Danh mục: Cung Tật Ách

LIÊM TRINH Ở CUNG TẬT ÁCH

Liêm Trinh ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Liêm Trinh thuộc âm hoả nên chủ về huyết, các bệnh liên quan đến máu. Cổ…

TỬ VI Ở CUNG TẬT ÁCH

Tử Vi ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Tử Vi thuộc thổ, chủ về âm phận, cho nên ở tạng phủ là chủ về…

1 2