Danh mục: Cô Thần – Quả Tú

CÔ THẦN -QUẢ TÚ II

CÔ THẦN -QUẢ TÚ II (Tuvivietnam – Siêu tầm) CÔ GIA hay QUẢ NHÂN?: CÔ QUẢ khi tốt là cô gia, quả nhân tiếng tự khiêm…

BỘ SAO CÔ THẦN -QUẢ TÚ

Bộ sao CÔ THẦN -QUẢ TÚ (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cô Thần Cô có nghĩa là mồ côi (mồ côi cha sớm gọi là “cô”) ,…

CÔ THẦN VÀ QUẢ TÚ QUA 12 CUNG

Cô Thần và Quả Tú qua 12 Cung (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Thường thường các bạn nghiên cứu về Tử-Vi đều có thành kiến không hay…