25 C
Hanoi
Thứ Sáu, 17 Tháng Năm, 2024
spot_img
HomeTử Vi - Cung VịTrung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Quan Lộc

Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Quan Lộc

- Advertisement -

“Sự nghiệp cung” cổ nhân gọi là “Quan lộc cung”, đây là do vì tại thời cổ đại, chỉ là độc thư học hành rồi sau đó xuất sĩ ra làm quan đó chính là mục tiêu của đời người đây chính là đường xuất thân tốt nhất. Những người là vụ nông vụ công vụ thương, địa vị xã hội bị đánh giá thấp. Cho nên tại Tử vi đẩu số trên Tinh bàn, “Quan lộc cung” tất phải cùng với “Phu thê cung” xung đối. Đây là do vì với quan lộc sự nghiệp của đời người, có thể ảnh hưởng đến địa vị của thê tử. Hiện tại với kết cấu xã hội đã hoàn toàn bất đồng.

(Tuvivietnam – siêu tầm)

Thương nhân có địa vị cực kỳ cao, nhất thiết lấy tài bạch làm trọng, độc thư học hành xuất sĩ ra làm quan có khi ngược lại không phải là đường xuất thân lí tưởng; nam tử thông thường lấy sự nghiệp làm trọng, thậm chí có thể chính bản thân mình lấy lời nói và việc làm đối với xã hội cũng phát sinh ảnh hưởng. Cho nên “Quan lộc cung” thích nghi thay đổi gọi là “Sự nghiệp cung”, mà “Sự nghiệp cung” và “Phu thê cung” ở vị trí đối chiếu, cũng không thể nào xem là sự nghiệp và gia đình có mâu thuẫn, thích nghi quan sát có hay không có sự điều hòa dàn xếp. Theo như chủng loại bối cảnh sau đây, cổ nhân xác định thôi đoạn luận đoán “Quan lộc cung” có một ít nguyên tắc cơ bản, dể có thể hầu như xem là lỗi thời, như “Thái Dương nhập miếu đắc Cát củng, nhất phẩm đương triều”; “Thiên Đồng nhập miếu, văn vũ tam phẩm chi chức”; “Phá Quân Quan lộc cung nghi thủ nghệ, kiến Cát tắc khả quyên ban”, những kiểu thôi đoạn luận đoán như thế này, cùng với xã hội trước mắt không còn phù hợp. Bút giả từng nổ lực tính toán căn cứ vào các tinh diệu của “Sự nghiệp cung”, để thôi đoạn luận đoán chức nghiệp của đời người, kết quả là do vì tư liệu không đầy đủ để mà loại bỏ đi được. Bởi vậy trước mắt có thể đề cử, chính là giống như những nguyên tắc cơ bản. Ví dụ như kiến Thiên Lương hội tài diệu các sao này, có thể là hạch sổ sư (bậc thầy về kiểm toán), có thể là nghề nghiệp kiến trúc là nhân tài “Thiết kế”, nhưng cũng có khả năng là phụ trách về nhân sự trong công ti, hành chính tổng hợp với vai trò là người chủ quản, một khi nói qua mặt khác, dể biết rõ tính chất của tổ hợp tinh diệu cùng với sự tương ứng phù hợp nhau, nhưng cũng chưa thể bằng vào tinh diệu nói ra cụ thể với chức nghiệp gì. Hiện đại hành nghiệp chức nghiệp thật tế nhiều quá mức, hi vọng độc giả có thể nói lời tha thứ thông cảm. Ngoài ra, phán đoạn chức nghiệp của một người, cũng nên tương ứng tham khảo tinh diệu tại Mệnh cung cùng Phúc đức cung, điểm này cũng cần phải tương ứng chú ý. Đến mức đối với sự nghiệp vận thế của trọn đời của mỗi người, cũng không thích nghi chỉ căn cứ vào Tinh bàn tại “Sự nghiệp cung” để thôi đoạn luận đoán, vẫn nên cần phải tương ứng đối chiếu với đại hạn lưu niên với sự di chuyển thay đổi vị trí, căn cứ theo hạn lưu của mỗi cá nhân hòa cùng “Sự nghiệp cung” để nghiên cứu cẩn thận tường tận, tiến hành phối hợp với “Lưu diệu”, đối với vụ nghiệp vận thế được thuận hay nghịch, tự mình có thể đưa ra phán đoán.

1. Tử Vi.

Tử Vi thủ Sự nghiệp cung, nhập miếu, nếu bất kiến Sát diệu Hình Kị hội hợp, mà cùng với Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý đồng độ hoặc hội chiếu, thì có thể dấn thân theo sự nghiệp chính trị, đương nhiên quan cao lộc hậu. Cho dù dấn thân theo kinh thương cũng từ kinh thương mà nhập vào chính trị. Nếu tái cùng với Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thiên Mã hội hợp, thì có thể dư chưởng tài quyền, hoặc thiện giỏi quản lý tiền tài, thích nghi làm lĩnh tụ về tài chính kinh tế, kim dung ngân hàng, hoặc làm tài phú chi quan. Xã hội hiện đại, chưa hẳn là người người đều có hứng thú dấn thân theo sự nghiệp chính trị, nếu hội Cát diệu, không có Sát diệu, như các sao đã trình bày ở trên, cũng có thể dấn thân theo sự nghiệp thật nghiệp (sản xuất) hoặc mậu dịch, bối bà tất phải là văn nhân trong xã hội, lĩnh tụ trong giới kinh thương. Hội Lộc Mã là người thích nghi dấn thân theo sự nghiệp kim dung, duy chỉ cũng có thể kinh doanh buôn bán bên ngoài, khả ngại cự phát (có thể phát to). Phàm Tử Vi thủ Sự nghiệp cung, dù cho không có cát tinh tường diệu hội chiếu, có Sát diệu hội hợp hoặc đồng độ, cũng chủ là người có tài năng lĩnh đạo, thiện trường tổ chức sắp xếp, tìm mưu tính kế. Duy chỉ cùng với Phá Quân hội chiếu, vô luận dấn thân theo chính trị theo công nghiệp theo thương nghiệp, thì trọn đời sự nghiệp có thành tựu, nhiều phong ba tỏa chiết. Nhưng Phá Quân Hóa Lộc, thì đa tài đa năng, có thể kinh doanh nhiều chủng loại sự nghiệp, hoặc bản thân kiêm nhiều chủng loại nghề nghiệp, hoặc cũng chính trị cũng thương mại, cần phải kinh qua ba chiết, mà khố để có thành công. Nếu Vũ Khúc tại miếu vượng chi địa, cùng với Kình Dương, Thiên Hình hội hợp thủ Sự nghiệp cung chính là Tử Vi, thì là người thích nghi dấn thân theo quân cảnh lập nghiệp, cũng có thể kinh doanh súng ống đạn dược quân hỏa, khí tài dụng cụ phòng chống trộm cắp, hành nghề bảo vệ an ninh. Phàm Tử Vi tại Sự nghiệp cung Hóa Khoa, thì thích hợp nhất là phát triển tại giới chính trị, không thì cũng tất cần phải tham dự ngành phục vụ công cộng (công dụng sự nghiệp), công cộng phục vụ hành nghiệp là thích nghi. Tử Vi thủ Sự nghiệp cung bất kị tứ Sát, duy chỉ nếu cùng với Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ hoặc hội chiếu, thì phần lớn là đang khi phát triển trung bất ngờ phát sinh chi tiết trở ngại chen ngang, duy chỉ thích nghi với ảo tưởng sự nghiệp thành tựu, bất quá chỉ là cận thích nghi dấn thân theo sự nghiệp công nghiệp, không thích nghi dấn thân theo chính trị theo thương mại. Công nghiệp gia tăng đem cái ảo tưởng thay thế thành thật hành, biến thành những sản phẩm mới, là lí tưởng nhất.

Tử Phá, duy chỉ thích nghi dấn thân theo sự nghiệp công nghiệp, thương nghiệp, không thích nghi dấn thân theo chính trị. Trọn đời sự nghiệp trong thành có bại, mọi sự việc không được toàn mĩ. Phá Quân Hóa Lộc, tuy dù sự nghiệp có thể thành tựu, duy vẫn chưa được như lí tưởng. Nếu Lộc Tồn đồng độ, thì chủ đưa đến mọi người ghen ghét đố kị, dẫn đến cạnh tranh. Nếu Tử Vi Hóa Khoa, thì chủ danh lớn hơn lợi. Nhưng có Xương Khúc Văn diệu đồng hội, không bằng như dấn thân theo sự nghiệp văn hóa nghệ thuật công tác, ngược lại được thích nghi.

Tử Phủ, Tử Vi Thiên Phủ đồng cư tại Sự nghiệp cung, tất cần phải kiến Phụ Tá chư diệu cùng Cát hóa, đắc “Bách quan triều củng” nhưng sau đó có thể thành sự nghiệp vĩ đại. Nếu vô Cát diệu triều củng, thì cận thông thường là chủ quản nhân tài. Nếu có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, thì thích nghi chủ quản trong cơ cấu tài chính kinh tế. Nếu có Lộc Mã giao trì tại đối cung, Nữ mệnh thì thích nghi trợ giúp trượng phu phát triển thương vụ. Nam mệnh chủ được thê tài, hoặc nhạc gia có sự nghiệp kinh doanh. Nếu không được như vậy, thì thích nghi buôn bán ở bên ngoài (ngoại mậu).

Tử Tham, kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Khôi Việt, Phụ Bật, Xương Khúc, cùng Bách quan triều củng các sao này, tất phải là hồng nhân của giới chính trị, thiện trường giao tế, nghệ thuật, nếu có Sát diệu đồng thời hội hợp, thì thích nghi dấn thân theo thương mại theo công nghiệp, cũng tất phải mạnh vì gạo bạo vì tiền (trường tụ thiện vũ), bát diện lung linh. Duy chỉ cùng với Không Kiếp, Đại Hao đồng độ, thì tất cần phải dấn thân theo sự nghiệp công nghiệp, nếu đầu cơ thì tất phải thất bại, duy chỉ sự nghiệp phát triển nhưng vẫn phát sinh ba chiết.

Tử Tướng, kiến Cát diệu cùng “Bách quan triều củng”, cũng thích nghi tiến thân vào giới chính trị. Duy chỉ nếu kiến Không Kiếp, thì thích nghi dấn thân theo sự nghiệp công nghiệp, kiến Sát diệu, thì làm công trình nhân viên, chủ có chuyên môn kĩ năng. Nếu dấn thân theo sự nghiệp chính trị thì tất phải có sự lật đỗ phá vỡ, càng thêm không thích nghi đầu cơ.

Tử Sát, nhị diệu đồng cư Sự nghiệp cung, nếu kiến Sát diệu, hoặc Liêm Trinh Hóa Kị các sao này, thích nghi dấn thân tòng sự quân cảnh vũ chức là thích hợp. Hoặc có thể dấn thân tòng sự công nghiệp, hoặc lấy đặc thù kĩ nghệ khởi gia kiến nghiệp, kiến Long Trì Phong Các các sao này càng thêm chính xác. Không thích nghi dấn thân tòng chính trị tòng thương mại, cũng có phong ba.

2. Thiên Cơ.

Thiên Cơ nhập vào thủ Sự nghiệp cung, trọn đời dấn thân tòng sự nhiều chủng loại nghề nghiệp, không lấy chuyên thủ một nghề nghiệp để phát phúc. Nếu cùng với Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, Tam Thai Bát Tọa các cát diệu hội chiếu, càng thêm chủ sự nghiệp có nhiều mặt để phát triển, hoặc chủ thân kiêm số chức. Kiến Xương Khúc, Hóa Khoa hội chiếu, thích nghi dấn thân tòng sự văn hóa sự nghiệp, hoặc dấn thân tòng sự cùng với công chúng có liên quan đến sự nghiệp, lợi với thành danh. Duy cùng với Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, canh kiến Phụ Bật, Xương Khúc, Khôi Việt, nếu Thiên Cơ cư tại cung vị nhập miếu, thì thích nghi dấn thân tòng sự chính trị. Nhưng nếu Thiên Cơ lạc hãm, hoặc đồng thời kiến Sát diệu các sao, thì chỉ thích nghi tại đại xí nghiệp, công dụng phục vụ đãi nghiệp công tác. Thiên Cơ Hóa Lộc, Hóa Khoa cư Sự nghiệp cung kiến Thiên Vu, Thiên Lương, Cự Môn các sao này, có thể do từ tinh tướng (số Tử vi) khởi gia. Tái kiến Hoa Cái, có thể dấn thân tòng sự tông giáo. Tứ Sát hội chiếu, tăng gia thêm Thiên Cơ có tính chất động đãng, chủ là người thường thường chuyển hoán một công việc hoặc một chức nghiệp. Hoặc dấn thân tòng sự nghề nghiệp có tính chất lưu động, hoặc cương vị công việc luôn luôn bị thay đổi điều động. Thiên Cơ tại Sự nghiệp cung cùng với Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng hội, thích nghi dấn thân theo công nghiệp. Đầu cơ tất nhiên khuynh gia phá sản.

Cơ Âm, tại Sự nghiệp cung, tăng gia thêm Thiên Cơ có tính chất lưu động, khiến cho sự nghiệp của đời người có nhiều biến động. Nếu “Cơ Nguyệt Đồng Lương” đồng hội, thì thích nghi dấn thân tòng sự công chức, hoặc phục vụ tại đại cơ cấu, đại xí nghiệp. Nhưng kiến cát tinh tường diệu đồng hội, lại kiến Hóa Lộc, Lộc Tồn các sao này, thì có thể tổ chức tập đoàn, kinh doanh nhiều hạng nghiệp vụ. Kiến Xương Khúc, Long Trì Phượng Các, thì thích nghi văn hóa sự nghiệp. Duy chỉ “Cơ Nguyệt Đồng Lương” mà kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa đầy đủ mà không có Sát diệu các sao, thì dấn thân vào tòng sự quân cảnh trị an công tác là thích hợp, đồng thời kiến Sát, thì cũng thích nghi công nghiệp.

Cơ Cự, phàm Thiên Cơ Cự Môn nhập vào Sự nghiệp cung, tuy dù có cát tinh tường diệu, hoặc có Thiên Tài, Long Trì, Phượng Các tinh diệu, vẫn chủ là người có chuyên môn kĩ năng, mà vẫn không theo đuổi một nghề nghiệp, hoặc văn hoặc vũ, biến động đa đoan nhiều chủng loại. Nhưng tuy dù có nhiều ảo tưởng hão huyễn, nhưng có khả năng gia tăng thêm với hậu thiên nỗ lực, thì vẫn có thể do từ ảo tưởng hão huyễn biến thành sự thật. Nếu Sát Kị tịnh kiến, thì lưu đãng giang hồ. Tái kiến Địa Kiếp, Địa Không, Thiên Hình, Đại Hao, thì có nhiều quan phi khẩu thiệt phá hao.

Cơ Lương, phàm khi người có Thiên Cơ Thiên Lương đồng thủ Sự nghiệp cung, chủ là người thường thân kiêm số chức, nhưng có nhiều biến động. Vô luận phải hay không phải cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, cũng không thích nghi tự mình làm kinh thương, với nhậm chức tại đại cơ cấu, hoặc dấn thân tòng sự công tác xã hội, phục vụ công chúng là thích hợp, cũng có thể dấn thân tòng sự hành nghiệp y dược công tác. Kiến Sát Kị Hình Hao, thì dể do vì sự nghiệp mà liên quan tới quan ti tranh tụng, có thể suy xét cân nhắc dấn thân tòng sự pháp luật, ti pháp công tác. Sát diệu quá mức nặng, Mệnh cung bất cát, thì là giang hồ lạc thác (tinh thần sa sút) văn nhân.

3. Thái Dương.

Thái Dương tại Sự nghiệp cung nhập miếu, với người tại Ngọ cung sự nghiệp là to lớn nhất. Nhưng tất cần phải kiến Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, hoặc đắc Văn Xương Văn Khúc, mà bất phùng Sát diệu Không Kiếp các sao này mới là thượng cách. Nếu Cát diệu bất kiến, mà kiến Không Kiếp Hình Hao, thì sự nghiệp tuy dù to lớn, nhưng vẫn chủ không hư trống rỗng, dể bị gặp băng bại. Thái Dương nhập miếu, kiến nhiều Cát diệu củng chiếu, bất kiến Sát tinh Ác diệu, có thể dấn thân tòng chính trị, cũng có thể dấn thân tòng thương mại, cũng chủ sự nghiệp đỉnh thịnh. Hoặc chủ là người địa vị cao trọng, hoặc chủ là người đào lí mãn khắp thiên hạ. Thái Dương nhập miếu, kiến Cát tinh củng chiếu, canh kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội hợp, cũng có Văn Xương đồng độ, là kết cấu tốt đẹp nhất, chủ là người vô luận bất kể dấn thân tòng chính trị tòng thương mại, cũng là lĩnh tụ nhân tài, năng phú năng quý. Cư Ngọ cung, vô Sát, có được “Bách quan triều củng”, thì là lương đống của quốc gia, là nhân vật trọng yếu trong giới chính trị. Có Sát, thì trong thành có bại. Thái Dương tối hỉ cùng với Cự Môn hội chiếu, kiến Cát diệu là ngoại giao nhân tài, ti pháp nhân tài. Nếu Thái Dương lạc hãm, tuy dù hội Tam hóa Cát diệu, hoặc “Bách quan triều củng”, thì sự nghiệp thủy chung trước sau không hư trống rỗng, canh kiến Thái Dương Hóa Kị, thì sự nghiệp có một tiến triển, thị phi cùng oán tùy lai kéo đến. Không thích dấn thân tòng chính trị, với dấn thân tòng sự ti pháp, pháp tân là thích hợp. Cũng thích nghi đảm nhậm giáo chức, kiến Xương Khúc, có thể dấn thân tòng sự công việc trong giới truyền bá. Kiến Long Trì Phượng Các, thì thích nghi dấn thân tòng sự khoa học nghiên cứu. Nếu kiến Không Kiếp, càng thêm thích nghi vu không trung lâu các (xây lâu đài trên cát, ảo tưởng) khởi gia lập nghiệp, là nhân tài phát minh. Thái Dương lạc hãm, Sát diệu lại nặng, thì bôn ba lao lực mà ít thành biến.

Nhật Nguyệt, nếu kiến cát tinh tường diệu củng chiếu hội hợp, thì là người năng phú năng quý, có thể dấn thân tòng sự chính trị, thương nghiệp. Kiến Sát sự nghiệp tạm thời, chức nghiệp có nhiều biến đổi. Thích nghi là liêu mạc nhân tài, hoặc dấn thân tòng sự công quan (quan hệ cộng đồng), truyền bá, công tác phục vụ xã hội.

Nhật Cự, nhị diệu đồng cung, với người cư tại Dần cung là thích hợp, với người vô Sát tinh là đại phú đại quý, là nhân viên trọng yếu trong ngành ngoại giao; có Sát Kị, thích nghi dấn thân tòng sự pháp luật, ti pháp, giáo dục. Kiến Lộc Mã cũng có thể dấn thân tòng sự ngoại mậu (buôn bán ở ngoài hay ngoại thương), chủ chịu được người ngoại quốc thôi sùng yêu mến. Kiến Lộc Mã mà đồng thời kiến Sát, thì thích nghi dấn thân tòng sự thương nghiệp thôi tiêu (giao hàng bán hàng). Nếu Xương Khúc Văn diệu hội hợp, thì là nhân tài trong truyền bá, văn hóa công tác. Tối hỉ vô Sát diệu mà Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa tịnh kiến, thì là nhân vật cao cấp chính yếu của quốc gia. Nếu đồng thời kiến Sát, dấn thân tòng thương nghiệp cũng là lĩnh tụ của một nhóm một nghề, hoặc là nhân sĩ trứ danh trong xã hội. Người cư tại Thân cung kém hơn (giác thứ).

- Advertisement -

Nhật Lương, Thái Dương Thiên Lương đồng cư Sự nghiệp cung, kiến chư Cát, cũng cận thích nghi dấn thân tòng sự giám sát, thẩm tra sát hạch công tác. Nếu có Sát diệu, thì thích nghi lấy kĩ nghệ khởi gia, hoặc dấn thân tòng sự khoa học nghiên cứu. Kiến Kình Dương, Thiên Hình, có thể làm y liệu, y dược nhân tài. Duy chỉ kiến Thái Dương, Thiên Lương, Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, Văn Xương hoặc Văn Khúc các sao này đồng hội, thì thích nghi tham gia với tư cách là điển thí, thành là chuyên nghiệp nhân tài. Nếu cận kiến Văn diệu, hoặc Thiên Lương Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì nên dấn thân tòng sự xã hội công chúng sự vụ là thích hợp. Nhưng bất luận như thế nào, cũng không thích nghi cá nhân mình kinh thương.

4. Vũ Khúc.

Vũ Khúc nhập vào Sự nghiệp cung, cổ nhân cho rằng thích nghi dấn thân tòng sự “Vũ chức vinh thân”, thật ra tại xã hội hiện đại hóa, với Vũ Khúc là Tài bạch cung chủ tinh chi cố, cũng có thể dấn thân tòng sự tài chính kim dung hành nghiệp, kinh thương cũng có được lợi, thì với người mang theo tính chất kim chúc là thích hợp. Người có Vũ Khúc nhập miếu, canh kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa đồng hội, hoặc kiến Lộc Tồn Thiên Mã các sao này, dấn thân tòng chính trị có thể là nhân viên trọng yếu trong giới tài chính kinh tế, tại thương mại sự nghiệp cũng được phát triển. Canh kiến Văn Xương Văn Khúc, Long Trì Phượng Các, thì có thể thành là nhân tài phân tích kinh tế. Duy chỉ Vũ Khúc và có Phá Quân hội chiếu, lại kiến Thiên Hình, thì cần phải xuất thân từ đơn vị quân cảnh trị an, nhưng về sau này mới miễn được ba chiết thị phi. Canh kiến Thất Sát hội chiếu, có Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, Văn Xương Văn Khúc đồng hội, tất phải là nhân viên trọng yếu vũ chức làm văn, hoặc văn chức làm vũ. Cổ nhân nhận xét như thế này chính là cách cục “Lĩnh bách vạn hùng sư trấn thủ biên cương”. Cùng với Tham Lang đồng độ, với dấn thân tòng thương mại là thích nghi. Nếu dấn thân tòng chính trị thì lòng tham lam không bến bờ, không bằng như kinh thương, tuy dù tính chất cận mưu cầu chiếm lấy món lợi kết sù (thủ bạo lợi), cũng không bị hãm vào hung hiểm. Người có Hỏa Tinh Linh Tinh các sao này đồng độ, cách cục không bằng như chỉ có thuần chất là “Hỏa Tham” “Linh Tham”, kinh thương thì chủ hoành phát, nhưng cũng có gặp phải cảnh ngộ hoành phá. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, thì kinh thương tất phải chủ trọn đời gặp nhiều cảnh ngộ chu chuyển xoay vòng khốn nan trắc trở, cố nghi thụ cố vi nghi (thích nghi làm thuê), duy chỉ tại khi trong quá trình sự nghiệp phát triển, nhưng vẫn có nhiều ba chiết trắc trở, hoặc tiến thối thất cư (không biết tiến không biết thoái). Nếu kiến tứ Sát, Không Kiếp, Hình Hao, thì chủ trọn cuộc đời người có nhiều tỏa chiết thất bại, có thị phi khốn nhiễu, đa mưu thiểu thành, đa lao thiểu hoạch.

Vũ Phủ, tại Tí cung tốt đẹp hơn so với Ngọ cung, có thể dấn thân tòng sự tài chính kinh tề, công tác kế toán, là nhân tài chuyên nghiệp quản lí tài chính. Nếu Cát tinh hội chiếu, lại kiến tam Hóa cát diệu, thì là lĩnh tụ tài chính kinh tế, chưởng nhất phương tài quyền. Kiến Lộc Mã cũng thích nghi kinh thương. Kiến Sát diệu hội chiếu, thì có thể là nhân tài thiết kế, khoa học kĩ thuật, nghệ thuật chuyên môn. Người có Xương Khúc cùng Long Trì Phượng Các các sao này đồng độ hoặc hội chiếu càng thêm chủ tú phát.

Vũ Tham, Vũ Khúc Tham Lang đồng độ, kiến Cát thì thích nghi dấn thân tòng thương, với hành nghiệp ngành kinh doanh có tính chất tiêu phí, hành nghiệp có tính chất trang sức là thích hợp. Nếu hội Mệnh cung có Liêm Trinh Hóa Kị, thì trọn đời sự nghiệp tài bạch vẫn có cơ hội bị tỏa chiết thất bại. Không thích nghi đầu cơ; với bản chất là có tính mưu mô để thủ lợi ích lớn, cũng thích nghi thẩm độ hình thế, không thì chủ phá bại.

Vũ Tướng, nhị diệu đồng độ, chủ văn nhân làm chức võ, uy vũ làm chức văn. Trông mong làm chính trị, hoặc làm công việc quân cảnh bảo an là thích hợp. Nếu kinh thương, thì không giỏi việc quản lí tài chính, khi sự nghiệp phát triển thì tiến thối thất cư. Nếu có nhiều Cát hội hợp, mới có thể làm nghề nghiệp về tài chính.

Vũ Sát, nhị diệu đồng thủ sự nghiệp cung, nếu kiến Thiên Khôi Thiên Việt, Tả Phụ Hữu Bật, Tam Thai Bát Tọa, Thai Phụ Phong Cáo chư diệu, thích nghi xuất thân làm nhân viên quân cảnh trị an, có thể hoành lập công danh. Nếu kiến Sát diệu, thì thích nghi làm ngành công nghiệp mang tính chất kim chúc, kiến Thiên Phủ đồng độ hoặc hội chiếu, thì có thể làm ngành ẩm thực, nghề nghiệp có tính chất về thực phẩm.

Vũ Phá, cổ nhân nhận xét đây là tinh hệ cũng thích nghi với vũ chức, hiện tại ngày nay, thì cũng thích nghi kinh doanh công xưởng, nhưng hao phí nhiều về sức lực.

Kiến Thiên Phủ hội chiếu, cũng có thể kinh doanh ẩm thực, nghề nghiệp thực phẩm. Nhưng bất luận tòng theo võ hay tòng theo thương mại, suốt cả cuộc đời tất phải trải qua nhiều phong hiểm tỏa chiết, thích nghi làm đến nơi đến chốn (cước đạp thật địa). Người có Sát Kị Hình diệu nặng, càng không thích nghi mạo hiểm phát triển mở rộng hoặc đầu cơ.

5. Thiên Đồng.

Thiên Đồng thủ Sự nghiệp cung, chủ là người bạch thủ hưng gia. Thông thường tình hình giống như sau, Thiên Đồng thủ sự nghiệp, thích nghi làm nghề nghiệp có tinh chất mĩ quan cùng tính chất hưởng thụ. Như nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch, nghề nghiệp về trang sức, nghề nghiệp về thời trang, cùng trang điểm, thẩm mỹ, ăn uống các loại. Người có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, hoặc Lộc Mã giao trì, thì sự nghiệp từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng hanh thông, đến nỗi thành là lĩnh tụ nhân tài trong nghề nghiệp. Thiên Đồng lạc hãm, không thích nghi theo thương mại, chỉ thích nghi làm thuê, hoặc đảm nhậm công chức, hoặc nhậm chức tại đại xí nghiệp. Nếu có Đà La, Thiên Mã hội chiếu, thì trọn đời sự nghiệp phát sinh nhiều biến hóa, một hoặc chủ chức nghiệp phát sinh nhiều biến động. Nếu có Kình Dương, Thiên Hình hội chiếu, thì có nhiều nguyên nhân đưa sự nghiệp đến sự phân tranh. Hoặc gặp phài người ác tính cạnh tranh. Nếu có Hỏa, Linh đồng độ, thì chủ là người với sự nghiệp bị nhiều nghịch cảnh, thích hợp với làm thuê, không thích nghi tự mình tiến hành kinh doanh. Nếu hội Địa Không, Địa Kiếp, thì chủ từ tài nghệ bạch thủ hưng gia.

Đồng Nguyệt, Thiên Đồng Thái Âm đồng cư Sự nghiệp cung, chỉ thích nghi khi đã hình thành rõ cục diện sau đó mới phát triển. Rất dể được người khác đề bạt, kế thừa công tác sự nghiệp. Cũng có thể suy xét cân nhắc kế thừa cách thức ý tưởng kinh doanh của người khác. Chỉ tất phải cần hội chiếu Lộc Mã mới có thể kinh thương, nếu có Xương Khúc Văn diệu hội hợp, thì thích nghi làm văn nghệ. Không có Xương Khúc cũng có thể làm công chức.

Đồng Cự, Thiên Đồng Cự Môn thủ Sự nghiệp cung, kiến ít Cát diệu, cũng tất phải kinh qua gian khổ phấn đấu nhưng về sau thành công. Nếu không có Cát diệu, Tam phương Tứ chính kiến Sát, thì chủ là người hành sự thiếu nghị lực, không thể kiên nhẫn, đến nỗi sự nghiệp được nữa đường thì phế bỏ.

Đồng Lương, Thiên Đồng Thiên Lương đồng thủ Sự nghiệp cung, bất luận theo thương mại, theo chính trị, cũng chủ thích nghi làm nhân tài phụ tá tìm mưu tính kế, kiến cát tinh tường diệu, có thể đảm nhậm chức vụ thư ký cơ yếu, hoặc làm nhân viên quản lý giám sát tài vụ. Nếu kiến Sát diệu, thì thích nghi tại bệnh viện, nghề nghiệp công việc phục vụ xã hội. Nếu kiến Thiên Mã cùng Đào hoa chư diệu, thì thích nghi làm nghề nghiệp có tính lưu động, như hàng không, thủy thủ các nghề. Nhưng kiến Cát diệu, lại kiến Kình Dương, Thiên Hình đồng hội, thì có thể đảm nhậm công việc điều trị bệnh công việc vệ sinh, hoặc quan viên hải quan, viên chức bưu cục.

6. Liêm Trinh.

Liêm Trinh thủ Sự nghiệp cung, nhập miếu, thông thường cũng thích nghi võ chức, người có Hóa Kị lại càng thích nghi. Nếu làm nghề nghiệp khác, thì tỏa chiết thất bại biến hóa rất lớn. Có Xương Khúc, Khôi Việt, Phụ Bật củng chiếu hoặc đồng độ, Tử Vi hội chiếu, thì từ văn chức mà nắm (chấp chưởng) võ quyền. Nếu kiến Vũ Khúc và Văn Xương Văn Khúc đồng hội, cũng thích nghi theo chính trị theo quân sự, hoặc bộ đội kỉ luật, chủ văn nhân làm võ, hoặc võ chức làm văn. Là nhân tài văn võ kiêm tư. Nếu theo thương mại, thì thích nghi dựa vào các tinh diệu hội chiếu mà xác định nghề nghiệp. Như hội chiếu Tham Lang, có thể làm thiết kế, công quan, quãng cáo. Hội chiếu Thất Sát, kiến Thiên Trù, có thể làm ẩm thực, thực phẩm hành nghiệp; hội chiếu Thiên Phủ, có thể làm về tài chính; hội chiếu Thiên Tướng, thì là nhân tài tìm mưu tính kế về thương nghiệp hoặc nhân tài tìm mưu tính kế về kinh tể. Xương Khúc đồng độ, thì làm nghệ thuật là thích nghi.

Liêm Tướng, kiến cát tinh tường diệu các sao, thích nghi làm quân cảnh, công tác Hải Quan. Theo chính trị thì tất phải văn nhân làm võ chức. Kiến Sát Hình Kị Hao chư ác diệu hội hợp, thì lại mất chức hoặc thất nghiệp, nguy hiểm phá sản. Kiến Sát diệu nhẹ, theo thương mại theo công nghiệp, có thể bằng kĩ thuật để khởi gia.

Liêm Phá, Liêm Trinh Phá Quân đồng thủ Sự nghiệp cung, thì đúng là kết cấu không mấy tốt đẹp, nếu theo thương mại theo công nghiệp, cũng chủ trong cả đời người ít nhất có một lần thất bại và tỏa chiết vỡ mộng, cho nên tương ứng xem xét tường tận đại hạn lưu niên, kiên định ứng phó. Nếu theo chính trị, thì là văn viên chi chức, kiến cát tinh tường diệu, cũng có thể tích lũy kinh nghiệm mà thăng chức. Kiến Sát thì ở lâu ở chức thấp. Nếu theo thương mại, cùng với huyết nhục anh em, ẩm thực hành nghiệp là thích nghi, hoặc làm nghề nghiệp mang theo tính chất hung hiểm. Làm quân cảnh, bảo an, hải quan công tác cũng có thể được.

Liêm Phủ, kiến cát tinh tường diệu hội hợp, sự nghiệp thành đạt. Do ảnh hưởng từ Thiên Phủ tính cách bảo thủ cẩn thận, không thích nghi làm võ chức, có thể làm tài chính, tài kinh hành nghiệp. Nếu kiến Sát diệu, thì sự nghiệp có nhiều biến thiên ba chiết trắc trở. Kiến Hóa Kị, thì kinh doanh không được thuận lợi, không thích nghi đầu cơ.

Liêm Tham, thích nghi nhất là làm giao tế ứng thù, hoặc nghề nghiệp có tính chất tiêu phí, cũng thích nghi làm nghề vui chơi giải trí, nghệ thuật sự nghiệp. Kiến Xương Khúc, Thiên Tài đồng hội, thì với văn nghệ công tác là thích nghi. Nếu kiến Hàm Trì, Thiên Diêu, Hồng Loan, Thiên Hỉ, thì thích nghi làm biểu diễn nghệ thuật. Kiến Thiên Mã thì là nhân tài nghề hướng dẫn du lịch.

- Advertisement -

Liêm Sát, Liêm Trinh Thất Sát cư Sự nghiệp cung, tối thích nghi kỉ luật bộ đội xuất thân, như Quân cảnh, Hải quan, Trị an đơn vị. Nếu kiến Văn Xương, Văn Khúc, hoặc Long Trì Phượng Các, cũng thích nghi là kĩ nghệ nhân tài. Nhưng canh kiến Thiên Nguyệt, có Văn Khoa nhị diệu củng chiếu hoặc đồng độ, thì là ngoại khoa y sư, thầy thuốc về gân khớp. Nếu có Thiên Trù đồng độ, thì có thể làm ẩm thực. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, tuy dù với quân cảnh là thích nghi, nhưng cũng có thể làm công việc có liên quan về huyết dịch.

7. Thiên Phủ.

Thiên Phủ thủ Sự nghiệp cung, đắc cát tinh tường diệu củng chiếu giả, nhập miếu chủ sự nghiệp phát triển có thành tựu. Nếu cư vào hãm địa, hội Xương Khúc, cổ nhân nhận xét bất quá chỉ là “Đao bút lại”, tức chủ quản lí văn thư làm văn viên chính phủ. Nếu Thiên Phủ tại Sự nghiệp cung, kiến Lộc Tồn, Thiên Mã, có thể lấy kinh thương đưa đến giàu có, nhưng không thích nghi sang tân cải cách, cận thích nghi khi đã có cơ sở sau đó phát triển lên. Thiên Phủ Hóa Khoa, thì thích nghi đảm nhậm chức vụ trong cơ cấu tại tài chính, hoặc tự mình tiến hành kinh doanh, ít nhất cũng một mình đảm đương một công việc. Nhưng không thích nghi đầu cơ. Kiến Sát, thích nghi làm công nghiệp. Không Kiếp đồng độ, thì ngược lại chủ là người với công nghiệp phát triển biểu hiện ra nghị lực và phách lực (quyết đoán) khiếp người. Thiên Phủ tại Sự nghiệp cung có hai cái cao cách:

Một là Vũ Khúc Thiên Phủ tại Ngọ cung, Tử Vi Thiên Tướng tại Tuất cung tương hội, tại Dần cung đắc Lộc Tồn. Không có Sát Kị, kiến cát tinh tường diệu phù trợ củng chiếu, chủ đại quý, thích nghi xuất thân giới chính trị.

Một nữa là Thiên Phủ tại Sửu cung, Lộc Tồn tại Dậu cung lai hội, vô Sát, kiến Cát diệu, cũng chủ đại quý.

8. Thái Âm.

Thái Âm thủ Sự nghiệp cung, tính chất biến hóa đa đoan nhiều loại, cần phải xem xét tường tận các tinh diệu hội hợp mà xác định. Người có cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, không thích nghi kinh thương, làm chức vụ trong chính phủ, hoặc có chức vụ trong cơ cấu đại xí nghiệp vụ là thích nghi. Tối thích nghi nhậm chức với sự nghiệp phục vụ công cộng. Túng hội Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thiên Mã, có thể lấy kinh thương, cũng tất phải tổ chức lập công ti hữu hạn là tốt đẹp, không thích nghi tự mình tiến hành kinh doanh. “Cơ Nguyệt Đồng Lương” cách kiến tam cát Hóa tịnh chiếu, vô Sát, thì thích nghi chấp chưởng nắm quân quyền, canh kiến Phụ Tá chư diệu hội chiếu, thì là yếu nhân của quân sự chính trị lưỡng giới. Đắc Văn Xương Văn Khúc hội chiếu, thích nghi làm công tác văn hóa, hoặc công tác trong giới truyện bá. Tả Phụ Hữu Bật hội chiếu, theo chính trị là thích nghi, canh kiến Lộc Tồn, là nhân viên tài kinh. Theo thương mại cũng thích nghi làm tài kinh hành nghiệp. Nếu Thái Âm và Thiên Lương tương hội, kiến Đại Hao, một Thiên Vu, Kiếp Sát, thích nghi làm phú thuế quan lại.

Thái Âm và Thiên Đồng hoặc Thiên Cơ đồng độ, cũng thích nghi làm nghề nghiệp không có căn bổn cơ sở hành nghiệp, không thì sự nghiệp có nhiều biến đổi. Có hai cái cách cục tương ứng nên làm công nghiệp:

Một là Thiên Cơ đồng độ, đắc Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu. Một là có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ. Duy chỉ là người trước phát triển thuận lợi, người sau thì có nhiều biến động. Nhưng cũng thích nghi làm phát minh về khoa học kĩ thuật, hoặc bằng chuyên môn kĩ nghệ hưng gia.

Thái Âm cùng với Văn Xương Văn Khúc, Long Trì Phượng Các, Thiên Tài đồng độ hoặc hội chiếu, chủ là người có thiên tài về nghệ thuật. Có thể lấy nghề nghiệp nghệ thuật để phát triển. Canh kiến Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Thiên Diêu, có thể làm nghề vui chơi giải trí, hoặc tại giới biểu diễn nghệ thuật mà thành danh.

9. Tham Lang.

Tham Lang thủ Sự nghiệp cung, thích nghi ngoại vụ công tác. Như doanh nghiệp, thôi tiêu bán hàng, công quan công tác. Tất cần phải với người lấy ứng thù giao tế làm công tác trọng điểm là thích nghi. Cũng có thể làm giải trí vui chơi, biểu diễn nghệ thuật công tác. Với người kiến Văn Khoa chư diệu, hoặc Đào hoa chư diệu là thích nghi. Nhưng nếu tại Tam phương Tứ chính đắc Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, vô Sát Kị Hình Hao chư diệu, mà Phụ Tá chư diệu, canh đắc Thiên Quan, Thiên Phúc; Ân Quang, Thiên Quý; Tam Thai, Bát Tọa; Thai Phụ, Phong Cáo; Thiên Vu các sao này hội chiếu, thì có thể là chính trị quyển trung hồng nhân, các nhân vật trong tập đoàn chính trị khác nể trọng, giao tế giành thắng lợi, bát diện linh lung. Nếu có Vũ Khúc đồng độ hoặc hội chiếu, canh kiến Hỏa, Linh đồng hội, thì thích nghi làm võ chức vinh thân. Tử Vi đồng hội, có Phụ diệu, cũng có thể theo chính trị. Nhưng nếu như đồng thời hội Sát, thì vẫn theo thương mại là thích nghi. Nếu Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, thì tương ứng làm công nghiệp. Duy Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, thì vẫn có phong ba tỏa chiết. Nếu Tham Lang và Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ, ngoài ra canh bất kiến Sát diệu cùng Hình Kị Kiếp Hao các sao, có thể làm đầu cơ; hoặc chủ trọn đời tất phải gặp được vận may đặc biệt. Nếu Tham Lang Hóa Kị, thì sự nghiệp phát triển không được như lí tưởng, nhưng kiến Cát diệu, thì chủ lí tưởng mặc dù bị thất bại, nhưng cũng có thể thu hoạch được thành tựu bất ngờ ngoài ý, do là “Vô tâm sáp liễu”. Nhưng nếu Hóa Kị mà canh kiến Sát diệu quần tập, thì hoành phát hoành phá, bạo khởi bạo điệt, tất phải chú ý trì doanh bảo thái, mới có thể tránh được. “Hỏa Tham”, “Linh Tham” nhị cách, có thể được thành tựu bất ngờ ngoài ý, tuy không có Hóa Kị, hoặc ngoài ra không kiến Sát diệu, nhưng cũng tương ứng tự khắc chính mình tránh được. Nếu kiến Sát Kị, canh kiến Hình Hao Không Kiếp, thì dể phát sinh đột biến mà khuynh bại.

10. Cự Môn.

Cự Môn thủ Sự nghiệp cung, nhập miếu, chủ là người bạch thủ sáng nghiệp, cũng thích nghi lấy kĩ năng chuyên môn hoặc tri thức chuyên môn để hưng gia. Nếu như tựu nghiệp y sư, pháp luật, biểu diễn nghệ thuật, ngoại giao, công quan, truyền bá giới hành nghiệp. Hội Thiên Cơ, thì là nhân tài máy tính, kế toán; Hội Văn Xương Văn Khúc, có thể làm nghệ thuật, hoặc tinh tướng. Cự Môn kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, cùng đắc Phụ Tá chư diệu hội chiếu, thì tất phải có khả năng với khẩu tài hoặc tri thức chuyên môn để thành danh. Đồng thời kiến Sát diệu, Thiên Hình các sao này, thì làm lĩnh tụ bang hội; nếu kiến Hoa Cái, thì là nhân tài tuyên truyền tông giáo. Vô Sát Kị Hình diệu, thì là quân chính yếu viên, thương giới văn nhân. Nếu Thái Dương đồng độ, chủ danh lớn hơn lợi. Nếu Thiên Cơ đồng độ, thì sự nghiệp biến động, không thủ theo nhất chức nhất nghiệp. Là người xem trọng hưởng thụ vật chất nhiều ham muốn dục vọng, nhiều ảo tưởng. Nếu cùng với Thiên Đồng đồng độ, thì phàm mọi sự đều hữu đầu vô vĩ. Cự Môn thủ Sự nghiệp cung, Sát Kị các sao nặng, kiến Thiên Mã, là giang hồ lưu lãng chi khách, canh kiến Văn diệu, cũng là lạc thác văn nhân.

11. Thiên Tướng.

Thiên Tướng thủ Sự nghiệp cung, hỉ hội chiếu Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn, cùng Phụ, Tá chư diệu, tất phải là yếu nhân trong giới chính trị, công thương nghiệp cự tử (đại gia). Thiên Tướng hội chiếu Tử Vi, thích nghi lập thân giới chính trị. Người có Thiên Tướng hội chiếu chư Cát, mà vô Sát diệu các sao hội chiếu, lập thân trong giới chính trị cũng lợi, nhưng không thích nghi mưu cầu giành lấy vị trí tối cao trong cơ cấu, không thì lập thành đích ngắm cho mọi người nhắm vào chỉ trích, vào niên hạn vận trình không tốt đẹp thì sụp đỗ. Cho nên Thiên Tướng là “Nhị bang hoa đán” Mệnh.

Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ, làm Quân cảnh, Hải quan là thích nghi. Cũng có thể làm công nghiệp. Nếu có Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu, thì chủ là người sự nghiệp khởi điệt lên xuống vô thường, theo chính trị là điều không thích nghi, có thể từ kĩ nghệ phát triển. Kiến Long Trì, Phượng Các, Thiên Tài các sao này càng thêm lợi. Tứ Sát hội chiếu, chủ sự nghiệp có nhiều phiền nhiễu, cho dù đang trong thuận cảnh cũng bất ngờ gặp phải nghịch cảnh (tức sử thuận cảnh dã gian trung tao phùng hoành nghịch). Canh kiến Hình Kị Hao diệu, là người theo chính trị cũng bị mất chức chi ngu, người khi đang kinh thương thì có phá bại, hoặc đến mức đình nghiệp sụp đỗ.

12. Thiên Lương.

Thiên Lương thủ Sự nghiệp cung, với người độc tọa tại Ngọ cung có cách cục lớn mạnh nhất, không kiến Sát Kị, đắc Thiên Khôi Thiên Việt, Văn Xương Văn Khúc, Tả Phụ Hữu Bật, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn củng chiếu hoặc đồng độ, theo thương mại theo chính trị cũng làm nhân vật lĩnh tụ. Thiên Lương hội Lộc Mã, đại lợi kinh thương, chủ được người nước ngoài tín nhiệm. Cùng với Thái Dương đồng độ, tất phải lấy tài nghệ dương danh, kiến Lộc Mã, thì danh truyền ra ngoại quốc. Kiến Sát, thích nghi phục vụ xã hội. Thiên Lương thủ Sự nghiệp cung, thông thường thích nghi làm chức vị giám sát, cũng có thể làm máy tính, hạch sổ, thiết kế nghiệp. Dữ Thiên Đồng hội chiếu, thì là liêu mạc nhân tài, làm công tác hoạch định lập mưu tính kế. Thiên Lương thủ Sự nghiệp cung mà kiến Sát Hình chư diệu, có thể làm công tác điều trị bệnh tật, nếu Sát diệu đa kiến, lại kiến Địa Không Địa Kiếp, Thiên Hình Đại Hao, thì thích nghi làm công tác nguy hiểm. Không thì dể phát sinh tai họa, hoặc chiêu nhạ quan phi mà dẫn đến phá háo. Người có Thiên Lương tại Tỵ cung, phần nhiều là làm nghề hành nghiệp đặc biệt.

13. Thất Sát.

- Advertisement -

Thất Sát thủ Sự nghiệp ngụ, xã hội hiện đại thích nghi làm công nghiệp, mà lại thích nghi với người làm chủ tài nguyên nhân lực. Duy chỉ tuyệt đối không thích nghi đầu cơ. Nguyên nhân là Thất Sát tại Sự nghiệp cung, trọn đời người tất phải có một lần tỏa chiết trọng đại, nếu đầu cơ thì khó lòng mà thua keo này ta bày keo khác (nan đông sơn tái khởi).

Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, hoặc Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, hội Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai Bát Tọa, Thiên Vu, Thiên Phúc các sao này, quyền uy xuất chúng, võ chức có thể vinh thân, nếu làm công nghiệp, cũng chủ thanh danh làm ngoại quốc phải biết. Thất Sát không sợ tứ Sát. Có tứ Sát đồng độ hoặc hội chiếu, thì chủ là người lập nghiệp trong gian khổ, nhưng trọn đời vẫn có nhiều thị phi phong ba. Thất Sát và Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, tất cần phải làm sự công nghệ, lấy kĩ thuật lập thân, không thì gặp phải cảnh phá bại. Phàm Thất Sát thủ Sự nghiệp cung, bất luận kiến Cát kiến Sát, cũng đều không thích nghi làm văn giáo. Nguyên nhân là người thiện giỏi với quản lí hạ chức, chỉ thích nghi làm quân cảnh hoặc công xưởng lĩnh đạo.

14. Phá Quân.

Phá Quân nhập miếu thủ Sự nghiệp cung, thích nghi quản lí hoặc kinh doanh công xưởng, hoặc thích nghi làm vũ chức. Nếu Lộc, Quyền, Khoa hội, thì là người vũ chức nắm quyền uy. Cổ nhân gọi là “Uy trấn hoa di”. Phá Quân thủ Sự nghiệp cung, không thích nghi kinh thương, không thì tất có nhiều ba chiết trắc trở, dù có cát tinh tường diệu hội hợp, cũng khi bại khi thành, chợt phất lên chợt lụi tàn. Duy chỉ Phá Quân Hóa Lộc, hoặc có Lộc Tồn đồng độ, thì chủ là người cương nghị trác việt, lũ bại lũ khởi, người có Cát diệu các sao này hội chiếu, cuối cùng chung cuộc đến với thành công. Nếu vô Cát diệu, thì áp lực rất nặng nề, canh hội Không Kiếp, trong cả đời người tất phải có một lần sụp đỗ hoặc phá sản. Nếu làm công nghiệp, thì có khả năng dựa vào sản phẩm mới mà chuyển hoán nguy cơ. Phá Quân thủ Sự nghiệp cung, tuyệt đối không thể làm đầu cơ, không thì tất phải kiến khuynh bại. Phá Quân cũng thích nghi làm nghề nghiệp giao thông vận chuyển, người kiến Lộc Mã càng thêm tốt đẹp.

(Trung Châu Phái – Tử Vi Đẩu Số Sơ Cấp Giảng Nghĩa)

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisement -
- Advertisment -

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY