28 C
Hanoi
Thứ Bảy, 18 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeDịch lýTĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 33

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 33

- Advertisement -

51. 合 而 遇 空 竇 二 女 不 辱 于 盜 賊
Hợp nhi ngộ Không, Đậu nhị nữ bất nhục vu đạo tặc

(Tuvivietnam – siêu tầm)
Hợp mà gặp Không, hai con gái họ Đậu không để đạo tặc làm nhục.
Nếu hào khác đến hợp, hoặc Huyền Vũ, Hàm Trì động đến khắc hợp, nếu Tài hào lâm Không, như niên hiệu Phung Thiên đời Đường, hai con gí họ Đậu bị cướp bắt đi, nhảy núi chịu chết để khỏi mang nhục.

52. 靜 而 冲 動 卓 文 君 投 奔 于 相 如
Tĩnh nhi xung động, Trác Văn Quân đầu bôn vu Tương Như
Tĩnh mà được xung động, Trác Văn Quân bỏ trốn theo Tương Như.
Hàm Trì, Huyền Vũ trì Tài, nếu Tài suy, lâm Không, bất động thì chẳng ngại. Nếu Nhật Nguyệt động hào xung, thì như Tương Như lấy tiếng đàn khiêu động , làm ban đêm Trác Văn Quân bỏ trốn đi theo, về sau làmnghề bán rượu.

53. 福 引 刑 爻 發 動 衛 共 姜 作 誓 於 柏 舟
Phúc dẫn hình hào phát động, Vệ Cọng Khương tác thệ vu Bá Chu.
Phúc động mà hình, Vệ Cọng Khương làm thơ Bá Chu[1] để thề.
Tử Tôn vượng động chủ khắc phu, như Tử là thần trinh khiết, tượng thủ tiết, như Vệ Cọng Khương là thơ Bá Chu lấy chết mà thề.

54. 身 遭 化 鬼 剋 刑 班 婕 妤 感 傷 于 秋 扇
Thân tao hoá Quỷ khắc hình, Ban Tiệp Dư cảm thương vu thu phiến
Thân hoá Quan Quỷ khắc hình, Ban Tiệp dư cảm thương chiếc quạt vào mùa thu.
Nếu gặp quẻ lục hợp mà Thế hào hoá Quan Quỷ hình khắc, lấy hào động làm khởi đầu, hào biến làm kết cục. Như đời Hán, Ban Cơ ban đàu được Thành Đế yêu thương gần gũi mà về sau lơ là, nên thấy chiếc quạt vào mùa thu mà thương cảm, nên làm từ để tỏ ý thê lương.

55. 弭 鬼 爭 權 水 父 冲 錢 玉 蓮 逢 汝 權 于 江 滸
Nhị Quỷ tranh quyền, thuỷ Phụ xung, Tiền Ngọc Liên phùng Nhữ Quyền vu giang hử
Hai hào Quỷ tranh quyền bị Phụ thuỷ xung, Tiền Ngọc Liên gặp Nhữ Quyền trên bến nước.
Nếu có hai hào Quỷ cùng phát động đến sinh hợp hào Tài, lại gặp hào Phụ thuộc Thuỷ đến xung, mà hào Tài lại lâm Không, tất chủ có hai chồng tranh quyền, bị Phụ mẫu bức bách mà tự giữ tiết tháo nên nhập Không vong, như Tôn Nhữ Quyền gặp Tiền Ngọc Liên vậy.

56. 六 爻 兢 合 陰 财 動 秦 若 籣 遇 陶 穀 於 郵 亭
Lục hào cạnh hợp, âm Tài động, Tần Nhược Lan ngộ Đào Cốc ư bưu đình
Lục hào tranh nhau hợp, Tài hào âm mà động, Tần Nhược Lan gặp Đào Cốc ở bưu đình.
Nam có hợp thì thông minh tuấn tú, nữ có hợp thì trôi nổi dâm dật, nếu quẻ Lục hợp mà hào Tài thuộc âm, bất động thì còn được,động thì dâm đãng vô liêm sỉ, như Tần Nhược Lan gặp Đào học sĩ vậy. Nếu hào Tài tương hợp với Thế, không đoán như thế, Nữ nhân tự bói, lấy Thế làm mình mà hợp với hào khác cũng đoán như vậy.

57. 鬼 弱 而 未 獲 生 扶 朱 淑 貞 良 人 愚 蠢
Quỷ nhược nhi vị hoạch sinh phù, Chu Thục Trinh lương nhân ngu xuẩn
Quỷ yếu mà không được sinh phù, chồng của Chu Thục Trinh ngu xuẩn.

Phàm xem thân mệnh cho phụ nữ, lấy hào Quan Quỷ làm chồng, không nên bị Tuần không, gặp Không thì khó làm chủ; lại không nên suy yếu, yếu thì gặp chồng kém cỏi. Nếu hào Phu yếu mà không được sinh phò hợp trợ, mà có các sát tinh Câu Trần, Đằng Xà, thì như chồng của Chu Thục Trinh tiểu nhân mà ngu xuẩn, nên có làm bài thơ đoạn trường.

58. 官 強 而 又 連 龍 福 吳 孟 子 夫 婦 賢 明
Quan cường nhi hựu liên Long Phúc, Ngô Mạnh Tử phu chủ hiền minh
Quan hào vượngmà lại có Thanh Long, Lộc Mã , chồng của Ngô Mạnh Tử hiền minh.
Nếu hào Quan Quỷ vượng mà gặp Thanh Long, Lộc Mã, Quí Nhân chủ có chồng hiền minh quí hiển, như Ngô Mạnh Tử lấy được chồng là Lỗ Chiêu Công . Nếu suy nhược mà được sinh phù cũng đoán thế.

59. 若 卜 嬰 孩 之 造 化 乃 相 福 德 為 用 神
Nhược bốc anh hài chi tạo hoá, nãi tương Phúc Đức vi Dụng thần
Nếu bói về nuôi nấng trẻ con, thì đêm hào Phúc Đức làm Dụng thần.
Phàm xem con trẻ dễ hay khó nuôi, mừng khi được Huynh vượng, tối kị Phụ Mẫu vượng động. Nếu Phụ Mẫu vượng động thì thương khắc, mà Huynh Đệ động thì sinh phò. Vốn được sinh phò thì dễ nuôi.

60. 隨 官 入 墓 未 為 有 子 有 孫
助 鬼 傷 身 不 免 多 災 多 病
Tuỳ Quan nhập Mộ, vị vi hữu tử hữu tôn.
Trợ Quỷ thương Thân, bất miễn đa tai đa bệnh.
Theo Quan nhập Mộ, thì chưa có con có cháu
Giúp Quỷ hại Thân, khó tránh nhiều bệnh nhiều tai
Nếu thất Tử Tôn nhập Mộ hoặc hoá Quan nhập Mộ, hoặc hoá Quan Quỷ tất chết. Cho nên mới bảo là “chưa gọi là có con có cháu”. Nếu gặp Quỷ thương khắc hào Huynh Đệ khiến Tử Tôn không có gốc rễ, tất nhỉều bệnh khó nuôi. Tài động trợ Quỷ khắc Huynh, hoặc Quỷ trì Thế lâm Thân tất chủ nhiều bệnh.

[1] Bá Chu là tên một thiên trong Kinh Thi. Thế tử nước Vệ là Cọng Bá mất, vợ là Cọng Khương thủ tiết, cha mẹ muốn gả chồng khác, nàng không chịu làm bài thơ này để thề giữ tiết.

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY