 身 空 應 悾 財 福 空 必 然 虛 度
Thân Không Ứng Không, Tài Phúc Không tất nhiên hư độ
Thân Không, Ứng Không, Tài Phúc Không tất nhiên chỉ là giả.
Phàm xem bổng lộc gặp Quái thân lâm Không, Ứng lâm Không, Thê Tài, Phúc Đức đều lâm Không hoặc không xuất hiên trên quẻ,tất chủ không có bổng lộc.

32. 月 剋 日 剋 動 變 剋 恐 受 刑 傷
Nguyệt khắc Nhật khắc, động biến khắc khủng thụ hình thương
Nhật Nguyệt khắc, động biến hào khắc e có hình thương.
Nhật Nguyệt, động biến hào đều hình khắc Thế hào, xem mở lớp dạy học e có điều bất trắc, chủ hung.

33. 鬼 化 財 生 非 訟 則 學 金 休 矣
Quỷ hoá Tài sinh khi tụng tắc học kim hưu hỹ
Quỷ hoá Tài sinh, không kiện cáo thì chẳng có tiền bạc.
Trong quẻ không có hào Tài mà gặp Huỳnh, Quỷ, Văn Thư hoá thành Tài hào sinh hợp với Thế hào thì nên kiện với quan bổng lộc mới có được.

34. 子 連 父 合 因 學 而 才 思 加 焉
Tử liênPhụ hợp nhân học nhi tài tư gia yên
Tử hợp với Phụ, nhờ học mà tài năng gia tăng.
Thế hào nếu suy nhược, Tuyệt, vô khí mà gặp được Tử Tôn động hoá sinh hợp Thế hào chủ tài năng của con em ngày càng tăng tiến.

 

 

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY